inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Μαγνησίας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 48 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Μαγνησίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 48 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Μαγνησία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 28.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΜΝΟΣ A.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 681 -7 229 - 14
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.087 23 2.604 1.126 755
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε. 980 1 624 45 6
Β.Ε.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.181 0 0 -1.511 -1.511
ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 46.644 -5 13.584 1.161 -1.344
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 39.552 -7 21.557 238 -2.191
ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ 26.942 24 29.917 - 2.790
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 6.447 2 4.860 362 -85
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1.111 2 993 143 104
ΕΒΟΛ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 12.846 12 15.496 2.482 1.617
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ A.E. 2.917 18 2.837 224 46
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 34.566 0 20.830 2.799 566
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 37.112 -9 27.021 2.361 -11
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. 495.357 -10 218.330 -16.069 -37.711
ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΧΙΜΟΣ A.Ε.B.E. ΤΥΠΟΠΟΙΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 8.746 3 6.996 518 136
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΙΧΘΥ-ΠΑ Α.Ε. 3.699 -9 807 86 34
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ. Β. ΣΠΟΡΟΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 6.742 -5 4.245 - 17
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4.313 4 1.062 - 13
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 10.885 -10 1.933 -452 -742
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 10.534 -1 12.372 923 135
ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.425 -13 528 - 80
Μ.Ε.Κ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 20.587 -2 0 - -410
ΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 34.404 13 11.090 613 -1.280
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑ ΤΕΞΤΙΛ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 975 75 2.151 236 168
ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 784.036 7 411.924 59.412 17.306
ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 3.480 14 2.716 696 467
ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.953 -13 1.115 168 4
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 161.806 0 101.372 9.055 586
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.368 5 2.374 - 195
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 630 -7 298 -1 -26
ΡΟΥΣΣΑΣ DAIRY PRODUCTS Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20.939 17 21.891 1.606 467
ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 17.775 15 21.188 1.024 259
ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.133 -1 4.758 - 119
ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 958 -9 795 40 -94
ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.615 0 3.027 425 53
ΣΥΝ.ΠΡΟ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ Α.Ε. 6.323 -1 0 -3 -7
ΣΥΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 14.448 -4 11.489 871 -60
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 8.397 -50 26.841 - 3.594
ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5.232 -7 3.092 - -130
ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΠΟΤΑ 3.102 -3 2.734 381 134
BIOMAR HELLENIC A.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 61.026 29 53.700 - 1.823
CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 7.494 6 6.640 793 324
CONTITECH ΙΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 47.001 -30 47.702 -92 -1.110
GREENSTEEL A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 4.036 -6 5.862 -143 -273
METAL DESIGN A.E. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ 2.210 -3 40 -18 -48
POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΡΗΤΙΝΗ - ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ PET 41.467 -1 51.095 -1.261 -2.893
SERVISTEEL A.E. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 16.498 39 2.712 1.186 598
SOVEL A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 286.726 -1 207.640 7.259 -12.951


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS