inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Εβρου, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 84 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Εβρου. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 84 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στον Εβρο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΧΗΜΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 911 -2 119 3 -14
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ 3.576 10 87 57 -56
ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 391 -9 0 2 -53
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.699 -11 0 -358 -1.306
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 67.654 -12 20.447 -3.647 -11.961
ΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 5.949 -12 2.082 -10 -742
ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.873 -2 2.198 - -83
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε. 1.271 20 774 187 101
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 2.384 3 877 186 63
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΛΗΣ Ν. Α.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 574 -9 88 -7 -53
ΓΙΟΥΡΟΓΚΑΖ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ A.E. 1.560 -13 279 209 -22
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Α. & Γ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.002 6 456 16 14
ΔΑΓΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.867 2 674 - -40
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.529 7 4.839 787 335
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Β. & Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Α.Ε. 984 -6 523 - -9
ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε. 1.645 7 3.575 447 284
ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ Α. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.281 9 1.190 128 17
ΔΗΑΛΟΥΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 18 -40 11 -12 -12
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 - ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 735 -5 430 38 -6
ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ Κ. - ΕΒΡΟΚΡΙΣΤΑΛ Α.Ε.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΥ 211 -13 18 - -29
Ε.Β.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.801 -2 1.070 19 -10
ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 2.850 -10 1.473 94 -175
ΕΒΡΟΓΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 449 -57 24 -443 -409
ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 363 -17 164 25 -11
ΕΒΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.657 -2 9 -47 -46
ΕΒΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ - ΕΚΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 1.426 -3 961 308 149
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 37.182 -7 28.625 3.145 227
ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 5.134 -6 3.123 159 -200
ΕΛΛΑΣ ΦΙΜΠΡΕ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.789 0 0 -6 -7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.988 35 2.388 1 -230
ΕΜΜΑΝΟΥΗΗΛΙΔΟΥ Χ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 134 -12 76 17 -7
ΕΥΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΕΡΙΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 640 -5 108 21 -31
ΕΥΡΩΘΗΡΑΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.057 -9 158 6 -62
ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.758 2 2.162 - 28
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 322 17 484 - 27
ΚΑΣΑΠΙΔΗ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 252 18 83 - 1
ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α.Ε. 422 -3 117 -8 -17
ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.022 0 192 36 6
ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 939 -21 528 -34 -163
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 5.822 -1 1.924 116 -349
ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α. ΚΕΛΙΔΗ Α.Ε. 762 -1 318 80 3
ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε. ΣΚΟΥΠΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12.056 -2 5.766 1.086 238
ΚΩΤΣΙΟΥ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ 984 1 23 - -16
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 31.436 10 39.336 6.683 3.949
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 2.625 5 803 182 54
ΜΑΛΑΜΗΣ Κ. - Β. ΜΑΛΑΜΗ I.K.E. COFFEE HOME 530 11 347 -15 -36
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 7.815 -21 433 -1.628 -2.029
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Δ. ΕΒΡΟΣΙΜΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 693 -4 412 -27 -30
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. 895 -10 1.228 51 6
ΜΟΥΤΛΙΑ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΡΕΑΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1.206 3 1.228 - 21
ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ Α. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΞΩΤΑ Α.Ε. 2.089 5 461 87 6
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 39.499 0 31.176 1.996 207
ΝΑΤΟΥΡΑ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ Α.Ε. 1.077 0 1.609 85 17
ΝΤΙ Α.Ε. ΠΑΝΕΛΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 526 -13 15 -51 -77
ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.929 -2 1.132 220 -33
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε. 538 11 142 32 28
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 1.576 0 40 - -29
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΣΑΛΑΤΕΣ 5.735 -18 928 -195 -547
ΠΑΣΙΑΛΗΣ Γ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1.472 -7 172 90 -31
ΠΕΝΤΙΔΗ ΑΦΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ - ΣΑΡΩΘΡΩΝ Α.Ε. 4.028 -10 2.165 -2 -11
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΟΪΔΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.132 11 1.010 4 -58
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 6.835 -3 4.146 738 121
ΣΤΟΪΛΟΥΔΗΣ Ι. - ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΕΒΡΟΥ ΝΟΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.127 -24 301 -1.385 -1.570
ΣΥΡΜΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.240 -16 56 -4 -4
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.555 3 869 44 13
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & ΥIΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.352 2 543 -116 -205
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 855 -1 545 - -53
ΧΑΝΤΗΡΙΔΗΣ Β. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ - EVROSTROM Α.Ε. 370 -2 45 -1 -1
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε. 459 -6 125 14 -10
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Π.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1.837 32 141 590 430
ΧΙΛΙΑΡΙΔΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 1.610 0 566 32 3
AUTO GAS CENTER LPG & CNG Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 457 -9 573 - -14
BOBOS A.E.B.E. ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 1.741 1 1.346 142 32
CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ A.E. 10.792 -1 6.097 885 299
DANCO A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.946 32 3.273 - -53
DASTERI SYSTEMS A.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.719 0 3.071 626 194
DIEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 5.708 -4 3.087 -214 -182
EVROS LEAD Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΓΙΩΝ 2.492 2 1.874 - -95
EXCELLENCE Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 744 -2 449 33 14
GREEN COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 12.500 45 13.427 -548 -1.157
ILK Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 178 -8 72 14 2
INFORMATICA A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.385 -6 318 -26 -61
PROVERTIA A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5.300 91 13.550 98 58
SANTE HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Α.Ε. 677 -8 20 -36 -52


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS