inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία κηπευτικών ΓουόντερπλαντΣημαντική κερδοφορία, λόγω ενισχυμένων περιθωρίων κέρδους, παρουσίασε και κατά το 2016, έκτο έτος πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της, η εταιρεία Γουόντερπλαντ, αν και οι πωλήσεις της συμπιέστηκαν.

Σε 120 στρέμματα υαλόφρακτου θερμοκηπίου υψηλής τεχνολογίας, βοηθητικών χώρων και συσκευαστηρίου - τυποποιητηρίου, στην Πετρούσα του νομού Δράμας, η επιχείρηση παράγει επιτραπέζια ντομάτα και ντομάτα σε τσαμπί, με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Η Γουόντερπλαντ Θερμοκήπια αντιπροσωπεύει επένδυση της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ από γνωστούς επιχειρηματίες του κλάδου των τροφίμων. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 16,59 εκατ. ευρώ (-7% σε σχέση με το 2015), μεικτά κέρδη 5,12 εκατ. ευρώ (-2,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,21 εκατ. ευρώ (+2,2%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,80 εκατ. ευρώ (-0,6%).

Η ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα (στο 30,9% από 29,4% το 2015), σε συνδυασμό με τη συμπίεση λειτουργικών δαπανών, συνέβαλαν στην κάλυψη των απωλειών που προκάλεσε η μείωση των πωλήσεων και, τελικώς, στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,88 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 2,79 εκατ. ευρώ το 2015 (+3,3%), ίσων προς το 17,4% των πωλήσεων, καθώς και -μετά την πρόβλεψη για φόρους- καθαρών κερδών 2,08 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,30 εκατ. ευρώ το 2015 (-9,3%), ίσων προς το 12,6% των πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,33 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,16 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ το 2015).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία το περασμένο έτος δαπάνησε 1,25 εκατ. ευρώ για πάγιες επενδύσεις (0,84 εκατ. ευρώ το 2015), στο πλαίσιο σχεδίου μεγάλης επέκτασης των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 14,36 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 37,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 38,74 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (10,94 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο κατά 7,15 εκατ. ευρώ από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (18,09 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15,96 εκατ. ευρώ δανειακές). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,48 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Προφανώς, εκκρεμεί αίτημα αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, ο οποίος πάντως το 2016 μειώθηκε κατά 17,2%.

Οι συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης -που διευθύνεται από τους Μιχ. Αραμπατζή και Θεμ. Μακρή- την περίοδο 2011-2016, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών, ανήλθαν σε 66,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,5% των πωλήσεων και το 6,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, αν και την πρώτη διετία της παραγωγικής λειτουργίας της η επιχείρηση είχε εμφανίσει αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 2,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 0,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, τα κέρδη της εταιρείας κατά την προαναφερθείσα περίοδο προ φόρων και αποσβέσεων ήταν της τάξεως των 7,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις έξι εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 17,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2011 ήταν της τάξεως των 3,4 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,4% (13,5% το 2015).

Στα τέλη του 2016 η ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ απασχολούσε 102 εργαζομένους, έναντι 90 στα τέλη του 2015.

Στη διάρκεια του έτους χορήγησε σε μέλη της διοίκησής της αμοιβές ύψους 0,42 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, το 2016 προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,49 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 26,67 εκατ. ευρώ, έναντι 27,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015


Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων το έτος 2016 αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,5% και 14,8%, αντιστοίχως. Επίσης, τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 51.040 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 28.275 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 20.420 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS