inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Ημαθίας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 54 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Ημαθίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 54 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ημαθία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛ.Μ.ΜΕ. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ 48.316 -6 30.240 - 15
ΑΛΕΞ Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 15.154 -2 8.914 531 -126
ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 14.756 7 7.375 954 -71
ΒΑΚΩ ΥΛΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 3.116 -2 248 41 -38
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 28.804 -3 18.700 -1.259 -3.044
ΒΕΡΜΙΟ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥΡΣΙΩΝ 715 19 1.316 -26 -28
ΒΙ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 687 -13 89 -15 -16
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. 4.663 -5 662 -7 -445
ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΥΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4.823 6 3.678 599 313
Γ & Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε. 11.800 0 12.440 762 74
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.777 0 679 109 -75
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΙΑ 1.481 3 695 - -98
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΑΣ Γ. ΣΤ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 4.041 3 1.066 202 144
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 90.389 2 23.837 3.421 -17
ΔΗΜΟΥΛΑΣ Γ. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.708 -3 868 -98 -326
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 7.945 -1 18.762 1.184 607
ΕΛΒΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. 13.412 0 11.152 597 -105
ΕΛΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 609 -5 85 - 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 177.123 -7 80.671 -34.806 -58.495
ΘΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 2.333 -5 2.341 21 -32
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΑΦΟΙ SUPER PLAST A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 359 -5 583 - -5
ΚΑΝΔΥΛΑΣ Σ. - ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. 9.357 1 3.633 1.195 79
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Α. Θ. ΜΥΛΟΙ Α.Ε. 10.053 0 7.992 730 373
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - 3 CAT Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.323 1 371 28 4
ΚΟΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 3.001 5 2.577 279 62
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Α.Ε. 13.106 -1 4.845 835 133
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 3.400 -3 374 -14 -14
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 11.239 0 456 239 -370
ΜΑΜΑΛΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 1.001 -21 1.286 - 29
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ 3.706 -1 797 54 31
ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 207 -7 71 - -10
ΜΠΕΛΛΑΣ Φ. & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 29.058 6 16.793 1.764 192
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 3.556 7 3.387 378 144
ΜΠΟΒΙΚΟ Ε.Π.Ε. ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 752 -7 64 -14 -50
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 46.402 0 12.026 465 -470
ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ Α. Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.015 -12 491 24 -146
ΝΑΟΥΣΑ ΤΕΞΤΙΛ Α.Β.Ε.Ε. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 2.205 -1 9 -2 -3
ΞΥΛΟΠΑΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΚΕΤΩΝ Α.Ε. 1.011 5 725 102 49
ΞΥΛΟΤΕΞ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1.270 -6 214 -50 -84
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4.519 -3 1.196 - -236
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Π. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. 1.614 -17 1.002 274 280
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11.790 13 3.437 685 -172
ΣΑΝΙ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.538 -9 769 - -321
ΣΙΝΟΣ Σ. Α.Ε. ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 6.537 5 6.277 341 87
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. 3.363 10 3.428 - 153
ΤΕΝΤΕΣΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 10.550 -2 1.738 -266 -915
ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α. - Σ. ΠΡΑΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 236 -13 92 -9 -11
ΦΥΚΑΤΑΣ Μ. & ΥΙΟΙ - ΦΙΛΟΞΥΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 19.128 2 4.317 -791 -1.323
ΦΥΤΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΡΠΩΝ 2.092 -2 62 - 24
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΒΗΤΕΣ - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 1.819 0 366 -12 -13
AGRIS A.E. ΣΠΟΡΟΙ - ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ 20.010 1 14.653 1.746 303
EVA FRUIT ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΕΜΙΔΗ Α.Ε.E. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.558 32 5.233 - 184
IDECO A.B.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.040 -16 3.686 - 24
TECNO PLASTICA HELLAS A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 4.007 -5 3.612 38 -98


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS