inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 7,6 εκατ. ευρώ, το 2016, για την Ιντερμπετόν του ομίλου ΤιτάνΜειωμένες ζημιές, ύψους 7,61 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, κατέγραψε το 2016 η εταιρεία Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος και εξόρυξης αδρανών υλικών και ορυκτών για τον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα, που ανήκει ολοκληρωτικά στον ελληνικό όμιλο τσιμέντων και άλλων δομικών υλικών Τιτάν.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο ανήλθαν ανήλθαν σε 79,415 εκατ. ευρώ, από 71,64 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9% σε ποσοστό και 7,78 εκατ. ευρώ σε αξία. Ωστόσο, η αύξηση αντανακλά τα οφέλη από την απορρόφηση στη διάρκεια του 2016 της συγγενικής κρητικής βιομηχανίας Transbeton Δομική, δεδομένου ότι η εγχώρια ζήτηση παρουσίασε κάμψη. Οι πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη ήταν ίσες προς το 10,2% των συνολικών (8,08 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία, η οποία έχει στην κατοχή της, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερες από 30 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και περίπου 15 λατομικές - εξορυκτικές μονάδες ανά την Ελλάδα, απασχολώντας στα τέλη του περασμένου έτους 294 εργαζομένους, ενίσχυσε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (15,9% έναντι 13,3% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 12,63 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 9,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+32,2%).

Για τους λόγους αυτούς κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 4,03 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών μόλις 7.000 ευρώ το 2015.

Εν τέλει παρουσίασε μειωμένες κατά 10% ζημιές προ φόρων ύψους 7,67 εκατ. ευρώ (8,52 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 35,4% τελικές ζημιές ύψους 7,61 εκατ. ευρώ (11,79 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η χρήση ευνοήθηκε από τις επιπτώσεις του υπολογισμού αναβαλλόμενης φορολογίας.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,98 εκατ. ευρώ (5,03 εκατ. ευρώ το 2015).

Ποσό 6,01 εκατ. ευρώ των ζημιών αντιστοιχούν σε απομειώσεις υπεραξίας και συμμετοχών (3,835 εκατ. ευρώ το 2015). Αντιθέτως, η χρήση 2016 ωφελήθηκε από έσοδο 1,63 εκατ. ευρώ από μη καταβολή ενδεχόμενου τιμήματος.

Οι επενδύσεις της επιχείρησης σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία απορρόφησαν 1,75 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 2,27 εκατ. ευρώ το 2015.

Για αγορές/προμήθειες τσιμέντου και άλλων υλικών από συνδεδεμένα μέρη δαπάνησε 20,19 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, η οποία έχει πρόεδρο τον Ιω. Πανιάρα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Τσιμπόπουλο, ανήλθαν στις 31.12.2016 σε 94,42 εκατ. ευρώ (+8%) και αντιστοιχούν στο 73,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 128,875 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 1,39 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 60,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 3,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, λόγω του γεγονότος ότι οκτώ χρήσεις ήταν ζημιογόνες μετά την πρόβλεψη για φόρους, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 34,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,5% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 46,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,3% των πωλήσεων και το 5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων/ απομειώσεων ενεργητικού τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 38 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2008), καθώς από το 2009 και εντεύθεν, δηλαδή μετά την κατάρρευση της εγχώριας οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας, εμφανίζει ζημιές. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 179,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 10,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 22,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν της τάξεως των 143,8 εκατ. ευρώ. Ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις της τα έτη 2007-2010.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ

www.inr.gr, 12 Ιουλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS