inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών της Θράκης, 2015

Σημείωση:

Οι 172 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Θράκη είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά όλες ή τις σημαντικότερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Θράκη.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Εβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θράκη, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΧΗΜΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 911 -2 119 3 -14
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ 3.576 10 87 57 -56
ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 391 -9 0 2 -53
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.699 -11 0 -358 -1.306
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 67.654 -12 20.447 -3.647 -11.961
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2.186 27 2.123 198 18
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΣΙΜΙΓΔΑΛΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.828 -2 5.160 109 -30
ΑΛΣΑΜΑΡ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 1.748 10 361 -98 -141
ΑΛΦΙΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11.124 -2 8 -310 -541
ΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 5.949 -12 2.082 -10 -742
ΑΝΟΔΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 817 46 500 39 20
ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.873 -2 2.198 - -83
ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Π. Β. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.340 1 588 242 140
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε. 1.271 20 774 187 101
ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΡΩΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.993 1 1.201 60 5
ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΧΑΡΤΟΥ 1.257 -7 1.498 67 16
ΒΙΜΕΚΑΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 3.893 -5 1.175 67 -71
ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. 2.549 1 691 340 82
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΕΔΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 176 -2 286 15 -5
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 2.384 3 877 186 63
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΛΗΣ Ν. Α.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 574 -9 88 -7 -53
ΒΡΕΝΟΥ Ν. ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε. ΞΗΡΑΝΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 142 -78 282 35 29
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. - COTTON SOFT A.E. ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 1.302 3 59 3 3
ΓΙΟΥΡΟΓΚΑΖ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ A.E. 1.560 -13 279 209 -22
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Α. & Γ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.002 6 456 16 14
ΔΑΓΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.867 2 674 - -40
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.529 7 4.839 787 335
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Β. & Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Α.Ε. 984 -6 523 - -9
ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε. 1.645 7 3.575 447 284
ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ Α. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.281 9 1.190 128 17
ΔΗΑΛΟΥΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 18 -40 11 -12 -12
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΤΑΣΙΟΣ Ε.Π.Ε. 4.385 5 3.920 - 269
ΔΙΑΠΛΟΥΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 201 -5 4 2 -1
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 - ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 735 -5 430 38 -6
ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.382 -16 195 -208 -304
ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ Κ. - ΕΒΡΟΚΡΙΣΤΑΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΥ 211 -13 18 - -29
ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 4.235 4 2.562 356 -91
Ε.Β.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.801 -2 1.070 19 -10
ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 2.850 -10 1.473 94 -175
ΕΒΡΟΓΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 449 -57 24 -443 -409
ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 363 -17 164 25 -11
ΕΒΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.657 -2 9 -47 -46
ΕΒΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ - ΕΚΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 1.426 -3 961 308 149
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 37.182 -7 28.625 3.145 227
ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 5.134 -6 3.123 159 -200
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19.513 3 1.785 316 -646
ΕΛΛΑΣ ΦΙΜΠΡΕ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.789 0 0 -6 -7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.988 35 2.388 1 -230
ΕΜΜΑΝΟΥΗΗΛΙΔΟΥ Χ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 134 -12 76 17 -7
ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε. 3.191 16 4.389 519 317
ΕΠΙΠΛΟ Τ.Ε.Ξ.Α.Ν. Α.Ε. 805 0 299 51 15
ΕΠΙΠΛΟΔΕΙΚΤΗΣ O.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ITALKO 409 -15 82 -79 -87
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 284 -8 170 4 -14
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ A.B.E.T.E. ΘΡΑΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 19.013 27 11.138 4.456 2.587
ΕΤΕΠΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16.617 -7 3 -173 -2.337
ΕΤΠΑ PACKAGING ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 19.978 8 11.465 2.233 950
ΕΥΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΕΡΙΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 640 -5 108 21 -31
ΕΥΡΩΘΗΡΑΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.057 -9 158 6 -62
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - S&S Ε.Π.Ε. 2.501 -1 3.322 84 6
ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2.810 -10 1.881 289 100
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 21.660 5 17.930 3.514 1.052
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΟΣΜΙΟΥ - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Α.Ε. 470 2 296 - -61
ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟKΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 18.641 79 28.474 1.672 1.302
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 155 -14 95 15 -11
ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.758 2 2.162 - 28
ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 26.023 -1 9.966 - 208
ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 9.170 3 2.805 236 -46
ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 38.293 1 4.096 860 -55
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 322 17 484 - 27
ΚΑΣΑΠΙΔΗ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 252 18 83 - 1
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 31.000 -5 9.463 -2.933 -5.882
ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α.Ε. 422 -3 117 -8 -17
ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.022 0 192 36 6
ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 939 -21 528 -34 -163
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ SEMINA 863 -2 209 - -42
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 5.822 -1 1.924 116 -349
ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 541 10 179 79 36
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.734 0 571 96 -26
ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α. ΚΕΛΙΔΗ Α.Ε. 762 -1 318 80 3
ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε. ΣΚΟΥΠΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12.056 -2 5.766 1.086 238
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Μ. ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε. 336 -5 77 - 27
ΚΩΤΣΙΟΥ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ 984 1 23 - -16
ΛΑΓΑΚΗΣ Δ. ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ Α.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.399 -7 5.653 396 94
ΛΑΪΦ - T ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ A.E. 26.710 -22 20.380 912 -1.694
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 31.436 10 39.336 6.683 3.949
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 2.625 5 803 182 54
ΜΑΛΑΜΗΣ Κ. - Β. ΜΑΛΑΜΗ I.K.E. COFFEE HOME 530 11 347 -15 -36
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 7.815 -21 433 -1.628 -2.029
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε. 900 3 163 - -1
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.853 3 1.762 67 11
ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 2.291 8 938 93 -2
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Δ. ΕΒΡΟΣΙΜΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 693 -4 412 -27 -30
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. 895 -10 1.228 51 6
ΜΟΥΤΛΙΑ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΡΕΑΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1.206 3 1.228 - 21
ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ Α. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΞΩΤΑ Α.Ε. 2.089 5 461 87 6
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 39.499 0 31.176 1.996 207
ΝΑΤΟΥΡΑ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ Α.Ε. 1.077 0 1.609 85 17
ΝΤΙ Α.Ε. ΠΑΝΕΛΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 526 -13 15 -51 -77
ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.929 -2 1.132 220 -33
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΟΡΛΙΠ Α.Ε. 116 -10 0 -10 -19
ΠΑΝΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 13.139 -3 6.993 -380 -1.485
ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.187 -5 2.389 418 191
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε. 538 11 142 32 28
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 1.576 0 40 - -29
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΣΑΛΑΤΕΣ 5.735 -18 928 -195 -547
ΠΑΣΙΑΛΗΣ Γ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1.472 -7 172 90 -31
ΠΕΝΤΙΔΗ ΑΦΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ - ΣΑΡΩΘΡΩΝ Α.Ε. 4.028 -10 2.165 -2 -11
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 99.172 -6 13.476 1.224 251
ΠΛΩ - ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.666 23 1.006 94 55
ΠΟΝΤΙΚΗΣ Γ. ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 382 -34 454 -148 -200
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 12.272 5 19.900 - 791
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΟΪΔΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.132 11 1.010 4 -58
ΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε. 4.313 -6 3.790 1.281 540
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 6.835 -3 4.146 738 121
ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 483 10 149 3 1
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. 1.871 3 975 90 29
ΣΕΪΜΕΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 930 10 246 52 13
ΣΕΚΑΠ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 58.836 -19 22.433 4.093 1.100
ΣΕΚΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 62.971 -6 23.565 2.122 429
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 970 -7 650 69 2
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Δ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.900 -2 55 22 -56
ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ 19.020 27 13.265 5.150 3.566
ΣΤΟΪΛΟΥΔΗΣ Ι. - ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΕΒΡΟΥ ΝΟΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.127 -24 301 -1.385 -1.570
ΣΥΡΜΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.240 -16 56 -4 -4
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 151.519 1 136.555 13.357 862
ΣΦΑΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. 1.549 16 456 111 38
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.555 3 869 44 13
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ROYAL Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 16.805 6 13.151 1.562 712
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & ΥIΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.352 2 543 -116 -205
ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΥΦΑΝΕΞ Α.Β.Ε.Ε. 3.844 -4 960 35 -110
ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5.052 -2 90 -771 -771
ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 212.959 21 163.150 37.893 9.267
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 855 -1 545 - -53
ΧΑΝΤΗΡΙΔΗΣ Β. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ - EVROSTROM Α.Ε. 370 -2 45 -1 -1
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. 19.384 -10 18.453 1.374 188
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΚΑΛΤΣΕΣ - ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 18.858 1 3 2.126 1.822
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε. 459 -6 125 14 -10
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Π.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1.837 32 141 590 430
ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. 730 -13 521 222 206
ΧΙΛΙΑΡΙΔΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 1.610 0 566 32 3
ALFA - BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 55.029 -1 48.575 6.271 1.933
AUTO GAS CENTER LPG & CNG Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 457 -9 573 - -14
BIOS AGROSYSTEMS A.B.E.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 7.270 5 4.663 779 356
BOBOS A.E.B.E. ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 1.741 1 1.346 142 32
BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 30.709 -4 9.737 719 -1.466
CAISSON Α.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.885 -14 0 -52 -461
CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ A.E. 10.792 -1 6.097 885 299
DANCO A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.946 32 3.273 - -53
DASTERI SYSTEMS A.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.719 0 3.071 626 194
DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.B.E.E. 82.544 2 15.498 5.269 4.050
DIEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 5.708 -4 3.087 -214 -182
DIGITHRACE - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ A.Β.Ε.Ε. 5.977 -4 0 -30 -32
EVROS LEAD Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΓΙΩΝ 2.492 2 1.874 - -95
EXCELLENCE Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 744 -2 449 33 14
G.M.S. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Α.Ε. 4.761 2 578 49 -128
GREEN COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 12.500 45 13.427 -548 -1.157
ILK Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 178 -8 72 14 2
INFORMATICA A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.385 -6 318 -26 -61
KOMOTEX Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 17.268 6 9.728 643 141
LAMDA ELECTRONICS Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 79 -5 0 -2 -2
MAXI COLOR A.E. ΧΡΩΜΑΤΑ 9.729 -1 2.313 473 -76
NESTOS FOODS A.B.E.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.578 0 2.188 175 -4
PHARMATEN INTERNATIONAL A.E. ΦΑΡΜΑΚΑ 60.022 27 38.243 9.110 3.968
PRISMA - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ Α.Ε. 6.838 4 3.864 - 372
PROVERTIA A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5.300 91 13.550 98 58
SANTE HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Α.Ε. 677 -8 20 -36 -52
SUPERIOR UNDIES A.B.E.E. ΚΑΛΤΣΕΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.836 -87 6.092 - -11.673
THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.134 -29 893 -107 -255
THRACE NONWOVENS Α.Β.Ε.Ε. ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 70.936 19 83.101 7.652 1.111
TULIP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 2.543 2 1.681 275 125
TUVUNU Α.Ε. ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ - ΒΟΤΑΝΑ 248 29 358 -40 -53
TWO K PROJECT Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 139 96 202 29 23


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS