inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Θεσσαλονίκης, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 365 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Θεσσαλονίκης. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 365 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Θεσσαλονίκη, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Β. ΒΑΜΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ 1.791 -2 2 -6 -41
ΑΓΓΕΛΠΛΑΣΤ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. 645 -3 136 18 -26
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 2.597 2 859 - 27
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 18.171 4 7.625 1.173 -83
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6.021 2 3.030 - 227
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 6.795 4 254 430 237
ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ Α.Ε. 1.608 16 835 173 104
ΑΛΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.269 -5 522 3 1
ΑΛΦΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΤΣΑΝΤΕΣ Ε.Π.Ε. 423 -1 385 - -12
ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7.421 7 9.476 520 11
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 463 -53 208 -183 -191
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 704 -12 178 - 0
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  D. NET ΔΙΟΝ Α.Ε. 8.946 22 7.696 458 -3
ΑΝΘΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 345 -32 1.215 -257 -286
ΑΝΤΖΕΛ Ι. A.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 1.663 -14 854 -97 -165
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. Α.Ε. ΙΧΘΥΗΡΑ & ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 9.395 1 263 1 1
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ 62.798 15 61.609 9.549 5.687
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 4.892 14 7.795 678 333
ΑΡΡΗΚΤΟΝ ΠΟΡΤΑ Α.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 455 -2 288 23 6
ΑΡΤΕΜΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Θ. & Β. ΜΠΕΝΑΪ Α.Ε. 2.657 -1 624 130 42
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 158 14 214 52 33
ΑΤΡΙΟΥΜ - Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Α.Τ.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 2.026 -3 634 13 -62
ΑΥΓΟΦΑΡΜ - ΚΟΥΡΙΤΕΝΛΗ Α.Ε. 545 -65 335 -970 -971
ΒΕΛΕΜΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 912 -22 626 - 4
ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.142 -14 758 132 53
ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 5.592 -10 3.966 - 142
ΒΙΔΑΛΗΣ Ν. - VIMATEC Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.922 3 1.900 145 5
ΒΙΕΛΤΑ ΓΟΥΤΑΣ - ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 2.932 -4 1.889 174 90
ΒΙΟΜΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 600 -8 61 13 -47
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 9.263 50 7.455 1.167 574
ΒΙΟΣΤΑΜΠ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 18.165 -25 6.331 - -5.541
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 18.296 20 19.722 1.005 24
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 13.746 -32 3.214 -4.842 -5.847
ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 310 1 156 7 -13
ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ Δ. - SMILE COSMETICS Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 6.561 7 5.852 728 207
ΓΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 2.437 -5 415 - 6
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.051 -1 1.262 232 207
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 2.405 3 2.745 489 319
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Μ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 1.575 -35 0 -75 -68
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. & ΥΙΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.848 9 4.723 424 196
ΓΙΑΛΟΨΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.289 3 324 32 6
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.522 -18 2.496 972 517
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 11.548 6 5.334 1.107 705
ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.241 -14 2.045 - 24
ΓΚΑΝΑΤΣΑ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3.477 -5 1.976 356 101
ΓΚΕΚΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.117 -12 648 -20 -137
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. ΜΕΝΤΙΚΕΡ Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 7.006 -6 2.769 435 -66
ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΛΑΤΙ Α.Ε. 2.934 7 4.840 836 514
ΔΕΛΤΑ - ΠΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΙΛΟ 2.460 29 2.004 409 282
ΔΕΛΤΑ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2.642 -7 1.486 185 60
ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 3.954 -1 1.865 61 0
ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 11.815 5 1.821 99 -173
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Θ. - ΕΠΙΠΛΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 962 1 196 29 8
ΔΡΑΠΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.621 -10 1.783 -1 -49
ΔΥΤΙΚΟΣ - PLAISIR Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 174 -33 269 -77 -90
Ε.ΜΕ.ΣΙ. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 129 -11 101 -15 -21
ΕΒΙΤΑ PLUS ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ε.Π.E. 781 -10 888 -39 -98
ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 10.470 -6 1.960 44 -310
ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 23.696 5 39.316 1.396 -59
ΕΚΜΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 34.273 -3 20.078 1.205 213
ΕΛ.ΒΙ.Ε.Θ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 957 -12 879 24 17
ΕΛΒΙΟΠΑΚ - ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 275 2 387 18 11
ΕΛΛΑΣ ΚΟΤΤΟΝ - ΠΛΕΚΤOΒΙΟMHΧΑΝΙΑ Α.Ε. 3.958 -6 2.505 88 -79
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - HELLENIC STEEL Α.Ε. 51.622 -28 11.865 -8.413 -11.181
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 2.782 7 2.805 140 28
ΕΝΩΣΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε.Π.Ε. 271 17 200 41 29
ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 18.920 25 14.967 760 -81
ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.965 -10 618 -77 -286
ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΠΛΕΚΤΑ Α.Ε. 1.133 1 1.652 139 86
ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 8.211 2 1.697 - 28
ΕΠΙΠΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. 1.309 -2 576 -27 -57
ΕΠΙΠΛΟΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΙΟΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.107 -16 178 -101 -126
ΕΡΜΗΣ Α. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ 3.234 2 4.611 - 40
ΕΣΤΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 7.164 4 7.501 764 185
ΕΤΗΛ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.438 -12 7.171 191 -82
ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.403 1 1.460 - 336
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ. & Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 29.524 -9 31.302 1.817 122
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 491 0 158 -43 -74
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - COMPITE-NT Α.Ε. 696 3 9 132 152
ΕΨΙΛΟΝ - ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. ΔΟΜΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA 18.079 0 1.498 - 65
ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 15.530 8 13.310 702 -192
ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3.707 5 3.672 - 299
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. 35.402 3 29.260 1.571 264
ΖΗΣΙΟΣ Α. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 2.487 -3 619 - -12
ΖΗΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 16.619 -3 5.625 262 -509
ΖΟΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.269 -11 814 - 35
ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 547 0 0 -16 -26
Η.Β. BODY A.B.E.E. ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ - ΚΟΛΛΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ 61.772 6 35.970 9.290 5.696
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ GAS A.E. 791 -6 467 -66 -92
ΗΛΙΑΔΗΣ Α. Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.866 0 0 -10 -10
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 960 0 309 - 2
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.697 24 2.541 651 453
ΘΕΡΜΟ ΚΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 250 -34 463 - 20
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.157 11 2.233 149 77
ΙΝΑ & ΠΛΕΞΗ - ΒΑΣΣΑΡΑΣ Χ. & Δ. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 1.328 -8 1.283 83 27
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 10.134 -2 3.211 503 18
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.436 1 1.371 75 15
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ DELTA Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3.877 2 1.381 303 34
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. Η. Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 15.498 -8 17.089 1.613 907
ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΩΝ Α.Ε. 1.655 -1 30 -79 -91
ΙΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 804 -14 159 -91 -110
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ 14.232 10 16.772 1.934 822
ΚΑΔΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 1.265 -3 3.554 590 401
ΚΑΪΣΙΔΗΣ Ν. Π. Α.Β.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.095 -2 5.319 1.367 691
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Γ. & ΥΙΟΙ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 4.302 -12 2.840 303 15
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 43.805 6 89.903 4.427 3.389
ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.735 16 3.854 349 147
ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ 1.464 -4 1.264 107 1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α.Ε. 274 -4 0 -6 -11
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ν. - ΔΥΝΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 720 -5 188 28 4
ΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. - ΞΥΛΟΚΑΤ Α.Β.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.982 0 717 219 23
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 3.383 -5 2.659 - 148
ΚΕΝΤΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ 720 -3 268 - 4
ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 12.965 21 12.104 624 332
ΚΟΛΛΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.081 12 1.400 - 17
ΚΟΛΟΡΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 24.520 2 10.049 882 520
ΚΟΝΤΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.268 4 1.232 235 99
ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.084 -7 462 62 3
ΚΟΥΜΟΥΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Ι.Κ.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 42 0 10 2 -3
ΚΟΥΡΕΜΕΝΑΣ Α. ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 4.169 -10 3.095 391 -37
ΚΟΥΡΙΚΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 3.223 -1 962 242 62
ΚΡΕΑΤΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.Κ. 3.084 34 3.559 - 12
ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 924 -4 97 -4 -41
ΚΡΙΚΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1.651 -9 1.965 171 75
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Β. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 399 -43 194 - -20
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.153 -32 4.408 56 -58
ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7.831 -7 2.043 83 -534
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε. 323 -5 0 -17 -10
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 915 -10 905 -52 -60
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΙΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 3.546 4 3.109 91 17
ΛΗΔΡΑ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 2.069 -6 2.488 454 229
ΛΟΓΚΟΣ Φ. Α.Ε. ΚΟΡΔΟΝΟΠΟΙΙΑ 400 -9 388 27 18
ΜΑ.ΒΙ.ΕΛ. ΥΙΟΙ Ε. ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.539 -33 1.485 - 152
ΜΑ.ΒΙ.ΚΑΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 2.160 -4 832 -10 -19
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 3.287 -33 2.546 51 -259
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 54.242 -4 18.962 2.378 -1.526
ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε. ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 14.483 0 1.148 -151 -745
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α. - ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.613 -3 3.848 463 147
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.244 -21 1.457 132 -5
ΜΑΝΩΛΙΑ - ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 58 -19 0 4 4
ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Ε. 1.633 9 1.283 - -11
ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ - DROP Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΥΤΡΟΥ 4.519 -2 3.136 156 53
ΜΑΤΕΛ - ΑΦΟΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 5.128 -10 215 -584 -574
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Α. - ΓΚΑΛΕΡΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 642 -7 144 -13 1
ΜΕΒΓΑΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 107.833 -17 110.285 -9.227 -14.338
ΜΕΛ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 85.217 0 51.708 5.006 922
ΜΕΤΑΛ ΛΑΪΝ Ε.Π.Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 507 -2 40 28 12
ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΔΙΚΗ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3.503 7 4.392 430 193
ΜΙΛΤΟΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - CATERING 6.194 3 5.989 523 121
ΜΙΜΜΗΣ Θ. - ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 671 -3 130 -9 -23
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 26.364 -5 12.160 44 -1.714
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 3.203 -9 724 - 6
ΜΟΡΦΗ Α.Β.Ε.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ 428 -74 60 54 42
ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 16.804 3 9.047 1.422 511
ΜΟΤΟΡΕ  Ε ΚΑΜΠΙΟ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 287 0 434 73 68
ΜΟΥΔΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 563 -15 572 0 0
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1.461 -9 704 - 12
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 156.465 8 89.590 7.354 4.081
ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 4.540 1 288 243 166
ΜΠΑΤΣΗΣ Ι. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 4.647 13 2.472 - 229
ΜΠΡΑΝΙΔΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 241 22 250 20 13
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 4.102 1 0 208 175
ΝΑΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.092 10 24 -27 -112
ΝΤΗΖΕΛ ΤΟΥΡΜΠΟ ΣΕΡΒΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1.598 -3 503 - 2
ΞΕΝΟΣ PACKAGING Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.691 -3 3.392 212 -29
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 1.446 7 779 103 60
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.184 -3 1.071 143 16
ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 11.225 -8 7.160 1.105 253
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΞΙΟΥ Φ. ΤΣΙΟΤΣΚΑΣ Α.Ε. 6.208 -1 8.174 304 4
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΣΑΛΙΑΡΑ Ε.Π.Ε. 877 21 1.293 112 68
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Χ. & Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.071 5 1.626 69 37
ΟΥΝΙΚΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΣΟΧΕΙΑ - ΚΥΤΙΑ 1.161 -2 210 - -6
ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.081 -3 12.632 920 9
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Ι. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 9.326 -1 2.329 218 -54
ΠΑΛΤΣΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 4.080 7 4.360 711 388
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 8.767 14 5.311 365 124
ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.193 -7 1.001 - 88
ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 757 -4 455 104 10
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΙ DOLPHIN A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 803 -9 346 18 -23
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 3.894 -1 3.630 463 267
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.998 2 205 -14 -36
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Δ. - K. P. SERVICES ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 610 5 1.029 93 14
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. - ΚΟΝΤΡΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 452 52 1.081 23 11
ΠΑΡΚΕΤΑ Λ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. 1.346 -5 206 21 -2
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Μ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε. 64 88 241 51 28
ΠΕΡΒΕΝΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.244 6 6.234 - 112
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 12.022 4 9.776 1.032 508
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Π.Ε. 296 -14 217 18 -15
ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ - ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Γ. Α.Ε. 1.702 -2 1.004 -8 -18
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ Β. Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.495 39 3.852 194 111
ΠΡΕΤΤΟ A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.004 -13 5.534 - 266
ΠΡΙΝΤΖΗ Δ. ΑΦΟΙ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 10.379 216 124 -24 -169
ΡΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.853 12 519 75 33
ΡΕΝΤΥΚΟΤ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.777 1 3.731 - -32
ΡΙΖΟΣ Κ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.173 -11 2.149 - 42
ΡΟΔΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 5.668 2 5.485 - 103
ΡΟΚΑ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑΣ 3.258 -2 0 -1 -1
ΡΟΥΜΕΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 776 -6 504 31 1
ΣΑΒΒΑΤΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.615 -2 1.447 444 10
ΣΑΜΑΡΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3.858 -2 4.425 - 433
ΣΑΜΟΛΑΔΑ Μ. ΥΙΟΣ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΗΣΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 1.089 0 1.931 - 289
ΣΑΝΙΤΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 4.936 4 2.672 548 29
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Ε.Π.Ε. 607 -16 982 17 1
ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Π. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 3.588 11 2.884 -575 -1.824
ΣΕΝΕΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.388 -4 2.644 181 96
ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 15.564 -1 4.158 477 347
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 372.748 3 143.651 -3.092 -24.162
ΣΙΔΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 16.793 -11 21.157 1.778 834
ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 977 -19 355 -45 -75
ΣΙΜΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 411 -16 105 -15 1
ΣΙΝΔΟΣ CARPETS A.E. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.966 -1 512 - -240
ΣΚΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.242 -1 353 34 5
ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ 2.633 -4 1.012 139 3
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.461 -5 840 - 102
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΡΑΣΝΩΝ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 798 4 602 48 41
ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 17.061 -4 11.599 195 -628
ΣΟΦΙΑ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 968 -12 656 99 63
ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 14.395 -10 8.804 839 25
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ - ABOTIS Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.481 -26 2.790 135 34
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε. 895 4 549 45 34
ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3.078 14 1.833 - -374
ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 8.530 5 4.962 330 216
ΣΤΥΡΟΠΑΝ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ 5.389 -3 3.655 365 2
ΣΥΡΜΑΤΕΚ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε. 258 -5 148 -2 -7
ΣΦΥΓΜΟΣ ΜΟΔΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.932 22 3.405 187 118
ΣΩΛΒΕ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 2.108 4 1.285 - 56
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ NIKI - INOX 2.590 3 1.694 301 151
ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Χ. ΤΕΧΝΟΚΟΠΗ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 994 -4 420 2 -20
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. 776 -46 175 -51 -134
ΤΕΧΝΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 523 -1 552 165 96
ΤΟΚΟΣ Α. - Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε. 2.849 -15 1.855 - 17
ΤΟΠ ΓΚΑΖ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 4.718 9 28.788 666 329
ΤΟΥΜΠΟΥΡΛΕΚΑΣ Γ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.104 18 2.811 697 468
ΤΟΥΦΕΞΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΣΙΝΔΟΥ 8.326 -6 84 - -509
ΤΟΨΗΣ Δ. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.E. 1.022 -1 153 61 40
ΤΡΑΞ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 6.899 11 3.711 832 678
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.853 1 2.957 559 221
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.258 0 5.161 - -17
ΤΣΙΒΙΚΗΣ Σ. Α.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΚΙΑ 4.310 -5 276 53 -194
ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΩΝ 647 -9 181 29 0
ΦΑΡΚΟΜ A.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 6.980 10 4.746 494 228
ΦΡΑΠΑΣ - ΧΡΩΧΗΜ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 668 3 189 13 12
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.206 7 243 65 45
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.690 62 2.312 - 246
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 172.944 -3 79.437 9.414 -4.941
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 973 -3 298 30 -1
ΧΑΡΔΑΛΗ Χ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 5.613 -31 11.416 - 138
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.778 6 1.260 - -21
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ 79.708 -2 20.512 -992 -4.015
ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Β. - Φ. ΚΟΧΡΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 4.004 3 1.334 294 237
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε. 3.890 -1 0 -6 -143
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Δ. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ 861 -13 473 19 10
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.349 -4 2.478 3 -69
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 62.593 -4 64.868 11.550 1.234
ΧΟΡΤΑΡΙΔΗΣ Δ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 2.819 -3 1.226 -3 -82
ΧΡΩΜΟΤΥΠ Α.Ε. ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2.125 6 2.977 - 104
ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.964 -10 878 - -251
ΧΥΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 215 11 275 40 28
ΩΝΑΣΗΣ Ν. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ 2.582 6 3.100 402 265
AGRODRIP Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.510 0 3.494 - 115
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 7.339 -5 7.898 487 50
ALBETA ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΓΛΥΚΑ Ε.Π.Ε. 366 -11 603 - -167
ALFA FRIGOR A.E. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ 3.087 -12 1.215 101 -5
ANEL Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.652 5 7.063 - 530
AR-CON HELLAS A.B.E.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 4.111 -14 5.012 465 153
AUTO TEXTILE Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.786 6 1.932 166 72
B & N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ Α.B.E.E. 4.635 59 10.747 620 350
BARTEC A.B.E.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 1.839 11 3.821 514 351
BASIC ΧΗΜΙΚΑ Ε.Π.Ε. 415 -2 248 13 -27
BERGLE A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 631 84 138 21 -1
BIOFIAL A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2.056 -3 1.629 223 89
BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 1.982 7 1.750 333 150
BONACHERO A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.042 2 624 14 2
BREPOLS ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 90 23 298 - 9
CAO HELLAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 8.556 1 5.145 277 110
CHROMETAL Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.376 4 1.245 38 16
COMPANIA MADEIRA SYSTEMS A.E. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ 11.801 -5 5.250 360 -355
COMPUCON  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 3.570 -6 941 161 -180
CONDITO Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 14.106 17 9.833 2.072 1.003
CONITEX SONOCO Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΩΝΟΙ 2.310 34 3.227 101 39
COTTON FASHION A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.041 -36 9.693 448 143
COTTON HOUSE A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.763 -18 4.635 850 591
CREAM TEAM Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 6.227 8 4.312 610 106
D.K.S. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 2.328 -52 7.429 766 486
D.M.N. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 2.343 16 2.249 168 9
D.N.A. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 390 -12 75 -20 -33
DEM Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 396 1 164 -2 -4
DIEN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.E. 5.058 19 9.643 1.332 878
DIVANI HELLAS Α.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.975 19 5.380 262 105
DS SMITH HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 54.672 10 64.584 3.484 1.835
DSM NUTRITIONAL Ε.Π.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 8.848 -1 16.640 668 353
E-CO Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ 2.050 3 398 73 23
EDWARD ΕΝΔΥΣΗ A.B.E.E. 4.731 -4 4.888 249 -14
ELIN Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 832 27 1.106 - 187
ELMAR CRETE Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.925 350 1.591 215 124
EPSILON NET A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 15.258 0 10.755 1.707 217
EVA JO !!! Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5.055 25 11.054 - 1.410
FARMA Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 737 -5 0 1 -1
FERI TRΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 5.146 0 4.795 714 413
GLASS CLEANING Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6.439 -19 4.689 -169 -859
GOLD FISH A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 578 -7 473 - -19
GPD GIATA PROFILES & DOORS Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 754 0 1.316 - 86
GRAFO A.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.233 2 478 - -3
GRECA ΠΙΤΣΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 892 22 1.316 187 119
GREENFOOD A.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 9.819 7 12.946 1.059 451
HELLENIC CATERING Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 49.113 -10 45.407 883 -1.523
HELLENIC FARMING Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.755 2 6.643 97 -71
IFASMATEX Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 489 17 1.144 40 20
INOX MARKET ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 4.642 1 6.256 - 269
INTRAWEIGH AUTOMATION Ε.Π.Ε. ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 225 -24 304 -36 -43
ISOMAT A.B.E.E. ΔΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 49.480 8 37.096 7.319 4.041
JET ENGINEERING A.E. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2.700 -4 98 -78 -96
KINITRON Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 159 2 183 - 24
LAPEL A.E. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.740 4 1.217 110 1
LOGISMOS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8.463 -4 2.076 746 -10
LOGO GRAMMA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 1.976 -9 1.767 - 14
MAESTRI Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 941 83 1.133 155 107
MAG ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 1.903 -1 1.338 159 43
MANOSPACK A.E.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.201 4 4.301 - 203
MARMOR SG Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΓΡΑΝΙΤΗ 40.523 16 32.984 5.611 2.812
MAVICOTTON Ε.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 287 -7 1.549 29 29
MENGIA Α.Ε. ΜΕΡΗ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 502 22 879 38 3
MIK EUROPE Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.530 -6 1.211 - -14
MILKPLAN Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 9.314 -7 11.622 1.283 261
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. 35.308 17 21.404 5.028 2.022
MONDI PACKAGING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ A.E. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 9.936 -2 12.946 925 63
MULTY FOAM Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 39.496 -4 24.014 4.855 2.009
NEXT A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.569 8 3.291 196 20
NILO Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.920 2 2.413 267 73
O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 5.989 21 6.571 617 275
OHONOS SNACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΝΑΚΣ 14.716 20 16.106 2.646 1.694
PALAPLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 29.067 -4 25.255 - 1.342
PAP SAFETY GLASS A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 3.363 3 1.025 233 125
PLAISIR ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4.945 -4 2.909 364 108
PORTA IMPRESA Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ 1.476 -11 1.188 - 22
PRIMULA A.E.B.E. ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.153 8 749 - -29
PRO STERIL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Α.Ε. 181 -24 112 -13 -25
PURIPLAST HELLAS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ 7.168 -20 3.198 192 -500
RAMINO ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ - ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.748 -12 483 -246 -376
REAL FROST Α.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 968 -57 146 - -22
REPRO TIME - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ A.E. 1.899 7 1.073 63 8
RETHINK A.E.B.E. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 841 10 693 121 77
SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 4.908 1 3.133 438 260
SATO Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 18.196 -53 7.363 -3.788 -6.436
SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 882 -13 105 - -68
SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 2.620 251 1.516 - 314
SOLID DOORS & PANELS A.B.E.E. ΘΥΡΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 315 -5 349 -21 -27
STANCO LAC ΦΩΤΙΟΥ A.E. ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ 3.256 -3 2.308 - 247
STEMPLAST ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.629 0 826 - -2
STYLE Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 478 -14 580 175 98
SYNCO ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε. 3.158 -4 963 - -518
TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 59.689 2 31.209 998 -936
UNION OPTIC A.B.E.E. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 9.016 1 7.700 1.307 555
UNION 3 FASHION Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 3.679 45 14.701 832 488
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.036 -5 2.854 48 -44
UNIVERSITY STUDIO PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.225 -7 1.574 -19 -83
VAMP A.B.E.E. ΠΙΤΖΑΜΕΣ - ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ 3.564 -1 3.015 - -12
VENMAN Α.B.E.Ε. ΕΙΔΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.456 -23 4.295 122 -78
VERFO ΕΠΙΠΛΟ Α.Ε. 1.887 8 414 97 46
VERTIGO FASHION Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.138 27 3.215 - 35
VIT ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 5.754 18 2.946 662 551
WHALE GRAPHICS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.733 26 2.071 - 363
ZAKOS - GROUP Α.Β.Ε.Ε. ΒΥΤΙΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 3.380 0 1.227 89 -1
ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. 12.180 -1 1.254 599 6
ZIKO Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.781 2 17.946 2.594 1.690


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS