inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών των νησιών Αιγαίου και Ιονίου, 2015

Σημείωση:

Οι 125 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, είτε έχουν και άλλες παραγωγικές μονάδες σε άλλη περιοχή της χώρας είτε όχι, διαθέτουν τις μεγαλύτερες ή τις αναλογικά μεγαλύτερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, εξαιρουμένης της Κρήτης που εξετάζεται αυτοτελώς και της Θάσου που υπάγεται στον νομό Καβάλας. Δηλαδή, δραστηριοποιούνται παραγωγικά στους νομούς Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων, Λέσβου, Λευκάδας, Σάμου και Χίου

Πρόκειται, κατά βάση, για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών και των μη μεταλλικών ορυκτών.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδα παραγωγής σε κάποιον από τους προαναφερθέντες νησιωτικούς νομούς του Αιγαίου και του Ιονίου, αλλά οφείλουν σε άλλη μονάδα τους σε διαφορετική περιοχή της χώρας το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΛΕΣΒΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 5.611 -3 2.509 186 24
ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 565 -11 88 60 4
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Σ. Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 1.989 1 936 - 24
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.849 0 1.930 303 131
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.400 -9 190 -38 -185
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2.733 7 1.817 - 85
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ 920 -5 152 56 -33
ΑΡΤΙΟΝ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 502 -5 220 20 -21
ΑΣΠΡΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ 590 -8 395 24 20
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.065 -11 1.782 92 35
ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 253 -12 0 -16 -16
ΑΤΣΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 991 -20 1.336 - -327
ΒΑΠ Π. ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΟΤΑ 24.727 27 13.259 3.384 931
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Θ. & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ 2.304 4 420 120 7
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 6.733 4 7.626 928 468
ΓΑΛΑΚΤΟΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Γ. & Σ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Α.Ε. 800 23 515 - -16
ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 6.260 2 3.750 - 56
ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 705 -1 322 -7 -46
ΓΚΛΑΒΑΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.817 3 792 60 17
ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 1.078 -7 371 -66 -118
ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 934 -26 980 91 41
ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ 538 -19 1.502 138 81
ΕΙΣΑΝΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 3.669 -1 990 119 -187
ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - GO Α.Ε. 17 -26 21 3 0
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΑΙΩΝ - ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 818 42 503 99 39
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ 970 53 1.184 386 259
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.578 -2 3.813 297 117
ΕΛΠΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Ν. ΠΑΠΑΡΙΣΒΑ Α.Ε. 527 -2 37 -20 -20
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. 18.135 4 17.313 1.093 250
ΕΠ.ΥΠ.ΕΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 1.299 3 246 80 -32
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 2.395 -9 879 145 -80
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 486 -10 161 65 34
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4.059 5 1.690 240 0
ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 814 9 565 - 68
ΕΦΑΛ ΣΑΜΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 899 -2 65 - -1
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.837 -18 3.418 336 182
ΘΕΟΤΟΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.009 -2 79 -58 -78
ΘΥΜΕΛΛΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.535 -6 4.117 244 89
ΙΟΝΙΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ Ι.Κ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 449 5 433 -40 -73
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 5.600 2 4.218 721 407
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. 31.431 -14 24.617 2.127 938
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΛΚΗΣ Α.Ε. 876 7 244 85 58
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε. 12.783 5 1.480 -2.749 -3.969
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΑΜΗΣ Ε.Π.Ε. 922 -12 396 25 11
ΚΑΡΑΚΟΥΔΑΣ Π. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 424 -4 106 23 3
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΙΧΘΥΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 10.950 11 0 -80 -207
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε. 2.968 -7 7.520 334 110
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.166 16 998 - 85
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Φ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.372 2 2.556 257 124
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ Ε.Π.Ε. 194 7 163 17 11
ΚΕΦΑΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.075 1 436 24 -27
ΚΛΑΔΑΣ Μ. - ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.467 -2 962 39 14
ΚΟΚΚΙΝΟΦΟΡΟΣ Β. Π. Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 575 9 352 79 28
ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ Α. & ΣΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.509 -32 273 - 25
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 20.111 -1 2.870 - -517
ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. 12.597 11 8.092 1.371 973
ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.919 -12 0 -120 -123
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 1.665 1 0 86 62
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΩΝ 650 7 89 83 48
ΛΑΤΩ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ - ΑΜΜΟΥ 2.216 -1 862 18 -67
ΛΕΒΑ Α.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΙΕΣ - ΑΛΙΠΑΣΤΑ 2.829 2 234 31 -13
ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΤΗΝΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. 1.812 -5 58 35 22
ΛΗΜΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. 532 -4 225 - -7
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ Γ. ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 616 -21 302 9 -49
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Α.Ε. 3.856 -4 908 95 -56
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΚΑ - ΠΕΡΡΗ Α.Ε. 789 -9 151 -8 -57
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗ Κ. & Ε. Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 1.751 -4 412 -25 -60
ΜΗΛΟΠΑΝ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1.084 6 620 208 146
ΜΟΡΦΗΣ Δ. - Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.602 1 637 95 46
ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. 482 -1 1 -2 -6
ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Φ. ΚΙΟΤΣΕΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.837 -1 1.681 - 126
ΜΥΛΕΛΙΑ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 150 -11 100 -61 -72
ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 736 -13 515 52 -79
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 12 -76 10 -13 -24
ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.730 -11 1.316 177 89
ΝΕΟΦΥΤΟΥ Κ. & Ν. - ΚΕΡΑΜΙΚ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 781 0 0 -6 -6
ΝΕΡΑ ΣΑΡΙΖΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.793 8 425 10 -1
ΝΙΜΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΗΣ Α.Ε. 11.271 -16 9.433 -105 -454
ΝΥΜΦΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.501 -21 802 - -111
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 17.730 -4 5.377 1.053 233
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. 2.040 -5 176 -1 -95
ΠΑΛ - ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.088 7 461 42 -1
ΠΑΤΟΥΝΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 910 -15 509 7 -59
ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 8.742 -6 1.704 757 8
ΠΕΤΑΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 10.800 9 7.575 - 113
ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Θ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΡΟΥ 779 -5 576 16 -38
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 414 24 490 - 110
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. 3.160 1 2.248 - 329
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. 9.422 2 10.831 944 234
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 2.739 2 5.422 376 215
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 1.254 -1 87 -18 -58
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ GLASS A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 1.048 5 488 - 30
ΣΑΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 1.620 3 462 179 73
ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ Δ. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6.547 7 6.137 461 74
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 11.221 1 9.591 717 75
ΣΙΑΧΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΛΑΤΟΜΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 3.105 -7 1.919 151 -24
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.084 -6 845 - -3
ΣΟΥΛΗΣ - ΧΑΪΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 858 3 481 147 54
ΣΠΕΣΙΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 320 -9 151 3 -5
ΣΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.947 0 961 29 10
ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. 2.155 -5 594 43 -137
ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΑΜΟΥ Μ. ΚΝΙΤΟΥ Ε.Π.Ε. 85 -4 0 -5 -5
ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΙΟΥ - ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ MR MON A.E. 3.069 5 1.979 321 -7
ΤΑΡΣΑΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 213 5 145 - 38
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. 3.073 -1 455 47 -24
ΤΖΟΓΙΑΣ Φ. & Ε. - ΣΙΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ 1.011 -6 987 59 3
ΤΖΟΡΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1.217 -4 200 1 -24
ΤΡΑΪΚΟΣ Α. ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 503 -5 163 9 -15
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.241 -9 1.285 190 -204
ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 3.205 -13 7.078 1.181 609
ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 2.593 -25 771 -118 -340
ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗ Β. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 6.820 1 756 - 96
ΧΑΒΙΑΡΑΣ Μ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 966 10 241 33 20
ΧΑΛΑΡΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ 1.486 -9 796 84 -67
ΧΑΤΖΕΛΗΣ Μ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 3.302 -8 2.329 380 109
ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.266 -8 22 40 2
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.487 0 430 28 -10
ΧΡΥΣΑΦΗΣ Μ. Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.304 5 5.305 371 112
ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε. 12.745 -6 2.483 -611 -1.035
BENTOMINE ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ 5.330 2 1.017 53 -50
CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 528 11 302 - -254
CORFU MARM Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 589 -9 31 -26 -52
CORFU SPIRIT A.E. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 397 28 757 78 43
MAKERS GROUP Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1 -86 52 -14 -18
PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 40.413 4 41.963 4.893 2.877


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS