inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα μεταλλεία αναπτύσσει η βιομηχανία μαγνησίας Ελληνικοί ΛευκόλιθοιΑύξηση πωλήσεων με ρυθμό 4% ετησίως προβλέπει για το τρέχον και το επόμενο έτος η μεταλλευτική βιομηχανία δίπυρης και καυστικής μαγνησίας Ελληνικοί Λευκόλιθοι, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα της.

Η επιχείρηση, που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά από ομοειδή κινεζικά προϊόντα, προβλέπει ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια, καθώς αναπτύσσει νέα μεταλλεία που γειτνιάζουν με τα υπάρχοντα μεταλλεία της στη Χαλκιδική, περιέχουν αναβαθμισμένες ποιότητες υλικών και δημιουργούν προοπτικές παραγωγής και διάθεσης νέων ποιοτήτων καυστικής και δίπυρης μαγνησίας, που της επιτρέπουν να προσεγγίσει νέες αγορές. Ηδη η εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ινδίας, της Ρωσίας και της Λατινικής Αμερικής, διευρύνοντας γεωγραφικά την πελατεία της, μετά τις κινήσεις απόκτησης νέων πελατών σε πολλά υποσχόμενες αγορές της υποσαχάριας Αφρικής. Επίσης, ολοκληρώνοντας επένδυση για την προσθήκη νέου μύλου καυστικής μαγνησίας έχει εξασφαλίσει απευθείας πρόσβαση σε τελικούς χρήστες των προϊόντων της, παρακάμπτοντας ενδιάμεσους διανομείς.

Η Ελληνικοί Λευκόλιθοι εδρεύει στην Αθήνα. Παράγει και εμπορεύεται ωμό λευκόλιθο, δίπυρη μαγνησία, καυστική μαγνησία, πυρίμαχες μάζες και αδρανή υλικά. Λειτουργεί μεταλλευτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Γερακινή και το Καστρί - Καλύβες στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής και μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στο Πηλί - Αγία Τρίτη στον νομό Εύβοιας. Επίσης, λειτουργεί στα Βασιλικά του νομού Θεσσαλονίκης ερευνητικό κέντρο για την έρευνα και ανάπτυξη ορυκτών και μεταλλευμάτων, τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών με εφαρμογή οικολογικών τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων βασισμένων σε ορυκτά. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ιδρύθηκε το 1959, αναλαμβάνοντας την εκμετάλλευση των δημόσιων μεταλλείων λευκόλιθου στη Γερακινή Χαλκιδικής, που είχαν παλαιότερα παραχωρηθεί στην αλλοδαπή επιχείρηση Anglo-Greek Mining. Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών μαγνησίας παγκοσμίως. Ειδικότερα στην αγορά της καυστικής μαγνησίας κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως, όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τη γκάμα χρήσεων που εξασφαλίζουν τα προϊόντα της. Τα μεταλλεία της στη Χαλκιδική, όπου η εξόρυξη του λευκόλιθου γίνεται με επιφανειακή εκμετάλλευση, θεωρείται ότι αξιοποιούν το παλαιότερο ενεργό μεταλλευτικό κοίτασμα της χώρας. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας σε καυστική και δίπυρη μαγνησία ανέρχεται στους 200.000 μετρικούς τόνους ετησίως. Επίσης, σε 50.000 μετρικούς τόνους υπολογίζεται η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα σε πυρίμαχες μάζες. Οφείλει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί σε περισσότερες από 25 χώρες, ευρωπαϊκές, ασιατικές συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, αλλά και λοιπές χώρες, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Είναι γνωστή στη διεθνή αγορά ως Grecian Magnesite. Οι σειρές επώνυμων προϊόντων της φέρουν τα σήματα «Grecmagn», «Cerma», «Activemag», «Fertilmag», «Magcast A», «Normal L», «Tanma», «Vitalmag».

Συμμετέχει στα ερευνητικά προγράμματα ΠΑΒΕΤ και Promine, με ζητούμενα, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση παραπροϊόντος σκόνης μαγνησίας πλούσιας σε θειικό μαγνήσιο και την ανάπτυξη προϊόντων νανοτεχνολογίας, βασισμένων σε ορυκτά.

Είναι κορμός ομίλου με συμμετοχές σε εταιρείες στην Τουρκία, την Ισπανία και την Ολλανδία, του οποίου τα αποτελέσματα για το έτος 2015 δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Για το έτος 2014 ο όμιλος είχε αναφέρει ενοποιημένες πωλήσεις 40,93 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,05 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ τις 4 Μαΐου 2017, η εταιρεία το 2015 αύξησε εκ νέου τις πωλήσεις της, μετά τη «βουτιά» που είχαν παρουσιάσει το 2014 λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, όπου διέθετε σημαντικό μέρος των προϊόντων της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα εταιρικά έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 37,135 εκατ. ευρώ, από 36,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6% σε ποσοστό και 0,58 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 97,6% των εσόδων της (36,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,4% (0,89 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και διάθεση εμπορευμάτων και αποθεμάτων. Επίσης, το 90,3% των εσόδων (33,53 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στη διεθνή αγορά και το υπόλοιπο 9,7% (3,60 εκατ. περίπου ευρώ) από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 2,79 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,60 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 74,2% (+1,19 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες, από το 4,4% στο 7,5%.

Ωστόσο, λόγω αυξημένων δαπανών λειτουργίας και έκτακτων δαπανών, προέκυψε ασθενέστερη λειτουργική κερδοφορία. Η εταιρεία σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,67 εκατ. ευρώ (4,5% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 1,89 εκατ. ευρώ (5,2% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 11,6%. Εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 2,04 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,5%, καθώς η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με λοιπά έξοδα και ζημιές 1,03 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ ωφελήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,66 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,92 εκατ. ευρώ (2,13 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,17 εκατ. ευρώ (επίσης 1,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με ποσό 0,55 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε αναδρομικά και εφ' άπαξ μισθώματα για τη χρήση των δημόσιων μεταλλείων που αναπτύσσει στη Χαλκιδική την περίοδο Νοεμβρίου 2012-Δεκεμβρίου 2014.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 1,35 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 1,375 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 1,7%. Διαφορετικά θα ήταν τα αποτελέσματα αν η εταιρεία δεν καταχωρούσε απευθείας σε λογαριασμό αποθεματικού έσοδα συμμετοχών 1,19 εκατ. ευρώ, αφού το γεγονός αυτό μείωσε ισόποσα τα αποτελέσματά της. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,57 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 3,4%, έναντι 3,9% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 49,68 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2%, κυρίως λόγω αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 12,57 εκατ. ευρώ βάσει διατάξεων επενδυτικών νόμων και συσσωρευμένες ζημιές 4,55 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 23,60 εκατ. ευρώ (24,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 47,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (50% έναν χρόνο νωρίτερα). Τον Αύγουστο του 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά 0,53 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 16,30 εκατ. ευρώ, κατά 76,7% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1,9%. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (30,30 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,04 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (22,26 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,77 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 3,13 εκατ. ευρώ και απαξιωμένων αποθεμάτων ποσού 0,90 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων είχε εκχωρήσει τιμολόγια πελατών της σε πιστώτριες τράπεζες.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 11,20 εκατ. ευρώ, έναντι 11,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 2,24 εκατ. ευρώ, έναντι 2,29 εκατ. ευρώ το 2014.

Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές αξίας 3,22 εκατ. ευρώ και 0,03 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, στις τουρκικές εταιρείες Akdeniz Mineral Kaynaklari και MRA Mineral Kaynaklari (για το 89,7% και το 100% των μετοχών τους), 0,82 εκατ. ευρώ στην ολλανδική Van Mannekus & Co. (50% των μετοχών) και 1,10 εκατ. ευρώ στην ισπανική Magna Inversiones (40% των μετοχών), η οποία ελέγχει την επίσης ισπανική εταιρεία Magnesitas Navarras, που αποτελεί διεθνώς έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς και προμηθευτές ειδικών ποιοτήτων πυρίμαχων μαζών για χαλυβουργίες και δραστηριοποιείται, ευρύτερα, στην παραγωγή και πώληση μονολιθικών πυρίμαχων, καυστικής και δίπυρης μαγνησίας. Οι τουρκικές εταιρείες ασχολούνται με την παραγωγή και πώληση καυστικής μαγνησίας και ωμού λευκόλιθου, ενώ η ολλανδική Van Mannekus & Co. ασχολείται με τη δευτερογενή επεξεργασία και εμπορία μαγνησιακών προϊόντων και άλλων βιομηχανικών ορυκτών.

Οι συνολικές εταιρικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 417,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 19,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, ενισχυμένο με μερίσματα θυγατρικών, ήταν κέρδη άνω των 5,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια, μαζί με τα μερίσματα θυγατρικών, ήταν κέρδη ύψους 31,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 43,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 0,85 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω μερισμάτων θυγατρικών, κατέγραψε τη χρήση 2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,375 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 35,6 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τα αποτελέσματά της δεν έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη ποσού 1,95 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ζημιάς από αγωγές τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου κατά της εταιρείας.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 332 εργαζόμενους, έναντι 329 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 11,42 εκατ. ευρώ, έναντι 11,77 εκατ. ευρώ το 2014. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Πόρτολο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Δηλώνει βέβαιη ότι θα επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη και ότι στο άμεσο μέλλον θα ισχυροποιήσει τη θέση της στη διεθνή αγορά δίπυρης και καυστικής μαγνησίας. Το επιχειρησιακό της πρόγραμμα προβλέπει αύξηση των πωλήσεων με ρυθμό 4% ετησίως την τριετία 2016-2018. Στη διάρκεια του 2015 υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση ανανέωσης της χρήσης των μεταλλείων που αξιοποιεί.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

www.inr.gr, 24 Μαΐου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS