inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Τη συμπαραγωγή προϊόντων της σε Ασία και Αμερική προωθεί η βιομηχανία Θέων ΑισθητήρεςΝέες στρατηγικές συνεργασίες για τη συμπαραγωγή προϊόντων της σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Απω Ανατολής, καθώς και της Λατινικής Αμερικής, ευελπιστεί ότι θα υπογράψει εντός του 2017 η βιομηχανία ηλεκτροοπτικών συστημάτων για αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφαλείας Θέων Αισθητήρες.

Η επιχείρηση συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή της, αφού συστάθηκε το 1997. Είναι γνωστή με το σήμα Theon Sensors και κατασκευάζει ηλεκτροοπτικά όργανα και αισθητήρες, κυρίως για στρατιωτικές χρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ανέπτυξε και παράγει μονόκυαλα και δίκυαλα συστήματα με το εμπορικά σήματα «Argus και «Argus Panoptes», σκοπευτικές διόπτρες «Artemis», περισκόπια νυχτερινής οδήγησης «Titans», προσαρτήματα νυχτερινής σκόπευσης «Damon» και ψηφιακές κάμερες ημέρας και νύχτας για τεθωρακισμένα οχήματα με το σήμα «Urania». Εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της σε περισσότερες από 35 χώρες, καθώς αυτά έχουν πιστοποιηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Εχει εφοδιάσει με προϊόντα της, μεταξύ άλλων, τις σουηδικές και βελγικές Ενοπλες Δυνάμεις, αστυνομικά σώματα της Γαλλίας και της Ιαπωνίας και τις γερμανικές ειδικές δυνάμεις KSK.

Εχει εξειδικευτεί στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτροοπτικών προϊόντων night vision για Ενοπλες Δυνάμεις. Ο όγκος της ετήσιας παραγωγής της κυμαίνεται μεταξύ 15-18.000 μονάδων. Συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για την ανάπτυξη αισθητήρα επιτάχυνσης και αισθητήρων πίεσης για εφαρμογές αεροδιαστημικής.

Στις χώρες όπου έχει διαθέσει διόπτρες νυχτερινής όρασης, περισκόπια και συναφή επώνυμα προϊόντα της περιλαμβάνονται, πέραν της Ελλάδος, πολλές δυτικοευρωπαϊκές, καθώς και τρίτες χώρες όπως η Αυστραλία, η Χιλή, η Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν και η Σιγκαπούρη. Ξεκίνησε την εξαγωγική της δραστηριότητα το 2004 και έχει επιτυύχει τη συμπαραγωγή προϊόντων της στην Αυστραλία, την Ινδία και την Ινδονησία. Ειδικότερα το 2016 σύναψε νέα συμβόλαια με παραγγελίες από τη Γαλλία, τη Βραζιλία, την Ολλανδία και την Κύπρο. Στα τέλη του 2016 κατέληξε, επίσης, σε συμφωνία εφοδιασμού με προϊόντα της του αιγυπτιακού Στρατού.

Η εταιρεία εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί Αττικής, όπου η βιομηχανική μονάδα της περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις 1.100 τ.μ. επί οικοπέδου 4.000 τ.μ. Διαθέτει υποκατάστημα στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής. Επίσης, λειτουργεί γραφεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σιγκαπούρη. Συμμετέχει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ελληνική Ενωση Φωτονικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προσφάτως, η Θέων Αισθητήρες το 2015 αύξησε εκ νέου τις πωλήσεις της, μετά τη σημαντική πτώση που είχαν παρουσιάσει το 2014, υπερβαίνοντας εκείνες του 2013. Συγχρόνως, σημείωσε αυξημένη κερδοφορία προ φόρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 36,53 εκατ. ευρώ, από 26,87 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 36% σε ποσοστό και 9,67 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 99,1% των εσόδων της (36,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,9% (0,32 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 15,8% των εσόδων της (5,78 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις της στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 84,2% (30,75 εκατ. περίπου ευρώ) από τις εξαγωγές των προϊόντων της. Ακόμη, 58,3% των εσόδων της (21,30 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προϊόντων της σε συνδεδεμένα μέρη.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 8,60 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 9,24 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 7% (-0,645 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 10,9 εκατοστιαίες μονάδες, υποχωρώντας από το 34,4% στο 23,5%.

Το γεγονός αυτό αντισταθμίστηκε από τη συγκράτηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης και την εισροή αυξημένων λοιπών εσόδων, που οδήγησαν στην καταγραφή ενισχυμένου λειτουργικού αποτελέσματος. Λαμβανομένων υπόψη τόσο των έκτακτων εσόδων όσο και των έκτακτων εξόδων της, η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,18 εκατ. ευρώ (16,9% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 5,84 εκατ. ευρώ (21,7% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 5,9%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,80 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,9%, καθώς η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με μειωμένα λοιπά έξοδα και ζημιές ύψους 0,90 εκατ. ευρώ και απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,17 εκατ. ευρώ, αλλά ωφελήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη ύψους 1,45 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσια από τα αντίστοιχα της χρήσης 2014.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,58 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,37 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, συμπεριέλαβαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,41 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 5,23 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 3,51 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών προ φόρων 4,63 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 4,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 13% και μειωμένων κατά 20,1%, αντιστοίχως, καθώς ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών του 2014 ήταν μόλις 5,1% και το 2015 ανήλθε σε 32,9%. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 5,81 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 38,3% και 25,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,3% και τα καθαρά κέρδη το 9,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 18,4%, έναντι 19,5% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 33,62 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,2%, λόγω αύξησης και των πάγιων και των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 13,92 εκατ. ευρώ (13,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 41,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (44,7% έναν χρόνο νωρίτερα). Το 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 9,33 εκατ. ευρώ. Παράλληλα μειώθηκε κατά 3 εκατ. ευρώ, με επιστροφή του ποσού αυτού σε επιχείρηση που κατέχει το σύνολο των μετοχών της.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,6%. Παρουσίαζε ισχυρό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (30,14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,70 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (19,44 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,15 εκατ. ευρώ (5,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 1,81 εκατ. ευρώ, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας, για εξασφάλιση δανείου. Ακόμη, είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 1,39 εκατ. ευρώ σε ακίνητο του προέδρου της, υπέρ της Εurobank, για εξασφάλιση δανείου. Με την ίδια τράπεζα είχε υπογραφεί σύμβαση ενεχύρου ποσού 10,47 εκατ. ευρώ επί απαίτησής της έναντι της εταιρείας Theon Sensors Far East, σχετικά με σύμβαση προμήθειας προϊόντων της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,48 εκατ. ευρώ, έναντι 2,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πληρωμές της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 ανήλθαν σε 1,32 εκατ. ευρώ, καθώς συνέχισε με εντατικό ρυθμό της επενδύσεις της, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τις διοικητικές και άλλες υπηρεσίες της ως τις αρχές του 2017.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 234,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 44,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,9% των πωλήσεων και το 12% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 21,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 27,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 36,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 10,3 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 83 εργαζόμενους, έναντι 63 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,81 εκατ. ευρώ, έναντι 1,86 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2015 ήταν της τάξεως των 74.505 ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 63.050 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 42.300 ευρώ ανά εργαζόμενο. Από τα κέρδη του 2015 διέθεσε το 2016 μέρισμα ύψους 3 εκατ. ευρώ στην εταιρεία που ελέγχει τις μετοχές της.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χριστ. Χατζημηνά του ομίλου εταιρειών EFA που έχει αναπτύξει δραστηριότητες στην αγορά των αντισταθμιστικών οφελών και των συμπαραγωγών και παροχής υπηρεσιών στον εξοπλιστικό τομέα, αντιπρόεδρο τον Ν. Παπατσά και οικονομικό διευθυντή τον Κ. Μανούσο. Το σύνολο των μετοχών της ανήκει, κατά πληροφορίες, σε εταιρεία του προαναφερθέντος ομίλου.

Δηλώνει απολύτως ικανοποιημένη από την πορεία της και προσδοκά την επίτευξη τριών νέων στρατηγικών συνεργασιών στη διεθνή αγορά, εντός του 2017, για την προώθηση των προϊόντων της, μέσω συμπαραγωγής τους, σε ισάριθμες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το 2015 ανέπτυξε προϊόντα θερμικής κάμερας, δημιουργώντας πρόσθετες προϋποθέσεις για υψηλές επιδόσεις και κατά το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

www.inr.gr, 26 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS