inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες δραστηριότητες και μεγαλύτερα κέρδη, το 2012, για τη Mevaco

Πρωτοπόρος βιομηχανική εταιρεία στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων, με εμπειρία 40 χρόνων, σημαντική τεχνογνωσία, παραγωγική ευελιξία και πρωτοποριακές δυνατότητες στην επεξεργασία ελασμάτων και στις σιδηρές κατασκευές ακριβείας, είναι η Μevaco.

Η πετυχημένη προσαρμογή της στο νέο οικονομικό περιβάλλον αποτυπώνεται στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της.

Ο όμιλος δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφειά του και στον εν γένει εξαγωγικό προσανατολισμό του, καθώς θεωρεί ότι αυτός εγγυάται τη διατήρηση της ανοδικής του πορείας και τον διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης επενδύσεων που αφορούν κτιριακές επεκτάσεις στις ιδιόκτητες οικοπεδικές της εκτάσεις, η επιχείρηση το 2011 είχε αποπερατώσει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 10.792 τ.μ., οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και συνεργασιών.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει την κατασκευή των μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων, για εξαγωγή. Σχετική σύμβαση αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της εταιρείας, η οποία προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξαιρετικά αυξημένες απαιτήσεις - προδιαγραφές του έργου δημιούργησε τμήμα αμυντικών συστημάτων, με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένα μέσα παραγωγής και ελέγχου, στα νέα, υπερσύγχρονα βιομηχανικά κτίρια. Στόχος της Mevaco είναι η περαιτέρω επέκτασή της στη διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων.

H εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών βιομηχανία κατόρθωσε το 2012, εν μέσω της κρίσης, να διευρύνει τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, αυξάνοντας συγχρόνως τον αριθμό των εργαζομένων της κατά 15%.

Ενισχύοντας τον παραγωγικό αναπροσανατολισμό της, η Mevaco, η οποία διαθέτει πλέον μακρά βιομηχανική πείρα στην επεξεργασία ελασμάτων και στις σιδηρές κατασκευές ακριβείας ανάλογα με τα σχέδια και τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της, τοποθετείται καλύτερα στη διεθνή αγορά των κατασκευαστών αμυντικού υλικού, ενώ εγκαθιστά δεύτερη γραμμή παραγωγής profil σε λαμαρίνα για συστήματα στήριξης panels φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η έμφαση στη δραστηριότητα στην αγορά του αμυντικού υλικού συνοδεύεται με αναβάθμιση του εξοπλισμού αυτού του παραγωγικού τμήματος, που οδήγησε σε νέες συμβάσεις με πελάτες, μετά την αναγνώριση της εταιρείας ως εγκεκριμένου προμηθευτή της αμερικανικής Raytheon. Εντός του τρέχοντος έτους το εν λόγω τμήμα θα ολοκληρώσει, εκτός απροόπτου, σύμβαση κατασκευής προϊόντων μετασκευής οχημάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης στρατιωτικών χώρων, που άρχισε να υλοποιείται το 2012.

Στο πλαίσιο εξάλλου του στόχου για ενίσχυση της εξωστρέφειας και διείσδυση σε νέες γωγραφικές περιοχές, επιδιώκεται η επέκταση ακόμη και προς την Ωκεανία. Συνεχίζοντας την αναζήτηση νέων κερδοφόρων πεδίων δράσης, η εταιρεία προχώρησε το 2012 σε εξαγωγές, σε πιλοτική βάση, προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και ειδικών απαιτήσεων στην Αυστραλία, καταφέρνοντας να θεωρηθεί πρώτος προτιμώμενος προμηθευτής διεθνούς οίκου, μεταξύ μεγάλων, ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Επεκτείνοντας, επίσης, τις δραστηριότητές της, από τα μέσα του περασμένου έτους η Mevaco παράγει και ηλεκτρική ενέργεια, εγκαθιστώντας στις στέγες των βιομηχανικών κτιρίων της, στον Ασπρόπυργο Αττικής, φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 997 KWp, με επένδυση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους, που αναμένεται ότι θα αποφέρει μέσο ετήσιο ακαθάριστο έσοδο 0,52 εκατ. ευρώ.

Το 2012 η επιχείρηση, από κοινού με τη θυγατρική της Venmann, η οποία ασχολείται με την κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων, bolier λεβητοστασίων και συναφών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 31,43 εκατ. ευρώ έναντι 29,62 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 6,1%.

Επίσης, κατέγραψε μεικτά κέρδη 6,13 εκατ. ευρώ έναντι 4,84 εκατ. ευρώ το 2011 (+26,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,42 εκατ. ευρώ έναντι 2,74 εκατ. ευρώ το 2011 (+24,8%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,31 εκατ. ευρώ έναντι 1,88 εκατ. ευρώ το 2011 (+22,9%), κέρδη προ φόρων 1,84 εκατ. ευρώ έναντι 1,15 εκατ. ευρώ το 2011 (+60%) και καθαρά κέρδη 1,39 εκατ. ευρώ έναντι 0,77 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 80,5%. Ως ποσοστό των εσόδων, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες στο 19,5%, από 16,3% το 2011, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες στο 10,9%, από 9,3% το 2011.

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών συνδέεται, μεταξύ άλλων, με το γεγονός ότι η εταιρεία έλαβε μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους. Πράγμα που, σε περίπτωση επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος, δηλώνει έτοιμη ότι θα επαναλάβει, με επιπλέον μέτρα.

Ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση παρουσίασε άνοδο. Στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν σε 164, από 138 έναν χρόνο πριν (+18,8%). Επίσης, σε ενοποιημένη βάση οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν σε 204, από 178 έναν χρόνο πριν (+14,6%).

Η επιχείρηση προτίθεται, εντός του 2013, να αρχίσει να αξιοποιεί μέρος των ιδιόκτητων οικοπεδικών εκτάσεων που διατηρεί στη βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου - Φυλής, για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS