inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εκρηκτική αύξηση κερδών της βιομηχανίας μαρμάρων F.H.L. Η. Κυριακίδης το 2016Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 9,8 εκατ. ευρώ έχει καταρτίσει και υποβάλει για έγκριση στις κρατικές αρχές, προς επιχορήγηση, η μακεδονική βιομηχανία εξόρυξης, επεξεργασίας, τοποθέτησης και εμπορίας μαρμάρων και παραγωγής και εμπορίας κονιαμάτων F.H.L. Η. Κυριακίδης, η οποία το 2016 κατέγραψε εκρηκτική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, μειώνοντας τη διάθεση ακατέργαστων όγκων μαρμάρων και πολλαπλασιάζοντας τη διάθεση επεξεργασμένων μαρμάρων, κυρίως στην Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί, όπως αναφέρει η επιχείρηση, με μακροπρόθεσμο δάνειο επταετούς διάρκειας και αποσκοπεί στην επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει στην Προσοτσάνη του νομού Δράμας, όπου εδρεύει, καθώς και σε λοιπές μονάδες της.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου, η εταιρεία αναμένει ότι οι πωλήσεις της το 2017 θα ανέλθουν σε υψηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με το 2016, ενισχυμένες από την υψηλή ζήτηση λευκών μαρμάρων στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, την Ινδονησία, αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Προσδοκά διατήρηση του μεικτού περιθωρίου της στα υψηλά επίπεδα του 2016 και συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραμμα περιορισμού του λειτουργικού κόστους της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 66,54 εκατ. ευρώ, αντί 45,19 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 47,2% σε ποσοστό και 21,35 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της αφορούσαν κατά 57,96 εκατ. ευρώ (87,1%) έτοιμα και ημιτελή προϊόντα μαρμάρου και κονιάματα, 4,41 εκατ. ευρώ (6,6%) πρώτες ύλες, 0,96 εκατ. ευρώ (1,4%) εμπορεύματα και κατά το υπόλοιπα 3,21 εκατ. ευρώ (4,8%) παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2015 η διάθεση πρώτων υλών μειώθηκε κατά 37,4 εκατ. ευρώ (-88,4%). Επίσης, οι πωλήσεις οφείλονται κατά 79,5% (52,87 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (13,67 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν 4,3% και ήταν ίσες προς το 20,5% των συνολικών. Αντιθέτως, αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε χώρες της Ασίας 66,9% (47,13 εκατ. ευρώ, 70,8% των συνολικών) και σε χώρες της Ευρώπης 38,9% (3,19 εκατ. ευρώ, 4,8%) και σε μικρότερο ποσοστό σε χώρες της Αφρικής (0,34 εκατ. ευρώ, 0,5%). Επίσης, αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε χώρες της Αμερικής (2,20 εκατ. ευρώ, 3,3%) και έγιναν μικρές πωλήσεις, για πρώτη φορά, σε χώρες της Ωκεανίας. Η συμμετοχή των του τομέα των κονιαμάτων στις συνολικές πωλήσεις ήταν 3,5% (2,33 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος ενίσχυσε την αποδοτικότητά του, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 38,84 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 25,61 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 51,6% (+13,23 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών του διευρύνθηκε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα, από το 56,7% στο 58,4%.

Κατόπιν αυτού, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,22 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 15,75 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 91,8% (+14,47 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν όπως και το 2015, αν και σε μικρότερο βαθμό, με έκτακτα έξοδα σημαντικού ύψους (2,41 εκατ. ευρώ έναντι 4,71 εκατ. ευρώ) για απομειώσεις διαθέσιμων μετοχών τρίτων εταιρειών και αποθεμάτων, εξαιτίας φθοράς και παλαιότητάς τους. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 30,7%, έναντι 21,8% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 98,54 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 36,2%, λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού του.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν σε 27,07 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 11,15 εκατ. ευρώ το 2015 (+15,92 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 19,11 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,47 εκατ. ευρώ τo 2015 (+12,64 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 142,9% και 195,3%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 29,89 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 40,7% των πωλήσεων (24,7% το 2015), ενώ τα τελικά κέρδη της εταιρείας ήταν ίσα προς το 34,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 2,82 εκατ. ευρώ (2,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,475 εκατ. ευρώ (1,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η επιβάρυνση για τη δαπάνη για μισθώματα λατομείων ήταν της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ. Το όφελος από διάφορες επενδυτικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ήταν επίσης 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 32,96 εκατ. ευρώ, έναντι 32,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2016 διέθεσαν 3,34 εκατ. ευρώ, έναντι 2,51 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς και 0,83 εκατ. ευρώ (3,50 εκατ. ευρώ το 2015) για την ενίσχυση ή απόκτηση θυγατρικών.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 2,19 εκατ. ευρώ μόνο, οι οποίες ήταν κατά 50% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 45,3%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (52,82 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 25,05 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (27,77 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 28,77 εκατ. ευρώ (4,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 8,81 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 65,67 εκατ. ευρώ (46,76 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 66,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (64,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 558,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 148,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 26,6% των πωλήσεων και το 12,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη άνω των 87,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη της τάξεως των 54,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 118,65 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 66,5 εκατ. ευρώ και 66,1 εκατ. ευρώ, το 2016 και το 2008, αντιστοίχως. Κερδοφόρος ήταν τις δέκα από τις δώδεκα χρήσεις. Η εταιρεία κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 7,95 εκατ. περίπου ευρώ, το 2016. Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 9,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν της τάξεως των 45,9 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Στ. Κυριακίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 336 εργαζόμενους, έναντι 297 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 11,88 εκατ. ευρώ, έναντι 9,59 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,79 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 89.940 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 80.570 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τη διετία 2015-2016 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 4,74 εκατ. ευρώ. Για τη διάθεση μερίσματος από τα κέρδη του 2016 θα λάβει σχετική απόφαση στην ετήσια γενική της συνέλευση τον προσεχή Ιούνιο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις ελληνικές εταιρείες Μάρμαρα Βώλακα Δράμας με μερίδιο 100%, Λευκά Μάρμαρα Μυλορέματος (50%), Αετός (100%), Μάρμαρα - Γρανίτες F.H.L. (30%), Λατομικές Επιχειρήσεις Λασκαρίδη (67,9%) και F.H.L. Μάρμαρα - Γρανίτες & Σία (98%), την κυπριακή F.H.L. Kyriakidis Marbles - Granites (100%), τη βραζιλιάνικη F.H.L. Do Brasil Marmores (99%) και την ιταλική Marmi Bianchi (100%).

Η μητρική εταιρεία F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ στα τέλη του 2016 απασχολούσε 278 εργαζόμενους, έναντι 241 τα τέλη του 2015. Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 65,57 εκατ. ευρώ (+55,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,44 εκατ. ευρώ (+119,9%), κέρδη προ φόρων 27,71 εκατ. ευρώ (+173,1%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 19,40 εκατ. ευρώ (+212,8%). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 62,5%, από 56,5% έναν χρόνο πριν.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 522,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 123,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 23,7% των πωλήσεων και το 10,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, ενισχυμένο με έσοδα από συγγενείς εταιρείες, ήταν κέρδη 82,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,8% των πωλήσεων και το 16,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 51,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 34,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 108,6 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει δρομολογήσει, ως γνωστόν, την έξοδό της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για το 2017 αναμένει, εκτός των άλλων, ότι θα αναπτυχθεί εμπορικά ιδιαιτέρως στις αγορές της Ρωσίας και άλλων χωρών της πρώην ΕΣΣΔ.

Επίσης, ότι θα επιτύχει νομικά την είσπραξη, εντόκως, ληξιπρόθεσμης από το 2010 απαίτησής της ύψους 5,13 εκατ. ευρώ από τη γερμανική εταιρεία Kiesner, στην οποία είχε διαθέσει προϊόντα της.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν οι Στυλ. Κυριακίδης, Ιω. Κυριακίδης και Βασιλική Κυριακίδη, με μερίδια 21,3%, που αντιστοιχούσαν στο 63,9% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

www.inr.gr, 27 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS