inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία αναψυκτικών Green Cola ΕλλάςΠεραιτέρω αύξηση πωλήσεων, μετά τη ραγδαία αύξηση εσόδων που κατέγραψε το 2015, πέτυχε το 2016 η βιομηχανία αναψυκτικών Green Cola Ελλάς, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στα προϊόντα τύπου Cola σε μεγάλες αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η επιχείρηση αποτελεί μετεξέλιξη της εταιρείας παραγωγής αναψυκτικών με την επωνυμία Ενωση Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών (ΕΠΑΠ), που συστάθηκε ως Α.Ε. στη Λεπτή Ορεστιάδας του νομού Εβρου το 1986 και προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή στην ίδια περιοχή από το 1959, ενώ επί 25 χρόνια παρήγαγε αναψυκτικά και για την Coca - Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως. Το 2010 η ΕΠΑΠ προχώρησε σε στρατηγική αναδιάρθρωση της δομής της και από το 2011 απέκτησε βασικό μέτοχό της τον Περ. Βενιέρη, ανώτερο στέλεχος επί πολλά έτη της Coca - Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2012 κυκλοφόρησε το προϊόν «Green Cola», υποστηρίζοντάς το με διαφημιστική καμπάνια με το σύνθημα «Ξεcola και διάλεξε ελληνικά». Το 2013 κυκλοφόρησε σειρά αναψυκτικών με το σήμα «BLE». Το 2015 στο μετοχικό της κεφάλαιο εισήλθε, με μερίδιο 25%, ο Ιω. Χήτος.

Παράγει και εμφιαλώνει αναψυκτικά για ίδιο λογαριασμό και για τρίτους στις εγκαταστάσεις της στην Ορεστιάδα, όπου και εδρεύει, σε έκταση 20.000 τ.μ., διαθέτοντας τρεις γραμμές για την παραγωγή αναψυκτικών σε γυάλινη φιάλη, κουτί αλουμινίου και πλαστική φιάλη. Από το 2014 έχει αναθέσει την εμφιάλωση μέρους των προϊόντων της στην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδος, που είναι γνωστή στην αγορά και με το σήμα «ΡΕΑ». Διαθέτει γραφεία στη Νέα Κηφισιά Αττικής. Επίσης, διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εβρου. Εχει υιοθετήσει πολιτική παραχώρησης άδειας εμφιάλωσης και διακίνησης αναψυκτικών με το σήμα «Green Cola» σε άλλες χώρες και έχει επιτύχει εμπορική αναγνωρισιμότητα στη γερμανική αγορά.

Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ισραήλ, Κύπρος, Κίνα, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία. Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Green Cola», «Pure Cola», «BLE», «GR8», «Mix & Match» και «Green Mountain». Η προϊοντική γκάμα της περιλαμβάνει προϊόντα Cola, Cola χωρίς ζάχαρη, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, σόδα, τόνικ και κοκτέιλ.

Το 2016 ανακηρύχθηκε National Champion, μεταξύ πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, στον διαγωνισμό European Business Awards 2016/17 στην κατηγορία «The RSM Entrepreneur of the Year 2016 Award».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ μόλις προ ημερών, η βιομηχανία το 2015 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 50%. Επίσης, εμφάνισε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων, καθώς διενήργησε συνολική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού 1,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 0,72 εκατ. ευρώ αφορούσε απαιτήσεις από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», που δήλωσε αδυναμία πληρωμών. Η συνολική έκθεση της εταιρείας στη συγκεκριμένη αλυσίδα λιανεμπορίου ήταν 2,35 εκατ. ευρώ και καλυπτόταν ασφαλιστικά για ποσό 0,80 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2015 ανήλθαν σε 13,43 εκατ. ευρώ, από 8,97 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 49,6% σε ποσοστό και 4,45 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,39 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 3,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+58,2% ή +1,98 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 40,1%, από 38% το 2014.

Συγχρόνως, όμως, οι δαπάνες διοίκησης (1,52 εκατ. ευρώ) και διάθεσης (4,07 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 35,9% και 80,4%, αντιστοίχως, ενσωματώνοντας σημαντικό κόστος της απόσβεσης επισφαλειών, αλλά και το κόστος της αρχικής τοποθέτησης προϊόντων σε νέες αλυσίδες λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό.

Για τους λόγους αυτούς η επιχείρηση κατέγραψε, λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,55 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -4,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+3,9% των εσόδων). Εξαιρουμένων των επισφαλειών συνολικού ύψους 1,04 εκατ. ευρώ ήταν κερδοφόρος σε λειτουργικό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ (0,265 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,29 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2014). Ακόμη, με λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές, πέραν των επισφαλειών.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 1,16 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι ζημιών 0,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 8,8 φορές.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 4,83 εκατ. ευρώ (3,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 38,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,50 εκατ. ευρώ (έναντι 35% έναν χρόνο νωρίτερα). Το μετοχικό της κεφάλαιο είχε αυξηθεί, από τα 2,25 εκατ. ευρώ, σε 5,22 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 1,82 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 34,8%. Εμφάνιζε οριακά αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,39 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,11 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,495 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,17 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 0,56 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ για επιδότηση μισθολογικού κόστους των ετών 2010-2015. Ποσό 1,80 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεών της αφορούσε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Για την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είχε προβεί σε συμφωνίες προεξόφλησης απαιτήσεων. Επί των παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις συνολικού ποσού 0,74 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων προς την Εθνική Τράπεζα και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Εβρου.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν 4,15 εκατ. ευρώ, έναντι 3,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι 0,65 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας GREEN COLA ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών συμπεριλαμβανομένων των ετών που ονομαζόταν ΕΠΑΠ, ανήλθαν σε 43,25 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 5,1% των πωλήσεων και το 12,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 5,4% των πωλήσεων και το 13,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω των ζημιών των ετών 2015 (1,15 εκατ. ευρώ) και 2010 (0,7 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν ανόργανες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος, οριακά σχεδόν, τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 135,5%.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Ιω. Χήτο, αντιπρόεδρο τον Περ. Βενιέρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Λεων. Κολιούλη. Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 65 εργαζόμενους, έναντι 46 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,72 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. ευρώ το 2014.

Κρίνει την οικονομική της κατάσταση ικανοποιητική. Επιδιώκει να επιτύχει τη βέλτιστη δυνατή παραγωγική δυναμικότητα με ίδιες δυνάμεις και συνεργαζόμενη με άλλες, ομοειδείς επιχειρήσεις για την παραγωγή των προϊόντων που καλύπτουν όλη τη γκάμα των συσκευασιών αναψυκτικών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες. Το 2015 συνέχισε την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, παρουσιάζοντας τρία νέα καινοτομικά προϊόντα με τα σήματα «Pure Cola», «BLE» και «Green Mountain». Οι στόχοι της το 2016 αφορούσαν την κατάκτηση υψηλότερων μεριδίων στις επί μέρους αγορές, μέσω της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου των πελατών της τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο όσο και στην «κρύα αγορά». Επίσης, την προετοιμασία για την ενδυνάμωση και την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα της προϊοντικής της πρότασης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: GREEN COLA ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 27 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS