inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχυμένες πωλήσεις αναμένει για το 2017 η βιομηχανία διχτυών συσκευασίας ΚαράτζηΕνισχυμένες πωλήσεις, κυρίως λόγω γεωγραφικής εξάπλωσης μέσω θυγατρικών, αναμένει για το 2017 η κρητική βιομηχανία πολυμερών και συνθετικών ινών για γεωργικές, κατασκευαστικές και βιομηχανικές χρήσεις Καράτζη, η οποία μετά το 2009 ακολουθεί συνεχώς ανοδική πορεία και αυξάνει ή διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της, διευρύνοντας τις εξαγωγές της.

Η επιχείρηση, που διεκδικεί τη θέση του κορυφαίου κατασκευαστή σακιών σε ρολό παγκοσμίως, το 2016 αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα και ίδρυσε νέες εμπορικές θυγατρικές στο εξωτερικό, προετοιμάζοντας την ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας και στη Ρουμανία, όπως ήδη πράττει μερικώς και στη Γερμανία. Κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές, ύψους 6,91 εκατ. ευρώ και μείωσε τον τραπεζικό δανεισμό της, εξασφαλίζοντας πόρους για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Τον περασμένο Απρίλιο ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών της στο Ηράκλειο Κρήτης σε νέα γραφεία 1.400 τ.μ., απελευθερώνοντας χώρους για τις βιομηχανικές της δραστηριότητες στη μονάδα της στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

Παράγει πλαστικά και ελαστικά δίχτυα και σακιά, με βασική πρώτη ύλη το πολυαιθυλένιο. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει σακιά, προϊόντα χαρτοδεσίας, σωληνωτά δίχτυα, δίχτυα παλετοποίησης, δίχτυα χτιστουγεννιάτικων δέντρων, display bags, ελαστικά δίχτυα συσκευασίας κρέατος, δίχτυα σκίασης, καθώς και δίχτυα για τον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα και τον τομέα των κατασκευών. Στα εξαιρετικά καινοτομικά προϊόντα της περιλαμβάνεται φθορίζον δίχτυ ασφαλείας για την οδοποιία. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Karatzis», «Atlas Premium Gold», «Protector Premium», «Sila Eco Power Net», «Total Cover Netwrap», «Netzwerk Premium», «Mega Net Pound Bale Netwrap».

Συγχρόνως, η ίδια και μέσω θυγατρικών, ασχολείται με τον τουριστικό τομέα, διαθέτοντας στην Κρήτη το πολυτελές ξενοδοχείο 500 δωματίων Nana Beach, καθώς και με τον ενεργειακό τομέα, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια από σημαντικής δυναμικότητας φωτοβολταϊκά πάρκα και αναπτύσσοντας δραστηριότητες στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Καράτζη συστάθηκε το 1974 με άλλη νομική μορφή και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1979. Εδρεύει στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου του Δήμου Αχαρνών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτει κεντρικά γραφεία στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το ένα από τα τρία ελληνικά εργοστάσιά της. Το εργοστάσιο αυτό έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 13.000 τν. και εκτείνεται σε επιφάνεια 20.000 τ.μ. Η μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα του ομίλου βρίσκεται στη Λάρισα, επίσης έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 13.000 τν. και εκτείνεται σε επιφάνεια 29.000 τ.μ. Η τρίτη μονάδα βρίσκεται στο Μελιδοχώρι, είναι η πρώτη που κατασκευάστηκε και έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1.000 τν.

Εξάγει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Αυστραλία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ισραήλ, το Καζακστάν, τον Καναδά, την Κίνα, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Κορέα και τη Χιλή.

Το 2016 απέσπασε υψηλές διακρίσεις στους διαγωνισμούς επιχειρηματικής αριστείας Growth Awards και Κούρος.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 77,61 εκατ. ευρώ, αντί 72,34 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 7,3% σε ποσοστό και 5,27 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 60,25 εκατ. ευρώ (77,6% των συνολικών) από τα βιομηχανικά προϊόντα, 11,18 εκατ. ευρώ (14,4%) από τον ξενοδοχειακό τομέα και κατά τα υπόλοιπα 6,18 εκατ. ευρώ (8%) από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, οφείλονται κατά 68,55 εκατ. ευρώ (88,3% των συνολικών) σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατέθηκαν ή προσφέρθηκαν στη διεθνή αγορά. Ο βιομηχανικός τομέας διέθεσε, προϊόντα του αξίας 49,97 εκατ. ευρώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 7,57 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με το 2015, αυξήθηκαν κατά 8,7% τα βιομηχανικά έσοδα, 3,1% τα ξενοδοχειακά και 1,8% τα ενεργειακά έσοδα.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 21,09 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 18,68 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 12,9% (+2,41 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο αυξήθηκε κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (από το 25,8% στο 27,2%), αν και μειώθηκε στον ενεργειακό τομέα, λόγω παράλληλης σημαντικής αύξησής του στον βιομηχανικό.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,94 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 17,89 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 11,5% (+2,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,9%, έναντι 11,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 167,94 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,8%, λόγω διευρυμένων κυκλοφοριακών στοιχείων.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν σε 11,99 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 9,90 εκατ. ευρώ το 2015 (+2,07 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 8,44 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,72 εκατ. ευρώ τo 2015 (+2,72 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 21,1% και 47,5%, αντιστοίχως, καθώς ο συντελεστής φορολόγησης ήταν μειωμένος. Τα κέρδη του προ φόρων, δικαιωμάτων τρίτων και αποσβέσεων ήταν ύψους 18,315 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 15,5%, από 13,7% το 2015.

Τα καθαρά κέρδη ύψους 8,44 εκατ. ευρώ προήλθαν σε ποσοστό 58,05% από τον βιομηχανικό τομέα (4,90 εκατ ευρώ), 16,6% από τον ξενοδοχειακό (1,40 εκατ. ευρώ) και 25,35% από τον ενεργειακό (2,14 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 6,32 εκατ. ευρώ (6,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,90 εκατ. ευρώ (2,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 103,60 εκατ. ευρώ, έναντι 103,32 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για προσθήκες παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2016 δαπάνησαν 6,65 εκατ. ευρώ, έναντι 3,06 εκατ. ευρώ το 2015, εκ των οποίων 5,64 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη μητρική εταιρεία και περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση έξι νέων μηχανών παραγωγής, δαπάνης 2,5 εκατ. ευρώ, με τις οποίες η παραγωγική της δυναμικότητα αυξήθηκε κατά 10% περίπου.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 36,60 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 75,8% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,65%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (61,89 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 21,79 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (40,10 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 20,04 εκατ. ευρώ (19,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί παγίων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του υπήρχαν εμπράγματα βάρη ποσού 8,92 εκατ. ευρώ, για εξασφάλιση δανείων. Το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης των δανείων του το 2016 μειώθηκε σε 5,2%, από 5,5% το 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων 14,29 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 110,39 εκατ. ευρώ (101,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 65,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (64,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 750,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 137,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,3% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 57,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη ύψους 42,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 119,9 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 77,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Κερδοφόρος ήταν τις έντεκα από τις δώδεκα χρήσεις. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, άνω των 8,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 3,45 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 46,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Μ. Καράτζη, αντιπρόεδρο την Αθηνά Χ. Καράτζη και συνδιευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Μ. Καράτζη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2016 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 406 εργαζόμενους, έναντι 398 τα τέλη του 2015, ενώ στη διάρκεια του έτους απασχόλησε σε εποχική βάση, στον ξενοδοχειακό τομέα της, άλλους 178 εργαζόμενους. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 11,86 εκατ. ευρώ, έναντι 11,53 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 34.150 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 20.540 ευρώ ανά εργαζόμενο, με βάση το σύνολο των εργαζομένων αορίστου και ορισμένου χρόνου στη διάρκεια του έτους.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τις ελληνικές εταιρείες παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας Καράτζη Ενεργειακή (με μερίδιο 99%) και ΚΕΝ (100%) και παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών Στέλλα Πολάρις Κρέτα (100%), τις εμπορικές Croppy Solutions (90%, στην Ισπανία), Karatzis Italia (51%, Ιταλία) και Karatzis Russia (100%, Ρωσία), καθώς και τις βιομηχανικές και συγχρόνως εμπορικές Mesh Pack (100%, Γερμανία) και Karatzis Romania (100%, Ρουμανία), η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμη την παραγωγική της δραστηριοποίηση. Επίσης, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης την εμπορική Zeus Packaging (50%, Βρετανία). Η ΚΕΝ και οι εταιρείες της Ρουμανίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας συστάθηκαν το 2016.

Η μητρική εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ στα τέλη του 2016 απασχολούσε 326 εργαζόμενους, έναντι 323 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,53 εκατ. ευρώ, έναντι 9,24 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 65,85 εκατ. ευρώ (+6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,69 εκατ. ευρώ (+13,2%), κέρδη προ φόρων 11,02 εκατ. ευρώ (+21,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 8,78 εκατ. ευρώ (+52,1%). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 28,3%, από 26,4% έναν χρόνο πριν.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 635,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 118 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,6% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, ενισχυμένο με έσοδα από συγγενείς εταιρείες, ήταν κέρδη 54 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 5,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 40,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 43,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 105,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν οι Αντ. Μ. Καράτζης με μερίδιο 44,14% και Μαρία Μ. Καράτζη με 38,44%.

Η επιχείρηση ευελπιστεί ότι κατά το 2017 οι βιομηχανικές πωλήσεις της θα αυξηθούν κατά 10% περίπου και οι ξενοδοχειακές 5%, ενώ τα έσοδα από τον ενεργειακό τομέα θα παραμείνουν, ενδεχομένως, σταθερά. Επενδύει σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ. και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό στη μονάδα της στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης. Εχει ολοκληρώσει ανακατασκευή του ξενοδοχείου της Nana Βeach και επιταχύνει τις συζητήσεις της με τουριστικό όμιλο για την ανέγερση του νέου, πολυτελούς ξενοδοχείου Nana Princess στην Ιεράπετρα Κρήτης, μέσω της θυγατρικής της Στέλλα Πολάρις Κρέτα, καθώς αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απένταξης της σχετικής επένδυσης από τις διατάξεις του επενδυτικού ν. 2399/2004, λόγω μη ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Απορροφά τη θυγατρική της Καράτζης Ενεργειακή και προσδοκά διεύρυνση του μεριδίου της θυγατρικής της ΚΕΝ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναπτύσσοντας δίκτυο καταστημάτων σε πολλές πόλεις με τη μέθοδο franchise και προωθώντας την είσοδό της στην αγορά του φυσικού αερίου για τον τελικό καταναλωτή. Εκτιμά ότι ο βιομηχανικός τομέας της κατέχει πλέον ηγετική θέση στη διεθνή αγορά των προϊόντων που παράγει.

Συνεχίζει εξάλλου να διεκδικεί από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό 3 εκατ. ευρώ, ως τόκους υπερημερίας, βάσει αγωγής που είχε καταθέσει το 2013 για αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του 2001 για επένδυση που είχε υλοποιήσει. Το Δημόσιο έχει επιστρέψει το σχετικό ποσό ατόκως. Η εν λόγω αγωγή πρόκειται να εκδικαστεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΑΤΖΗ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS