inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών της Ηπείρου, 2015

Σημείωση:

Οι 98 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Ηπειρο είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά όλες ή τις σημαντικότερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Ηπειρο.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Αρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ηπειρο, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 4.467 5 4.106 546 218
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 1.173 15 385 -193 -208
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. - Α. ΝΤΙΝΟΣ D&A LABEL A.E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1.829 -3 1.057 255 30
ΑΝΕΤΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.789 -1 1.196 92 14
ΑΝΤΕΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 418 -8 79 11 -11
ΑΧΕΡΩΝ  ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.951 1 538 51 0
ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 2.954 2 1.302 164 71
Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 3.530 -7 940 36 -39
ΒΙ.Κ.Η. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 43.575 -3 19.962 1.386 -1.255
ΒΙΟΖΩΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΣ Α.Ε. 18.002 2 15.905 1.107 343
ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.767 -4 654 86 -24
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.744 17 1.443 - 52
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΑΦΟΙ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ Α.Ε. 469 1 340 28 7
ΓΙΩΤΗΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.209 3 418 117 75
ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.934 -2 4.114 175 -104
ΔΑΒΟΥΤΗΣ - ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.415 2 17.573 613 170
ΔΩΔΩΝΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 102.378 15 95.449 9.863 3.286
ΕΔΕΑΛ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 324 -1 0 -3 -6
ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 1.558 0 1.062 78 9
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.485 -7 1.479 - 0
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε. 928 -6 390 48 -25
ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΥ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.451 16 872 15 -26
ΕΦΥΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Α.Ε. 192 -21 31 -58 -59
ΖΟΡΙΣΤΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.570 8 487 105 -82
ΗΠΕΙΡΑΛΟΥΜΙΝ - ΑΦΟΙ ΖΚΕΡΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.200 -3 3 -44 -45
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3.248 0 3.387 - 83
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 96.583 -1 64.232 15.137 8.420
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 3.074 10 454 264 26
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑ Ε.Π.Ε. 3.305 26 2.614 317 178
ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.401 -1 1.081 159 54
ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 26.228 18 23.441 4.250 2.488
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 6.030 -5 2.454 11 -197
ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 6.846 -5 2.243 - -297
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.702 8 1.156 -581 -897
ΛΑΣΚΑΡΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 4.089 2 2.816 384 147
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.301 1 1.238 -86 -181
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Β. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2.103 0 1.729 314 157
ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.962 -1 991 167 84
ΜΑΝΤΕΛΗΣ Β. & Ι. - MADEL Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.374 -13 643 -43 -111
ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 1.843 -1 525 123 -5
ΜΑΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 526 0 0 -2 -2
ΜΑΥΡΗ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 3.963 0 1.959 - 189
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 6.908 -14 1.648 -908 -1.331
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.346 -3 86 22 -154
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.350 -15 321 -25 -75
ΜΠΕΡΡΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.454 -7 418 130 -22
ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.369 18 5.016 - 186
ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 2.153 -1 1.477 331 183
ΜΠΟΧΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΓΩΤΑ 3.404 -6 1.690 - 107
ΝΑΚΟΣ Α. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 387 -12 40 - -40
ΝΑΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.616 -10 115 -39 -174
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ A.E. IONION MARIN 1.363 19 1.047 424 242
ΝΙΚΟΥ Ν. ΥΙΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 2.591 -7 375 -17 -192
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 125.383 7 236.706 10.966 2.726
ΝΟΥΣΙΑ Β. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 3.440 2 2.504 88 -129
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2.826 -17 603 - -330
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ 10.065 -17 6.569 1.398 318
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Δ. - Β. ΡΕΒΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.874 -7 4.081 238 50
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ε.Π.Ε. 2.541 33 1.705 215 60
ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 5.358 -2 6.121 - -290
ΠΑΣΣΑΣ Ε. Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ 1.500 14 945 206 14
ΠΕΠΟΝΗ Θ. & Β. Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 833 -4 352 -176 -231
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.398 1 434 128 -260
ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 133.168 5 193.471 9.131 3.390
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Ε. 50.534 5 41.595 5.994 2.493
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ Ε.Π.Ε. 1.818 -8 2.515 - 652
ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 4.315 -7 0 -30 -132
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε. 2.814 3 1.740 212 84
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 20.783 6 18.692 77 -1.070
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 5.949 23 4.082 916 483
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Α.Ε. 771 -3 40 42 -2
ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ - ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.278 -11 164 - -171
ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2.718 0 2.646 383 164
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 5.941 -3 0 -167 -323
ΣΥ.ΒΕ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.253 -1 2.113 -272 -384
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΟΗ - ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε. 4.970 21 4.279 599 348
ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 325 -2 82 34 3
ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ - ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.726 -8 2.054 11 -254
ΤΕΦΑΣ Ι. & Η. Λ. - ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 4.981 4 2.464 915 557
ΤΖΟΥΚΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1.551 -2 1.825 164 22
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ ΒΛΑΧΟΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε. 3.243 6 2.657 261 103
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. 222 12 226 7 2
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.214 -11 735 - -545
ΦΑΡΜΑ ΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 6.829 18 2.199 281 -13
ΦΗΜΗ Α.Ε.Β.Ε. ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 717 0 347 57 31
ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 2.364 -3 3.052 137 22
ΧΕΒΑΚ Α.Ε. ΚΡΕΑΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 2.232 -7 1.217 17 0
ΧΗΤΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 594 -2 157 -4 -33
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 40.253 5 43.352 4.067 2.187
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 1.515 -3 2.402 97 46
ART WOOD ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.124 -6 282 -42 -226
BRANDA Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.161 8 592 103 40
DIMSTEL STROM Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 10.225 -4 990 - -1.062
GRAPHIC ARTS A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.140 0 9 62 -64
LAKY A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 14.230 27 11.215 1.260 480
MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 3.900 59 1.234 12 -19
OVO FRESCO A.B.E.E. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΒΓΩΝ 3.046 -10 5.164 -66 -290
PAPPAS FRUIT ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 3.110 -2 661 48 8


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS