inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε κερδοφόρα αποτελέσματα επέστρεψε η χαρτοβιομηχανία ΒΙΣ το 2016Σε κερδοφόρα αποτελέσματα επέστρεψε το 2016, ογδοηκοστό έτος από την ίδρυσή της, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών βιομηχανία χαρτοκιβωτίων ΒΙΣ, καθώς η απόφασή της να παύσει την ιδιοπαραγωγή χάρτου οδήγησε σε αποφασιστική διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους της.

Η επιχείρηση ελέγχεται κατά 67,5% από τη βιομηχανία Hellenic Quality Foods του ομίλου Ιω. Φιλίππου και κατά 7,1% από τη γαλακτοκομική βιομηχανία ΦΑΓΕ. Συγχρόνως, κατέχει το 3,2% της Hellenic Quality Foods. Ιδρύθηκε το 1936 και θεωρείται η παλαιότερη ελληνική βιομηχανία του τομέα της συσκευασίας. Μεγάλη σειρά από καθιερωμένες συσκευασίες αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τη ΒΙΣ. Εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής και διαθέτει μεγάλες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, σε έκταση 49.000 τ.μ. Τις μονάδες παραγωγής χαρτοκιβωτίων, χαρτοτελάρων και χαρτόδισκων για τη συσκευασία κάθε είδους βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και διαφημιστικών displays από χαρτόνι, συμπληρώνουν τμήματα παρασκευής αμυλόκολλας, καλουπιών, μελανιών και εκτυπωτικών πολυεστερικών υλικών. Στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται μεγάλες βιομηχανίες όπως οι συγγενικές εταιρείες ΦΑΓΕ, Μόρνος και ΕΒΓΑ, καθώς και άλλες, όπως η Coca - Cola 3Ε Ελλάδος και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Από τα τέλη του 2015 η εταιρεία έπαυσε να παράγει χαρτί και χαρτόνι, κρίνοντας αντιοικονομική τη σχετική δραστηριότητα. Ως τότε είχε ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 33.000 τόνων χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων.

Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 22,85 εκατ. ευρώ έναντι 21,56 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένες κατά 6% (+1,3 εκατ. ευρώ). Επίσης, κατέγραψε μεικτά κέρδη 4,24 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,33 εκατ. ευρώ το 2015 (+82,1% ή +1,9 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,29 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,24 εκατ. ευρώ (+861,8% ή +2,05 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,31 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,75 κερδών (+2,05 εκατ. περίπου ευρώ), κέρδη προ φόρων 0,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2 εκατ. ευρώ (+2,35 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για για τον τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη 0,36 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,19 εκατ. ευρώ (+2,55 εκατ. ευρώ).

Αντιθέτως, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητές της ήταν αρνητικές (-0,3 εκατ. ευρώ, έναντι +1,50 εκατ. ευρώ το 2015).

Το 90,1% των εσόδων της (20,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 9,9% (2,25 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, Το 12,6% των εσόδων της (2,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων στον βασικό μέτοχό της, προς τον οποίο χορήγησε 0,79 εκατ. ευρώ έναντι παροχής υπηρεσιών.

Ως ποσοστό των εσόδων τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,7 εκατοστιαίες μονάδες στο 18,5%, από 10,8% το 2015. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 8,9 εκατοστιαίες μονάδες στο 10%, από μόλις 1,1% το 2015, ανερχόμενα σε περίπου 14.865 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,33 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 8.615 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,98 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,96 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2,9% και 3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,5% και τα καθαρά κέρδη το 1,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,8%, έναντι 0,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 39,48 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,2%.

Στις 31.12.2016 η ΒΙΣ βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 13,97 εκατ. ευρώ, κατά 29% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,8%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,52 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (11,62 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,06 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για τη διασφάλιση των πιστωτών της Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Attica έχουν εγγραφεί υπέρ αυτών προσημειώσεις υποθήκης ποσού 14,3 εκατ. ευρώ και έχει συσταθεί ενέχυρο επί αποθεμάτων της ποσού 4,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, επί παγίων της έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 0,79 εκατ. ευρώ, για εξασφάλιση φόρων ύψους 2,32 εκατ. ευρώ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε οφειλή μερισμάτων ποσού 0,25 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή εκτιμώμενου ποσού 2,57 εκατ. ευρώ στην Hellenic Quality Foods, καθώς και στην εταιρεία Α' ΒΕ.ΠΕ. Βόλου για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, έχει ενταχθεί στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Τα ίδια κεφάλαια της ΒΙΣ στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,61 εκατ. ευρώ των επενδυτικών νόμων 1892/90 και 3299/2004 και συσσωρευμένες ζημιές 3,88 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 11,94 εκατ. ευρώ (12,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (30,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 20,68 εκατ. ευρώ, έναντι 21,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Διέθεσε για επενδύσεις 0,38 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,31 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, στόχοι της για το 2017 είναι η διατήρηση του υγιούς πελατολογίου της και η καταγραφή βελτιωμένων δεικτών αποδοτικότητας. Θεωρεί άμεσα συνυφασμένα με την απόφασή της να παύσει την παραγωγή χάρτου και να προμηθεύεται από τρίτους φθηνότερο χαρτί την επίτευξη κερδοφόρου αποτελέσματος το 2016, έπειτα από πέντε συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις (2011-2015).

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 154, έναντι 165 στις 31.12.2015. Η επιχείρηση διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,35 εκατ. ευρώ, έναντι 4,78 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησης και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 0,34 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της είναι ο Δημ. Ι. Φιλίππου και γενικός διευθυντής της ο Γ. Β. Χατζηβασιλείου.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας χάρτινης συσκευασίας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 311,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 32,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν οριακά κέρδη 48.000 ευρώ, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς παρουσίασε ζημιογόνα τελικά αποτελέσματα επί σειρά ετών. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 16,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 31,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 24,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

www.inr.gr, 1 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS