inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διετή σύμβαση με τη ΔΕΗ για την παραγωγή μετασχηματιστών υλοποιεί η Σνάιντερ ΕλέκτρικΤην υλοποίηση διετούς σύμβασης με τη ΔΕΗ για την παραγωγή 20.000 μετασχηματιστών ολοκληρώνει εντός του 2017 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σνάιντερ Ελέκτρικ.

Η επιχείρηση αποτελεί μετεξέλιξη αμιγώς βιομηχανικής εταιρείας που έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά το 1969 με την ονομασία ΕΛΒΗΜ. Αργότερα περιήλθε στον όμιλο της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, στη συνέχεια υπήχθη στον κρατικό Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) και στα τέλη της δεκαετίας του 1980 επανιδιωτικοποιήθηκε, περνώντας στην κυριότητα της γαλλικής εταιρείας Schneider Electric Industries.

Ελέγχεται πλήρως από τον γαλλικό όμιλο Schneider Electric και εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδους ηλεκτρολογικό υλικό για πληθώρα χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων έργων υποδομής. Επίσης, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, παράγει μετασχηματιστές για την ελληνική και τη διεθνή αγορά, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες, έχοντας στο ενεργητικό της εξαγωγές, μεταξύ άλλων, στις χώρες Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Ιορδανία, Σουδάν, Αιθιοπία, Κίνα, Φιλιππίνες, Σεϋχέλλες, Ζάμπια, Καμερούν, Αγιος Μαυρίκιος, Μαδαγασκάρη, Νιγηρία, καθώς και σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Αυστρία.

Η διεθνής Schneider Electric αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους Ευρωπαίους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού και εδρεύει στο Παρίσι.

Η ελληνική εταιρεία εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, στο ύψος του 19ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου στεγάζονται οι εμπορικές και διοικητικές υπηρεσίες της. Η βιομηχανική μονάδα της, με κτιριακές εγκαταστάσεις 12.210 τ.μ. επί οικοπέδου 37.090 τ.μ., βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου κατασκευάζονται μετασχηματιστές. Εμπορικό υποκατάστημα της επιχείρησης λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προσφάτως, η Σνάιντερ Ελέκτρικ το 2015 αύξησε εκ νέου τις πωλήσεις της, μετά τη «βουτιά» που είχαν παρουσιάσει το 2014. Συγχρόνως, περιόρισε τις ζημιές της, που είχαν ανέλθει στο 9,2% των εσόδων της το 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 47ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 47,75 εκατ. ευρώ, από 41,94 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 13,9% σε ποσοστό και 5,81 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 39,2% των εσόδων της (18,74 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 56,1% (26,78 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,7% (2,23 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και διάθεση αποθεμάτων. Επίσης, το 23,05% των εσόδων (11,01 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών σε συνδεδεμένα μέρη και, κυρίως, προς τη μητρική εταιρεία.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 9,40 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 8,84 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 6,3% (+0,56 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα, από το 21,1% στο 19,7%.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων και εμπορευμάτων σε υψηλά επίπεδα, οδήγησαν στην καταγραφή βελτιωμένου, αλλά και πάλι αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος. Η επιχείρηση παρουσίασε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,05 εκατ. ευρώ (4,3% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,35 εκατ. ευρώ (8% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, μειωμένες κατά 38,9%. Εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 2,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,9%, καθώς η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με λοιπά έξοδα και ζημιές 0,43 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2014) και απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,42 εκατ. ευρώ (1,10 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ ωφελήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,94 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,33 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,25 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, συμπεριέλαβαν management fees 1,09 εκατ. ευρώ και royalties 0,53 εκατ. ευρώ υπέρ της μητρικής γαλλικής εταιρείας.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 2,62 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 3,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 32%. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 2,30 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,10 εκατ. ευρώ βάσει διατάξεων επενδυτικών νόμων, δεν ξεπερνούσαν τα 4,19 εκατ. ευρώ (2,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 13,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (10,8% έναν χρόνο νωρίτερα). Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 31,46 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,5%, λόγω μεγαλύτερου κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Το 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε, λόγω απορρόφησης της συναφούς εταιρείας συστημάτων πληροφορικής Schneider Electric It Greece. Τα προηγούμενα χρόνια τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είχαν μειωθεί σημαντικά, λόγω των ζημιών που κατέγραψε το 2014 και της διανομής μερισμάτων συνολικού ύψους 5,20 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ετών 2013 και 2012.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Είχε δανειακές οφειλές, ωστόσο, στη συγγενική διεθνή επιχείρηση Boissiere Fianace, η οποία της παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (28,15 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,76 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (25,39 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,68 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των οφειλών της αφορούσε υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις (18,31 εκατ. ευρώ), έναντι των οποίων είχε απαιτήσεις ύψους 5,63 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 3,09 εκατ. ευρώ, έναντι 3,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πληρωμές της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 περιορίστηκαν σε 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της ελληνικής βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 675,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 52,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 41,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 50,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 24,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 29,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 46,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 94 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 7,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,85 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 36,1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 192 εργαζόμενους, έναντι 206 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,80 εκατ. ευρώ, έναντι 8,86 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,14 εκατ. ευρώ, έναντι 1,04 εκατ. ευρώ το 2014. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ph. Sauer και αντιπρόεδρο τον Ιω. Μπακόπουλο.

Προέβλεπε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων που ήδη υλοποιούσε και ενίσχυση, όπως ανέφερε, της θέσης της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας την υψηλή εξειδίκευσή της στις επί μέρους αγορές του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Τον Ιούνιο του 2016 είχε υπογράψει με τη ΔΕΗ σύμβαση προμήθειας 20.000 μετασχηματιστών, παραδοτέων εντός των ετών 2016-2017.

Στα μέσα του 2016, εξάλλου, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες αποφάσισαν, κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, να της επιστραφεί ποσό 1,88 εκατ. ευρώ, που αφορούσε προκαταβολή φόρου εισοδήματος της χρήσης 2014.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ

www.inr.gr, 17 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS