inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ, το 2016, για την αρτοβιομηχανία ΚαραμολέγκοςΗ ενίσχυση της γκάμας των αρτοσκευασμάτων της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος στη διάρκεια του 2016 με το παλαιό, παραδοσιακό σήμα «Κατσέλης» δεν στάθηκε ικανή να αποσοβήσει την καταγραφή σημαντικών ζημιών. Οι έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις και, κυρίως, η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με τη διαγραφή απαιτήσεων από την αλυσίδα Μαρινόπουλος, σε συνδυασμό με την πτώση της ζήτησης αρτοσκευασμάτων στις αλυσίδες σουπερμάρκετ, οδήγησαν την επιχείρηση στην καταγραφή ζημιών ύψους 4,7 εκατ. ευρώ.

Ζημιογόνες ήταν επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, οι θυγατρικές που διαθέτει στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος κυκλοφόρησε στις αρχές του φθινοπώρου, ως γνωστόν, σειρά νέων αρτοσκευασμάτων με το σήμα «Κατσέλης», το οποίο είχε αποκτήσει από την ομώνυμη συναφή εταιρεία που χρεοκόπησε. Διαθέτει στην αγορά ευρύτατη ποικιλία προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τα οποία παράγονται από την ίδια και τη βιομηχανική και εμπορική θυγατρική της εταιρεία Απολλώνιον, ιδιοκτήτρια πρατηρίων άρτου και άλλων ειδών διατροφής. Χρησιμοποιεί πληθώρα εμπορικών σημάτων, όπως τα «Καραμολέγκος», «Αργοψημένο», «Γέννημα Θρέμμα», «Ψίχα Τοστ», «Κεφάτο», «Vita Plus».

Συστάθηκε με την τωρινή νομική μορφή της το 1989. Εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική μονάδα της. Επίσης, έχει ιδρύσει βιομηχανική εταιρεία στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 76,06 εκατ. ευρώ, αντί 77,30 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 1,6% σε ποσοστό και 1,24 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της αφορούσαν κατά 59,94 εκατ. ευρώ (78,8%) προϊόντα, 15,44 εκατ. ευρώ (20,3%) εμπορεύματα και κατά τα υπόλοιπα 0,68 εκατ. ευρώ (0,9%) πρώτες ύλες και παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2015 τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν 8,6%. Επίσης, οι πωλήσεις προ διεταιρικών πωλήσεων 1,70 εκατ. ευρώ προήλθαν κατά 71,5% (55,57 εκατ. ευρώ) από τη μητρική εταιρεία, 25,4% (19,74 εκατ. ευρώ) από τη θυγατρική Απολλώνιον και κατά το υπόλοιπο 3,1% (2,45 εκατ. ευρώ) από τη θυγατρική της Ρουμανίας. Ενώ τα έσοδα της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας Απολλώνιον αυξήθηκαν 11,8%, αυτά της μητρικής μειώθηκαν 7,3% και της βιομηχανικής θυγατρικής στη Ρουμανία μειώθηκαν 21%.

Ο όμιλος, με την καθοριστική συμβολή της θυγατρικής του Απολλώνιον, ενίσχυσε τον συντελεστή της αποδοτικότητάς του σε μεικτά κέρδη, καταγράφοντας ανάλογα κέρδη 31,53 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 31,68 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 0,5% (-0,15 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών του διευρύνθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα, από το 41% στο 41,5%.

Ωστόσο, κυρίως λόγω της απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων εμφάνισε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,015 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 13,29 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 54,7% (-7,28 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις απομείωσης οφειλών της λιανεμπορικής αλυσίδας Μαρινόπουλος κατά 5,27 εκατ. ευρώ και με λοιπές αντίστοιχες προβλέψεις 0,15 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκε σε 4,6%, έναντι 9,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 131,95 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,2%, λόγω σημαντικής παράλληλης μείωσης του παγίου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού του. Εξαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων και για τα δυο έτη, τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν της τάξεως των 8,70 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα κατά 34,5%, προφανώς επηρεασμένα από τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις στο μέτωπο των τιμών και την επιβάρυνση με αυξημένες παροχές στις αλυσίδες λιανεμπορίου.

Οι ζημιές του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν σε 6,51 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,455 εκατ. ευρώ το 2015 (-6,96 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, συμπεριλαμβανομένων αναβαλλόμενων φόρων, οι ζημιές των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 4,67 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,49 εκατ. ευρώ τo 2015 (-4,18 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,99 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 8,50 εκατ. ευρώ (8,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 4,02 εκατ. ευρώ (4,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 74,65 εκατ. ευρώ, έναντι 79,82 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2016 διέθεσαν 4,17 εκατ. ευρώ, έναντι 10,75 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,55 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις και συναφείς υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα της τάξεως των 60,25 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 60,8% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8%. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (55,19 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,81 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (69,00 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 10,78 εκατ. ευρώ (9,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί ακινήτων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 45,92 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Εντός του 2016 είχε εγγραφεί προσημείωση 13,16 εκατ. ευρώ για νέο μακροπρόθεσμο δάνειο. Υποθήκη 5,11 εκατ. ευρώ είχε εγγραφεί, επίσης, σε ακίνητο της μονάδας της Ρουμανίας. Ο καθαρός δανεισμός του υπολογίζεται ότι μειώθηκε κατά 12,2%.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά σημαντικού ύψους, ανέρχονταν σε 32,44 εκατ. ευρώ (37,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόνο στο 24,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (26,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 781,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 127,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,4% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 14,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη σχεδόν 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 81,1 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 78,3 εκατ. ευρώ το 2011. Κερδοφόρος ήταν τις εννέα από τις δώδεκα χρήσεις. Η εταιρεία κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 2,45 εκατ. περίπου ευρώ, το 2011. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 4,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν της τάξεως των 39,6 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Κανελλόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Εμμ. Ηλ. Καραμολέγκο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 742 εργαζόμενους, έναντι 746 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,82 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 8.105 ευρώ ανά εργαζόμενο ή σε 12.015 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των προβλέψεων για απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης την ελληνική εταιρεία Απολλώνιον με μερίδιο 60% και τη ρουμανική Karamolegos Bakery Romania (92%).

Η μητρική εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ στα τέλη του 2016 απασχολούσε 407 εργαζόμενους, έναντι 409 τα τέλη του 2015. Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 55,57 εκατ. ευρώ (-7,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,385 εκατ. ευρώ (-69,8%), ζημιές προ φόρων 6,28 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,06 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 4,46 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ το 2015), λόγω θετικού αναβαλλόμενου φόρου. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συμπιέστηκε σε 41,8%, από 42% έναν χρόνο πριν. Για συμμετοχές σε θυγατρικές έχει διαθέσει 12,03 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 629,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 104,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,6% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 16,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 32,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 67,2 εκατ. ευρώ.

Για το 2017 δεν δηλώνει αισιόδοξη, καθώς εκτιμά ότι η οικονομική δυσπραγία των καταναλωτών και ο ανταγωνισμός προσφορών στις εμπορικές αλυσίδες εξακολουθούν να συμπιέζουν τις τιμές. Θα συνεχίσει την επιλεκτική διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, σε συνδυασμό με αυστηρό έλεγχο του κόστους, ώστε να διατηρήσει την ηγετική θέση της στην αγορά των επώνυμων αρτοσκευασμάτων.

Προσδοκά, λόγω οικονομιών κλίμακας, ακόμη μεγαλύτερα οφέλη από τη θυγατρική Απολλώνιον, η οποία ανακαινίζει το δίκτυο πρατηρίων άρτου που διαθέτει, βάσει του νέου concept λειτουργίας του. Εντός του 2017 το δίκτυό της θα ενισχυθεί με δυο νέα καταστήματα. Η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της το 2016 προήλθε, σε σημαντικό βαθμό, από την ωρίμανση της λειτουργίας πέντε καταστημάτων που είχε θέσει σε λειτουργία το 2015.

Βασικότεροι μέτοχοι της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος στις 31.12.2016 ήταν ο Εμμ. Καραμολέγκος με μερίδιο 53,2%, η Μαρία Καραμολέγκου με 16,8% και η εταιρεία Holdway με 7,1% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

www.inr.gr, 27 Απριλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS