inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών της Αττικής, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 1.084 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αττικής.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 1.097 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αττική, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,  2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΕΚ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ - ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2.685 -1 2 -164 -172
ΑΒΕΝΚΟ Α.Ε. ΥΛΕΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 5.968 -10 5.172 390 61
ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.443 -11 1.070 -31 -110
ΑΓΑΘΗΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 1.897 5 2.371 -262 -434
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. HEC Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 558 -5 475 15 10
ΑΓΡΟΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 481 7 625 19 -1
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 22.657 3 16.777 181 -977
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΗ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.101 35 2.739 60 38
ΑΕΡΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 974 3 664 1 0
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1.223 -39 3.819 186 57
ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 201 -2 24 1 -1
ΑΘΗΝΑΙΑ - Μ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 919 0 356 - 20
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 48.120 -2 21.585 4.387 1.017
ΑΙΓΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 53 0 36 28 27
ΑΚΜΩΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.545 14 1.601 - 35
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ι. Η. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΤΩΝ 4.549 -2 10.762 1.526 905
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ Μ. - SOIREE Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 199 -10 96 33 13
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 459 -14 193 -73 -88
ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 471 25 612 - 85
ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.554 -3 698 -93 -130
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Μ. & Π. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 914 14 1.450 - 3
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 26.148 -14 4.717 -1.558 -5.991
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.853 -22 231 -123 -169
ΑΛΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 196 -10 209 -45 -48
ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ Ε.Π.Ε. 212 -4 309 27 7
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.236 6 843 35 4
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. 4.901 1 4.495 365 75
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 39.691 4 23.398 375 643
ΑΝΑΛΚΟ ΑΝΟΔΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 15.452 -1 4.540 717 -523
ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 39.989 0 86.884 1.080 -425
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 481 0 66 47 30
ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.614 4 4.046 - 253
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ADM Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5.919 -5 7.080 583 347
ΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε. 1.183 1 233 76 49
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ Φ. Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 720 3 0 22 15
ΑΝΕΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL SOLUTIONS A.E. 739 -1 290 29 4
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 386 -3 122 27 9
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 1.374 82 5.928 - 477
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 818 24 159 76 11
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 8.831 12 6.682 1.573 916
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 7.066 0 3.883 - 202
ΑΝΤΩΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.513 44 2.059 116 52
ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 2.324 29 2.556 - 199
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 22.449 24 15.435 1.930 169
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 2.286 -10 1.193 -104 -430
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 425 -12 396 41 1
ΑΡΑΠΟΣ Η. VELER Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 2.750 1 6.722 281 145
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.061 -10 4.353 - 317
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.507 9 824 70 15
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 240 -7 503 26 10
ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 42.064 25 27.506 7.041 3.836
ΑΡΓΩ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.418 3 1.304 284 193
ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.795 -14 4.935 - 30
ΑΡΠΕΔΩΝ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 196 -14 298 140 7
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 613 -23 765 -58 -218
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 5.122 -3 1.029 298 25
ΑΣΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΓΥΡΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΚΕΥΗ 339 -10 0 -5 -417
ΑΣΙΜΤΕΚ Ε.Π.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 1.000 -2 1.326 - 158
ΑΣΠΡΟΚΑΤ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 9.679 2 2.039 -263 -840
ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΠΩΜΑΤΑ ΦΙΑΛΩΝ 19.970 0 22.012 5.752 3.840
ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 630 -17 1.240 - 7
ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ 5.528 2 1.677 180 18
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΡΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 9.748 12 16.734 934 296
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 35.723 -10 24.340 976 -1.394
ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ABO - DEMAN Α.Β.Ε. 5.187 -17 2.644 433 228
ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 38.674 8 18.775 1.033 -657
ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 54 -5 0 -1 -3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8.534 -3 2.035 171 -61
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 696 -15 153 - -8
Β.Ε.Τ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 6.174 -14 18 82 183
ΒΑΒΟΥΡΗΣ Α. - DIGIT PRESS Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 534 -4 472 73 36
ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Σ. Α. Α.Β.Ε.Ε. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 8.265 -10 8.743 908 492
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Δ. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.461 -1 0 -24 -185
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Χ. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.395 -8 1.760 - 14
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Ε. Γ. - EVAL Α.Β.Ε.Ε. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ 3.458 13 4.991 356 132
ΒΑΠΟΘΕΡΜ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 320 20 155 - -1
ΒΑΡΣΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5.112 1 2.209 270 60
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2.301 1 226 9 9
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 2.798 25 2.397 204 18
ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ Β. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.237 -7 965 196 21
ΒΕΚΡΗΣ Α. Π. & ΤΕΚΝΑ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ 422 -9 335 67 0
ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 4.173 33 1.474 51 41
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 254 -37 414 -64 -79
ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 28.003 13 32.668 5.808 3.313
ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ A.B.E.E. ΦΑΡΜΑΚΑ 14.495 -3 6.743 1.954 1.179
ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 23.947 3 13.092 2.245 1.264
ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 562 7 479 - 15
ΒΙΑΝΑΤΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A.B.E.E. 3.153 1 4.206 338 -50
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 160.853 17 210.270 - 6.523
ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. 35.021 14 44.516 7.782 5.146
ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 497 1 145 35 0
ΒΙΕΜ - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.123 -1 193 - -19
ΒΙΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ 1.405 -8 839 -11 -34
ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 9.731 5 7.919 - 1.097
ΒΙΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΡΟΛΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 345 -14 311 -37 -43
ΒΙΜΗΚΕ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4.406 -4 558 78 -211
ΒΙΟ.ΠΑΝΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.000 1 1.770 41 4
ΒΙΟΚΕΦ Ν. Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 11.171 -6 6.004 - 222
ΒΙΟΛΑΜ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.523 -4 213 2 -50
ΒΙΟΜΕΣ Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 10.360 20 6.250 1.478 814
ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 3.867 -6 1.301 - -104
ΒΙΟΡΑΛ Α.Β.Ε. ΧΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 6.755 11 6.488 1.374 701
ΒΙΟΣΗΠ Ν. & Γ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 892 2 312 42 3
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ - ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε. 1.294 13 985 128 71
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε. 1.722 -1 668 58 22
ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 495 3 148 -3 -8
ΒΙΟΤΡΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.131 10 1.794 5 -35
ΒΙΟΦΛΑΝ ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΦΛΑΝΤΖΕΣ 3.217 -4 1.450 - 140
ΒΙΤΟΡΓΚΑΝ Ε.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.160 3 2.577 681 466
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.469 7 1.639 168 90
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ε. - ELATIRIOSTROM Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΑ 787 -3 474 - -3
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ι. - GREEN EGGS Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ 875 161 1.251 - 17
ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 10.825 1 17.611 1.718 605
ΒΜΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.125 -5 159 -27 -84
ΒΟΪΒΟΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ 3.293 2 912 26 10
ΒΟΥΡΝΑΔΑΚΗΣ Μ. Α.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 927 0 836 - 62
ΓΑΒΑΛΑΣ Κ. & Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2.135 -1 682 15 -75
ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Β.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.826 -17 545 -263 -314
ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 546 1 722 194 117
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.245 3 615 89 31
ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣ - ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Η. Ε.Π.Ε. 322 6 44 - 12
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL A.E.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 36.268 -2 27.421 3.055 172
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 9.436 29 18.339 - 457
ΓΕΩΔΗ Α.Ε. ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.036 17 685 109 51
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.194 -2 0 - 6
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.142 -1 1.286 138 -4
ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΕΡΜΗΣ - VITEX Α.Β.Ε.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ 66.730 -3 30.697 4.464 152
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 611 -10 5 1 -33
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΟΛΩΝ 646 0 361 - 45
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. E.Π.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 211 3 321 23 9
ΓΙΟΤ ΓΟΥΟΡΛΝΤ ΡΙΦΙΤ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 958 -4 1.305 - 352
ΓΙΟΥΛΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 163.914 -4 46.686 10.039 -9.592
ΓΙΟΥΡΟΤΕΚ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 641 12 141 42 26
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 64.002 7 70.342 6.822 3.623
ΓΚΕΡΤΣΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ 1.362 9 748 68 38
ΓΚΟΒΑΣ Μ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Ε. 292 8 201 - 1
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 838 -3 258 -66 -88
ΓΚΟΥΜΑΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.440 -8 235 84 7
ΓΚΡΕΚΟ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 816 -19 494 184 65
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΜΑΡΙ Α.Ε. 112 -19 81 -46 -47
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. 3.577 3 2.533 783 434
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε. 2.641 0 851 203 19
ΓΡΑΦΟΤΥΠ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.253 2 236 15 -17
ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 1.524 -9 1.297 - -124
ΓΡΙΒΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.767 4 3.246 277 180
ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΨΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 9.183 9 5.509 - 143
ΔΑΒΟΥΤΗΣ I. & ΣIA Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 8.367 -1 14.980 597 291
ΔΑΚΟΣ Π. Σ. - ΗΛΙΟΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 10.492 8 11.238 577 147
ΔΑΡΕΜΑΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ 1.898 11 1.092 255 159
ΔΑΤΣΕΡΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.624 9 1.104 - 280
ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 9.194 -16 6.624 -847 -2.166
ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.806 -4 838 87 28
ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.778 -2 561 15 -169
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 353.361 -4 261.281 12.891 -13.214
ΔΕΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 377 -8 11 -14 -23
ΔΕΡΒΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΦΣΕΤ Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.980 -4 423 - -97
ΔΕΡΜΑΝΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.185 -8 4.599 207 77
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 1.774 -23 3.091 -253 -461
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.774 -6 1.712 109 14
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.404 -13 10.100 829 421
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 6.334 5 3.918 - 643
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 219.178 -3 37.860 -3.736 -11.453
ΔΗΡΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 135 -2 21 2 1
ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 113 -1 36 -7 -7
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 559 -20 458 - 13
ΔΙΚΑΙΟΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 841 -19 391 65 -2
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 23.748 -5 6.132 - -546
ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 306 -29 382 42 21
ΔΟΜΥΛΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.991 -16 4.053 1.135 596
ΔΟΥΚΑΣ Κ. ΧΥΜΟΙ FRUIT HELLAS Α.Ε.Β.Ε. 1.046 2 1.027 48 -4
ΔΡΑΓΩΤΗΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ 1.076 5 1.236 415 265
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Δ. Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4.683 -10 5.380 261 102
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT A.B.E.E. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 1.297 -4 530 -37 -90
ΔΡΑΜΑΛΗΣ Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 187 0 298 12 -1
ΔΡΙΤΣΑΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 466 -13 462 -15 -56
ΔΩΡΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ Α.Ε. 1.080 -7 1.537 -42 -119
Ε.ΒΙ.ΕΤ. - ΤΟ ΕΝΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 559 -1 1.798 168 48
ΕΒΓΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΑΛΕΥΡΟΥ 76.231 0 32.622 110 -6.146
ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.671 67 1.849 - -87
ΕΕΣΣΤΥ - ROSCO Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 58.105 -25 24.070 -14.596 -12.597
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 899 35 460 - 98
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε. 1.085 -2 9 32 22
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. 388 -15 0 -24 -24
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ - Ν. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗ Ε.Π.Ε. 188 -17 156 -30 -32
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ Ε.Π.Ε. 245 -7 246 15 1
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Ε.Π.Ε. 987 5 831 68 50
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Ε. 5.525 0 3.451 - 685
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 2.038 -6 2.234 - 278
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ Ε.Π.Ε. 95 -34 150 3 2
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.656 8 521 44 9
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΑΞΙΣ ΣΠ. ΚΟΥΚΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. 272 5 230 30 10
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΡΙΠΤΑ Α.Ε. 245 -13 12 -8 -32
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗ Ε.Π.Ε. 179 0 0 0 0
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ Α.Ε. 519 -13 1.254 -293 -302
ΕΚΔΟΣΕΙΣ MATCH MONEY Ε.Π.Ε. 903 9 1.396 - 19
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 12 -29 0 -8 -12
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 2.023 1 243 242 233
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 689 -4 123 -24 -26
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΠΥ Ε.Π.Ε. 1.253 -24 1.600 199 -6
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α.Ε. 1.044 26 835 188 116
ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 19.460 3 6.993 1.906 1.144
ΕΛΑΣΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.053 36 1.753 - 43
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ 4.327 12 7.592 377 181
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 95.994 -14 60.965 1.864 -1.456
ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 20.124 2 4.756 - -480
ΕΛΒΙΑΚ ΚΑΛΤΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ Ε.Π.Ε. 2.541 11 1.320 43 -31
ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2.643 56 6.946 485 246
ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. 14.983 6 18.113 1.223 344
ΕΛΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1.044 -1 608 57 32
ΕΛΕΒΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΑΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 218 45 145 - -1
ΕΛΕΜΚΟ Δ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5.375 5 5.391 346 201
ΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ 42.430 162 3.558 - -332
ΕΛΙΧΡΩΜ Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ 945 -1 115 -46 -114
ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 28.304 9 30.643 3.902 1.666
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 475.156 -2 12.818 -79.953 -97.423
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.676 -1 1.251 400 238
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. 34.066 -2 26.561 1.486 15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ A.E. 37.685 -14 23.807 1.185 -591
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 7.054.787 4 6.584.471 351.273 27.541
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 349 4 335 72 33
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.349 -10 1.001 109 -7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 156 -21 27 -14 -25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 3.395 -10 896 -67 -132
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 3.256 33 2.485 479 323
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 331 13 199 76 40
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Α.Ε. 2.299 -3 1.513 121 50
ΕΛΝΑΒΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 431 13 272 86 49
ΕΛΝΤΟΝΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 12.941 -5 18.325 695 19
ΕΛΣΑ - SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. 70.258 3 47.755 4.818 2.440
ΕΛΣΑΜΠΑΓ Π. ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ 1.056 2 317 161 105
ΕΛΦΟΝ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10.097 1 3.793 - 309
ΕΜΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 21.595 34 14.045 1.654 616
ΕΜΠΛΟΚΟ GR Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.519 3 3.399 - 39
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 903 -5 543 112 20
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 239 -36 367 -170 -170
ΕΝΤΥΠΟΣΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 878 4 517 14 6
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Ε. 717 -2 8 -8 -11
ΕΞ-ΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.824 -4 1.159 -117 -154
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.845 42 6.658 148 113
ΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 422 31 346 - 48
ΕΠΙΝΟΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε.Π.Ε. 248 -14 237 - -10
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1.605 -17 1.382 88 28
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 86 Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 240 -4 145 18 8
ΕΡΓΟΣΚΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 762 5 197 28 22
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4.334 8 1.921 - -31
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΨΗΦΙΔΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 815 0 532 - 52
ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 1.414 30 7.084 124 72
ΕΤΡΟΞΥΛ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 8.659 0 3.887 261 151
ΕΥΡΩΞΥΛ ΔΡΟΥΖΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 392 -3 283 - 2
ΕΥΡΩΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.961 -4 726 - -69
ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 51.023 -5 41.499 3.428 232
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 1.466 -1 254 -56 -75
ΖΑΚΑΣ Γ. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 211 -2 35 -5 -8
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Α. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Α.Ε. 15.521 0 12 -1.641 -1.641
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε. 652 -2 54 1 -1
ΖΗΣΙΜΟΣ Ν. Ε.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 511 -21 0 -114 -138
ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ Ν. Μ. ΑΣΤΕΡΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 288 -2 95 15 -4
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.975 -3 4.117 - 280
ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 314 -3 3 -19 -19
ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.324 29 3.808 994 663
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - D.P.A. Α.Ε. 16.841 -2 4.893 60 -1.807
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 100 -31 2 34 15
ΗΛΙΑΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 643 -7 117 -61 -97
ΗΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Α.Ε. 4.260 0 80 -25 -60
ΗΛΙΟΑΚΜΗ A.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 14.008 9 6.341 1.550 1.179
ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Β. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε. 7.826 -2 4.841 -68 -124
ΗΛΙΟΤΥΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.745 -7 1.195 202 7
ΗΝΩΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ 1.960 0 422 33 12
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.B.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 14.615 1 19.919 2.647 1.613
ΘΕΜΑΓΙ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ - ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 890 6 520 34 22
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 20.757 14 14.075 - 2.088
ΘΕΟΤΙΚΟΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 929 10 231 154 142
ΘΕΟΦΙΛΑΣ A. - Γ. ΔΑΓΚΑΡΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 275 -43 376 72 37
ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε. 1.986 -3 1.527 -148 -161
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 65.515 4 34.070 7.059 1.039
ΙΛΥΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 9.805 -8 2.557 972 -352
ΙΜΑΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.089 -23 4.503 581 208
ΙΝΚ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 465 -3 672 - 20
ΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 222 -16 1.647 - 12
ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.303 10 2.796 -107 -226
ΙΝΤΕΡΒΑΖ Ε.Ε. ΑΒΓΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.040 -10 582 - 23
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 122.088 -14 71.639 7 -11.793
ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Κ. DUROFLEX A.E. ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΩΡΑ 569 4 487 32 -5
ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 70.109 -37 34.881 817 -1.791
ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 124.368 0 104.445 10.264 634
ΙΟΝΙΑ BOX Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.770 -2 328 60 -55
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.472 -14 1.340 -328 -385
ΙΡΑΛΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 127 -15 89 6 2
ΙΣΑΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. 308 -28 53 24 20
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - GREEK FISH Α.Ε. 565 -3 220 22 -40
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. 2.370 -2 1.966 - 33
ΙΩΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 2.320 -6 6 -16 -23
ΚΑΖΑΝΑΣ Π. Κ. Α.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 1.694 1 621 - 66
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 68.657 2 34.478 269 -5.258
ΚΑΛΑΦΑΤΑ Υ. Ε.Π.Ε. ΒΑΤΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 341 0 439 35 20
ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 41 0 127 0 -2
ΚΑΛΚΟ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΑΛΙΕΙΑΣ 1.001 -17 786 84 48
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Ι. Γ. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 2.595 4 745 16 -32
ΚΑΛΛΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ 2.106 -5 544 - -148
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. 2.948 -12 1.319 219 30
ΚΑΜΠΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ 2.603 -8 2.189 775 457
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ν. Ι. ROLSTAR A.E. ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.290 -14 610 -103 -144
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 123 6 200 68 4
ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ - ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 32.417 1 25.561 2.962 936
ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ 2.548 21 3.106 - 241
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 3ΑΛΦΑ 25.414 3 25.775 1.459 223
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 543 6 259 60 23
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 119.830 9 59.935 11.195 70
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Χ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 907 23 755 113 49
ΚΑΡΑΝΤ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 7.098 -6 3.995 - -28
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. ΒΙΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.050 -2 1.071 -74 -118
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. 676 0 195 10 4
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Σ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 24.729 7 17.250 4.837 2.149
ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.709 -16 5.352 - 26
ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Π. Ε. Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4.347 -2 4.502 118 -61
ΚΑΣΣΟΣ Κ. - WESTAND Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.792 -23 1.577 -135 -192
ΚΑΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.245 -4 1.907 - -158
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Τ.Ε.ΒΙΟΜ.Ε. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 4.478 15 3.441 504 235
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ε.Π.Ε. 1.255 1 836 55 9
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Π. - Ι. ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 541 0 679 - 25
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 93 -5 65 18 12
ΚΑΨΙΑΣ Π. & Β. - LINA Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ 49 -38 78 9 8
ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.146 4 449 89 53
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε. 494 2 206 59 29
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 546 0 285 43 32
ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 1.409 -21 138 102 71
ΚΕΣΤΕΚΟ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 261 1 536 41 19
ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.266 7 1.283 167 72
ΚΙΜΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.955 25 10.766 299 203
ΚΙΟΣΕΦΙΔΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2.664 -1 909 - -11
ΚΙΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1.082 0 47 -9 -10
ΚΙΤΣΟΣ Α. Ε.Π.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 836 7 297 10 -7
ΚΛΑΠΑΚΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 454 7 571 43 7
ΚΛΑΠΑΚΗΣ Μ. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.892 -7 1.417 67 6
ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜ ΚΑΤΣΑΜΠΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 895 -5 564 7 -17
ΚΝΙΤΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 673 2 254 0 0
ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 393 -3 2.314 40 8
ΚΟΚΚΙΝΗ Ε. - Ν. ΛΑΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 325 8 197 42 19
ΚΟΚΚΙΝΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.427 -1 746 - 18
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Δ. Ι. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 7.747 -10 1.571 - -692
ΚΟΚΚΟΣ - ΠΟΓΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.248 -8 1.544 - -86
ΚΟΚΩΝΗΣ Θ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.885 -3 1.002 35 2
ΚΟΛΛΑΡΟΥ Δ. Ι. & ΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε. 3.717 3 1.067 130 -6
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Θ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 469 -5 402 20 2
ΚΟΛΤΣΙΔΑ Β. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.083 6 501 213 77
ΚΟΝΒΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ 7.128 -3 3.404 244 35
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Ε. & Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ 2.414 -4 217 - -77
ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ A.E.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 30.063 -10 38.752 2.240 -465
ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 18.701 41 17.864 4.458 1.982
ΚΟΡΜΟΣ - Π. ΟΡΦΑΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 418 6 151 0 -4
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΩΝ 4.024 3 1.285 474 250
ΚΟΣΜΕΤΙΑ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.256 -7 619 59 -3
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ Α.Ε. 3.386 0 205 18 -10
ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΠΥ ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.643 -20 2.348 153 12
ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ε.Π.Ε. 122 -40 229 7 5
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ - ASEPTA Α.Β.Ε.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 9.823 0 6.012 1.458 279
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 3.371 -6 1.263 - -166
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Ν. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 503 -10 46 - -59
ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Δ. - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.017 -6 532 0 -24
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ Δ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.174 -7 593 -55 -93
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ Α. Γ. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 955 -8 1.019 - 2
ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. 8.864 -3 6.303 651 244
ΚΡΙΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Α.Ε. 666 -7 172 13 4
ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 86 -9 6 -6 -7
ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ Σ. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.892 0 1.772 102 54
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 2.565 -22 3.149 178 121
ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΔΩΡΑ 725 1 163 8 1
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 942 5 181 -2 -16
ΚΥΤΙΟΠΟΙΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 457 -6 709 - 21
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 797 -21 1.089 12 -158
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γ. Α.B.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4.642 -4 7.637 1.041 529
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. Κ. - ΓΙΑΝΝΑ Α.Ε. ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗ 1.280 -9 273 - -115
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Κ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 2.085 -7 973 66 -81
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - SELKO Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ 997 6 338 -10 -40
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.419 -1 0 4 48
ΚΩΣ - ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Π.Ε. 113 2 85 18 10
ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΦΥΤΩΡΙΑ 841 -1 20 1 -2
ΚΩΤΣΗΣ Α. Α. Κ. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Α.Ε. 2.387 -3 6.119 717 228
Κ24 Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 22 -8 21 0 -2
ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 3.094 6 2.044 170 41
ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 8.429 6 8.727 803 194
ΛΑΜΔΑ Ε.Π.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.103 3 3.283 532 290
ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.072 -3 2.909 286 155
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 777 44 504 - 27
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Θ. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ - ΤΣΑΝΤΕΣ 6.240 6 4.105 251 -8
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.ΔΗ.Λ. Ε.Π.Ε. 147 -13 18 -3 -11
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 5.365 -6 3.267 -119 -196
ΛΑΠΠΑΣ Ι. - CLIVANEX Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.813 52 1.922 - 18
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Γ. ΦΩΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 741 20 1.964 168 116
ΛΑΣΤΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 111 3 95 22 10
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 19.004 1 1.850 - 219
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Α.Ε. 2.512 14 781 - -5
ΛΙΑΠΗΣ Ν. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 411 -48 56 -21 -92
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ Α.Β.Ε. 19.220 -16 3.518 -2.364 -4.241
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.678 -4 1.418 - -13
ΛΙΘΟΠΡΙΝΤ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ι. ΣΚΟΥΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. 1.777 1 1.876 229 101
ΛΟΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.578 -20 2.372 -511 1.527
ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 3.449 -16 5.554 - 31
ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.482 -5 367 44 -111
ΜΑΒΗΛΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 7.199 4 5.319 328 2
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 18.724 -8 12.989 1.153 -947
ΜΑΛΑΚΑΤΕ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 2.808 1 895 155 89
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.739 -3 4.102 -314 -386
ΜΑΝΙΝΟΥ Λ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.241 -2 257 26 -59
ΜΑΝΟΥΕΛ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 465 -10 532 - -23
ΜΑΝΤΑΚΟΣ Δ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 787 -8 59 -7 -59
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤ. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 758 -3 1.411 - 36
ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.408 -3 6.692 133 -31
ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Σ. Κ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.409 -2 2.457 373 314
ΜΑΡΑΚΗΣ Α. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 164 -25 31 5 3
ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2.835 -1 110 85 -2
ΜΑΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1.605 -6 255 87 58
ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΧΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1.194 4 970 - -294
ΜΑΡΚΟΥ Ι. & Μ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2.997 -9 4.307 - 72
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ε.Π.Ε. 123 -5 68 4 1
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 3.889 -21 261 -25 -55
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΚΕΛΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.809 0 168 -80 -118
ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ & ΤΟΜΑΣΚΕΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 457 -28 399 - 7
ΜΑΤ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2.438 -2 4.145 - 172
ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Α. Ν. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 12 -79 8 -38 -38
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 6.953 9 2.357 380 -14
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε. 350 -37 320 127 124
ΜΑΥΡΟΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΠΛΑ 243 -6 215 - 20
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 91.907 22 134.517 11.718 4.035
ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 1.881 -12 3.821 126 6
ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 14.719 13 24.495 3.142 1.812
ΜΕΓΑΦΑΡΜ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ 10.185 1 5.899 16 -129
ΜΕΓΚΑΝΤΑΪΒ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 137 -1 109 21 8
ΜΕΛΙ ΔΕΛΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 810 0 579 40 -9
ΜΕΛΛΟΝ GROUP A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 362 -68 221 -315 -549
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 340 30 212 37 10
ΜΕΝΤΙΧΡΩΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ - ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 3.398 198 178 -415 -415
ΜΕΡΚΟΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.489 -9 230 -45 -689
ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 289 -12 0 -23 -48
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14.634 -2 6 - 110
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 8.199 -12 5.881 554 95
ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ Α. ΜΟΙΡΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2.240 -14 983 - -161
ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.808 0 2.811 151 -17
ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Ι.Κ.Ε. 512 39 554 29 -32
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 9.256 1 1.525 174 -136
ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 8.994 -7 4.416 -208 -841
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 3.496 -1 2.056 - -20
ΜΗΛΕΣΗΣ Χ. Ι. & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.693 8 3.630 136 15
ΜΗΤΜΑΡΚ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ 117 3 1.662 - 5
ΜΗΤΣΗΣ Κ. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 346 -28 0 34 19
ΜΙΚΕ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 439 -3 313 -18 -29
ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.752 18 1.524 185 63
ΜΙΝΕΡΑΛ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 2.729 -3 2.575 158 49
ΜΙΝΤΖΗ Ε. Ι.Κ.Ε. ΥΛΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΒΑΦΗΣ 60 7 38 26 18
ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.444 0 2.415 135 -157
ΜΙΝΩΣ Ε.Π.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2.525 6 2.074 - 157
ΜΙΧΑΗΛ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Α.Ε. 3.250 6 1.213 278 169
ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 474 40 690 127 77
ΜΙΧΑΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 331 -9 176 - -21
ΜΟΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.499 8 114 54 -18
ΜΟΛΝΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.580 22 1.618 212 60
ΜΟΡΦΗ - ΚΑΛΟΥΠΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.552 -7 644 -21 -139
ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.424 1 852 - -40
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. Α.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 55.123 -6 7.096 -763 -3.739
ΜΟΥΛΤΙΠΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΥΡΙΤΙΚΑ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΕΙΔΗ 1.315 0 1.111 318 213
ΜΠΑΖΙΓΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 7.004 2 3.249 779 224
ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ 617 16 346 101 57
ΜΠΑΝΤΗΛΑΣ Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε. 915 -5 1.175 23 32
ΜΠΕΚΡΗΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΜΑΡΙΝΑ 584 8 322 40 21
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 22.802 -7 10.412 -472 -1.417
ΜΠΙΜΠΑΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 301 17 279 55 35
ΜΠΟΝΗΣ Κ. Σ. ΦΟΥΡΝΟΙ - ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε. 890 0 339 - -5
ΜΠΟΝΤΙΣΑΤΤΒΑ Α.Ε.Β.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 115 -9 34 - -6
ΜΠΟΥΖΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.631 -4 348 - -263
ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗΣ Ν. & Β. 0.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 283 -5 21 -18 -18
ΜΠΟΥΝΑ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Α.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 3.199 14 450 24 -183
ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ι. - Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 2.284 12 4.511 703 467
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 106 -8 162 8 1
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 4.425 11 4.609 844 394
ΜΠΡΑΪΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. 20.864 -3 13.582 909 114
ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΚΛΩΣΤΕΣ ΡΑΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.877 -3 4.604 263 106
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Γ. Ε. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1.971 0 124 - 16
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.399 -6 834 109 -32
ΜΩΡΑΪΤΗΣ - FRESH Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ 775 -11 701 - 13
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 904 17 778 21 10
Ν.Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.635 5 4.648 885 529
ΝΑΚΑΣ Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ORAMA Α.Ε. 2.961 55 3.851 236 33
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΕΧΝΟΚΥΤ Α.Ε. 2.407 1 1.406 206 141
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ε.Π.Ε. 450 36 409 - 83
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 16.794 -4 5.793 -735 -1.623
ΝΑΥΤΕΞ Ε.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.532 13 1.093 - 127
ΝΑΥΤΟΣΩΛ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.182 -3 0 -40 -40
ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.238 -13 -5 39 28
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 7.114 13 6.345 633 135
ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 1.553 -1 923 121 80
ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 363 4 565 - 39
ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 13.383 -7 14.330 2.121 1.053
ΝΕΟΤΕΧ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 465 -3 62 -1 -9
ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.129 -6 1.898 - -153
ΝΙΚΑΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 49.823 -21 45.420 -10.610 -19.116
ΝΙΚΗΤΑΣ - Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1.561 -1 866 113 4
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ Ν. Θ. & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ 603 0 7 14 8
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Η. & ΣΙΑ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 2.370 4 316 17 -1
ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 89.643 0 15.794 - 104
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 14.833 21 11.967 - 357
ΝΟΥΟΒΑ ΜΑΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 618 -19 1.101 - 137
ΝΤΑΚΑΡ ΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 597 -8 181 -264 -287
ΝΤΟΝΑΣ ΦΟΥΡΝΟΙ Ε.Π.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 191 -8 337 - 3
ΝΤΟΝΖΕΛ Μ. - Β. Α. ΨΑΡΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ TRAIT D' UNION Α.Ε. 1.230 -16 1.167 162 71
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 72.879 -3 40.065 3.800 2.428
ΞΑΝΘΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 112 -13 7 - -12
ΞΥΔΑ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 43 -2 16 -40 -40
ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.784 19 10.415 1.382 763
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 17.074 19 21.630 5.004 2.915
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - Ο.Α.Κ. Α.Ε. 1.974 -2 68 -40 -72
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Π. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 5.787 24 4.101 727 430
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 1.205 -5 1.228 21 16
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ Α.Ε. 2.035 5 418 26 -17
ΟΙΧΑΛΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ 3.190 11 4.768 207 124
ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 842 -20 10 162 158
ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.235 -2 4.217 724 213
ΟΛΙΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 1.540 -6 4.551 - 120
ΟΠΤΟΓΥΑ ΝΕΑ ΟΡΑΣΗ A.E. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.288 -8 1.845 - -70
ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΜΟΡΦΙΑΣ 3.351 -5 1.927 331 136
ΟΡΝΙΘΑ Α.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 2.042 -6 4.680 - 41
ΟΡΦΑΝΟΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.328 -10 1.779 275 62
ΟΥΜΠΕΡ Τ. & Δ. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 759 -2 103 7 1
ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 24.556 -6 9.314 -234 -3.213
ΠΑΪΡΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 18.454 -3 11.272 1.171 -1.210
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.180 -9 1.270 - 17
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3.067 -8 2.311 96 -36
ΠΑΝΕΛ KRAFT A.E. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 79 -28 0 -5 -5
ΠΑΝΚΟ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 490 -12 261 20 18
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 13.604 4 14.913 - 68
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1.929 2 1.052 104 3
ΠΑΠΑ Π. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΗ Α.Ε. 588 -2 1.046 - 24
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΟΛΙΧΟΥΔΙΕΣ Ε.Π.Ε. 58 -6 466 113 85
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2.928 18 1.883 246 129
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Γ. & Β. Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.494 -13 2.855 527 363
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΡΗΤΙΝIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.077 -5 0 30 -76
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΙΔΗ 1.387 -1 1.457 185 90
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΤΙΡΑΝΤΕΣ - ΖΩΝΕΣ 323 15 242 59 38
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 155.072 -8 135.577 15.575 7.183
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.556 5 691 - -51
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - PGP Α.Β.Ε.Ε. 1.880 1 314 46 16
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. & Κ. Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.670 4 1.628 572 368
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 5.066 -1 1.771 - -102
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Α. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ DECOR Α.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 5.301 -9 73 - -463
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 352.193 7 274.155 22.315 4.922
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ Ι. Α.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2.186 1 61 108 72
ΠΑΠΠΟΥ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.939 -5 0 -94 -140
ΠΑΠΠΟΥΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 723 7 1.444 106 53
ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 5.421 0 205 104 32
ΠΑΡΑ ΕΝΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2.947 5 2.502 252 60
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΑΛΤΣΕΣ - ΣΑΛΑΤΕΣ 873 5 1.956 - 94
ΠΑΡΘΕΝΗ Ο. Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 774 4 457 - 78
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.289 7 401 64 62
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 58 -3 2 -8 -8
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5.736 5 2.881 204 -43
ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 23.928 -1 12.492 1.461 675
ΠΑΥΛΟΥ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 229 0 217 35 33
ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.053 -2 2.022 221 22
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 5.205 -18 6.007 84 -359
ΠΕΚΕΦΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 183 -6 73 10 6
ΠΕΠΠΑΣ Α. Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. 16.302 -23 3.914 -1.371 -3.140
ΠΕΠΠΑΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.467 -15 1.187 - 24
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.395 13 2.227 395 233
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ 1.487 -6 1.220 75 -34
ΠΕΡΣΙΔΑ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 - 189 17 17
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. 3.969 -7 3.350 378 99
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 37.158 -7 113.961 3.318 402
ΠΕΤΡΟΚΟΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.983 16 3.857 527 252
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΑΦΟΙ TOP MEAT Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 4.315 18 7.890 183 369
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΕΛΙΕΣ 1.804 -9 1.965 85 7
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ 59.074 0 80.097 4.421 754
ΠΗΛΙΑΤΗ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 800 1 285 - 5
ΠΗΝΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΩΝ 930 0 1.706 - 225
ΠΙΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 409 -1 125 75 46
ΠΛΑΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 140 -17 196 - -33
ΠΛΑΜΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.141 3 2.943 160 -3
ΠΛΑΝΑΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ 10.860 -2 446 -269 -459
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΙΑΔΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 853 0 332 - 12
ΠΛΑΣΤΙΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 913 10 403 74 0
ΠΛΑΣΤΙΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Ε.Π.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 433 -20 31 -127 -128
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΛΕΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥΛΙΑ - ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 2.961 -2 2.731 160 80
ΠΟΓΙΑΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΒΥΛΩΝ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 3.335 0 0 -16 -21
ΠΟΛΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. CLIMACHROM A.E.T.B.E. ΜΗΧΑΝΕΣ 1.061 1 259 -75 -90
ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΥΓΡΑΕΡΙΑ Α.Ε. 2.743 5 4.698 - 2
ΠΡΙΝΤ ΠΡΟΤΖΕΚΤΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 518 4 331 54 3
ΠΡΟΕΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 14.359 -6 963 -233 -449
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. 728 42 517 264 166
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε. 10.850 -7 10.691 211 -461
ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 70.979 59 75.374 4.919 3.067
ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 236 -9 272 12 5
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 306 -29 513 87 66
ΠΤΗΝΕΚ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 1.067 8 988 163 93
ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 91 -1 42 41 0
ΠΥΡΡΟΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 94 2 48 -3 -5
ΡΑΒΑΝΗΣ Θ. ΘΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗΣ 342 7 159 - -19
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 953 1 75 19 15
ΡΑΛΛΗΣ Α. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ Ε.Π.Ε. 538 14 951 182 119
ΡΑΜΝΟΥΣΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Β.Ε.Ε. 280 -6 10 - -1
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. 293 11 98 5 2
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΠΕΣΙΑΛ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.031 4 549 123 85
ΡΗΓΑΣ Ν. & Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.230 6 698 138 28
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 471 -1 145 33 17
ΡΙΖΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - RELEC Ε.Π.Ε. 207 1 142 6 1
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.061 2 1.524 - 13
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 5.880 -4 5.929 249 -109
ΡΟΗΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 839 3 356 - -33
ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.830 13 5.713 93 -109
ΡΟΜΒΟΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. 4.628 -1 2.720 121 40
ΡΟΜΒΟΣ ΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 949 -6 691 119 33
ΡΟΞΑΝΙΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 553 -14 137 -25 -90
ΣΑΒΒΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 802 -12 655 102 47
ΣΑΓΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 738 -6 450 43 15
ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΡΩΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.166 -9 4.882 - 568
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 7.251 -1 6.730 214 -79
ΣΑΚΟΦΛΕΞ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 248 -29 1.072 - -30
ΣΑΜΠΑ - ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ I.K.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 744 0 558 23 10
ΣΑΝΛΕΒ - ΚΑΛΛΙΜΠΡΕ ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.623 4 3.180 116 3
ΣΑΞΙΩΝΗΣ - FLEXO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 2.144 27 1.882 197 86
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε. 20.353 -1 16.208 349 -758
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Γ. - SIMACON A.B.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.030 -1 331 48 29
ΣΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ 1.608 0 0 0 0
ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.367 -2 32 61 32
ΣΕΡΒΗ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 290 1 263 21 5
ΣΕΡΚΟ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 1.415 1 633 72 26
ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 1.517 -4 1.620 88 9
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 7.781 2 1.103 - -293
ΣΙΓΜΑ ΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.252 -3 4.974 365 14
ΣΙΔΕΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 48 -25 89 -11 -24
ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. - Ε. ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 2.138 15 2.070 263 150
ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.580 -2 7.870 - 41
ΣΙΔΜΑ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 107.244 6 51.340 1.320 -5.697
ΣΙΜΑΚΟΜ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 965 -25 1.283 78 -3
ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 726 -7 547 113 3
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.066 1 3.249 - 6
ΣΙΤΤΑΣ - ΦΛΑΣΚΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.464 1 588 -124 -174
ΣΙΤΥ ΠΡΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 9 -77 0 0 0
ΣΙΨΗΣ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.326 -5 732 -14 -43
ΣΚΑΓΙΑΣ Θ. Κ. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 21.058 -8 9.754 649 -327
ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.943 -11 2.499 330 235
ΣΚΛΑΒΟΣ Σ. Α.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 17.705 0 16.430 1.461 -224
ΣΚΟΥΦΟΣ Κ. & Θ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 4.234 -15 1.106 - 127
ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 2.577 -8 1.488 165 -6
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Χ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 660 20 457 169 97
ΣΟΥΠΡΙΜ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.340 -20 1.055 137 -7
ΣΟΥΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 4.027 10 4.919 731 462
ΣΟΦΜΑΝ - Δ. ΣΟΦΡΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.291 -19 4.228 - -514
ΣΠΑΝΕΛΑΣ A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.905 11 2.573 443 260
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 1.924 -6 1.170 96 40
ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 402 4 1.752 311 191
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 610 -1 601 48 27
ΣΠΥΡΙΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΣΤΑΦΙΔΕΣ 1.494 43 2.732 - 43
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - TURBO Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 214 -9 72 -7 -8
ΣΠΥΡΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 3.561 -3 2.374 167 79
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 5.201 8 1.690 794 501
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Χ. & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 15.428 1 8.944 564 3
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 784 4 581 175 109
ΣΤΑΥΡΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 4.946 -39 982 -109 -739
ΣΤΕΠ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 165 0 48 4 -2
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΥ ΑΦΟΙ - ΑΚΥΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 241 3 210 20 13
ΣΤΡΙΠΤΗΡΙΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ 1.056 -1 3 -6 -22
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - GRECO STROM Ε.Π.Ε. 5.278 5 6.884 642 315
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 5.004 27 5.352 1.484 1.395
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.287 -6 836 -20 -166
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε. 2.881 -9 731 -301 -298
ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 4.718 -1 1.116 - -103
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Β.Ε. 1.182 -10 867 90 43
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8.464 -6 2.025 -592 -1.085
ΣΩΤΗΡΧΟΣ Κ. Ε. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MHXANHMATΩΝ 450 -2 465 48 27
ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑ Σ. & Ε. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 2.229 -31 2.276 - -24
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Δ. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E - ARION 2.273 123 3.644 287 175
ΤΑΛΑΡΗΣ Β. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.736 -3 55 -68 -70
ΤΑΤΑΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.339 10 2.413 186 66
ΤΕΚΝΟΣΤΥΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.552 -3 5.860 982 562
ΤΕΜΑΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 6.595 6 5.326 955 396
ΤΕΜΑΞ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 2.513 -51 8.282 2.066 1.446
ΤΕΧΝΟ - ΣΚΥΡ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 94 -29 454 5 -2
ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 18.445 11 9.956 1.821 423
ΤΕΧΝΟΚΙΝΗΣΗ - ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 311 7 311 - 10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ - TEMAG Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 482 -15 96 -9 -11
ΤΕΧΝΟΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 736 -2 1.104 76 34
ΤΕΧΝΟΣΩΛ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 643 -6 618 -79 -86
ΤΖΑΤΖΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.330 -7 113 37 -59
ΤΖΕΖΑΝΑ ΑΦΟΙ - COVER Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.092 -1 1.371 94 -5
ΤΖΕΜΑ Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 2.779 12 1.757 483 295
ΤΖΙ - EΣ A.B.E.E. ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.404 -9 3.701 268 34
ΤΖΙΑΚΟΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 281 -29 485 13 9
ΤΖΙΟΒΑΝΙ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 219 -10 359 - 9
ΤΖΙΩΤΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 2.180 2 616 34 4
ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.933 -10 8.652 503 375
ΤΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 370 -7 17 -11 -30
ΤΟΓΙΑΣ Ν. & Κ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.329 -5 167 9 -54
ΤΟΠΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 1.132 6 422 122 78
ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 844 45 910 - 21
ΤΟΥΜΠΗΣ Μ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.564 0 1.772 180 -2
ΤΟΥΝΤΑ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 213 -30 186 -116 -121
ΤΟΥΝΤΑΣ - ΨΩΦΙΜΗΣ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 371 -17 1.162 96 41
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 132 10 224 -156 -165
ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΑΡΕ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 2.039 19 2.034 - 46
ΤΟΥΤΣΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.409 -3 2.971 465 268
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.867 -8 234 -208 -243
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ν. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.395 -4 1.460 - 66
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.216 4 1.615 - -273
ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ 3.528 -6 3.354 460 191
ΤΡΟΚΟΥΔΗ ΑΦΟΙ ELTOP - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. 4.453 -3 4.202 2 -202
ΤΡΟΦΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ 466 23 73 16 16
ΤΣΑΚΙΡΗΣ A. - Γ. ΜΑΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 1.432 -6 2.813 -83 -118
ΤΣΑΛΕΡΑΣ Κ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 2.849 1 2.352 306 59
ΤΣΑΝΟΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ & ΠΙΤΩΝ 4.807 6 4.762 - 784
ΤΣΙΡΙΚΟΣ Ν. & Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.804 3 2.320 - 313
ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 422 -13 1.710 61 39
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 281 12 718 216 125
ΤΣΟΝΓΚΡΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.437 -10 1.505 104 8
ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1.255 28 1.858 98 57
ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 80.434 -4 86.226 6.733 1.505
ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 187.409 -7 182.547 19.386 751
ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 1.067 1 442 - 41
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 129.634 -3 124.607 17.404 5.715
ΦΑΝΗΣ A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ A.E. 36.183 2 42.306 4.245 1.887
ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Ε. ΦΑΡΜΑ ΖΩΩΝ 3.446 53 4.812 112 -31
ΦΑΣΟΗΣ Γ. Χ. FASO-PLAST A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 15.885 -2 14.007 1.374 148
ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 1.550 7 1.446 - 98
ΦΕΝΕΤΡΑ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 255 -16 178 -43 -56
ΦΗΜΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ.ΕΛ.ΠΑ. Α.Ε. 969 55 0 325 231
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Β. - FILPACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 189 -17 0 9 -11
ΦΛΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.316 4 275 64 16
ΦΟΙΝΙΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 660 36 1.742 177 106
ΦΟΙΝΙΞ ΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2.534 -12 3.119 - 16
ΦΟΡΣΑ ΠΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.140 2 309 32 -13
ΦΟΥΣΑΡΑΣ - DEMPHOUS Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ 899 -12 190 -107 -133
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 851 -18 790 - -751
ΦΡΑΓΚΟΣ - MANDARINO A.E. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 17.338 -12 12.515 - -1.740
ΦΡΑΓΚΟΣ Σ. Π. Α.Β.Ε. ΥΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 10.359 3 1.563 - 140
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Γ. Ε.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 1.584 25 1.390 - 145
ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.113 -5 1.609 -347 44
ΦΩΚΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.166 -2 3.595 - -62
ΦΩΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 927 5 191 121 83
ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 332 -8 17 -3 -5
ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 5.837 14 3.065 - -145
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 38.090 -5 17.557 944 -1.538
ΧΑΛΙΜΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.054 -2 4.373 - 5
ΧΑΛΚΙΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 893 -3 384 -72 -92
ΧΑΛΥΨ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 94.417 0 24.996 -2.747 -5.414
ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 3.848 -3 121 -62 -136
ΧΑΝΔΑΚΟΥΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 51 -9 8 - -23
ΧΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.051 16 4.026 - 76
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 2.379 -3 1.744 141 29
ΧΑΡΑΜΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 781 -9 827 - 217
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. 1.869 2 786 105 21
ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 5.176 20 3.415 - -84
ΧΑΡΤΟΠΑΚ - ΚΟΥΣΙΑΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 981 0 1.458 104 48
ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.380 -11 685 -137 -262
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 54 -11 97 6 4
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 793 50 716 92 91
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Κ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ 7.130 6 5.316 586 73
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Κ. Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 703 14 462 65 45
ΧΗΜΕΙΟΧΑΡΤ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 815 24 624 50 1
ΧΙΛΙΟΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 717 0 865 119 59
ΧΟΥΜΑΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 5.184 9 5.640 - -146
ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.039 6 1.147 285 252
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 916 -12 249 -358 -416
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Π. ΑΦΟΙ - ROMEO Α.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 5.440 2 2.223 80 -37
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 851 0 90 19 19
ΧΡΥΣΑΦΕΛΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 475 -33 503 36 20
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 45.524 -3 5.850 173 -2.156
ΧΡΩΜΟΑΝΑΛΥΣΗ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.463 -12 1.073 253 93
ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ 22.334 3 13.976 - 13
ΨΑΡΡΟΣ Π. Α.Β.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 946 -1 933 -25 -35
ΨΙΜΥΘΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 379 4 207 52 36
ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2.853 0 883 179 48
ΩΜΕΓΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.750 -5 9.888 212 106
A.X.F. A.E. ΕΝΔΥΜΑΤA - ΥΦΑΣΜΑΤA ATTRATTIVO 56.027 -1 34.251 1.951 -153
ACCESS Α.Β.Ε.Ε. ETOIMA ΕΝΔΥΜΑΤA 4.205 -3 6.157 415 168
ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Ε.Π.Ε. 1.242 8 1.286 - 4
ACTIVE BUSINESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 405 -7 407 142 88
ADELCO A.E. ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 15.970 6 8.133 2.134 1.239
ADLER A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.247 7 1.227 405 245
ADVANCED LITΗIUM SYSTEMS Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΜΥΝΑΣ 3.518 -14 898 -285 -541
AGREVO A.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 516 -16 471 14 -1
ALDECO ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.380 -3 538 - 15
ALFA ALFA ENERGY Α.B.Ε.E. ΑΣΦΑΛΤΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA 7.396 -3 6.405 382 -131
ALFA TASTY Ε.Π.Ε. ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 464 -9 1.104 22 -20
ALIBERTI A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5.035 0 733 - -20
ALINDA - VELCO A.E. ΠΡΩΤEΣ ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 27.810 -7 29.545 1.996 34
ALIRAC A.B.E.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.175 -12 433 84 -17
ALKAT Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.771 -4 2.174 179 55
ALOUETTE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 15.092 0 9.269 -925 -2.130
ALPHA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 1.891 5 3.091 - 62
ALPHA EDITIONS Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2.360 -4 8.858 -102 -92
ALPORT ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 138 35 73 -2 -2
ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. 14.882 -45 7.599 -7.292 -13.887
ALTEC ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ 917 5 589 -61 -62
ALTERO A.B.E.E. ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ 1.389 -20 395 -66 -86
AMERICA ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ A.E.B.E. 2.394 25 2.837 - 225
ANATRON Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.975 8 12.352 463 18
ANORAK HELLAS Ε.Π.Ε. ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 502 -3 297 14 3
APIVITA A.E.B.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ 44.302 -4 28.767 3.482 -31
AQUASTAR A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 929 5 898 125 73
AQUATIC CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 607 56 806 -4 -12
ARCHIMEDIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1.327 2 211 140 48
ARCO Ε.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.685 -3 2.221 - 155
ARMAND J. Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2.391 4 2.563 - 4
ASSERTIVE - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 600 3 885 -127 -104
ASTIR - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 940 -9 368 80 11
ATLACOLL Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΛΕΣ ΑΤΛΑΣ 2.842 -11 3.521 239 95
AUTO REPAIR SERVICE Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 454 8 324 -5 -9
AUTOBULL Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.469 4 461 - 1
AUTOSYNTHESIS Ε. ΣΦΥΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 49 20 151 25 15
AUTOTECHNICA HELLAS A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 12.703 55 19.922 205 73
BAG & BAG A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6.291 -18 11.443 726 99
BAKIS A.E.B.E. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.150 27 1.480 - 285
BELLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 2.480 -2 979 35 -1
BELLE MEAT Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.485 36 10.958 351 96
BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 221.006 17 208.806 64.300 35.159
BLACK & WHITE ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.122 22 3.468 308 217
BLOW PLAST Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.797 4 2.933 554 251
BLUEBERRY - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ Ε.Π.Ε. 648 5 615 15 4
BODYTALK Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 14.100 -6 16.753 1.938 1.140
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 202.252 30 235.470 1.490 -4.345
BOX STROM Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 91 -6 0 -53 -55
BOXPACK Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 798 -5 1.302 65 37
BRAINFOOD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 541 13 538 13 5
BRASS FORM A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.557 -8 6.563 362 165
BRIEF ME ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 220 75 282 107 91
BROADCOM ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 3.621 -15 5.103 - 373
BROS ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ε.Π.Ε. 7.007 -5 1.230 -144 -485
CABER ATHENS RECYCLING Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 917 -4 73 -68 -84
CAFETEX A.Β.Ε.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 5.433 -16 6.531 - -518
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Ε.Π.Ε. 93 4 256 13 5
CARTRIDGE WORLD GREECE A.E. ΕΙΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1.026 1 1.500 - 10
CENTRAL PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.145 -16 3.768 997 773
CERAMETAL S.E. A.B.E.E. ΕΛΑΣΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 8.305 0 13.448 1.484 925
CHEM PLAST HELLAS A.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 154 1 139 -2 -5
CHOCOTIME A.E. ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ 3.938 0 4.226 411 9
COLGATE PALMOLIVE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 49.272 -27 18.316 14.437 11.643
COLOR NETWORK ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 344 15 332 101 64
COLORPRINT ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 459 -5 688 48 11
COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 223 -31 426 -158 -161
CONSTRAT Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.966 -14 2.285 234 96
CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 46.457 9 112.335 5.371 1.089
CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 10.725 -5 10.495 -148 -1.091
COSMOCHROME Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.123 11 793 81 11
COSPICO Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.233 -2 888 - 7
COVERPLAST Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3.217 -5 2.102 - -15
CRELI Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2.835 -4 1.656 - 39
CRYPTO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.B.E. 3.403 -27 3.435 231 0
CRYSTAL ICE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ 1.523 -5 864 149 41
CUBIT TECH - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1.264 0 1.669 58 0
D-TEC MARINE Ε.Π.Ε. ΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ 391 -1 21 -12 -13
D.D. FOOD SUPPLIES A.E. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.625 0 2.040 151 -135
D.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. 2.695 -2 3.004 - 311
D.M.P. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Ε.Π.Ε. 3.281 9 2.064 296 73
D.S. MILKA A.Β.Ε.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.518 -4 3.815 508 139
DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ Α.Ε.Β.Ε. 246 -4 366 13 7
DATA COMMUNICATION A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4.879 3 4.911 436 112
DE AGOSTINI ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 800 -68 1.199 -984 -1.222
DECON A.Τ.E. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 20.057 1 7.655 -818 -2.047
DEDILLON Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 203 34 152 93 90
DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 204.846 1 123.333 27.641 13.181
DENTAL ART ΑΦΟΙ ΤΖΙΜΑ Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΝΤΙΑ 444 -10 183 27 -1
DIGITAL PRESS HELLAS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 15.525 -4 3.108 -298 -572
DISPLAY HELLAS A.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 6.476 -19 5.998 779 572
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 9.364 0 4.394 398 214
DOMUS ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 7.298 3 8.280 1.020 532
DOROR - EXPORT ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ A.E. 322 -57 24 8 -8
DOT REPRO Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.717 -3 481 -52 -100
DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 31.151 -6 59.739 11.239 7.231
DPG NEWS DIGITAL MEDIA Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 230 -23 0 -23 -25
DUCT HELLAS A.B.E.E. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.385 -4 169 2 -51
DUROSTICK Α.Β.Ε.E. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ 27.281 -1 18.671 287 -443
ECO TERRA Α.B.E.Ε. ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 3.509 0 1.434 193 -60
ECOLAB Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 16.645 18 25.760 1.431 1.642
ELDON'S HELLAS Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 1.126 -1 2.650 194 135
ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 133.818 12 119.784 7.024 4.941
ELVIART ΚΑΛΟΪΔΑΣ A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 7.350 -4 11.868 534 18
EMMIS Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 580 2 660 21 -6
ENTERSOFT Α.Ε. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10.866 4 6.987 1.397 708
ER-LAC ΚΟΥΤΛΗΣ Γ. Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 15.673 -3 9.031 1.013 111
ERMA FIRST Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 7.436 70 7.510 1.084 613
ETHOS MEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 759 -12 1.083 13 -36
EUROCHEM A.B.E.E. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.373 -6 2.136 - 204
EUROMETAL A.B.E.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4.108 -7 3.299 55 -111
EUROSOFT Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 14 28 4 0
EUROSYST A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.471 -15 3.161 - 148
EUROTAX GLASS'S Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 645 17 499 40 5
EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 155 -1 0 0 -2
EUROVILL E.Π.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 619 -15 294 5 -12
EVELEN PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 677 1 456 169 111
EVOLUTION CENTER Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 74 -8 26 4 -1
EXPOFORM Ε.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 550 -16 812 114 43
F.G. CATERING A.E. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.772 135 1.201 74 46
FABRICATING AIR DUCTS Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 544 33 894 188 131
FAMIGLIA DI PASTA A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 10.495 -7 5.508 346 -480
FINEZZA A.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.776 -12 4.219 - 473
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 80.370 7 62.271 9.765 4.406
FOOD MAKER Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.721 -5 3.382 774 471
FOREL A.Ε.B.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 7.687 3 5.636 531 277
FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Ε.Π.Ε. 1.026 -2 1.276 226 133
FORMULA Χ. ΚΑΡΡΑΣ A.E. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.259 -7 939 63 13
FRAME A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 923 -8 857 - 1
FREE WAVE Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 386 -19 0 - -19
FREENET ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 489 -11 424 73 21
FRESH MEAT A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 3.355 -8 6.419 44 -72
FREZYDERM ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 15.530 -13 33.262 5.772 3.579
GELATO BRAND - ΚΑΝΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ 0.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 407 0 559 17 6
GENEDICO A.Β.Ε.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ 3.125 -1 865 76 11
GENEPHARM Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 50.637 4 34.206 4.351 1.299
GEORGY Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.477 -3 495 -79 -150
GIARDINO Α.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.869 -16 359 -133 -176
GOECO A.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 52 -4 0 -1 -1
GOLD PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.755 46 1.667 627 429
GOLDEN DOOR ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.B.E.E. 4.732 7 3.707 - -87
GOLDEN MARINE DIESEL A.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.729 2 616 128 60
GRANTEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΝΩΝ A.E. 9.732 -8 13.202 1.907 974
GREEK AIR Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2.183 26 2.574 216 45
GREIF HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.184 0 6.223 575 228
GTK FASHION A.E.B.E. ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ 767 -7 582 - 1
HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 886 -27 1.901 -507 -519
HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ 182.841 1 104.016 7.103 -3.203
HERCO A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.237 -2 1.021 87 -103
HROMAXX Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 142 -9 0 -1 -1
I KNOW HOW ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 5.299 107 6.646 314 91
I.B.S. BIOMHXANIA ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ A.E. 10.540 -1 11.885 804 239
IASIS HELLAS A.E. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 9.715 12 10.696 663 40
IDEAL A.B.E.E. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.070 2 527 260 114
IDER Β. ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε. ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ 5.073 -12 2.811 -126 -239
IGM ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.080 -14 1.518 337 30
IMAGE SOLUTIONS Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.305 -6 2.060 237 136
INACCESS NETWORKS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.593 10 6.321 515 238
INJEGOV ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. 2.615 -4 1.824 308 109
INOX ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε. 563 5 435 75 34
INTERMARINE ELECTRONICS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.003 6 635 19 -3
INTERMETAL A.B.E.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6.145 0 3.133 352 31
INTERPACK Γ. ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.153 -12 2.222 194 125
INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS A.E. 82.527 -6 49.664 2.558 1.229
INTRACOM TELECOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 290.129 -1 94.992 4.416 -4.845
INTRAPACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.048 -10 2.456 51 36
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ A.E.B.E. 91.391 -9 45.104 -542 -10.948
IRIS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 6 -85 0 -6 -28
IROCO ΕΠΙΠΛΑ Ε.Π.Ε. 117 -1 0 -5 -6
JACOBS DOUWE EGBERTS GR Ε.Π.Ε. ΚΑΦΕΣ - ΤΣΑΪ 19.446 25 18.835 1.586 1.000
KAPPAPRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.646 -9 1.351 - 232
KAYAK Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5.461 10 3.541 263 23
KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 662 41 908 49 -4
LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 76.850 -3 34.037 -8.380 -13.864
LAPIN HOUSE ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 19.222 -1 24.337 710 60
LAVIPHARM Α.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 92.275 -2 28.315 4.893 -2.686
LIDO Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.342 -5 1.150 158 84
LIGHT PRINT A.E. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 985 -5 369 70 41
LIONS FASHION Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 165 -48 543 -195 -205
LUI E LEI Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 621 17 622 87 56
LUNA - ΜΠΕΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΤΟΡΝΕΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 507 7 259 107 58
MARIBELLE Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 658 -3 67 -31 -33
MARINE INDUSTRIAL Ε.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 1.005 34 1.517 - 12
MARINE SOLUTIONS Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.524 0 1.128 - 285
MAXIMUM ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 13 -32 0 -2 -3
MCK WATEC TECHNOLOGY A.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 290 5 270 18 8
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 3.113 -3 2.328 96 1
MEDONSHELF - ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ Ι. Δ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 736 1 820 - 1
MEGA SYSTEMS A.E.B.E. ΑΡΩΜΑΤΑ 3.147 -1 4.542 432 147
MERSER N. H. ΜΑΧΑΙΡΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥH ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 1.468 -7 2.085 42 -52
METALOR Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 1.958 -1 786 - 2
METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 525 -40 354 189 170
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E. 42.007 -4 15.556 511 -1.024
MICHALIS A.E. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΡΓΥΡΑ ΕΙΔΗ 1.610 0 284 - 36
MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ A.E. 12.715 49 14.119 5.248 3.564
MIIV ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 497 81 512 37 23
MILO ΣΙΟΥΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. 2.844 -5 242 -148 -229
MILTECH HELLAS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 10.657 -24 10.459 2.642 1.619
MODUS A.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.505 37 2.654 - 346
MR POP CORN A.B.E.E. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.337 10 1.314 - 106
MSE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε. 112 -7 121 4 -1
MULTI COLOR PACK Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 182 -8 156 28 14
MULTIMEDIA Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ 328 -85 759 -142 -147
N.S. MARBLE Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 860 0 403 69 45
NANOPHOS A.E. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 2.130 25 2.833 428 216
NATEX A.E.B.E. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ 4.748 -2 6.116 598 331
NAVI MARINE A.E.B.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.844 9 275 - -4
NEOPLAST - A. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 7.758 2 4.434 1.364 769
NEOTEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 8.306 9 7.597 1.225 729
NETCOM Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2.912 17 0 -130 -131
NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 11.872 16 7.618 - 2.369
NEW EDITIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 1.979 0 400 -7 -61
NEW HELLA Ε.Π.Ε. ΡΑΦΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 90 27 54 -165 -165
NEW MEDIA NETWORKS SYNAPSIS Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 968 17 1.180 230 141
NEXT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.469 -9 1.546 - 65
NIKOLIDAKIS GROUP Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 8.095 -6 4.820 658 -538
NORDIA ΛΑΤΟΜΙΚΗ - MARMOLINE A.E. 18.968 8 13.759 3.086 1.593
OLYMPIC AUTOGAS Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 164 17 146 1 0
OLYMPIC CATERING Α.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 22.774 6 28.777 3.289 -1.721
OPT HELLAS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.152 35 2.558 561 378
OPTIMAL SUPPLY CHAIN Α.Ε. ΠΟΤΑ METAΞA 14.986 11 19.556 984 599
OSCAR Α.Β.Ε.Ε. ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 16.878 13 12.097 - 44
P.M. SYNTHESIS A.B.E.E. ΥΛΙΚΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.420 0 1.073 127 -1
P.S.P. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1.631 -10 1.328 138 44
PALLAS Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 21.412 18 19.296 2.856 1.620
PANMED SYSTEMS & SERVICES A.E. ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 225 -34 158 - -170
PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13.233 10 14.136 2.529 1.255
PARADE Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 93 -35 738 132 103
PASSARELLA A.E. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4.828 29 8.656 2.058 1.230
PEGASUS MAGAZINES ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 5.980 -8 6.994 -990 -1.774
PEGO Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.785 -3 618 113 31
PIEJA - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ A.E. 1.836 -2 494 72 15
PILLAR Α.Ε. ΚΛΑΣΙΚΕΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 781 -1 754 100 45
POSITIVO FASHION Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 872 -2 2 -15 -16
POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. 1.451 42 2.704 - 454
PPDA Ε.Π.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 62 -56 193 5 2
PRESS TABAC Α.Ε. ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 270 -7 0 -2 -28
PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 504 -18 1.463 19 -52
PRIME SOLUTIONS A.B.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2.865 0 2.818 - 121
PRIMO ΠΙΤΟΛΙΧΟΥΔΙΕΣ Ε.Π.Ε. 660 -1 989 58 -19
PRINTERLAND Ε.Π.Ε. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 953 -4 1.247 75 21
PRIVATSEA MARINΕ A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 24.326 2 1.504 558 423
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 25.197 0 6.566 1.508 -205
PROTEM GROUP Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 819 -18 637 -14 -47
QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 13.880 6 6.325 -875 -1.104
QUALITY - ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. 1.127 -7 759 98 2
QUALITY PACKAGING MATERIALS Ε.Π.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 425 -18 675 118 55
RAXEVSKY Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 19.420 2 3.507 -2.431 -3.045
RAYMETRICS Α.Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2.675 53 2.415 326 162
REMI A.B.E.E. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4.736 -2 736 161 -82
RISE A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 195 -20 1.496 14 5
RIVIMETAL Α. ΡΙΒΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.194 6 3.654 490 233
ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Β.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΩΝΕΣ 70.559 2 33.480 1.905 -978
SADENT A.E.B.E. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8.660 6 5.505 371 105
SAFEWORK Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 480 3 358 - 72
SALINOX Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 1.408 2 1.910 154 101
SANTE ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΦΟΙ ΜΑΡΣΕΛΟΙ A.E. 3.083 3 4.967 - 347
SECURITY ALUMINIUM HELLAS A.B.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 3.921 -10 4.032 301 122
SEFCO ZEELANDIA Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 13.491 -5 15.524 1.482 809
SEVEN SUN - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 251 26 953 50 29
SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 5.164 0 3.917 - -195
SIGMA SECURITY Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.199 -3 3.239 365 175
SINGULARLOGIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 109.657 9 45.287 6.395 2.481
SKOT Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.623 0 6.107 272 -14
SLEEP WELL Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 724 -1 544 - -1
SMALL & SMART SERVICES A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 114 -10 161 -8 -17
SMART PRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.365 12 924 341 233
SOFISTIK HELLAS - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 374 -13 299 0 -28
SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 5.599 8 5.717 - 434
SOL ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. 2.015 -7 2.263 - 83
SPECIAL PROJECTS & SAFETY Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.225 10 2.224 178 77
SPORTDAY A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.697 7 2.908 -838 -951
SPWR SOLAR Ε.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 89 -93 0 - -1.184
STAC Ι.Κ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 736 -1 927 - 43
STAMPA PRINT A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 242 13 222 -27 -38
STAND ART DESIGN ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 959 -12 1.493 - 49
STEALTH A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.306 -61 8.222 19 11
STOP A.E.B.E. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 11.879 10 11.270 1.617 958
SUNSOFT Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1.819 26 1.132 76 -8
SUPER DONUTS Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.785 -4 3.813 495 261
T.R.S. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Π.Ε. 909 11 872 366 252
TEAM AXXION A.E.B.E. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ 981 -9 0 -112 -113
TEAM ROLL Ε.Π.Ε. ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 795 -5 2.306 33 17
TEAM WORKS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 238 5 95 43 28
TECNICA Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ A.E.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 5.570 -7 2.934 - -127
TERRYLAND A.E. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 197 -6 17 - -33
THALES ΕΛΛΑΣ A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8.338 -25 2.596 - -1.528
THALPOS A.B.E.E. ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΚΡΕΒΑΤΙΑ 1.790 1 2.492 146 -3
THERMOGAS ΠΙΤΣΟΣ A.E. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 525 -8 6 -21 -21
THERMOGLASS Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1.333 -10 907 48 30
THERMOGRAFICA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ 1.971 13 1.049 115 64
TOI & MOI A.B.E.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 16.101 0 13.115 666 -275
TOTTIS-BINGO Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 50.341 4 50.304 2.009 146
TRAVEL APPLICATIONS Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1 -50 0 -2 -4
TRELLIDOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. 141 -17 291 - -46
TRICOM Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.620 -1 81 32 -1
TRIMAR Ε.Π.Ε. ΒΑΦΗ - ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 655 -12 918 146 43
TROPICAL A.E. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2.009 -4 192 -200 -204
TSEPAS PACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.079 12 1.684 356 180
UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 127.416 13 48.987 7.689 3.116
UNILEVER - KNORR A.B.E.E. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 28.580 6 14.920 2.739 853
UNIXFOR Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4.411 13 3.873 641 -58
UP ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 668 10 1.701 - 206
UP PRESS Ι.Κ.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.370 -29 1.525 - -94
VALIS A.B.E.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 1.810 -2 631 42 8
VALLEY A.B.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.608 6 740 -7 -134
VALPAK A.E. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 2.023 -8 2.112 213 82
VASSOTI Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 562 0 0 11 11
VENER A.E. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 1.248 1 1.864 70 46
VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 32.348 -1 796 -85 -1.002
VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 19.798 9 13.932 1.499 149
VETO - ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 460 -9 0 -40 -40
VULCAN ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε. 201 0 50 14 3
WEISS HELLAS - INTERNA Α.Β.Τ.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΣΙΔΗΡΟΥ 4.164 1 1.960 307 23
WIZION STRATEGY - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 14 -86 8 -18 -19
YACHTING PROTECTION Ε.Π.Ε. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 16.145 1 38.511 6.088 2.167
ZIC ZAC Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.774 2 2.364 114 17
2Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤA 980 32 255 - -113
3Π ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.017 -6 742 - 58
4 TEENS Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 866 0 2.521 -113 -141
4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. 3.320 0 658 198 60


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS