inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε τις πωλήσεις της η εταιρεία επεξεργασίας φρούτων Del Monte Ελλάς το 2016Αυξημένες πωλήσεις κατέγραψε το 2016 η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία κονσερβοποιημένων φρούτων, λαχανικών και χυμών Del Monte Ελλάς, θυγατρική του διεθνούς πολυεθνικού ομίλου Del Monte Corporation, η οποία εδρεύει στον Πλατύκαμπο του νομού Λάρισας και ολοκλήρωσε πέρυσι την τεσσαρακοστή πρώτη οικονομική χρήση από την ίδρυσή της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1974 και ανήκει στην Del Monte Interantional Inc., η οποία εδρεύει στον Παναμά και με τη σειρά της ανήκει στην Fresh Del Monte Produce Inc., που έχει την έδρα της στα νησιά Κέιμαν.

Παράγει κομπόστες ροδάκινων και άλλων φρούτων, φρουτοσαλάτες, χυμούς φρούτων, τοματικά προϊόντα και λαχανικά και ελιές, σε κονσέρβες και άλλες συσκευασίες. Με εξαίρεση ένα μέρος που διατίθεται στην εγχώρια αγορά, η παραγωγή της εταιρείας διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού, σε συντονισμό με το εμπορικό δίκτυο της Del Monte International, που εδρεύει στο Μονακό.

Ο κύκλος εργασιών της Del Monte Ελλάς τον περασμένο χρόνο ανήλθε σε 30,54 εκατ. ευρώ, από 28,03 εκατ. ευρώ το 2015, όπως αυτός επαναδιατυπώθηκε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9% σε ποσοστό και 2,51 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,72 εκατ. ευρώ το 2016, αποδυναμωμένα κατά 3,6% και, συγχρόνως, του μεικτού περιθωρίου κέρδους της (10% από 10,7%).

Τελικώς παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 0,75 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση 2015 (-3,6%). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,54 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,62 εκατ. ευρώ το 2015 (-13,5%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της DEL MONTE ΕΛΛΑΣ, η οποία έχει πρόεδρο τον Hani El-Naffy και διευθύνοντα σύμβουλο τον Francois Johannes Theron, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 14,67 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 38,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 37,98 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (28,65 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (22,55 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων το 2016 αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5% (5,4% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 3,7% (4,5% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2015 σε 2,4% (από 2,7%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1,8% (από 2,2%).

H επιχείρηση υλοποίησε τα τελευταία χρόνια επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του παραγωγικού δυναμικού, που της επιτρέπει να παράγει και κονσερβοποιημένες ελιές, με προορισμό την αγορά της Ρωσίας. Το 2014 ολοκλήρωσε ένα τέτοιο πρόγραμμα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 με πρόβλεψη επιχορήγησης της εταιρείας με 523 χιλ. ευρώ και παροχής φορολογικής απαλλαγής ύψους 224 χιλ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της αφορά κομπόστες ροδάκινου και φρουτοσαλάτες. Εντός του 2016 προώθησε νέο επενδυτικό πρόγραμμα για την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της μονάδας της, η οποία απλώνεται σε οικόπεδο έκτασης 121 στρεμμάτων στο 12ο χλμ. της οδού Λάρισας-Χάλκης.

Με ισχυρές θέσεις στον τομέα συγκέντρωσης φρούτων στη Λατινική Αμερική και την Αφρική και βιομηχανικές μονάδες πέραν της Ελλάδος στην Κένυα, την Ιταλία, τη Βρετανία, την Ταϋλάνδη, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες, κυρίως της Αφρικής, η Del Monte Corporation αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κονσερβοποιημένων φρούτων παγκοσμίως και διεκδικεί την πρώτη θέση στην παραγωγή κονσερβοποιημένου ανανά.

Προϊόντα του ομίλου διατίθενται στην ελληνική αγορά από τη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ζυμαρικών και άλλων ειδών διατροφής Μέλισσα Κίκιζας.

Η Del Monte Ελλάς ανέμενε ότι η χρήση 2016 θα απέδιδε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: DEL MONTE ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 28 Αυγούστου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS