inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κάμψη μεγεθών, όχι και μεριδίου όμως, το 2012 για τη Βιβεχρώμ

Η Βιβεχρώμ είναι η κορυφαία ελληνική βιομηχανία χρωμάτων. Ηγείται της αγοράς της και ξεχωρίζει στο ελληνικό βιομηχανικό στερέωμα για τις επιδόσεις της.

Ιστορία

Το 1932 ιδρύεται η ΒΙΒΕΧΡΩΜ από τον Στέφανο Διαμαντή Πατέρα και άλλα μέλη της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών, με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους βερνικιών, χρωμάτων και πλαστικών υλών, με ένα πρώτο εργοστάσιο να λειτουργεί στη Νίκαια. Τότε ξεκίνησε η ιστορία της επιχείρησης μας, που έγινε η πρώτη βιομηχανία στον κλάδο των χρωμάτων και μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας.

Μερικοί από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της είναι οι εξής:

  • Τη διετία 1964-1965 κτίστηκε το νέο εργοστάσιο στη Μάνδρα Αττικής, σε έκταση 100 στρεμμάτων και μεταφέρθηκε σε αυτό η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.

  • Το 1972 η ΒΙΒΕΧΡΩΜ μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, με κεφάλαιο 55.000.000 δραχμές.

  • Το 1990 η εταιρεία απέκτησε το σύγχρονο διεθνές πρόσωπό της, εντασσόμενη στον όμιλο NOBEL INDUSTRIES, έναν από τους μεγαλύτερους στη βιομηχανία χρωμάτων της Ευρώπης, καθώς και στη CHEMAGRA, που αντιπροσωπεύει ομάδα διεθνών επενδυτών.

  • Το 1994 η επιχείρηση έγινε μέλος του ομίλου AKZONOBEL, μεγαλύτερης εταιρείας χρωμάτων στον κόσμο και από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες παγκοσμίως, μετά τη συγχώνευση της NOBELINDUSTRIES με την AKZO.

Η Βιβεχρώμ, ενεργό μέλος της AKZONOBEL και με σταθερά ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, συνεχίζει την ανοδική της πορεία με μοντέρνα οργάνωση, δυναμική ομάδα διοίκησης και ικανό ανθρώπινο δυναμικό.

Η επιχείρηση διαθέτει το μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο δίκτυο διανομής, εξυπηρετώντας έτσι κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας.

Κέρδη

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εταιρεία κατέγραψε το 2012 μείωση οικονομικών μεγεθών. Η συρρίκνωση του κατασκευαστικού τομέα έπληξε, όπως ήταν φυσικό, τόσο τις πωλήσεις όσο και την κερδοφορία της.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της Βιβεχρώμ τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 42,99 εκατ. ευρώ, από 54,80 εκατ. ευρώ το 2011 (58,77 εκατ. ευρώ το 2010 και 61,84 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 21,6% σε ποσοστό και κατά 11,81 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ιωακείμ Προβατάς ανέφερε ότι, μολονότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, η πτώση της αγοράς το 2012 εκτιμάται ότι ήταν της τάξεως του 25% και, συνεπώς, η επιχείρηση διατήρησε ή και διεύρυνε το ηγετικό μερίδιό της.

Η εταιρεία οδηγήθηκε, λόγω της μειωμένης ζήτησης και της έντασης του ανταγωνισμού, σε περιορισμό του μεικτού περιθωρίου της κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες (33,0% έναντι 35,8% το 2011), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 14,20 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 19,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-27,7%). Συγχρόνως, περιόρισε τις δαπάνες της εμπορικής λειτουργίας της και παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,98 εκατ. ευρώ (-45,0%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,53 εκατ. ευρώ (-51,6%).

Τελικώς κατέγραψε κέρδη προ φόρων 3,04 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,73 εκατ. ευρώ το 2011 (10,87 εκατ. ευρώ το 2010 και 12,19 εκατ. ευρώ το 2009), μειωμένα δηλαδή κατά 54,8% και ίσα προς το 7,1% των εσόδων (12,3% το 2011). Μετά την αφαίρεση των φόρων της χρήσης τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 2,15 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,94 εκατ. ευρώ το 2011 (7,01 εκατ. ευρώ το 2010 και 7,45 εκατ. ευρώ το 2009), μειωμένα κατά 56,5%.

Ποσό 207.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης διανέμεται στους περίπου 205 εργαζομένους (318.500 ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ οι μέτοχοι εισπράττουν μέρισμα ύψους 2,16 εκατ. ευρώ (4,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων, ενώ υπέγραψε με το επιχειρησιακό σωματείο τους συλλογική σύμβαση, βάσει της οποίας διατηρούνται τα ισχύοντα επίπεδα αποδοχών και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά αυξάνονται. Οτιδήποτε κεκτημένο έχει διατηρηθεί, όπως αναφέρεται.

Τα ίδια κεφάλαια της Βιβεχρώμ, η οποία ιδρύθηκε το 1932 από την εφοπλιστική οικογένεια Πατέρα, ανέρχονται σε 18,24 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 61,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 29,48 εκατ. ευρώ. Περί το 20% των μετοχών της ανήκει στην επενδυτική εταιρεία Chemagra, της οποίας ηγείται ο Έλληνας επιχειρηματίας Ιωάννης Σιτινάς, ιδρυτής βιομηχανίας χρωμάτων στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Βιβεχρώμ, η πτώση της εγχώριας αγοράς χρωμάτων το 2013. Στη μικρότερη πλέον αγορά η επιχείρηση επιδιώκει να βελτιώνει το μερίδιό της.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS