inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Ιωαννίνων, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 53 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Ιωαννίνων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 53 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στα Ιωάννινα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 4.467 5 4.106 546 218
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. - Α. ΝΤΙΝΟΣ D&A LABEL A.E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1.829 -3 1.057 255 30
ΑΝΕΤΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.789 -1 1.196 92 14
ΑΝΤΕΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 418 -8 79 11 -11
Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 3.530 -7 940 36 -39
ΒΙΟΖΩΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΣ Α.Ε. 18.002 2 15.905 1.107 343
ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.767 -4 654 86 -24
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΑΦΟΙ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ Α.Ε. 469 1 340 28 7
ΓΙΩΤΗΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.209 3 418 117 75
ΔΑΒΟΥΤΗΣ - ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.415 2 17.573 613 170
ΔΩΔΩΝΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 102.378 15 95.449 9.863 3.286
ΕΔΕΑΛ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 324 -1 0 -3 -6
ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 1.558 0 1.062 78 9
ΕΦΥΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Α.Ε. 192 -21 31 -58 -59
ΖΟΡΙΣΤΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.570 8 487 105 -82
ΗΠΕΙΡΑΛΟΥΜΙΝ - ΑΦΟΙ ΖΚΕΡΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.200 -3 3 -44 -45
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3.248 0 3.387 - 83
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 96.583 -1 64.232 15.137 8.420
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 3.074 10 454 264 26
ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.401 -1 1.081 159 54
ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 6.846 -5 2.243 - -297
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.702 8 1.156 -581 -897
ΜΑΝΤΕΛΗΣ Β. & Ι. - MADEL Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.374 -13 643 -43 -111
ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 1.843 -1 525 123 -5
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 6.908 -14 1.648 -908 -1.331
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.346 -3 86 22 -154
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.350 -15 321 -25 -75
ΜΠΕΡΡΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.454 -7 418 130 -22
ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 2.153 -1 1.477 331 183
ΝΑΚΟΣ Α. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 387 -12 40 - -40
ΝΑΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.616 -10 115 -39 -174
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 125.383 7 236.706 10.966 2.726
ΝΟΥΣΙΑ Β. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 3.440 2 2.504 88 -129
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2.826 -17 603 - -330
ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 5.358 -2 6.121 - -290
ΠΕΠΟΝΗ Θ. & Β. Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 833 -4 352 -176 -231
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.398 1 434 128 -260
ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 133.168 5 193.471 9.131 3.390
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Ε. 50.534 5 41.595 5.994 2.493
ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 4.315 -7 0 -30 -132
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε. 2.814 3 1.740 212 84
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 5.949 23 4.082 916 483
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΟΗ - ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε. 4.970 21 4.279 599 348
ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 325 -2 82 34 3
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ ΒΛΑΧΟΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε. 3.243 6 2.657 261 103
ΦΑΡΜΑ ΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 6.829 18 2.199 281 -13
ΦΗΜΗ Α.Ε.Β.Ε. ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 717 0 347 57 31
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 40.253 5 43.352 4.067 2.187
ART WOOD ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.124 -6 282 -42 -226
BRANDA Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.161 8 592 103 40
DIMSTEL STROM Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 10.225 -4 990 - -1.062
GRAPHIC ARTS A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.140 0 9 62 -64
OVO FRESCO A.B.E.E. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΒΓΩΝ 3.046 -10 5.164 -66 -290


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS