inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών της Θεσσαλίας, 2015

Σημείωση:

Οι 222 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Θεσσαλία είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες τους στη Θεσσαλία.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλία, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΒΓΟΥ 670 -6 313 -27 -53
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2.324 8 976 312 11
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΕΡΒΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.467 -8 1.201 222 -87
ΑΓΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.681 -9 3.505 155 76
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. 12.044 -7 3.273 -350 -958
ΑΜΝΟΣ A.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 681 -7 229 - 14
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 485 -1 76 - -6
ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.869 -4 2.149 65 -59
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.087 23 2.604 1.126 755
ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 20.530 -15 9.597 368 -530
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.853 6 5.644 - -289
ΑΡΣΗ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.433 -3 0 0 -13
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε. 980 1 624 45 6
Β.Ε.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.181 0 0 -1.511 -1.511
ΒΕΛΛΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2.385 15 1.525 - -25
ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 46.644 -5 13.584 1.161 -1.344
ΒΗΤΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.543 -8 459 -82 -146
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.644 0 15.418 -96 -665
ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5.531 -5 161 -65 -292
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΤΑΠΗΤΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 51.691 -10 8.166 -2.519 -3.575
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ & ΒΟΥΤΗΜΑΤΩΝ 9.295 6 7.539 1.611 650
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 39.883 -3 124.722 2.200 702
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 6.036 -2 4.867 320 115
ΒΙΟΜΠΛΟΚ - ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.175 3 758 - 12
ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ Α.Ε. 62.784 20 28.655 4.552 -8
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ A.Ε. 7.365 10 482 56 -423
ΒΙΟΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 216 8 287 24 24
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 39.552 -7 21.557 238 -2.191
ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΑΣΕΛΟΣ Α.Ε. 3.522 2 606 - -274
ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΙ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2.117 -3 1.214 -35 -85
ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 26.942 24 29.917 - 2.790
ΓΕΝΝΗΤΩΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 2.319 -32 3.053 -23 -104
ΓΕΩΡΓΕΙΝ Α.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 766 1 218 54 24
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε. 1.141 1 579 9 5
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 6.447 2 4.860 362 -85
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1.111 2 993 143 104
ΓΕΩΦΥΡΑΜ  Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ 1.141 -4 733 - 67
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ Δ. ΣΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΧΥΤΗΡΙΟ 697 -5 339 157 98
ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ Α. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ 274 -8 51 -5 -5
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 1.454 -8 493 - -71
ΕΒΟΛ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 12.846 12 15.496 2.482 1.617
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 9.751 -7 1.729 228 -523
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. 3.656 42 4.172 88 -22
ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 451 37 1.092 75 61
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ A.E. 2.917 18 2.837 224 46
ΕΛΒΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. 24.899 -20 26.959 -1.203 -4.652
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 34.566 0 20.830 2.799 566
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 165.608 21 188.476 22.742 11.959
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΛΒΙΔΟ Α.Ε.Β.Ε. 388 -8 70 -18 -22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. 307 -12 103 -30 -30
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ Α.Ε. 12.109 5 12.481 827 403
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 22.162 16 26.359 5.660 3.093
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 4.713 2 618 -64 -170
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 98.270 1 71.718 4.571 -939
ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12.173 14 14.858 1.542 726
ΕΞΠΟ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 862 -44 21 -191 -216
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 118.906 -1 39.509 995 -3.313
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΓΡΙΒΑΣ - TEXYL A.B.E.E. 1.115 2 138 36 4
ΕΡΕΥΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 563 -4 575 5 -10
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 37.112 -9 27.021 2.361 -11
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ - EUROFOOD A.E. 7.773 -9 2.834 - 35
ΖΑΜΠΟΓΑ ΜΥΛΟΙ Α.Ε. 1.082 -7 2.524 167 68
ΖΕΪΚΟΣ Γ. Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ 8.715 -13 15.107 539 -35
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 4.873 0 1.253 -12 -38
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 120 -35 261 9 5
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. 495.357 -10 218.330 -16.069 -37.711
ΘΕΣΓΑΛΑ - ΠΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 7.323 25 23.145 340 28
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. 709 -6 104 - -11
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 765 1 468 - 37
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.063 -4 7.037 364 172
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.824 3 89 40 33
ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΧΙΜΟΣ A.Ε.B.E. ΤΥΠΟΠΟΙΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 8.746 3 6.996 518 136
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΙΧΘΥ-ΠΑ Α.Ε. 3.699 -9 807 86 34
ΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 5.620 0 0 - -9
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 873 19 685 - 53
ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 19.073 14 35.803 2.163 1.270
ΚΑΤΣΑΡΗ Ι. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε. 3.985 0 7.433 - 120
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ. Β. ΣΠΟΡΟΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 6.742 -5 4.245 - 17
ΚΑΤΣΙΦΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΦΕΔΕΣ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 3.388 10 2.237 - 373
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 17.773 -16 26.222 1.381 3
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΕΔΑΠ Α.Ε. 3.643 -5 1.787 197 -228
ΚΛΙΑΦΑ Θ. ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 3.040 -3 1.561 21 -98
ΚΟΚΟΤΗ ΑΘ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 6.720 5 4.666 626 330
ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 4.157 -5 895 - -357
ΚΟΣΜΟΒΑΤ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.484 7 1.875 - 20
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.431 -4 76 - -179
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. 2.866 -16 690 -65 -76
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ι. Α. - ΦΩΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΕΠΙΠΛΑ 1.192 -5 215 -40 -54
ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 5.198 -6 3.549 - -10
ΛΑΝΑΡΑ Ε. - ΑΓΚΡΟΝΑΤΣ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 5.215 -18 2.838 291 90
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 29.736 1 20.177 1.774 -336
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 727 22 520 66 37
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4.313 4 1.062 - 13
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 3.441 -3 1.692 - -486
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Α.Ε. 1.667 -9 1.604 181 92
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 7.916 -12 8.024 1.407 713
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 10.885 -10 1.933 -452 -742
ΛΕΓΓΕΡΑ Γ. Κ. - NICE - TEXTILE A.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.161 13 3.736 - 22
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 10.534 -1 12.372 923 135
ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.425 -13 528 - 80
Μ.Ε.Κ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 20.587 -2 0 - -410
ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ 34.935 1 16.066 2.023 1.780
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 1.601 -16 257 36 1
ΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 34.404 13 11.090 613 -1.280
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α. Α. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 4.569 1 5.107 242 70
ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 983 -1 1.004 102 17
ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ 6.906 -1 2.105 203 25
ΜΑΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΧΑΛΒΑΔΕΣ 10.614 -6 5.344 - 171
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 70.046 -3 58.733 5.872 1.428
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑ ΤΕΞΤΙΛ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 975 75 2.151 236 168
ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 784.036 7 411.924 59.412 17.306
ΜΗΤΣΙΑΔΗ Γ. ΑΦΟΙ - Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 222 -1 15 0 -2
ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 993 3 144 -29 -44
ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 3.480 14 2.716 696 467
ΜΟΝΤΕΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ A.B.E.E 2.139 2 2.515 406 -66
ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.953 -13 1.115 168 4
ΜΠΑΛΑΗΣ Γ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.004 -8 786 - 24
ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 6.280 -1 732 511 99
ΜΠΕΤΤΙΝΑ - ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 16.426 -4 10.673 781 151
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 29.432 12 25.330 2.300 419
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε. 1.896 0 1.164 123 3
ΜΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ν. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. 24.914 0 603 76 75
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 161.806 0 101.372 9.055 586
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.368 5 2.374 - 195
ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 11.079 3 13.137 1.195 540
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 1.506 -20 1.310 310 212
ΝΤΙΝΑ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 3.441 12 1.940 506 270
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 1.636 3 1.325 61 -26
ΞΥΛΟΛΑΪΝ Ι.Κ.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 237 -11 125 -70 -73
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 1.297 3 73 -103 -161
ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 8.110 11 10.718 1.363 641
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE A.Β.Ε.E. ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 17.650 14 41.028 3.289 1.861
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17.426 0 16.113 1.412 182
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 630 -7 298 -1 -26
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ PROTEAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.859 1 747 -114 -506
ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 3.160 -4 0 108 54
ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΣΙΩΝ 3.665 -18 1.033 202 1
ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E. ΒΑΜΒΑΚΙ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 1.024 61 9.593 431 396
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.964 -3 567 - -54
ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 839 -3 143 -11 -28
ΠΡΟΚΕΛ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.537 -2 2.722 245 127
ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΡΓΑ 574 4 778 91 56
ΡΑΝΤΖΙΟΣ Χ. Γ. - ΘΕΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε. ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ 820 -2 2 -8 -56
ΡΟΥΣΣΑΣ DAIRY PRODUCTS Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20.695 16 21.891 1.382 467
ΣΕΦ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9.101 3 1.541 - -624
ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 17.775 15 21.188 1.024 259
ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.133 -1 4.758 - 119
ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.431 -6 514 - 7
ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 958 -9 795 40 -94
ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.615 0 3.027 425 53
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 1.993 -6 0 -65 -90
ΣΥΝ.ΠΡΟ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ Α.Ε. 6.323 -1 0 -3 -7
ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 2.017 12 5.543 415 238
ΣΥΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 14.448 -4 11.489 871 -60
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 8.397 -50 26.841 - 3.594
ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5.232 -7 3.092 - -130
ΤΑΣΟΥΛΑΣ - PEPPERS Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1.073 -1 1.619 313 77
ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 5.789 0 5.234 - 84
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.903 -6 178 -66 -277
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΟΠΟΙΙΑ ΘΑΡΡΟΣ Α.Ε. 1.417 -2 470 - 11
ΤΡΙΚΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 17.656 -5 19.131 1.209 65
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Μ. & ΣΙΑ - ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 2.550 -3 608 168 50
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ Χ. - ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 4.512 -3 420 114 -33
ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 7.603 -7 5.224 1.240 396
ΤΥΡΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 155.123 -2 136.957 12.209 1.278
ΦΑΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ - ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Ο.Ε. 732 6 633 66 2
ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 8.476 -1 0 -135 -406
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 549.894 25 117.790 -574 -19.878
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 5.460 37 3.788 - 299
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 6.656 16 7.676 114 -138
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 8.832 -5 14.251 1.022 -98
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 622 174 0 7 -5
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. 447 -2 390 -27 -54
ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ - ΣΦΑΓΕΙΑ 713 -18 1.042 25 9
ΧΟΛΕΒΑΣ Κ. H. ALUCOM Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.221 -15 543 - -192
ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 16.411 9 19.189 2.936 1.847
A.H.B. GROUP Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 5.206 -8 3.036 - -463
AGROIL ENERGY A.B.E.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2.430 -13 1.808 192 -164
ALFA SEEDS A.B.E.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 4.716 31 4.410 344 93
ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 78.554 -2 27.707 -607 -6.415
ALUSAB - Μ. Σ. ΑΒΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.460 -9 977 89 19
ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΠΟΤΑ 3.102 -3 2.734 381 134
BETOMIX A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.091 4 827 -16 -62
BIOMAR HELLENIC A.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 61.026 29 53.700 - 1.823
BRETAS Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.570 16 20.968 3.545 2.247
BRETAS FAMILY A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.572 4 3.770 - 461
CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 7.494 6 6.640 793 324
CAROIL Α.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 8.540 -1 804 -40 -293
CONTITECH ΙΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 47.001 -30 47.702 -92 -1.110
COSMOS PROFIL A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40.576 -3 70.769 6.884 3.586
DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 44.720 -1 29.816 1.622 620
ELITE A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 426 9 674 28 23
EUROSAL - ΨΥΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΔΕΣΜΑΤΑ 1.291 0 570 98 17
FARMHOUSE Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17.496 1 5.692 - -284
FRACASSO HELLAS A.E. ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.207 2 9.796 6 -56
FROXY Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 847 -30 531 39 2
GREENSTEEL A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 4.036 -6 5.862 -143 -273
HELLENIC FARM A.B.E.E. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2.634 -2 930 134 -42
INOX DESIGN ΚΑΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.971 28 2.180 - 255
INTER HOUSE A.E. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 3.743 -6 141 - -119
INTERCOMM FOODS A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 74.083 6 83.298 12.964 7.392
LITTLE ACRE MILK FARM A.E. 44.871 9 49.225 3.326 1.294
M.L.A. OSCAR A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 923 -8 706 37 13
MASSIMA ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 4.061 1 305 117 -43
METAL DESIGN A.E. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ 2.210 -3 40 -18 -48
ORASYS - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.034 -8 237 -48 -92
OSCAR A.B.E.E. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.901 -7 285 -101 -101
POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΡΗΤΙΝΗ - ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ PET 41.467 -1 51.095 -1.261 -2.893
PRIMA ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 1.024 -2 862 85 22
PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 270 -8 505 134 71
SEA WORLD A.E.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 5.901 -2 6.543 546 36
SERVISTEEL A.E. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 16.498 39 2.712 1.186 598
SHELTER A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 4.852 -8 2.324 94 28
SOUKOS ROBOTS Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34.919 13 2.267 -521 -1.297
SOVEL A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 286.726 -1 207.640 7.259 -12.951
SPACESONIC Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.362 4 1.050 415 126
STAFF Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 52.773 0 19.052 2.482 -332
STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 7.344 5 5.547 1.026 283
TOPFEEL A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ 807 -7 892 48 3
UNIPACK Γ. ΣΙΜΙΤΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 522 21 761 85 36
VETHELLAS A.E. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.998 -6 1.244 -1 -48
WOOD PLUS Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 2.423 -6 141 -7 -170


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS