inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος ήταν η εταιρεία έκδοσης της «Εφημερίδας των Συντακτών» το 2016Με θετικά οικονομικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της συμπιέστηκε, «έκλεισε» την οικονομική χρήση 2016 η εκδοτική εταιρεία Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδει την ημερήσια εφημερίδα «Εφημερίδα των Συντακτών».

Συγκεκριμένα, τα έσοδά της από τη διάθεση της εφημερίδας και τα διαφημιστικά έσοδα το 2016 περιορίστηκαν σε 5,64 εκατ. ευρώ, από 5,93 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας υστέρηση κατά 0,29 εκατ. ευρώ (-4,8%), σε ετήσια βάση.

Συγχρόνως, το μεικτό περιθώριο της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά έξι εκατοστιαίες μονάδες (στο 34,2% από 40,2% το 2015), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν κατά 19,1% (1,93 εκατ. ευρώ, από 2,28 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν στο επίπεδο του 0,40 εκατ. ευρώ (7,1% των εσόδων), από 0,615 εκατ. ευρώ (10,4% των εσόδων) το 2015, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση 34,5%.

Η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,22 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,48 εκατ. ευρώ το 2015 (-54,6% ή -0,26 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε ανάλογα επίπεδα.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 60,4% και 60,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη αντιπροσωπεύουν το 3,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 28,5%, έναντι 50,2% τη χρήση 2015.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ανέρχονταν σε 0,47 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 33,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 1,41 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στις 31.12.2016 η επιχείρηση εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,25 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,95 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,18 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,40 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

www.inr.gr, 18 Αυγούστου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS