inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,175 εκατ. ευρώ σημείωσε η βιομηχανία ελιάς Δέας τη χρήση 2015-2016Κάμψη των πωλήσεων και μειωμένα, πλην όμως και πάλι υψηλά κέρδη, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η μακεδονική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας ελιάς, πάστας ελιάς, τουρσιών και σαλτσών Δέας.

Η επιχείρηση συστάθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου και εδρεύει, το 1989. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1997. Λοιπές δραστηριότητές της, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν, είναι η καλλιέργεια ελαιοδένδρων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου.

Ποσοστό άνω του 95% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές. Εχει στο ενεργητικό της παράδοση εξαγωγών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, το Καζακστάν, τον Καναδά και το Μεξικό.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 39,52 εκατ. ευρώ έναντι 40,72 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά % (-1,2 εκατ. ευρώ).

Συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 7,86 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 8,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-11,5% ή -1,03 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 19,9%, από 21,8% τη χρήση 2014-2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 13,5%, καθώς περιορίστηκαν σε 6,83 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 17,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 19,4% (7,90 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 4,67 εκατ. ευρώ (5,91 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 3,175 εκατ. ευρώ (4,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποδυναμωμένων κατά 21% και 25%, αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας ΔΕΑΣ προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 26,5% και 18%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,8% και τα καθαρά κέρδη το 8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,7%, έναντι 15,9% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 50,02 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,4%, λόγω αύξησης του πάγιου ενεργητικού της.

Στις 30.6.2016 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (38,19 εκατ. ευρώ) ήταν σαφώς μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (28,82 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 19,125 εκατ. ευρώ (16,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 38,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (32,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΕΑΣ

www.inr.gr, 17 Αυγούστου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS