inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 20,5 εκατ. ευρώ, το 2012, για τη φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ

Το 2012 ήταν ακόμη μία χρονιά διεθνούς αναγνώρισης και υψηλής αποτελεσματικότητας για τη φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ, η οποία διέθεσε σε παγκοσμίου φήμης φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης και των ΗΠΑ το μεγαλύτερο μέρος των φαρμάκων που παρήγαγε.

Η επιχείρηση συνέχισε να αυξάνει επιτυχώς την παραγωγή φαρμάκων υψηλής τεχνολογίας και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας αναλόγως το μείγμα της παραγωγής και των πωλήσεών της, αν και η μείωση των τιμών των φαρμάκων, σε συνδυασμό με τη μετακίνηση ορισμένων προϊόντων της, βάσει σχετικής συμφωνίας, σε έτερη ελληνική επιχείρηση, επηρέασαν αναπόφευκτα τόσο τις πωλήσεις όσο και την αποδοτικότητά της.

Στα τέσσερα εργοστάσιά της παράγει φάρμακα για λογαριασμό πολλών διεθνών οίκων, ακόμη και ανταγωνιστών της, τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και την ιαπωνική.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας για την παραγωγή νέων φαρμακευτικών προϊόντων, συνέχισε και κατά το 2012 να ενισχύει τις δραστηριότητες του ελληνικού τεχνοβλαστού EL DRUG, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτομικά εργαστηριακά προϊόντα με αντιυπερτασική δράση. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν συντεθεί στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών από καταξιωμένους ερευνητές του και προστατεύονται με διεθνείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας.

Η επιχείρηση παράγει, εισάγει, συσκευάζει, προωθεί και διανέμει έναν μεγάλο αριθμό γνωστών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που καλύπτουν διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως αντιυπερτασικά, υπολιπιδαιμικά, αντιβιοτικά, αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, αντιελκωτικά, αντικαρκινικά, αντιπαρκινσονικά και αντιεπιληπτικά, αντιγλαυκωματικά και οφθαλμολογικά, καθώς και εμβόλια. Συνεργάζεται με σημαντικούς φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, με βάση συμφωνίες που διακρίνονται σε συμφωνίες παραγωγής και χρήσης σήματος κατόπιν αδείας (license agreements) για προϊόντα που παρασκευάζει ή και συσκευάζει και διαθέτει στην ελληνική αγορά, αποκλειστικής διανομής εισαγόμενων προϊόντων (distribution agreements) στην ελληνική αγορά, προμήθειας πρώτων υλών (supply agreements), παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (facon, contract manufacturing), καθώς και φυσικής διανομής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (physical distribution agreements), που αφορά μόνο τη διανομή των προϊόντων.

Η επιχείρηση συνεχίζει να εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα του φαρμάκου και εξελίσσεται διαρκώς με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της, αποτελώντας πόλο έλξης διεθνών συνεργασιών για την παραγωγή φαρμάκων υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Τον Ιούνιο του 2013 κατέληξε σε συμφωνία με τη διεθνή εταιρεία Lilly, βάσει της οποίας θα παρασκευάζει και θα διαθέτει στη διεθνή αγορά 10 εκατ. φαρμακοτεχνικές συγσκευασίες νέου ενέσιμου φαρμάκο, εξασφαλίζοντας νέα έσοδα και αυξάνοντας κατά 135 τον αριθμό των εργαζομένων της.

Παράλληλα, η επιχείρηση ανανέωσε συμφωνία της με την αμερικανική Merck, δεύτερη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως, με την οποία συνεργάζεται τα τελευταία τριάντα χρόνια, για την από κοινού προώθηση δύο φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Οι εκτεταμένες ερευνητικές δραστηριότητες της ΒΙΑΝΕΞ στις εγκαταστάσεις της αφορούν κυρίως τον υψηλής τεχνολογίας τομέα της λυοφιλοποίησης των φαρμάκων. Στον τομέα αυτό είναι αφιερωμένη η μια από τις τρεις παραγωγικές μονάδες που διαθέτει η εταιρεία στην Αττική, το εργοστάσιο Γ' στην Παλλήνη. Η εν λόγω μονάδα αποτελεί την αιχμή του βιομηχανικού δόρατος της επιχείρησης, καθώς αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής λυόφιλων ενέσιμων προϊόντων στην Ευρώπη. Το 90% της παραγωγικής δυνατότητας του εργοστασίου αφιερώνεται στην παραγωγή λυόφιλων ενέσιμων προϊόντων για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2012, μετά τη μείωση των τιμών σειράς φαρμάκων, η εταιρεία κατέγραψε μειωμένες πωλήσεις και μειωμένα κέρδη, αυξάνοντας συγχρόνως την παραγωγή φαρμάκων για λογαριασμό πολυεθνικών οίκων της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον 12ο ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 243,68 εκατ. ευρώ, από 305,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (324,47 εκατ. ευρώ το 2010 και 378,00 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,2% σε ποσοστό και κατά 61,82 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα στο 35,0%, από 33,3%, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 85,25 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 101,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-16,1%). Συγχρόνως, τα συναφή έσοδά της, που αντανακλούν την παραγωγική δραστηριότητα για τρίτους, σημείωσαν αύξηση κατά 34,2%.

Η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35,53 εκατ. ευρώ (-27,3%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 33,48 εκατ. ευρώ (-11,1%). Οι δαπάνες της εμπορικής και της διοικητικής λειτουργίας της συμπιέστηκαν κατά 15,2% (-10,46 εκατ. ευρώ).

Εν τέλει η ΒΙΑΝΕΞ, η οποία ανήκει στην οικογένεια Παύλου Δ. Γιαννακόπουλου και λειτουργεί τρεις βιομηχανικές μονάδες στην Αττική και μία στην Πάτρα, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 27,82 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 30,70 εκατ. ευρώ το 2011 (19,02 εκατ. ευρώ το 2010 και 64,04 εκατ. ευρώ το 2009), μειωμένα δηλαδή κατά 9,4% σε ποσοστό και κατά 2,88 εκατ. ευρώ σε αξία.

Μετά την αφαίρεση των φόρων της χρήσης συνολικού ύψους 7,32 εκατ. ευρώ (3,78 εκατ. ευρώ το 2011) το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας το 2012 ήταν κέρδη 20,50 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 26,92 εκατ. ευρώ το 2011 (1,84 εκατ. ευρώ το 2010 και 41,00 εκατ. ευρώ το 2009), μειωμένα κατά 23,8% σε ποσοστό και κατά 6,42 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η κερδοφορία της επιχείρησης επηρεάστηκε αρνητικά τα τελευταία χρόνια και κυρίως τη διετία 2010-2011 από ζημιές προεξόφλησης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που της είχαν δοθεί έναντι οφειλών των νοσοκομείων. Αισθητά μειωμένη, η αντίστοιχη ζημιά το 2012 ήταν 1,20 εκατ. ευρώ (22,04 εκατ. ευρώ το 2011).

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος της επιχείρησης ανέφερε ότι η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στη συμπίεση των τιμών των προϊόντων και σε μετακίνηση μέρους των δραστηριοτήτων της σε άλλη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, βάσει συμφωνίας που έχει υπογραφεί. Ο όγκος της παραγωγής φαρμάκων για λογαριασμό διεθνών εταιρειών, τα οποία πωλούνται εντός της χώρας ή εξάγονται σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, παρουσίασε αύξηση.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία αφορούν την εξέλιξη των πωλήσεων των εγχώριων φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012, η ΒΙΑΝΕΞ απέσπασε την πέμπτη θέση στην ελληνική εξωνοσοκομειακή αγορά, μετά από τέσσερις θυγατρικές ισάριθμων διεθνών οίκων, με μερίδιο της τάξεως του 5,2%, χάρη στις συνεργασίες της με διεθνείς οίκους των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Στα τέλη του 2012 η επιχείρηση και η θυγατρική της ΒΙΑΝ απασχολούσαν συνολικά 1.031 εργαζομένους, έναντι 996 εργαζομένων στα τέλη του 2011 (+3,5%).ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS