inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Δράμας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 49 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Δράμας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 49 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Δράμα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 985 1 715 - 17
ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε. ΞΥΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4.915 3 4.077 876 575
ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 19.501 8 14.302 4.070 2.308
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.815 11 862 491 365
ΓΚΑΝΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΕΙΑ 21.539 -8 4.035 - 39
ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 37.619 -1 17.827 5.093 2.296
ΔΟΥΚΑΣ Σ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 2.612 -7 1.412 80 -81
ΔΡΑΜΙΝΗ Α.Ε.Κ.ΤΕ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 561 -11 632 -22 -51
ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.037 0 1.880 216 89
ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.906 1 183 39 -159
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΓΡΑΝΙΤΕΣ Ε.Π.Ε. 930 395 605 57 40
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ 18.685 5 8.666 1.365 28
ΚΑΠΑ-ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 17.511 13 28.181 3.742 2.241
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΥΚΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1.774 -3 1.038 - 6
ΚΕΚΕΛΙΑΔΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.532 -11 171 -20 -210
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Χ. Α.Ε.Β.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΒΑΜΒΑΚΙ 8.257 -34 16.939 253 -189
ΚΟΤΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.395 0 171 -4 -4
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 35.387 -3 7.534 843 -1.204
ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 8.546 -2 2.117 - 51
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.321 0 925 - -71
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 44.672 -2 12.890 545 -3.375
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ N. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 10.244 1 4.023 942 358
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Σ. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.687 83 2.372 1.026 661
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ε.Π.Ε. 565 -51 178 -239 -249
ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. A.Β.Ε.E. 5.332 -8 1.843 -260 -667
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 4.642 0 1.293 213 -39
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 147 -9 0 -7 -10
ΜΑΡΟΥΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 893 6 107 0 -3
ΜΑΣΣ ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΚΟ 2.842 8 4.831 -57 -90
ΜΗΤΡΟΥ Θ. - Κ. ΓΟΥΔΟΥΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.076 -1 1.277 181 21
ΝΕΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 25.736 4 17.711 1.164 513
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 88.446 8 50.511 22.037 13.868
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 63.966 -27 77.039 8.983 3.507
ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 4.066 35 5.480 967 546
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 2.283 -1 947 168 9
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ELITH A.B.E.E. ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 697 -29 854 90 43
ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. - ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 1.792 -8 380 77 -250
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ - FERON Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.164 -8 813 - 14
ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 1.808 3 966 198 74
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΕΙΑ - ΠΑΡΚΕΤΑ 3.351 -1 1.747 124 2
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 1.672 -18 313 77 2
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.B.E.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 18.316 2 25.376 1.880 242
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΑΤΟΣ 1.508 28 2.263 281 152
ΨΑΡΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.757 -8 1.305 123 25
ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 20.295 -8 5.361 - -2.785
ELNIKO FURNITURE A.B.E.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 264 33 327 13 6
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 69.656 -10 42.136 13.842 6.200
K.N.C. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κ. & Ν. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 6.330 -4 2.283 - -324
RETIRE Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 5.396 -5 851 213 -62


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS