inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη ύψους 6 εκατ. ευρώ, το 2016, για την εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών ΑνδρομέδαΣε υψηλά επίπεδα παρέμεινε κατά το 2016 η κερδοφορία της ιχθυοκαλλιεργητικής βιομηχανίας Ανδρομέδα, η οποία συνέχισε να αυξάνει τις πωλήσεις της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 103,965 εκατ. ευρώ, αντί 99 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 5% σε ποσοστό και 4,96 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 35,91 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 30 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 19,7% (+5,91 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο αυξήθηκε κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες (από το 30,3% στο 34,5%).

Ωστόσο, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,04 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 17,42 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 19,4% (-3,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,3%, έναντι 12,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 150,78 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,3%.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν σε 6,51 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 9,43 εκατ. ευρώ το 2015 (-2,92 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 5,99 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,91 εκατ. ευρώ τo 2015 (+0,08 εκατ. ευρώ), λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας, αποδυναμωμένα και ενισχυμένα κατά 31% και 1,4%, αντιστοίχως.

Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (113,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (59,43 εκατ. ευρώ).

Η μητρική εταιρεία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ κατέγραψε το 2016 πωλήσεις 53,57 εκατ. ευρώ (+0,7%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,70 εκατ. ευρώ (-38,4%), κέρδη προ φόρων 0,66 εκατ. ευρώ (-78%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,91 εκατ. ευρώ (-48,8%).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

www.inr.gr, 29 Αυγούστου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS