inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Πέλλας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 62 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Πέλλας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 62 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Πέλλα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 28.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 33.581 8 18.855 2.063 85
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.055 -8 159 43 -54
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. Γ. Α.Ε. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.865 -5 294 243 123
ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 4.218 9 5.398 366 51
ΓΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.076 47 3.155 62 3
ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε. 3.339 -2 2 -32 -104
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Α.Ε. 4.564 20 6.755 90 61
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. 17.324 -2 174 229 -63
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. 10.817 -29 12.162 1.917 1.489
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 75.047 -7 434 -2.790 -8.663
ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΖΤΖΙΚΛΗ Α.Ε. 977 -2 265 -55 -95
ΗΛΙΑΝΑ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 3.062 -8 20 - 117
ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ Ε. Χ. ΕΜΠΟΡΟΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 4.578 -9 1.469 - 6
ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.228 3 3.274 - 12
ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2.663 0 210 15 -9
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Γ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.818 -47 6.008 -673 -946
ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ 1.412 0 396 13 0
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 62.436 11 49.894 6.153 2.689
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Π. ΣΚΥΔΡΑΪΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 13.783 14 5.775 352 -418
ΚΥΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 448 -16 50 -10 -87
ΚΥΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 321 0 6 0 0
ΚΩΦΙΔΗΣ Σ. Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 297 -5 243 -25 -26
ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 19.272 14 10.662 1.988 360
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ 2.030 15 568 - 76
ΛΙΛΤΣΗΣ Κ. - Ι. ΘΕΟΔΟΣΙΔΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ Ε.Π.Ε. 1.476 6 1.011 90 36
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ι. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 2.058 1 853 100 30
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΠΕΛΑΣ Ε.Π.Ε. 670 -1 37 -34 -104
ΜΗΝΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.063 -4 276 12 -13
ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 834 -1 1 -5 -5
ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6.257 -4 11.726 139 -10
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.882 -26 411 -405 -733
ΠΑΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΤΕΝ ΠΑΓΩΤΑ - ΓΛΥΚΑ Α.Ε. 3.626 18 2.314 540 290
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 6.044 0 3.127 352 42
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 72.167 -3 60.637 9.209 5.451
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ 10.178 10 5.866 882 529
ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 206 -74 0 - -63
ΠΗΓΑΣΟΣ EDILTECH Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.188 11 266 133 87
ΠΗΓΕΣ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΝΕΡΑ 130 10 73 17 10
ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ Ι. - STAR WOOD Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 5.285 -4 2.009 34 -141
ΠΛΑΓΙΑΡΙ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 6.346 4 1.602 899 637
ΠΛΑΓΙΕΣ ΒΟΡΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 424 10 57 23 -3
ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 1.922 5 1.427 121 69
ΡΟΔΙ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΙΟΥ 8.355 4 1.248 208 -52
ΣΑΛΜΑΝΙΔΗΣ Β. ΚΙΒΩΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3.266 -4 3.169 64 15
ΣΑΛΜΑΝΙΔΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 6.313 7 4.332 494 293
ΣΕΞΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΝΕΑ ΕΞΦΡΟΥΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΡΟΥΤΑ 18.239 16 30.098 2.079 945
ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 20.342 -7 14.373 1.342 -304
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 13.939 11 14.075 3.581 1.966
ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ B.S.M. - ΜΕΓΑΛΟΒΑΣΙΛΗΣ B. A.E. 2.543 -12 583 211 47
ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Α.Ε. 5.645 -2 1.411 539 160
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Γ. Β. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ CAMELINO 3.335 0 2.631 774 460
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Β. & ΣΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.692 0 6.723 - 114
AGRIFREDA A.B.E.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 19.360 11 22.224 3.574 1.739
AGROSKY A.E. ΓΕΩΡΓΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA 12.500 5 10.945 388 31
COVITA ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 18.230 -9 1.445 -143 -2.256
EDEL A.B.E.E. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 867 -8 181 -22 -22
ESCARCOM ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Δ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 7.876 24 11.806 1.063 432
EUROFASHION Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.194 0 0 - -4
FRESH DIAMONDS Α.Ε. ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ - ΒΟΤΑΝΑ 136 -21 406 -14 -16
LOS AMBELES ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. 1.744 4 1.538 250 109
NOVA GREEN Α.Ε. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3.859 21 1.586 109 -176
ROSSANA FRUIT Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 7.729 8 14.081 290 175


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS