inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών της Στερεάς Ελλάδας, 2015

Σημείωση:

Οι 316 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, είτε έχουν την έδρα τους στην πέραν της Αττικής Στερεά Ελλάδα είτε όχι, διαθέτουν όλες ή τις αναλογικά μεγαλύτερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην περιοχή αυτή.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στους έξι αυτούς νομούς της Στερεάς Ελλάδας, αλλά οφείλουν σε άλλη μονάδα τους σε διαφορετική περιοχή της χώρας το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΡΑΓΚΗΣ 12.759 -3 1.308 -1.090 -2.157
ΑΓΑΤΣΑΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.691 -24 3.781 313 183
ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.887 -1 1.359 68 -40
ΑΓΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 911 -5 568 -21 -45
ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.557 0 19.376 379 -6
ΑΓΡΟΣ ΦΡΕΣΚΑ Ε.Π.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 996 12 1.963 135 89
ΑΓΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.174 0 0 -33 -37
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 907 -4 278 30 -17
ΑΙΓΙΣ BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 5.743 -14 8.158 - -168
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 862 -11 129 -45 -158
ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 2.849 5 637 -47 -164
ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 44.331 3 67.346 3.277 966
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 912.608 5 601.429 88.063 31.966
ΑΛΦΑ PRESS A.B.E.E. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.281 -16 1.928 181 -116
ΑΜΑΛΘΕΙΑ  Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9.880 4 11.344 1.101 562
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 85.674 -8 53.214 7.628 1.777
ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 15.614 8 6.897 2.257 1.011
ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 5.103 -2 18 - -122
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.662 6 799 115 -20
ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 2.294 -3 1.456 160 60
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.112 -8 9.301 929 410
ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΖΙΟΥ & ΟΣΠΡΙΩΝ 15.074 12 13.892 743 -23
ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ - ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.173 -9 3.093 217 -136
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ 3.751 11 4.385 958 659
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.634 -18 347 -32 -127
ΑΣΦΑΛΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1.811 25 809 171 78
ΑΣΦΑΛΤΟΠ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 1.778 -6 2 -23 -23
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 584 15 876 40 17
ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ A.E. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 51.432 15 72.342 5.392 1.522
ΑΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1.679 -2 0 -44 -44
ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3.992 10 4.383 - 320
ΑΫΦΑΝΤΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 2.150 1 1.963 242 -23
Β.Σ. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.632 59 1.190 335 129
ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε. ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 3.436 0 459 - -113
ΒΑΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 1.896 11 1.238 156 45
ΒΑΪΤΣΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2.928 2 765 99 -5
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 13.144 106 6.645 568 -8
ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 6.420 52 5.251 1.230 736
ΒΑΡΛΑΜΗΣ Η. Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΟΥ 1.450 -7 13 -19 -49
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.008 14 2.114 105 15
ΒΕΧΡΩ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ 16.895 4 16.245 1.629 508
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 15.736 10 22.436 2.400 474
ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.758 -3 3.022 208 24
ΒΙΟΜΕΚ Α.B.Ε.T.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 360 -23 3 -23 -43
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε. 1.288 11 1.034 310 204
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. 807 -4 0 125 57
ΒΙΟΠΟΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 3.293 10 5.486 - 461
ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 21.496 4 20.488 - 1.346
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Π.Ε.Ε. 11.743 -4 10.823 - 323
ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 89 -26 7 1 0
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 12.479 17 12.207 -239 -873
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 59.721 1 44.657 3.250 144
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 904 -8 1.408 - 102
ΓΑΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 8.562 -5 2.543 - -290
ΓΕΡΕΝΤΕΣ Ν. - GEROLIVE A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.649 5 1.014 94 80
ΓΕΩΕΡΓΑ Ε.Π.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 114 -14 9 -2 -8
ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 5.592 -8 3.667 - 521
ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.753 -5 2 -48 -95
ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 6.502 -16 4.096 -126 -348
ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Μ.Ε. 23.326 22 19.448 3.994 1.492
ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20.606 5 17.528 - -136
ΔΕΡΒΕΝΟΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 303 -3 238 - 12
ΔΕΡΜΟΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 581 -16 702 75 37
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 7.895 6 3.296 321 -1.252
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 613 1 129 57 21
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 41.036 -2 17.956 -7.669 -11.216
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 13.397 5 4.306 1.545 1.096
ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 9.035 -3 4.857 544 -353
ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.991 8 3.505 322 -37
ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2.310 1 1.717 - -64
ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.446 9 1.544 - -2
ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 33.610 6 13.454 1.782 -179
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε. 10.645 -10 18.412 768 599
ΕΛ-ΜΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.439 -1 413 38 -77
ΕΛ.ΚΕ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7.289 13 5.090 937 637
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 3.695 2 3.931 887 153
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 828 1 129 91 3
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 653 -40 37 38 -66
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 832.101 511 449.637 39.791 19.764
ΕΛΒΙΟΜΕΞ Ε.Π.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.354 -5 1.970 - 253
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.559 20 50 5 -82
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 317.268 15 336.915 13.789 -2.737
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 15.667 -7 5.123 271 -335
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜHXANIA Α.Ε. 948.902 2 65.599 -4.259 -19.363
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Ε. 40.823 21 24.734 7.899 4.318
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 5.523 -1 36 -52 -56
ΕΝΩΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 830 -11 3 7 -12
ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε. 6.125 -11 5.160 311 0
ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16.355 -16 41.933 1.196 121
ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ - ΟΙΝΟΙ ΔΟΜΟΚΟΥ Α.Ε. 4.042 23 438 166 7
ΕΥΡΟΚΛΥΔΩΝ Ε.Π.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.684 9 4.447 82 1
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. 57.805 17 42.140 11.826 2.518
ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ A.Β.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 13.169 0 7.101 426 190
ΖΑΪΜΗ ΑΦΟΙ - ΜΕΚΑΖ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.708 4 580 56 -20
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.064 -2 1.160 - -54
ΖΕΡΒΑΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.Γ.Ε. 1.553 5 689 - 16
ΖΩΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 1.502 14 6.261 80 16
ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε. ΤΖΑΚΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ 2.601 2 879 14 -95
ΙΧΘΥΜΕ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Β. & Λ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.969 -12 2.610 202 35
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ - SPARUS Ε.Π.Ε. 3.720 42 1.914 - 278
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΖΕΦΡΙΟΣ Α.Ε. 1.386 -21 981 -20 -71
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. 317 -39 183 -172 -198
ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε. 334 2 98 - 9
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε. 841 -2 0 -8 -1
ΚΑΘΡΗΝ ΦΙΣ Α.Ε. ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 408 146 452 202 187
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΑΣ 48.381 -10 28.711 3.025 331
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ε. ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.604 -4 1.140 58 -35
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛ - ΣΥΡΜΑΤΑ 51.093 1 39.309 5.686 2.654
ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.760 1 24.218 3.200 1.315
ΚΑΠΟΤΗ Ι. - PALEROS Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 588 -15 834 73 55
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ 4.582 -4 1.685 492 59
ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.560 -31 551 248 214
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ - ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.807 1 919 34 -122
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.839 -5 3.754 143 31
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤ. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.561 4 2.878 216 63
ΚΑΡΠΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.759 6 974 - 35
ΚΑΤΡΑΔΗΣ Β.Ε.Π. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 6.134 31 5.938 1.043 624
ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε. 14.160 12 13.073 2.127 1.204
ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ Ε. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 1.199 -48 233 -304 -445
ΚΕΛΑΡΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 399 2 30 3 3
ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.033 3 1.661 - 2
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 9.901 -12 4.679 -228 -770
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 7.589 -7 1.966 458 -30
ΚΟΡΕ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 51.004 17 68.793 2.953 527
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 65.052 -8 48.039 8.971 -408
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ 62.831 11 44.625 13.388 9.180
ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε 16.584 29 12.792 2.922 1.602
ΚΟΥΚΚΟΣ Β. & Κ. Α.Ε. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1.479 -3 786 79 25
ΚΡΕΑΤΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.265 -1 4.711 252 -16
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Π.Ε. 8.824 -1 4.612 - 146
ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.583 13 1.122 - 92
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΦΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.030 -11 83 - -128
ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4.065 -13 6.500 - 53
ΛΑΝΑΡΑΣ Α. - ΒΕΚΟ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1.225 1 213 22 -9
ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.200 7 282 91 63
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε. 10.416 -21 2.339 1.499 994
ΛΕΪΖΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.394 -1 1.902 272 93
ΛΕΚΟΣ Ν. Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.494 -4 5.447 690 426
ΛΕΩΝ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.216 -3 748 75 -74
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 61.964 -2 35.124 4.867 -2.111
ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.195 7 491 127 -11
ΜΑΜΑΗΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 1.569 -7 1.276 248 114
ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 25.448 33 61.053 4.587 3.182
ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ 481 -4 37 3 -11
ΜΑΤΣΙΚΑΣ Δ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.868 -3 569 64 -6
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ A.E. 2.702 1 877 143 69
ΜΕΤΑΛΚΑΤ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 946 15 1.508 371 257
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. 13.994 3 5.646 359 4
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. 840 0 64 - -7
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.411 -2 2.528 24 -103
ΜΗΧΑΝΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ 1.014 -10 729 9 -5
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 69.350 -1 68.367 4.105 1.522
ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 416 16 92 76 40
ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ A.B.E.E. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 2.126 7 268 61 3
ΜΟΛΩΝΗΣ Ι. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.416 -4 1.496 79 12
ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΥΡΟΠΑΝ Α.Ε. 3.381 9 3.974 443 207
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 87.496 0 52.957 5.389 -664
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Δ. A.B.E.E. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 4.016 -7 1.780 617 545
ΜΠΕΤΟΦΙΛ Α.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 4.105 -1 1.185 8 -85
ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 815 -3 1.051 38 -10
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Ν. EMAL Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 900 4 247 76 8
ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 14.427 13 15.937 2.831 776
ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 22.948 2 19.508 613 -1.045
ΜΥΤΙΚΑΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 6.783 48 3.500 207 160
ΝΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.826 -5 1.073 190 75
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. 6.272 21 8.453 34 -163
ΝΕΑ ΦΕΡΤΙΛ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ 802 -7 226 -65 -91
ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 20.071 -45 24.416 -14.722 -17.159
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 365.114 7 165.421 32.529 60.777
ΝΙΚΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.256 -8 1.856 - 30
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.581 -10 2.443 113 126
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 155.673 175 127.630 15.029 -2.504
ΟΝΥΞ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 733 -10 114 41 9
ΠΑΓΑΝΗΣ Κ. - ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 907 -1 335 - -96
ΠΑΚΟ Α. Β. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 38.913 4 21.106 2.025 280
ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΦΑΓΗΤΩΝ 26.135 8 39.698 4.858 2.544
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.882 -20 6.057 402 86
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - ΟΞΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 7.977 3 2.032 102 9
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. & ΣΙΑ MILTOPLAST A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4.916 1 3.387 - 154
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. & Μ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 949 -3 74 -6 -6
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 34.775 -5 15.615 1.548 -415
ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 19.291 1 6.421 -84 -999
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΕΥ.ΓΕ. Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ AGRINO 46.403 -3 27.505 1.924 168
ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.847 0 9.067 - 438
ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 7.111 19 5.779 704 -65
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. 319 44 118 2 -4
ΠΡΟΔΟΜΗΣΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 727 68 238 21 9
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.623 -11 4.101 296 16
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 27.947 -1 37.604 3.597 1.551
ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΣΩΛΗΝΩΝ 25.398 -5 2.570 -287 -1.052
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 7.226 -11 13.202 -175 -502
ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ - ΣΗΜΑΤΑ 780 26 682 - 100
ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.249 -7 4.289 - 720
ΡΟΥΣΣΗΣ Κ. Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.257 5 757 111 42
ΣΑΜΠΑΝΗ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.575 -20 44 -59 -683
ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.700 -5 6.865 - 174
ΣΑΜΨΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.231 -8 72 -221 -367
ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ ΑΓΝΟ Ε.Π.Ε. 1.178 -10 85 - -37
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 1.517 3 1.183 - 123
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. Α.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 178.769 14 120.722 6.943 11.033
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6.638 24 6.432 178 30
ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 5.833 -5 4.479 - 283
ΣΙΑΜΙΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ 15.043 5 8.396 - 138
ΣΙΒΙΛ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΟΥ 4.294 -10 3.730 265 7
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.B.E.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΙΔΗΡΟΣ 1.110 14 1.218 251 110
ΣΙΤΑΝΘΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1.447 -4 593 - -36
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Δ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ 1.914 3 1.290 75 23
ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.926 -5 1.105 21 -54
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 119.877 15 261.029 16.659 9.292
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  Α.Ε.B.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 46.301 -3 13.149 -105 -2.648
ΣΠΥΡΟΥ Ε. Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 993 -7 1.647 66 1
ΣΤΑΛΙΚΑΣ Δ. - Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.356 -3 333 69 8
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 7.015 32 7.606 849 143
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - PLASTEF Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 912 17 543 132 77
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ Η. Μ. Ε.Π.Ε. ΕΛΙΕΣ - ΤΟΥΡΣΙΑ 6.914 -12 6.527 481 361
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 665 -4 263 85 -10
ΣΥΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.832 -12 2.047 141 18
ΣΦΥΡΙΔΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ 1.266 -14 332 - 24
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. 10.771 -12 2.708 -514 -1.974
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 332.807 -6 257.170 20.527 3.213
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Λ. PROFIL Α.Ε. 27.739 -1 13.979 273 -1.264
ΤΑΓΚΛΗΣ Ι. Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 2.682 -11 1.973 270 -3
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.433 15 2.065 48 34
ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 1.579 -8 724 190 59
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 57.446 11 1.708 -1.978 -2.593
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 4.563 19 5.691 614 280
ΤΕΧΝΟΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.517 0 0 -9 -92
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ SYSTEM Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.521 -6 1.031 15 -127
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ Α.Ε. 1.248.298 1 273.193 43.768 60.142
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - SNACKS 9.794 22 14.361 1.207 556
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.355 4 1.834 - 83
ΤΣΙΑΚΑΣ Φ. Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 791 -10 1.130 51 11
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ - SIVISTA A.E. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 7.903 -6 2.389 - -406
ΤΣΙΜΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 30.096 0 32.075 3.810 7
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 2.011 0 1.075 7 -7
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Ε. 13.938 15 14.681 1.498 828
ΦΑΡΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 555 -21 488 -116 -135
ΦΙΛΙΑΝΟΣ Α.Ε. ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.894 38 1.436 108 -223
ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 1.357 6 395 30 14
ΦΡΟΣΥΝΟΥ Σ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. FROS BETON - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 4.033 -14 4.659 93 -80
ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA TREES Ε.Π.Ε. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 34 3 27 -1 -1
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ADMOTEC A.B.E.E. 16.276 -8 745 -575 -1.572
ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 20.834 -5 6.067 -1.283 -1.472
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 438.188 -1 451.690 14.264 -11.226
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Ε. 24.492 -14 16.359 2.371 626
ΧΙΟΝΑΤΗ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - ΧΟΙΡΙΝΩΝ 385 -34 670 38 -2
ΧΟΝΔΡΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.513 4 64 -19 -29
ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ Π. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 413 -4 127 26 7
ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 4.206 -10 5.505 760 451
ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 296 -27 14 - -15
ΧΩΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 2.089 -3 782 -174 -223
AGROINVEST ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 122.941 3 94.546 16.002 5.620
ALTECH ALUMINIUM TECHNOLOGY A.E. 1.462 29 338 -119 -128
ALUMINCO Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΑ 55.829 -3 24.573 2.375 -356
ATALANTA PLAST A.E.B.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3.454 3 1.352 - -46
ATHINA FOODS Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 2.063 0 25 -15 -32
AURORA SALMON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ Α.Ε. 3.547 -3 669 - 20
BARILLA HELLAS Α.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 65.385 -1 72.889 6.246 2.980
BERLING Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A.B.E.E. ΧΡΩΜΑΤΑ 17.075 -3 7.197 - -315
BUSE GAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 4.888 46 2.073 50 -134
CAAL - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.039 -15 193 167 -46
CHIPITA A.B.E.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 657.471 -1 103.451 6.632 7.690
CLEANWAY Ε.Π.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 6.416 -2 6.118 341 52
COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 279.400 6 412.900 11.200 -3.700
COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Ε.Π.Ε. 5.209 -6 6.487 - -121
DISTROCHICK Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.225 -3 10.177 - -133
EL SABOR MEXICAN FOODS Α.B.E.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.103 8 9.358 1.217 637
ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 153.190 0 100.675 9.936 -449
ELMAC ΟΣΤΡΑΚΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 143 1 62 49 47
ELMIN ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. 34.723 -29 12.605 -465 -2.749
ENERGAS Ε.Π.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1.455 -3 1.453 146 86
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 57.120 -1 22.053 2.063 1.355
EUROROPE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 2.977 5 5.836 -417 -481
FITCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 44.782 -17 63.402 -739 -3.461
GENERAL MILLS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 30.109 -5 36.592 2.611 -5.251
GEYER HELLAS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 8.367 0 6.409 338 4
H.B. FULLER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΛΛΑΣ A.B.E.E. 3.740 -14 5.906 127 164
HAN A.E. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.923 -4 906 225 84
HELLASOD Ε.Π.Ε. ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 3.345 -14 1.935 90 -8
ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠIΑΣ 10.202 4 7.552 - -10
INOVA A.Β.Ε.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΥ 5.160 -11 4.613 684 67
INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 39.988 15 55.402 1.928 173
K. B. ENERGY Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.912 -15 222 74 7
K.M.S. BUILDINGS ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Ε. 4.227 2 1.249 - 177
KEGO AGRI A.E. ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 12.695 -9 13.091 -392 -450
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 27.405 -11 25.883 2.997 684
LION Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.820 0 4.523 462 -5
MARIS POLYMERS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 9.429 5 17.643 4.791 3.175
MATRIX PACK A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 8.880 9 7.307 - 5
MONOTEZ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 25.556 -17 73.268 7.379 4.362
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 377.563 15 365.427 41.981 7.594
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ 52.128 -7 71.768 1.529 -715
NORSAFE WATERCRAFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 9.500 -7 11.586 1.619 854
NUTRIA A.E. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 36.529 -3 29.770 159 -2.061
ORGANOMETAL A.E. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.751 13 3.280 - 176
PEPSICO - ΗΒΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 41.363 -3 50.071 -7.308 -9.924
PIGOFARM - ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Δ. Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 2.690 0 1.799 - 3
PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 13.125 -7 19.870 196 -351
PLAGTON A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 4.832 0 2.998 - 6
PLANTAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ 5.725 0 3.189 1 -88
PROTECTION - Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ 1.686 -6 1.432 - 1
PURATOS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 11.427 -5 21.467 966 324
ROTOSAL ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.520 -21 2.189 133 -132
SAKOS Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 9.324 16 11.028 1.275 522
SEPTONA A.B.E.E. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 49.268 0 40.988 3.407 2.120
SIGOURA Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 912 -11 84 56 25
SKL - ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ε. 29.271 -3 38.913 1.191 -192
SOL HELLAS A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 21.072 16 10.309 52 -822
SONOCO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 7.065 -13 5.633 1.047 25
SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ A.E. 3.916 7 3.234 737 420
T.W.B. A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 653 -40 207 -205 -241
TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 1.455 -28 312 66 1
TUPPERWARE HELLAS Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18.311 7 43.990 - 3.964
VANILLA MINING SG A.E. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15 0 0 0 0
VIPPON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Α.Ε.Β.Ε. 1.734 -7 542 - -138
W. DIAMANT ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.612 -1 1.637 - -448


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS