inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία ζυμαρικών ΓιούριμακΚάμψη των πωλήσεων, αλλά υπερδιπλασιασμό των κερδών της, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών του σιταριού, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία ζυμαρικών Γιούριμακ, η οποία αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα της άλλοτε ισχυρής ελληνικής μακαρονοποιίας Μάκβελ - Π. Κωνσταντινίδης και του ιταλικού ομίλου Euricom, που ελέγχει βιομηχανίες ζυμαρικών, αλεύρων και ρυζιού.

Κατά το τρέχον έτος η Γιούριμακ επιχειρεί δυναμική επανατοποθέτηση στην ελληνική αγορά με επώνυμα προϊόντα της, επαναλανσάροντας το ιστορικό σήμα «ΜΑΚΒΕΛ» με καμπάνια που έχει ως βασικό σύνθημα «Μάκβελ Ξανά». Για τον λόγο αυτό το 2016 αύξησε σημαντικά τις δαπάνες διαφημιστικής προβολής του προϊόντος.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 2005, εδρεύει στη βιομηχανική ζώνη του Κιλκίς και έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για εγχώριες, αλλά και διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες, καθώς και για άλλους πελάτες της. Διεκδικεί τον χαρακτηρισμό της ως η μεγαλύτερη ελληνική εξαγωγική εταιρεία ζυμαρικών, καθώς προμηθεύει με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διεθνείς λιανεμπορικούς ομίλους και οι εξαγωγές της το 2016 ήταν ύψους 13,20 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 είχαν σημειώσει αύξηση 42,9%, και είχαν ανέλθει σε 13,94 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές της ήταν ίσες προς το 36,2% των συνολικών της πωλήσεων το 2016, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 37,4% το 2015 (32,7% το 2014). Με νέες επενδύσεις που ολοκλήρωσε διεκδικεί την πρώτη θέση σε παραγωγική δυναμικότητα και ετήσιο όγκο παραγωγής μεταξύ όλων των ελληνικών βιομηχανιών ζυμαρικών.

Η Γιούριμακ χρησιμοποιεί στην ελληνική και τη διεθνή αγορά τα εμπορικά σήματα «Mama Mia», «Μάκβελ», «Famiglia», «La Grande Pasta», «Latino», «Bevellini» και άλλα κατά παραγγελία των πελατών της. Διαθέτει μύλο επεξεργασίας σκληρού σιταριού, παράγει ζυμαρικά μόνο από ελληνικά σκληρά στάρια και εξάγει προϊόντα της, εκτός από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και συνολικά σε 45 χώρες. Η μονάδα της είναι εξοπλισμένη με πέντε γραμμές συνεχούς ροής για μακρά και κοντά ζυμαρικά και περιλαμβάνει σιμιγδαλόμυλο που ήδη αλέθει ημερησίως περί τους 300 τόνους σκληρό σιτάρι.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της το 2015 ο όγκος της παραγωγής της είχε ξεπεράσει τους 50.000 τόνους σημειώνοντας αύξηση 27%, ενώ το 2016 σταθεροποιήθηκε στους 51.000 τόνους, αντί στόχου ανόδου του στους 53.000 τόνους. Η επενδυτική δαπάνη της το 2016 απορρόφησε 3,09 εκατ. ευρώ, έναντι 2,165 εκατ. ευρώ το 2015 (1 εκατ. ευρώ το 2014), περιλαμβάνοντας επένδυση εγκατάστασης πέμπτης γραμμής παραγωγής, με τη φιλοδοξία να ανεβάσει σε περισσότερους από 60.000 τόνους την παραγωγή της μέσα στην προσεχή διετία. Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 ήταν 20,03 εκατ. ευρώ, έναντι 18,55 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, οι πωλήσεις της το 2016 περιορίστηκαν σε 36,50 εκατ. ευρώ, από 37,26 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας υστέρηση 2% (-0,75 εκατ. ευρώ). Το 63,7% των εσόδων της (23,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 25,2% (9,21 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, 6,2% (2,26 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων της σε αγορές της Ασίας, 2,8% (1,01 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε αφρικανικές αγορές και το υπόλοιπο 2,1% (0,79 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε χώρες της αμερικανικής ηπείρου. Οι πωλήσεις σε αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής αυξήθηκαν σημαντικά (11,4%, 279,6% και 147,8%, αντιστοίχως), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν οριακά (0,1%) και οι εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν 19,15%.

Ωστόσο, το μεικτό της περιθώριο εκτοξεύτηκε κατά 15,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 29,5%, από 13,9%), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη σημαντική πτώση των τιμών του σκληρού σταριού. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,54 εκατ. ευρώ, από 4,84 εκατ. ευρώ το 2015 (+76,5%), ενώ ήταν ίσα προς το 23,4% των πωλήσεων (13% το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτοξεύτηκε στο 17,4%, από 10,3% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων (6,76 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 122% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 18,5%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους (4,79 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 149,2% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 13,1%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,5% (από 8,2%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 13,1% (από 5,2%)

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,61 εκατ. ευρώ (1,51 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,17 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2015).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά στη χρήση 2015.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ανέρχονταν σε 38,47 εκατ. ευρώ (34,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 78,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (74%), ύψους 49,05 εκατ. ευρώ (+4,6% σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω αύξησης των παγίων της).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 6,59 εκατ. ευρώ (6,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (28,98 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 21,82 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (7,16 εκατ. ευρώ). Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της (1,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,09 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμες) μειώθηκαν κατά 51,4%.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 283,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 57,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,2% των πωλήσεων και το 16,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 35,2 εκατ. ευρώ ίσα προς το 12,4% των πωλήσεων και το 13,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη ήταν ύψους 27,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,6% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2009, 2010, 2014 και 2016.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στ. Π. Κωνσταντινίδη, εκτιμά ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει τα μερίδιά της στη διεθνή αγορά και είναι σε θέση να επιτύχει διατηρήσιμη δυναμική ανάπτυξης σε αγορές του εξωτερικού. Το 91,9% των πωλήσεών της το 2016 (33,55 εκατ. ευρώ) προήλθε από ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και το υπόλοιπο 8,1% (2,95 εκατ. ευρώ) από συναφείς, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Στη διάρκεια της χρήσης 2016 διέθεσε στους μετόχους μερίσματα 1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ που είχαν πληρωθεί για τον ίδιο λόγο κατά τη χρήση 2015 (0,675 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014).

Επίσης, το 2016 διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,57 εκατ. ευρώ, έναντι 3,23 εκατ. ευρώ το 2015 (2,88 εκατ. ευρώ το 2014).

Στους στόχους της για τη χρήση 2017 συμπεριλαμβάνονται η αύξηση της ετήσιας παραγωγής στο επίπεδο των 53.000 τόνων, η περαιτέρω μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών και η επέκταση σε νέες αγορές στο εξωτερικό, όπως αυτή της Λιβύης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ

www.inr.gr, 7 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS