inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επανατοποθετείται η βιομηχανία κρουασάν Chipita στην αγορά της ΙνδίαςΕπανατοποθετείται και ενδυναμώνει τη θέση και τις προοπτικές της στην ινδική αγορά η βιομηχανία κρουασάν, παρεμφερών προϊόντων ζύμης, αλμυρών σνακς, κέικς και ζαχαρωδών προϊόντων Chipita, η οποία το 2015 είχε παρουσιάσει υψηλή κερδοφορία, με τη συμβολή κεφαλαιακών κερδών.

Η Chipita διαθέτει 11 ιδιόκτητα εργοστάσια με 38 γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ινδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και την Τουρκία, καθώς και δικαιώματα σε άλλα εργοστάσια που λειτουργούν στο πλαίσιο κοινοπρακτικών σχημάτων στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία.

Ιδρύθηκε το 1973. Το 1991, ενώ ανήκε πια στον επιχειρηματία Σπ. Θεοδωρόπουλο και τον αραβικό επιχειρηματικό όμιλο Olayan, κυκλοφόρησε τα κρουασάν «7Days» και τέσσερα χρόνια αργότερα τα αλμυρά σνακς «Bake Rolls», στα οποία επίσης στηρίχτηκε η διεθνής εξάπλωση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της. Αργότερα ο παραγωγικός κλάδος της αποτέλεσε μέρος της εταιρείας Vivartia, αλλά απέκτησε ξανά αυτόνομη επιχειρηματική βιομηχανική οντότητα τον Ιούλιο του 2010, κατόπιν απόσχισης του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής της Vivartia και εισφοράς του στην κυπριακή συμμετοχική εταιρεία UFIB ιδιοκτησίας του Σπ. Θεοδωρόπουλου και του ομίλου Olayan, της οποίας έγινε θυγατρική. Από τον Δεκέμβριο του 2014, κατόπιν διασυνοριακής συγχώνευσης και απορρόφησης της έως τότε μητρικής κυπριακής εταιρείας, έγινε κορμός του ομώνυμου ομίλου Chipita.

Ο όμιλος εταιρειών Chipita παράγει και διακινεί γλυκά και αλμυρά σνακς σε 66 χώρες, με τα διεθνή εμπορικά σήματα «7Days, «Fineti» και «Chipicao» και πληθώρα τοπικών εμπορικών σημάτων. Συμμετέχει άμεσα και έμμεσα σε δεκάδες εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες εταιρείες στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική.

Το 2015 η επιχείρηση, σε ενοποιημένη βάση, είχε καταγράψει ετήσια έσοδα ύψους 388,9 εκατ. ευρώ, έναντι 357,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 8,7% (+31,2 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 99,3% των εσόδων της (386,35 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,7% (περίπου 2,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων ήταν της τάξεως των 62,7 εκατ. ευρώ, εμπεριέχοντας υψηλά κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση μεριδίου συμμετοχής σε συγγενική αιγυπτιακή εταιρεία, στην οποία διατήρησε μειοψηφικό ποσοστό. Εξαιρουμένων των έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και εξόδων τα καθαρά κέρδη της Chipita το 2015, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων τρίτων, ήταν ύψους 14 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 36%. Τα αποτελέσματα του ομίλου είχαν επιβαρυνθεί με έκτακτες ζημιές ύψους 13,7 εκατ. ευρώ στην Ινδία, λόγω εντοπισμού ακατάλληλων προϊόντων και ανάκλησής τους. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αιτία αναζήτησης νέων τοπικών συνεργατών της ελληνικής εταιρείας, η οποία δήλωνε αποφασισμένη να προχωρήσει στις απαραίτητες διοικητικές και εμπορικές ενέργειες που θα της επιτρέψουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στη χώρα, αναδιοργανώνοντας το δίκτυο διανομής των προϊόντων της και αποκτώντας το σύνολο των μετοχών της Chipita India, ιδιοκτήτριας βιομηχανικής μονάδας στην περιοχή Μουμπάι.

Νέος συνεργάτης της, με μερίδιο 60% σε κοινοπρακτικό σχήμα με την επωνυμία Britchip που την ευθύνη παραγωγής κρουασάν και ενδεχομένως και άλλων ειδών διατροφής, είναι ο ινδικός όμιλος παραγωγής και διανομής τροφίμων Britannia. Η κοινοπρακτική εταιρεία θα επενδύσει 14,1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση νέας μονάδας παραγωγής κρουασάν.

Η ελληνική βιομηχανία, που έχει πρόεδρο τον Δημ. Παπούλια, διευθύνοντα σύμβουλο τον θεμελιωτή της Σπ. Θεοδωρόπουλο και αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους τον Στ. Νέζη και τη Μαρία Γεώργαλου, στα τέλη του 2015 απασχολούσε μαζί με τις θυγατρικές της, μία συγγενική εταιρεία και κοινοπρακτικές εταιρείες στις οποίες έχει βαρύνοντα ρόλο, συνολικά 10.239 εργαζόμενους, έναντι 9.330 τα τέλη του 2014. Είχε διαθέσει το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις εργαζομένων του ομίλου 65,61 εκατ. ευρώ, έναντι 64,34 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών είχε διαθέσει 4,70 εκατ. ευρώ (4,20 εκατ. ευρώ το 2014).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CHIPITA ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

www.inr.gr, 31 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS