inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 12 εκατ. ευρώ, το 2016, τα κέρδη της βιομηχανίας φαρμάκων DemoΠωλήσεις άνω των 136 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2016 η φαρμακευτική εταιρεία Demo, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα από το 1973 και έχει καταταγεί στην 86η θέση, παγκοσμίως, μεταξύ των βιομηχανιών παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων.

Στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, την τελευταία τετραετία τα προϊόντα της επιχείρησης σε πλαστικές αμπούλες υπολογίζεται ότι έχουν καταλάβει μερίδια 70% στην ελληνική αγορά, 35% στη Βρετανία, 25% στη Γαλλία, 20% στην Αυστρία και 10% στη Γερμανία. Η Demo αναπτύσσει φαρμακευτικά προϊόντα με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων εταιρειών και έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην παραγωγή ενέσιμων προϊόντων όλων των μορφών. Με γκάμα 200 και πλέον διαφορετικών προϊόντων κατέχει ηγετική θέση στον χώρο, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση σε πωλήσεις, βάσει αξίας, ανάμεσα σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στα ελληνικά νοσοκομεία την τελευταία δεκαετία. Το 1997 η Demo έγινε ο πρώτος παραγωγός ενέσιμων προϊόντων σε πλαστική αμπούλα στην Ελλάδα. Κατόπιν νέας επένδυσης η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ανέβηκε στα 240 εκατ. αμπούλες, ποσότητα που την κατατάσσει στην τρίτη θέση μεταξύ όλων των παραγωγών αυτών των προϊόντων στην Ευρώπη. Επίσης, το 1999 λανσάρισε στην αγορά, καινοτομώντας διεθνώς, αντιβίωση σε πλαστικό ασκό.

Την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της τόσο για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας όσο και για την αυτοματοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών και των ελέγχων κατά τη διάρκεια της παραγωγής των προϊόντων. Προβάλλει ως η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα που εισήγαγε στην παραγωγική διαδικασία ρομποτική τεχνολογία, καθώς και καθολικό έλεγχο των δικτύων παραγωγής και του παρασκευαστηρίου, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το εργοστάσιό της, που βρίσκεται στο Κρυονέρι Αττικής, θεωρείται από την εταιρεία ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη φαρμακευτική μονάδα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από το 1997, οπότε κατασκεύασε εργαστήριο ανάπτυξης προϊόντων, επιφάνειας 2.000 τ.μ., η επιχείρηση έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και έγκριση δικών της προϊόντων. Ερευνά τη δημιουργία νέων πρωτοοτύπων φαρμάκων με συνδυασμούς ενεργών δραστικών ουσιών και φυσικών εκχυλισμάτων που παρουσιάζουν συνεργητική δράση. Αναπτύσσει 8-10 νέα προϊόντα ετησίως.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 43η οικονομική χρήση της, η DEMO κατέγραψε -μετά τις εκπτώσεις και επιβαρύνσεις που έχουν θεσπιστεί- ενοποιημένο κύκλο εργασιών 136,93 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,2% σε σχέση με το 2015. Η επιχείρηση συνέχισε να αυξάνει τα έσοδά της από την εξαγωγική της δραστηριότητα, αλλά δεν απέφυγε τη μείωση του μεικτού περιθωρίου της κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες (40,3% το 2016, από 43,1% το 2015). Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, ενώ ισχυρή ήταν η συμβολή από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών.

Λόγω της συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους της, τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 26,08 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,1% ή 1,13 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 19% των πωλήσεων (22,1% το 2015). Εξαιρουμένης της δαπάνης για clowback, ήταν ακόμη υψηλότερα.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 17,89 εκατ. ευρώ έναντι 18,98 εκατ. ευρώ το 2015 (-5,8% ή -1,09 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 11,99 εκατ. ευρώ έναντι 13,175 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 9% ή 1,18 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 έχουν αναδιατυπωθεί.

Τα κέρδη της εταιρείας μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,6%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 12,1%, αντί 13,3% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 215,37 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,1%.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (129,12 εκατ. ευρώ) ήταν σαφώς μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (58,13 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 82,83 εκατ. ευρώ (70,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 38,5% (34,6%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στόχος της DEMO για το 2016 ήταν η αύξηση των πωλήσεών της με ρυθμό 20% στα 145 εκατ. περίπου ευρώ προ εκπτώσεων και επιβαρύνσεων, με περαιτέρω διεύρυνση των εξαγωγών της, αλλά και με διατήρηση του ανοδικού ρυθμού εξέλιξης των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά. Για την υποβοήθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας η εταιρεία έχει ιδρύσει στη Γερμανία τη θυγατρική Demo Pharmaceutical, από την οποία ανέμενε να καταγράψει πρόσθετα κέρδη το 2016.

Η μητρική εταιρεία DEMO κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 136,33 εκατ. ευρώ (+10,5%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 26 εκατ. ευρώ (-5,9%), κέρδη προ φόρων 17,88 εκατ. ευρώ (-5,8%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 11,99 εκατ. ευρώ (-9%).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: DEMO

www.inr.gr, 24 Αυγούστου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS