inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Κορινθίας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 91 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Κορινθίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 91 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Κορινθία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 3.908 3 2.654 255 58
ΑΒΕΕΞ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.074 3 491 9 7
ΑΛΦΑ ΠΑΚ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.011 2 2.286 71 0
ΑΛΦΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 2.862 -2 2.537 - -471
ΑΝΘΥΛΛΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2.030 -29 2.486 - 4
ΑΥΛΑΚΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Ε.Π.Ε. 1.439 -7 843 17 1
ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 6.714 8 1.780 267 7
ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.011 -3 1.627 273 85
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 8.585 24 4.202 441 185
ΓΕΩΜΠΡΕΣ Γ. ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΝΕΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.803 -21 2.307 276 -41
ΓΚΕΛΗ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.461 -2 142 10 -11
ΓΚΙΟΥΛΗ ΚΤΗΜΑ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 799 4 79 26 -33
ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.476 -5 768 101 2
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.121 0 3.102 166 18
ΔΡΙΤΣΑ - ΚΑΓΚΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 4.133 14 3.008 632 405
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε. 5.670 -22 15.128 332 37
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ Α.Ε. 3.539 -5 2.355 100 -276
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. 9.343 -3 5.298 - -1.104
ΕΛΛΟΙΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 1.262 124 3.895 - 61
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ - ΝΕΡΟ ΑΡΥΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. 628 -6 909 95 36
ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 27.172 -4 28.459 1.468 185
ΘΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΔΙΟΥ 5.904 -6 3.833 74 -143
ΘΑΝΟΣ Σ. Ι. Α.E.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.429 -9 1.454 98 -38
ΙΣΘΜΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ & ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.030 -10 378 2 -259
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 217.659 7 140.397 5.805 -4.396
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡΔΕ - ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. 2.218 24 1.994 791 428
ΚΑΛΥΜΜΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 142 -49 129 -5 -8
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ - ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.339 1 921 -191 -86
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 518 -15 0 -8 -8
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.522 1 6.221 688 265
ΚΡΑΝΙΔΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.203 -6 1.754 149 134
ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.289 7 1.579 105 -32
ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 50.378 1 51.778 7.457 3.115
ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Α.Ε.Β.Ε. 2.489 -5 1.754 409 233
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6.713 21 4.981 - 602
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α.Ε. 512 -7 167 -24 -22
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - EUROFILM Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 23.614 1 19.054 2.015 314
ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.688 2 1.942 501 233
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Η. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 338 10 266 51 35
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2.012.241 8 5.276.468 429.725 201.104
ΜΟΥΡΙΚΗΣ Φ. Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 20.266 2 18.708 882 582
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Γ. - Χ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ 2.897 2 733 99 -148
ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Β. Α. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΧΗΜΙΚΑ A.E. 2.529 6 2.898 213 51
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.598 -12 1.685 - -367
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ Π. - ΦΙΛΟΙΝΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 1.585 -22 728 - -273
ΜΠΕΓΛΙΤΗ Σ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 507 2 244 - -33
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ Δ. Θ. & ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΛΑΤΙ ΠΕΡΛΑ 11.678 -7 4.012 185 -121
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ Α.Ε. 7.369 -1 4.205 543 35
ΜΥΛΟΙ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. 29.651 -6 18.498 1.126 57
ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. 44.689 2 46.484 3.195 1.169
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 107.246 -11 193.217 9.168 3.564
ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ A.E. 11.951 -5 7.598 337 -548
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 1.669 -3 582 68 8
ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 7.236 2 3.222 70 -14
ΟΡΝΙΣ Α.Γ.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3.507 -11 2.218 200 29
ΠΑΚΟ ΒΕΛΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 5.055 6 3.052 - -145
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ - ΝΩΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 1.632 5 1.935 230 38
ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 75.331 -5 57.358 6.915 2.353
ΠΙΕΤΡΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 4.261 5 2.621 29 -49
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΠΟΡΤΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7.265 -3 2.859 187 -168
ΡΕΚΚΑΣ Α.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.486 -1 353 -93 -101
ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 6.561 -13 2.359 -472 -1.504
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. A.B.E.E. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 58.065 22 10.487 1.211 -1.356
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4.231 -3 3.452 390 37
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.073 -12 1.419 137 39
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ - ΣΦΑΓΕΙΑ 1.197 12 159 112 110
ΤΣΑΟΥΣΗΣ Χ. Β. ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α. Ε. 14.100 5 9.976 3.319 1.874
ΤΣΩΤΟΣ - ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 2.464 -15 2.126 - 36
ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.884 -2 483 -27 -36
ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 11.930 -4 6.801 -13 -662
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 20.499 5 23.196 2.676 265
ΦΥΡΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 11.379 -5 12.161 586 13
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 25.912 -3 24.064 1.729 292
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32.470 -25 21.300 614 -1.535
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 3.325 -7 7.836 165 36
ΨΥΧΟΓYΙΟΣ Δ. - DIMI ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.904 23 5.140 171 29
AMCO Α.Β.Ε.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3.802 -5 3.312 332 61
BEGA PLAST A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.405 4 436 34 -6
CORVES ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.025 -5 1.298 125 72
ECORAP A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 536 5 1.226 187 66
EUROFARMA A.E. ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ 5.088 30 4.277 536 242
EUROPEAN BAKERY Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 6.487 -5 2.515 -741 -759
FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 177.328 3 178.447 16.994 1.500
GF ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 33.765 -8 40.084 3.003 636
HELM ΕΛΛΑΣ A.B.E.E. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 6.516 5 4.344 860 563
LANDIS + GYR A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 42.484 29 79.508 5.809 3.732
PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.678 3 2.615 227 78
SEVINO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΙΑΤΟΥ Ε.Π.Ε. 2.223 -7 1.348 123 73
STUDIO CANAPE Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 113 -16 70 -17 -24
SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΙΟ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 36.981 6 44.754 2.911 594
VERTICAL A.Β.Ε.E. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.763 -8 1.363 -445 -1.068


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS