inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία foil αλουμινίου ΣυμετάλΕσοδα ύψους 151,8 εκατ. ευρώ και κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία foil αλουμινίου και επεξεργασίας αλουμινόχαρτου Συμετάλ, 100% θυγατρική της εταιρείας αλουμινίου ΕΛΒΑΛ του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco, η οποία συγχωνεύεται με την εταιρεία χαλκού Χαλκόρ.

Η Συμετάλ αναμένει, για το 2017, διατήρηση του όγκου των πωλήσεων foil αλουμινίου στα υψηλά επίπεδα του 2016, ενώ προσδοκά αύξηση των πωλήσεων λακαρισμένων προϊόντων, μετά την ολοκλήρωση επένδυσης στη μονάδα που διαθέτει στη Μάνδρα Αττικής. Εκτιμά ότι ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός της εταιρείας, σε συνδυασμό με την αύξηση της διεθνούς ζήτησης των προϊόντων αλουμινίου, δύνανται να διασφαλίσουν τόσο την ομαλή παραγωγική λειτουργία των εγκαταστάσεών της όσο και την ικανότητά της για δημιουργία θετικών ταμειακών ροών από τις δραστηριότητές της. Επίσης, θεωρεί σημαντική τη διατήρηση ισχυρής βάσης κεφαλαίου, που επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Εχει στραφεί στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ήδη προωθεί νέα προϊόντα της στη διεθνή αγορά.

Για τον πάγιο εξοπλισμό των βιομηχανικών μονάδων που διαθέτει στο 61ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στο 25ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα Αττικής, το 2016 δαπάνησε 2,04 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2016 παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 9,52 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των εσόδων της. Τα μεικτά κέρδη της ήταν 9,545 εκατ. ευρώ, επίσης ίσα προς το 6,3% των εσόδων της.

Η ΣΥΜΕΤΑΛ κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 4,56 εκατ. ευρώ (3% των εσόδων) και καθαρά κέρδη, όπως προαναφέρθηκε, 3,22 εκατ. ευρώ (2,1% των εσόδων). Η κερδοφορία της επηρεάστηκε αρνητικά από τις διακυμάνσεις της τιμής του αλουμινίου στο LME και τα χαμηλά επίπεδα των τιμών του premium αλουμινίου, καθώς και από αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη.

Την 1η Απριλίου του 2016 η επιχείρηση απορρόφησε τον κλάδο foil και επιχάρτωσης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του κλάδου αλουμινίου του ομίλου Viohalco. Τα αποτελέσματα της εταιρείας ενσωματώνουν αυτά του κλάδου foil και επιχάρτωσης αλουμινίου για εννέα μόνο μήνες. Ετσι, τα αποτελέσματά της του έτους 2016 δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα του έτους 2015.

Οι πωλήσεις της σε τόνους προϊόντων foil αλουμινίου ανήλθαν σε 47.800, ενώ ο όγκος παραγωγής του εργοστασίου των Οινοφύτων ανήλθε σε 48.000 τόνους και σε συγκρίσιμη βάση αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, σε 50.000 τόνους. Επίσης, η παραγωγή του εργοστασίου της Μάνδρας ανήλθε σε 18.000 τόνους.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Ιω. Οικονόμου και αντιπρόεδρο τον Ν. Κουδούνη, κατέγραψε το 2016 έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Σε αξία οι εγχώριες πωλήσεις της απέδωσαν 20,82 εκατ. ευρώ και οι διεθνείς 130,97 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 86,3% των συνολικών. Οι εξαγωγές της κάλυψαν συνολικά 63 χώρες. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας, ύψους 151,79 εκατ. ευρώ, προήλθαν σε ποσοστό 13,7% (20,82 εκατ. ευρώ) από την Ελλάδα, 51,2% (77,77 εκατ. ευρώ) από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 23,9% (36,28 εκατ. ευρώ) από λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 7,2% (10,99 εκατ. ευρώ) από την Ασία, 2% (3,01 εκατ. ευρώ) από την Αμερική και σχεδόν 2% (2,91 εκατ. ευρώ) από την Αφρική.

Στις 31.12.2016 το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης (91,225 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 52,13 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (39,10 εκατ. ευρώ). Οι δανειακές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 27,03 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 51,2% μακροπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 2,56 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ροές της ήταν θετικές, ύψους 3,54 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε το ύψος του καθαρού δανεισμού της στο επίπεδο των 24,5 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της, εξάλλου, ανέρχονταν σε 53,695 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 79,50 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 54,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 145,04 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση απασχολούσε 355 εργαζόμενους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΜΕΤΑΛ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΑΛ ΕΤΟΥΣ 2016

www.inr.gr, 26 Ιουλίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS