inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Παρέμεινε κερδοφόρος, το 2016, η χαρτοβιομηχανία ΠάκοΑύξησε για τρίτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της και κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο έτος θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, κατά το 2016, η χαρτοποιία ΠΑΚΟ Α. Β. Κολιόπουλος, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής χαρτοκιβωτίων και χάρτου, η οποία χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτί για την παραγωγή των προϊόντων της.

Ωστόσο, η χρήση 2017 εξελίσσεται δυσχερέστερα για την επιχείρηση, δεδομένων των σημαντικών αυξήσεων της τιμής του παλαιοχάρτου και της περαιτέρω ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην αγορά χάρτου και χαρτοκιβωτίων.

Η ΠΑΚΟ, σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρεία ΠΑΚΟ Βέλου, παράγει συνήθως περισσότερους από 40.000 τόνους χάρτου, σε ετήσια βάση.

Με πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης και επενδύσεις εκσυγχρονισμού, που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια, έθεσε στόχους τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την περιστολή του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους, η σημαντική αύξηση του οποίου είχε σφραγίσει αρνητικά την αποδοτικότητά της επί έξι συνεχόμενα έτη (2009-2014).

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας το 2016 ανήλθαν σε 21,34 εκατ. ευρώ, από 21,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (18,32 εκατ. ευρώ το 2014 και 15,81 εκατ. ευρώ το 2013), παρουσιάζοντας αύξηση 1,1% σε ποσοστό και 0,235 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα έσοδά της από τη βασική της δραστηριότητα, δηλαδή την παραγωγή χαρτοκιβωτίων, αυξήθηκαν κατά 9,1% και ανήλθαν σε 13,38 εκατ. ευρώ (62,7% των συνολικών). Συγχρόνως όμως μειώθηκαν τα έσοδα από την πώληση χάρτου (4,49 εκατ. ευρώ, 21% των συνολικών) κατά 5,7% και από την πώληση χαρτονιού (2,98 εκατ. ευρώ, 14% των συνολικών) κατά 15,1%, ενώ μικρές διακυμάνσεις παρουσίασαν τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες (0,49 εκατ. ευρώ, 2,3% των συνολικών).

Η εταιρεία, η οποία διευθύνεται από την Ελένη Κολιοπούλου, πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας και του βιομηχανικού συνασπισμού «Ελληνική Παραγωγή», λόγω της έντασης του ανταγωνισμού συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο (11,5% έναντι 12,3% το 2015). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την καταγραφή μειωμένων λοιπών εσόδων και κερδών, οδήγησαν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο επίπεδο των 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-0,28 εκατ. ευρώ ή -13,3%).

Τελικώς η επιχείρηση κατέγραψε οριακά θετικό αποτέλεσμα προ φόρων (18.000 ευρώ) έναντι κερδών 0,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν και μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης κέρδη επίσης 18.000 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,28 εκατ. ευρώ το 2015. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της ήταν κέρδη ύψους 0,89 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,875 εκατ. ευρώ (0,895 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,93 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 4,6%, έναντι 5,4% τη χρήση 2015,

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η Πάκο Α. Β. Κολιόπουλος, που δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1960, οπότε ο ιδρυτής της Αναστάσιος Κολιόπουλος ξεκίνησε στο Βέλο Κορινθίας με μια μικρή χαρτοποιητική μηχανή, διαθέτει χαρτοποιητικές μηχανές υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες παράγουν χαρτί αποκλειστικά από ανακύκλωση παλαιοχάρτου.

Στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες της σε ιδιόκτητα γραφεία στον Βοτανικό Αττικής, όπου διαθέτει και αποθηκευτικούς χώρους με συναφείς εγκαταστάσεις 8.735 τ.μ. Διαθέτει, από κοινού με τη συγγενική της εταιρεία ΠΑΚΟ Βέλου, τρεις μονάδες παραγωγής:

- Η πρώτη βρίσκεται στο Βέλο Κορινθίας και παράγει χαρτί συσκευασίας για κυματοειδές χαρτόνι (testliner - fluting - duplex) καθώς και χαρτί κρεπέ, με μια χαρτοποιητική μηχανή.

- Η δεύτερη και σημαντικότερη μονάδα βρίσκεται στην Πελασγία Φθιώτιδας. Σε έκταση 76.500 τ.μ. και επί εγκαταστάσεων 41.650 τ.μ. παράγεται χαρτί συσκευασίας για κυματοειδές χαρτί (testliner - fluting - duplex) από δύο σύγχρονες χαρτοποιητικές μηχανές. Παράγεται επίσης κυματοειδές χαρτόνι από δύο μηχανές παραγωγής χαρτονιού (corrugators). Η μεταποίηση του χαρτονιού σε χαρτοκιβώτια γίνεται σε μια σειρά κιβωτιοποιητικών μηχανών μεγάλης παραγωγικής δυνατότητας, όπου μπορεί να παραχθεί κάθε είδους χαρτοκιβώτιο (όπως RSC, δίσκοι και die cut).

- Η τρίτη μονάδα βρίσκεται στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης επί συνολικής έκτασης 22.085 τ.μ. και λειτουργεί ως αποθήκη περισυλλογής χαρτιού.

Το 2011 η ΠΑΚΟ προχώρησε σε απόσχιση μέρους του παραγωγικού δυναμικού της και σε εισφορά του στη συγγενική βιομηχανική εταιρεία ΠΑΚΟ Βέλου, η οποία απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της στην αξία των 3,09 εκατ. ευρώ.

Είναι γενικώς γνωστό σε όλους στην αγορά, ότι η ΠΑΚΟ είναι συνεπής και αξιόπιστη σε όλες τις συναλλαγές της.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 για τις γραμμές της παραγωγής χαρτιού, κυματοειδούς χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων.

Στις 31.12.2016 διέθετε ίδια κεφάλαια 17,64 εκατ. ευρώ (17,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), ίσα προς το 44,3% (44,6%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 39,82 εκατ. ευρώ. Στις 30.6.2016 είχε αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 0,09 εκατ. ευρώ (και κατά 0,31 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Τα ίδια κεφάλαιά της ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 6,30 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου ενεργητικού των ετών 2009-2014, ύψους 1,50 εκατ. ευρώ

Επίσης, στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις 14,01 εκατ. ευρώ (13,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), κατά 47,2% μακροπρόθεσμες και 5,4% αυξημένες σε ετήσια βάση. Παρουσίαζε οριακά αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,39 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,17 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (15,56 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,20 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί παγίων της, συμπεριλαμβανομένου ξενοδοχείου με την επωνυμία «Var» που βρίσκεται στο Λαγονήσι Αττικής, υπήρχαν προσημειώσεις υποθηκών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 20,18 εκατ. ευρώ, έναντι 20,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,77 εκατ. ευρώ, έναντι 0,72 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτοβιομηχανίας ΠΑΚΟ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 226,85 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 1,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 9,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,2% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 10,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,6% των πωλήσεων και το 4,8 του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, κυρίως λόγω υψηλών ζημιών την τριετία 2010-2012. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,55 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν της τάξεως των 14,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008.

Η ΠΑΚΟ το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 220 εργαζομένους, έναντι 213 το 2015 (200 το 2014). Για τη μισθοδοσία και λοιπές παροχές στο πάσης φύσεως προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντικού, διέθεσε 5,53 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 5,33 εκατ. ευρώ το 2015 (5,38 εκατ. ευρώ το 2014).

Η σημαντική αύξηση της τιμής του παλαιοχάρτου, σε συνδυασμό με την ανατίμηση άλλων αναλωσίμων, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης το πρώτο τρίμηνο του 2017. Την περίοδο αυτή το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ζημιές 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,22 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Αν και οι έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες στον κλάδο δυσχεραίνουν τη συνέχιση της θετικής πορείας της, η εταιρεία αισιοδοξεί ότι με μέτρα βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργοστασίων της, ακόμα καλύτερο συντονισμό της παραγωγής και των πωλήσεων και βελτιστοποίηση άλλων τομέων της λειτουργίας της δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για ισχυροποίηση των οικονομικών μεγεθών και της οικονομικής της κατάστασης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΚΟ Α. Β. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

www.inr.gr, 5 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS