inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών της Πελοποννήσου, 2015

Σημείωση:

Οι 336 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Πελοπόννησο είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες τους στην Πελοπόννησο.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Πελοπόννησο, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα.

Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.ΒΙ.ΓΑΛ. ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 13.091 13 10.235 1.210 610
Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 3.908 3 2.654 255 58
ΑΒΕΕΞ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.074 3 491 9 7
ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 3.536 -10 2.787 - 68
ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 16.012 -2 47.466 800 -153
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 398 -34 71 33 7
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 2.169 2 3.486 130 58
ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 11.659 -3 14.986 346 16
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 244.347 -5 308.607 3.063 -23.125
ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΙΩΝ 11.493 -10 2.592 29 -427
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Δ. ΔΗΜΙΖΑΣ Ε.Π.Ε. 591 18 15 -8 -48
ΑΛΦΑ ΠΑΚ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.011 2 2.286 71 0
ΑΛΦΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 2.862 -2 2.537 - -471
ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 14.604 -6 16.635 526 -34
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 3.213 2 330 45 20
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΘ. ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 6.339 4 212 -572 -794
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 2.187 -1 1.776 239 112
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.750 10 1.157 116 16
ΑΝΘΥΛΛΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2.030 -29 2.486 - 4
ΑΝΥΦΙ - ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.250 -11 9.812 490 130
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 3.087 6 1.683 88 -84
ΑΡΓΟΜΕΤΑΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ε.Π.Ε. 207 -28 236 23 8
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 11.891 0 236 -1.124 -1.227
ΑΡΩΝΗΣ Ν. Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 791 -4 61 59 -4
ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ Α.Ε. 58.746 -4 34.831 - 1.161
ΑΣΤΗΡ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.665 -4 1.913 155 107
ΑΥΛΑΚΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Ε.Π.Ε. 1.439 -7 843 17 1
ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 446 5 146 85 33
ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 5.172 -5 809 144 -502
ΑΧΑΪΚΗ AMADEUS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 1.375 74 240 107 10
ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 6.154 -5 5.032 731 160
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 3.566 -8 475 31 -475
ΒΕΡΔΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 198 -1 0 - -15
ΒΗΛΜΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.227 7 292 91 26
ΒΗΜΕΠΠ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2.058 -1 1.123 -19 -78
ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 6.714 8 1.780 267 7
ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΦΟΙ Κ. ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. 304 -5 143 13 9
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 344 -16 132 -17 -18
ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.011 -3 1.627 273 85
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 8.585 24 4.202 441 185
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 24.777 5 23.617 2.915 1.689
ΓΕΟΜΑΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.126 49 509 - -113
ΓΕΩΜΠΡΕΣ Γ. ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΝΕΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.803 -21 2.307 276 -41
ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.075 31 12.049 608 121
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 248 54 589 22 3
ΓΙΔΙΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ 2.665 -3 232 97 -23
ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 523 1 382 94 29
ΓΚΕΛΗ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.461 -2 142 10 -11
ΓΚΙΟΥΛΗ ΚΤΗΜΑ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 799 4 79 26 -33
ΓΛΥΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 805 -6 893 - -76
ΔΑΓΡΕ Ν. Ε.Π.Ε. ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ 256 -15 545 24 16
ΔΑΝΑΪΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. 24.517 -8 24.346 3.618 2.260
ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.476 -5 768 101 2
ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.182 6 1.352 - 68
ΔΗΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7.126 12 8.736 999 537
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.121 0 3.102 166 18
ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 1.139 -23 382 -6 -81
ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 21.213 2 7.300 1.938 120
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 9.332 -4 3.689 -68 -836
ΔΡΑΓΩΝΑ Α. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.666 -1 1.644 131 20
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1.533 3 29 62 45
ΔΡΙΤΣΑ - ΚΑΓΚΛΗ  Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 4.133 14 3.008 632 405
ΔΡΥΟΠΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.106 8 166 84 42
ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 632 32 181 4 2
Ε.ΒΙ.Ε.Π. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 478 -11 88 -26 -41
ΕΓΝΗΛ Ε.Π.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.235 19 4.403 504 273
ΕΚΕΜ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 3.201 6 1.478 461 302
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 112 4 8 0 0
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ A.Ε. 5.491 6 3.453 279 -117
ΕΛΒΙΟ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 604 10 53 95 81
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε. 5.670 -22 15.128 332 37
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ Α.Ε. 3.539 -5 2.355 100 -276
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. 9.343 -3 5.298 - -1.104
ΕΛΛΟΙΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 1.262 124 3.895 - 61
ΕΛΣΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 19.565 1 4.728 626 -353
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ - ΝΕΡΟ ΑΡΥΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. 628 -6 909 95 36
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ THE BEST Ι.Κ.Ε. 176 6 206 38 36
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε. 26.098 88 13.343 - -842
ΖΑΠΑΝΤΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 252 -17 31 19 -30
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - Α. ΤΟΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥΡΣΙΑ 1.821 -4 963 -16 -112
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2.642 -3 584 76 -206
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.641 -13 1.569 -261 -548
ΖΕΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 329 -59 983 262 279
ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 27.172 -4 28.459 1.468 185
ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε. 6.475 -1 5.882 761 174
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.587 -6 2.051 157 -71
ΘΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΔΙΟΥ 5.904 -6 3.833 74 -143
ΘΑΝΟΣ Σ. Ι. Α.E.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.429 -9 1.454 98 -38
ΘΕ.ΜΟ.Σ. ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 2.322 11 810 - 84
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χ. Ι. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ 1.020 -1 0 -3 -8
ΘΥΡΑΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.Ε. 3.107 36 3.053 972 626
ΘΥΡΕΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.233 -5 796 - -72
ΙΚΟΝΑ Ν. Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 583 -7 370 - -64
ΙΣΘΜΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ & ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.030 -10 378 2 -259
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ Ε.Π.Ε. 2.307 -2 2.285 122 -1
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 217.659 7 140.397 5.805 -4.396
ΚΑΒΙΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Β.Ε. 24.174 5 17.336 1.652 206
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡΔΕ - ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. 2.218 24 1.994 791 428
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ - ΑΧΑΪΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.727 4 9.959 1.141 563
ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Ν. Γ. Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 10.489 -3 4.477 588 90
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 52.895 -9 39.383 -1.409 -7.493
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Μ. Η. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.359 0 439 42 -61
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Β. ΗΛΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.334 -16 4.845 - 39
ΚΑΛΥΜΜΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 142 -49 129 -5 -8
ΚΑΠΠΟΣ Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 2.426 1 2.632 207 50
ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 421.456 9 223.026 79.847 53.408
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.287 2 1.779 126 28
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ - ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.339 1 921 -191 -86
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 7.150 -12 3.811 - 49
ΚΑΣΕΛΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.519 10 1.691 110 25
ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΛΟΥ 1.491 -3 78 57 -45
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 518 -15 0 -8 -8
ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 872 1 1.530 113 48
ΚΟΜΗΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.235 -15 1.288 42 -73
ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 388 -44 359 178 173
ΚΟΥΜΑΝΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.056 -6 432 39 2
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 4.358 50 4.263 1.469 947
ΚΟΥΤΑΒΑ Ε. Ε.Π.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 279 -15 836 54 46
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.522 1 6.221 688 265
ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΦΟΙ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ Α.Β.Ε. 4.185 48 4.170 1.320 941
ΚΡΑΝΙΔΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.203 -6 1.754 149 134
ΚΡΥΣΤΑΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 430 -27 232 -50 -57
ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 2.732 2 668 52 -35
ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.289 7 1.579 105 -32
ΚΥΚΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. 30.119 2 19.732 - 269
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Ε. 877 1 520 4 -11
ΚΩΣΤΑΚΗ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 2.115 -3 297 -175 -243
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.881 10 684 82 52
ΛΑΖΑΡΗΣ Δ. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.094 -2 663 128 38
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑ.ΒΙΟ.ΓΑΛ. - ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Α.Ε. 2.848 12 2.835 197 71
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ A.B.E.E. 11.335 -10 12.491 - -1.172
ΛΑΜΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ 149 -42 5 3 3
ΛΑΜΠΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΣΤΕΛΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.492 -4 3.616 31 -87
ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 50.378 1 51.778 7.457 3.115
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 6.615 7 3.768 1.185 486
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 4.278 0 213 3 1
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ -  X  QUARRIES Α.Ε. 8.456 -6 1.944 -278 -603
ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 501 -3 513 - -14
ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Α.Ε.Β.Ε. 2.489 -5 1.754 409 233
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6.713 21 4.981 - 602
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ Δ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2.839 -4 1.086 337 190
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Κ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 19.966 4 8.647 1.300 -1
ΛΙΝΑΡΔΟΣ Γ. Ε.Π.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 172 -12 465 -40 -45
ΛΟΥΞ - ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 39.193 15 30.004 4.321 2.298
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Μ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1.401 -7 147 11 -91
ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΣ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 1.387 -4 491 58 20
ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.038 1 319 5 1
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - EUROFILM Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 23.614 1 19.054 2.015 314
ΜΑΡΑΛΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 117 -12 0 -3 -3
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ 512 6 9 9 -60
ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 5.704 -2 5.526 519 115
ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.688 2 1.942 501 233
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Π. & Α. - MIMIS Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.869 18 6.469 - 183
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ Β. Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 3.582 -1 129 4 0
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 5.090 12 2.686 - 184
ΜΗΝΑΣ Α.Ε. ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1.178 1 492 119 47
ΜΗΤΣΟΥ Ε. AUTO ALL Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 280 56 746 -14 -16
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Η. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 338 10 266 51 35
ΜΟΡΑΓΛΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2.967 -8 767 0 -33
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2.012.241 8 5.276.468 429.725 201.104
ΜΟΥΡΙΚΗΣ Φ. Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 20.266 2 18.708 882 582
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Γ. - Χ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ 2.897 2 733 99 -148
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 931 -9 145 12 -34
ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Β. Α. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΧΗΜΙΚΑ A.E. 2.529 6 2.898 213 51
ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 1.037 -6 1.172 58 23
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΓΙΑ Α.Β.Ε. 7.501 6 6.100 798 426
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.598 -12 1.685 - -367
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ Π. - ΦΙΛΟΙΝΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 1.585 -22 728 - -273
ΜΠΕΓΛΙΤΗ Σ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 507 2 244 - -33
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ Δ. Θ. & ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΛΑΤΙ ΠΕΡΛΑ 11.678 -7 4.012 185 -121
ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.632 -1 384 - -128
ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.094 -1 13 -23 -24
ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.371 1 2.993 83 34
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ Α.Ε. 7.369 -1 4.205 543 35
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 35.730 -3 34.008 2.477 695
ΜΥΛΟΙ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. 29.651 -6 18.498 1.126 57
ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. 44.689 2 46.484 3.195 1.169
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 107.246 -11 193.217 9.168 3.564
ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 2.245 12 387 183 38
ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ A.E. 11.951 -5 7.598 337 -548
ΝΑΤΣΗΣ Κ. Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 428 -4 476 - 4
ΝΕΑ ΓΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 409 -4 11 -1 -19
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ FARM Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 13.739 5 14.981 - 314
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 1.669 -3 582 68 8
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 7.225 21 6.195 2.073 1.631
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2.633 -23 1.842 -155 -326
ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.491 -4 3.961 123 -622
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΔΕΡΕΣΚΟΥ Α.Ε. 459 4 139 17 17
ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 7.236 2 3.222 70 -14
ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.484 -2 794 105 12
ΟΙΝΟΧΟΗ - ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. 5.283 -4 54 56 -52
ΟΚΤΩ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.771 -12 1.688 223 -306
ΟΛΙΟ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 468 -10 36 9 -5
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΧΕΝΙΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.471 0 11.583 264 144
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 2.302 -57 2.841 -89 -225
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 37.719 25 42.277 7.530 4.973
ΟΡΝΙΣ Α.Γ.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3.507 -11 2.218 200 29
ΠΑΚΟ ΒΕΛΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 5.055 6 3.052 - -145
ΠΑΜΟΝΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 468 -68 8 6 -985
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.809 -2 1.616 117 34
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 8.268 -3 2.822 - 8
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2.194 -17 2.085 - -323
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. 30.862 12 24.205 3.211 1.384
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε. 31.082 0 21.869 1.027 -834
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 4.139 -2 2.983 - 74
ΠΑΞΜΑΝ Ε.Π.Ε. ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΧΥΜΩΝ 2.218 2 1.832 257 138
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. K. Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 11.935 1 8.478 527 -99
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε. 2.144 -1 997 - 88
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ - ΝΩΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 1.632 5 1.935 230 38
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΙΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΣΙΑ & ΕΛΙΕΣ 5.016 5 5.231 451 189
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 809 18 378 - -53
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 15.778 -8 12.904 -391 -1.185
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.084 2 570 342 224
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.061 183 1.171 130 104
ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 75.331 -5 57.358 6.915 2.353
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Γ. ΑΦΟΙ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.493 1 2.993 333 107
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α.Ε. 1.631 -6 454 40 -25
ΠΕΤΤΑΣ Π. Ν. Α.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 127.275 14 123.381 15.662 7.591
ΠΙΕΤΡΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 4.261 5 2.621 29 -49
ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 404 3 161 21 -5
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 850 -44 1.111 - -161
ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. 8.599 5 7.639 267 -530
ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 343 -1 74 - -13
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.818 0 2.722 1.173 765
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ VERINO Α.Β.Ε.Ε. 668 -6 273 - -2
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΠΟΡΤΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7.265 -3 2.859 187 -168
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.843 -2 251 -54 -287
ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2.420 0 512 59 6
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 853 -1 51 -10 -10
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.478 18 460 -45 -115
ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.228 24 3.353 394 124
ΡΕΚΚΑΣ Α.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.486 -1 353 -93 -101
ΡΗΓΑ ΑΦΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 411 -23 238 -124 -148
ΡΟΒΕΛ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΩΝΩΝ 1.075 -14 538 86 47
ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 16.682 12 3.714 671 -772
ΡΟΚΙΖΑΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 2.953 -3 2.686 376 145
ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 657 -6 2.011 - 3
ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 6.561 -13 2.359 -472 -1.504
ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΙΝΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 6.226 11 3.573 1.361 670
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. A.B.E.E. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 58.065 22 10.487 1.211 -1.356
ΣΟΥΛΗΣ - ΚΙΟΥΝΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 8.010 -13 2.563 655 96
ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.875 14 11.055 212 -28
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Λ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 932 -5 713 100 -18
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.622 -6 630 - 2
ΣΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.347 -1 0 -171 -183
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ B. Α.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 2.111 1 571 3 -94
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4.231 -3 3.452 390 37
ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6.314 10 7.943 - 282
ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 3.502 -5 1.170 73 3
ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ - ΚΑΦΕ 494 -2 554 6 2
ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ 11.640 -6 74 -156 -952
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.073 -12 1.419 137 39
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ - ΣΦΑΓΕΙΑ 1.197 12 159 112 110
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΑΡΓΟΥΣ Ε.Π.Ε. 770 12 338 60 62
ΤΡΙΕΛΞΙΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.122 -16 767 53 -5
ΤΡΙΤΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΣΤΑΠ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 371 -17 145 -37 -45
ΤΡΙΨΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 8.768 -2 4.553 255 -84
ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 9.164 -12 11.079 2.970 1.774
ΤΣΑΟΥΣΗΣ Χ. Β. ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α. Ε. 14.100 5 9.976 3.319 1.874
ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ 1.282 -11 111 -756 -945
ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 5.011 18 7.740 360 133
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΥΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ 954 -14 2.782 - 76
ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.743 -9 2.713 740 355
ΤΣΙΓΚΡΗΣ Ε. Γ. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 862 18 1.257 206 137
ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 10.626 -1 8.694 772 55
ΤΣΟΓΚΛΗΣ Κ. GROUP Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 1.203 -5 75 -21 -87
ΤΣΩΤΟΣ - ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 2.464 -15 2.126 - 36
ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 1.007 32 939 252 151
ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.884 -2 483 -27 -36
ΦΑΓΝΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 945 4 929 28 5
ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5.949 -15 10.376 292 15
ΦΑΡΜΑ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ  Ε.Π.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 512 -6 33 - 0
ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 11.930 -4 6.801 -13 -662
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 20.499 5 23.196 2.676 265
ΦΑΡΜΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 3.480 -5 2.183 - -110
ΦΙΝΟΣΤΡΩΜ Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΑ 1.005 -5 268 13 -55
ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 11.921 -2 4.056 - 103
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Γ. Ν. Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 13.358 20 16.406 304 -220
ΦΥΡΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 11.379 -5 12.161 586 13
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 25.912 -3 24.064 1.729 292
ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 1.883 -1 1.137 26 -4
ΧΑΝΤΖΗΣ Σ. Κ. - AGROFARM Ε.Π.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 825 -16 668 31 -14
ΧΑΤΖΕΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 3.874 13 3.803 - 177
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Γ. - ΒΙΟΧΕΛΜ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 1.981 22 461 26 16
ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ 5.022 2 4.175 - 196
ΧΛΟΗ Α.Ε. ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ 2.875 -5 693 61 -33
ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 1.344 5 0 59 44
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ - PIGGY FARM Α.Ε. 2.495 -23 1.106 - -186
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Ι. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 868 -12 425 2 -90
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 23.959 -4 21.575 2.833 686
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32.470 -25 21.300 614 -1.535
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 3.325 -7 7.836 165 36
ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. 1.450 -4 1.064 41 8
ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 192 -12 363 -2 -17
ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 95 28 29 21 17
ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6.876 5 1.838 102 3
ΨΥΧΟΓYΙΟΣ Δ. - DIMI ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.904 23 5.140 171 29
ALBERTA A.E.Β.Ε. ΧΥΜΟΙ 8.525 -2 4.130 506 -530
AMCO Α.Β.Ε.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3.802 -5 3.312 332 61
ARKAS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 347 -10 0 - -17
ARKHON PANEL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ A.E. 15.871 14 15.217 1.581 488
BEGA PLAST A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.405 4 436 34 -6
BIOGRECO A.B.E.E. ΚΡΕΑΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.225 -16 3.498 482 182
BLUE LEATHER Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 691 4 91 - -71
CORVES ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.025 -5 1.298 125 72
CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 168.449 -4 146.436 3.779 58.040
DEEP Α' A.E.B.E.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.343 0 90 282 123
DEVES GROUP Α.Ε.Β.Ε. ΞΥΛΙΝA ΕΠΙΠΛA 2.418 21 815 104 71
ECORAP A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 536 5 1.226 187 66
EL PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 49.908 2 32.839 3.757 106
EUROFARMA A.E. ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ 5.088 30 4.277 536 242
EUROPEAN BAKERY Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 6.487 -5 2.515 -741 -759
FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ A.B.E.E. 127.986 -11 24.714 1.256 -15.382
FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 177.328 3 178.447 16.994 1.500
GEOPLANT A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΦΡΟΥΤΩΝ 6.476 5 6.014 361 149
GF ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 33.765 -8 40.084 3.003 636
HELM ΕΛΛΑΣ A.B.E.E. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 6.516 5 4.344 860 563
LANDIS + GYR A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 42.484 29 79.508 5.809 3.732
MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7.567 0 3.789 - -1
METRICON Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.259 -4 481 -10 -108
MNS ΜΙΝΤΖΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.266 -14 654 131 46
NOVATEC A.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.374 25 3.126 554 324
OLYMPIA STROM ΒΙΟΜΗΧAΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.E.B.E. 1.018 -6 183 -11 -208
OLYMPIC HERMES A.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10.148 -30 5.784 459 180
PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.678 3 2.615 227 78
PRIMAROLI A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ 1.529 -14 750 - -330
RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ A.B.E.E. 25.970 -4 30.620 1.672 -222
SATIVA A.E. ΕΛΑΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.405 0 4.728 626 268
SCA HYGIENE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 6.173 -19 0 -766 -1.334
SCIENSIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 178 -27 26 -59 -64
SEVINO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΙΑΤΟΥ Ε.Π.Ε. 2.223 -7 1.348 123 73
SOLAR CELLS HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 41.947 -15 2.159 687 -5.481
SOLTECH A.E. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 76.251 -12 690 -3.472 -13.091
STUDIO CANAPE Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 113 -16 70 -17 -24
SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΙΟ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 36.981 6 44.754 2.911 594
VERTICAL A.Β.Ε.E. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.763 -8 1.363 -445 -1.068


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS