inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Βοιωτίας, 2015





Σημείωση:

Οι εν λόγω 38 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Ρεθύμνου. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 38 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στο Ρέθυμνο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Ορισμένες επιχειρήσεις που εντάσσονται εδώ στη Βοιωτία διαθέτουν βιομηχανικές μονάδες στα όρια των νομών Βοιωτίας και Εύβοιας.

www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2017



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΡΑΓΚΗΣ 12.759 -3 1.308 -1.090 -2.157
ΑΓΑΤΣΑΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.691 -24 3.781 313 183
ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.887 -1 1.359 68 -40
ΑΓΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 911 -5 568 -21 -45
ΑΓΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.174 0 0 -33 -37
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 862 -11 129 -45 -158
ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 2.849 5 637 -47 -164
ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 44.331 3 67.346 3.277 966
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 912.608 5 601.429 88.063 31.966
ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 15.614 8 6.897 2.257 1.011
ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 2.294 -3 1.456 160 60
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.112 -8 9.301 929 410
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ 3.751 11 4.385 958 659
ΑΣΦΑΛΤΟΠ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 1.778 -6 2 -23 -23
Β.Σ. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.632 59 1.190 335 129
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 13.144 106 6.645 568 -8
ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 6.420 52 5.251 1.230 736
ΒΕΧΡΩ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ 16.895 4 16.245 1.629 508
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 15.736 10 22.436 2.400 474
ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.758 -3 3.022 208 24
ΒΙΟΠΟΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 3.293 10 5.486 - 461
ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 21.496 4 20.488 - 1.346
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Π.Ε.Ε. 11.743 -4 10.823 - 323
ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 89 -26 7 1 0
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 904 -8 1.408 - 102
ΓΑΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 8.562 -5 2.543 - -290
ΓΕΩΕΡΓΑ Ε.Π.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 114 -14 9 -2 -8
ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.753 -5 2 -48 -95
ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 6.502 -16 4.096 -126 -348
ΔΕΡΒΕΝΟΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 303 -3 238 - 12
ΔΕΡΜΟΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 581 -16 702 75 37
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 7.895 6 3.296 321 -1.252
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 613 1 129 57 21
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 13.397 5 4.306 1.545 1.096
ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.446 9 1.544 - -2
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε. 10.645 -10 18.412 768 599
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 3.695 2 3.931 887 153
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 832.101 511 449.637 39.791 19.764
ΕΛΒΙΟΜΕΞ Ε.Π.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.354 -5 1.970 - 253
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 317.268 15 336.915 13.789 -2.737
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜHXANIA Α.Ε. 948.902 2 65.599 -4.259 -19.363
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Ε. 40.823 21 24.734 7.899 4.318
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 5.523 -1 36 -52 -56
ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε. 6.125 -11 5.160 311 0
ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16.355 -16 41.933 1.196 121
ΕΥΡΟΚΛΥΔΩΝ Ε.Π.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.684 9 4.447 82 1
ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ A.Β.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 13.169 0 7.101 426 190
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.064 -2 1.160 - -54
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ - SPARUS Ε.Π.Ε. 3.720 42 1.914 - 278
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. 317 -39 183 -172 -198
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ε. ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.604 -4 1.140 58 -35
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛ - ΣΥΡΜΑΤΑ 51.093 1 39.309 5.686 2.654
ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.760 1 24.218 3.200 1.315
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ 4.582 -4 1.685 492 59
ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.560 -31 551 248 214
ΚΑΤΡΑΔΗΣ Β.Ε.Π. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 6.134 31 5.938 1.043 624
ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε. 14.160 12 13.073 2.127 1.204
ΚΕΛΑΡΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 399 2 30 3 3
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 65.052 -8 48.039 8.971 -408
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ 62.831 11 44.625 13.388 9.180
ΚΟΥΚΚΟΣ Β. & Κ. Α.Ε. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1.479 -3 786 79 25
ΛΕΪΖΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.394 -1 1.902 272 93
ΛΕΚΟΣ Ν. Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.494 -4 5.447 690 426
ΛΕΩΝ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.216 -3 748 75 -74
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 61.964 -2 35.124 4.867 -2.111
ΜΑΜΑΗΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 1.569 -7 1.276 248 114
ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 25.448 33 61.053 4.587 3.182
ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ 481 -4 37 3 -11
ΜΕΤΑΛΚΑΤ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 946 15 1.508 371 257
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. 840 0 64 - -7
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.411 -2 2.528 24 -103
ΜΗΧΑΝΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ 1.014 -10 729 9 -5
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 69.350 -1 68.367 4.105 1.522
ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ A.B.E.E. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 2.126 7 268 61 3
ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΥΡΟΠΑΝ Α.Ε. 3.381 9 3.974 443 207
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 87.496 0 52.957 5.389 -664
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Δ. A.B.E.E. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 4.016 -7 1.780 617 545
ΜΠΕΤΟΦΙΛ Α.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 4.105 -1 1.185 8 -85
ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 815 -3 1.051 38 -10
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Ν. EMAL Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 900 4 247 76 8
ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 22.948 2 19.508 613 -1.045
ΝΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.826 -5 1.073 190 75
ΝΕΑ ΦΕΡΤΙΛ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ 802 -7 226 -65 -91
ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 20.071 -45 24.416 -14.722 -17.159
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.581 -10 2.443 113 126
ΟΝΥΞ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 733 -10 114 41 9
ΠΑΓΑΝΗΣ Κ. - ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 907 -1 335 - -96
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. & ΣΙΑ MILTOPLAST A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4.916 1 3.387 - 154
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. & Μ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 949 -3 74 -6 -6
ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 19.291 1 6.421 -84 -999
ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.847 0 9.067 - 438
ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 7.111 19 5.779 704 -65
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.623 -11 4.101 296 16
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 27.947 -1 37.604 3.597 1.551
ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΣΩΛΗΝΩΝ 25.398 -5 2.570 -287 -1.052
ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ - ΣΗΜΑΤΑ 780 26 682 - 100
ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.249 -7 4.289 - 720
ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ ΑΓΝΟ Ε.Π.Ε. 1.178 -10 85 - -37
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. Α.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 178.769 14 120.722 6.943 11.033
ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 5.833 -5 4.479 - 283
ΣΙΑΜΙΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ 15.043 5 8.396 - 138
ΣΙΒΙΛ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΟΥ 4.294 -10 3.730 265 7
ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.926 -5 1.105 21 -54
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  Α.Ε.B.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 46.301 -3 13.149 -105 -2.648
ΣΠΥΡΟΥ Ε. Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 993 -7 1.647 66 1
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 7.015 32 7.606 849 143
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - PLASTEF Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 912 17 543 132 77
ΣΥΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.832 -12 2.047 141 18
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. 10.771 -12 2.708 -514 -1.974
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 332.807 -6 257.170 20.527 3.213
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Λ. PROFIL Α.Ε. 27.739 -1 13.979 273 -1.264
ΤΑΓΚΛΗΣ Ι. Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 2.682 -11 1.973 270 -3
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.433 15 2.065 48 34
ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 1.579 -8 724 190 59
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 4.563 19 5.691 614 280
ΤΕΧΝΟΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.517 0 0 -9 -92
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ SYSTEM Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.521 -6 1.031 15 -127
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.355 4 1.834 - 83
ΦΑΡΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 555 -21 488 -116 -135
ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 1.357 6 395 30 14
ΦΡΟΣΥΝΟΥ Σ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. FROS BETON - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 4.033 -14 4.659 93 -80
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ADMOTEC A.B.E.E. 16.276 -8 745 -575 -1.572
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 438.188 -1 451.690 14.264 -11.226
ΧΟΝΔΡΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.513 4 64 -19 -29
ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ Π. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 413 -4 127 26 7
ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 4.206 -10 5.505 760 451
ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 296 -27 14 - -15
ALTECH ALUMINIUM TECHNOLOGY A.E. 1.462 29 338 -119 -128
ALUMINCO Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΑ 55.829 -3 24.573 2.375 -356
ATALANTA PLAST A.E.B.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3.454 3 1.352 - -46
BARILLA HELLAS Α.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 65.385 -1 72.889 6.246 2.980
BERLING Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A.B.E.E. ΧΡΩΜΑΤΑ 17.075 -3 7.197 - -315
BUSE GAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 4.888 46 2.073 50 -134
CAAL - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.039 -15 193 167 -46
CLEANWAY Ε.Π.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 6.416 -2 6.118 341 52
COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 279.400 6 412.900 11.200 -3.700
COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Ε.Π.Ε. 5.209 -6 6.487 - -121
DISTROCHICK Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.225 -3 10.177 - -133
EL SABOR MEXICAN FOODS Α.B.E.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.103 8 9.358 1.217 637
ENERGAS Ε.Π.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1.455 -3 1.453 146 86
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 57.120 -1 22.053 2.063 1.355
EUROROPE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 2.977 5 5.836 -417 -481
FITCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 44.782 -17 63.402 -739 -3.461
GENERAL MILLS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 30.109 -5 36.592 2.611 -5.251
HAN A.E. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.923 -4 906 225 84
HELLASOD Ε.Π.Ε. ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 3.345 -14 1.935 90 -8
ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠIΑΣ 10.202 4 7.552 - -10
INOVA A.Β.Ε.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΥ 5.160 -11 4.613 684 67
K.M.S. BUILDINGS ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Ε. 4.227 2 1.249 - 177
MARIS POLYMERS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 9.429 5 17.643 4.791 3.175
MONOTEZ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 25.556 -17 73.268 7.379 4.362
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 377.563 15 365.427 41.981 7.594
NORSAFE WATERCRAFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 9.500 -7 11.586 1.619 854
ORGANOMETAL A.E. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.751 13 3.280 - 176
PEPSICO - ΗΒΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 41.363 -3 50.071 -7.308 -9.924
PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 13.125 -7 19.870 196 -351
PLANTAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ 5.725 0 3.189 1 -88
PURATOS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 11.427 -5 21.467 966 324
ROTOSAL ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.520 -21 2.189 133 -132
SAKOS Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 9.324 16 11.028 1.275 522
SEPTONA A.B.E.E. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 49.268 0 40.988 3.407 2.120
SIGOURA Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 912 -11 84 56 25
SKL - ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ε. 29.271 -3 38.913 1.191 -192
SOL HELLAS A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 21.072 16 10.309 52 -822
SONOCO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 7.065 -13 5.633 1.047 25
SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ A.E. 3.916 7 3.234 737 420
T.W.B. A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 653 -40 207 -205 -241
TUPPERWARE HELLAS Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18.311 7 43.990 - 3.964
VANILLA MINING SG A.E. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15 0 0 0 0
VIPPON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Α.Ε.Β.Ε. 1.734 -7 542 - -138
W. DIAMANT ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.612 -1 1.637 - -448






















ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS