inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Λάρισας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 117 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Λάρισας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 117 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Λάρισα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΒΓΟΥ 670 -6 313 -27 -53
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. 12.044 -7 3.273 -350 -958
ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.869 -4 2.149 65 -59
ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 20.530 -15 9.597 368 -530
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.853 6 5.644 - -289
ΑΡΣΗ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.433 -3 0 0 -13
ΒΕΛΛΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2.385 15 1.525 - -25
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.644 0 15.418 -96 -665
ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5.531 -5 161 -65 -292
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΤΑΠΗΤΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 51.691 -10 8.166 -2.519 -3.575
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 39.883 -3 124.722 2.200 702
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 6.036 -2 4.867 320 115
ΒΙΟΜΠΛΟΚ - ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.175 3 758 - 12
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ A.Ε. 7.365 10 482 56 -423
ΒΙΟΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 216 8 287 24 24
ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΑΣΕΛΟΣ Α.Ε. 3.522 2 606 - -274
ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΙ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2.117 -3 1.214 -35 -85
ΓΕΝΝΗΤΩΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 2.319 -32 3.053 -23 -104
ΓΕΩΡΓΕΙΝ Α.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 766 1 218 54 24
ΓΕΩΦΥΡΑΜ  Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ 1.141 -4 733 - 67
ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ Α. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ 274 -8 51 -5 -5
ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 451 37 1.092 75 61
ΕΛΒΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. 24.899 -20 26.959 -1.203 -4.652
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 165.608 21 188.476 22.742 11.959
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΛΒΙΔΟ Α.Ε.Β.Ε. 388 -8 70 -18 -22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. 307 -12 103 -30 -30
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 22.162 16 26.359 5.660 3.093
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 4.713 2 618 -64 -170
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 98.270 1 71.718 4.571 -939
ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12.173 14 14.858 1.542 726
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 118.906 -1 39.509 995 -3.313
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ - EUROFOOD A.E. 7.773 -9 2.834 - 35
ΖΕΪΚΟΣ Γ. Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ 8.715 -13 15.107 539 -35
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 120 -35 261 9 5
ΘΕΣΓΑΛΑ - ΠΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 7.323 25 23.145 340 28
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. 709 -6 104 - -11
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 765 1 468 - 37
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.824 3 89 40 33
ΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 5.620 0 0 - -9
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 873 19 685 - 53
ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 19.073 14 35.803 2.163 1.270
ΚΑΤΣΙΦΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΦΕΔΕΣ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 3.388 10 2.237 - 373
ΚΟΚΟΤΗ ΑΘ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 6.720 5 4.666 626 330
ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 4.157 -5 895 - -357
ΚΟΣΜΟΒΑΤ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.484 7 1.875 - 20
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.431 -4 76 - -179
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ι. Α. - ΦΩΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΕΠΙΠΛΑ 1.192 -5 215 -40 -54
ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 5.198 -6 3.549 - -10
ΛΑΝΑΡΑ Ε. - ΑΓΚΡΟΝΑΤΣ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 5.215 -18 2.838 291 90
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 29.736 1 20.177 1.774 -336
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 727 22 520 66 37
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 7.916 -12 8.024 1.407 713
ΛΕΓΓΕΡΑ Γ. Κ. - NICE - TEXTILE A.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.161 13 3.736 - 22
ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ 34.935 1 16.066 2.023 1.780
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 70.046 -3 58.733 5.872 1.428
ΜΟΝΤΕΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ A.B.E.E 2.139 2 2.515 406 -66
ΜΠΑΛΑΗΣ Γ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.004 -8 786 - 24
ΜΠΕΤΤΙΝΑ - ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 16.426 -4 10.673 781 151
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 29.432 12 25.330 2.300 419
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε. 1.896 0 1.164 123 3
ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 11.079 3 13.137 1.195 540
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 1.506 -20 1.310 310 212
ΝΤΙΝΑ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 3.441 12 1.940 506 270
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 1.636 3 1.325 61 -26
ΞΥΛΟΛΑΪΝ Ι.Κ.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 237 -11 125 -70 -73
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 1.297 3 73 -103 -161
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE A.Β.Ε.E. ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 17.650 14 41.028 3.289 1.861
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17.426 0 16.113 1.412 182
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ PROTEAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.859 1 747 -114 -506
ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 3.160 -4 0 108 54
ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E. ΒΑΜΒΑΚΙ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 1.024 61 9.593 431 396
ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 839 -3 143 -11 -28
ΠΡΟΚΕΛ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.537 -2 2.722 245 127
ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΡΓΑ 574 4 778 91 56
ΡΑΝΤΖΙΟΣ Χ. Γ. - ΘΕΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε. ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ 820 -2 2 -8 -56
ΣΕΦ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9.101 3 1.541 - -624
ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.431 -6 514 - 7
ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 2.017 12 5.543 415 238
ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 5.789 0 5.234 - 84
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.903 -6 178 -66 -277
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΟΠΟΙΙΑ ΘΑΡΡΟΣ Α.Ε. 1.417 -2 470 - 11
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ Χ. - ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 4.512 -3 420 114 -33
ΦΑΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ - ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Ο.Ε. 732 6 633 66 2
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 6.656 16 7.676 114 -138
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 8.832 -5 14.251 1.022 -98
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 622 174 0 7 -5
ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 16.411 9 19.189 2.936 1.847
AGROIL ENERGY A.B.E.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2.430 -13 1.808 192 -164
ALFA SEEDS A.B.E.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 4.716 31 4.410 344 93
ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 78.554 -2 27.707 -607 -6.415
ALUSAB - Μ. Σ. ΑΒΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.460 -9 977 89 19
BETOMIX A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.091 4 827 -16 -62
BRETAS Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.570 16 20.968 3.545 2.247
BRETAS FAMILY A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.572 4 3.770 - 461
CAROIL Α.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 8.540 -1 804 -40 -293
COSMOS PROFIL A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40.576 -3 70.769 6.884 3.586
DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 44.720 -1 29.816 1.622 620
ELITE A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 426 9 674 28 23
EUROSAL - ΨΥΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΔΕΣΜΑΤΑ 1.291 0 570 98 17
FARMHOUSE Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17.496 1 5.692 - -284
FRACASSO HELLAS A.E. ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.207 2 9.796 6 -56
FROXY Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 847 -30 531 39 2
INOX DESIGN ΚΑΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.971 28 2.180 - 255
INTER HOUSE A.E. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 3.743 -6 141 - -119
INTERCOMM FOODS A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 74.083 6 83.298 12.964 7.392
M.L.A. OSCAR A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 923 -8 706 37 13
ORASYS - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.034 -8 237 -48 -92
OSCAR A.B.E.E. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.901 -7 285 -101 -101
PRIMA ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 1.024 -2 862 85 22
PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 270 -8 505 134 71
SHELTER A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 4.852 -8 2.324 94 28
SOUKOS ROBOTS Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34.919 13 2.267 -521 -1.297
STAFF Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 52.773 0 19.052 2.482 -332
STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 7.344 5 5.547 1.026 283
TOPFEEL A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ 807 -7 892 48 3
VETHELLAS A.E. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.998 -6 1.244 -1 -48
WOOD PLUS Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 2.423 -6 141 -7 -170


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS