inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρο ήταν το 2016 για την Crown Hellas CanΜεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία μεταλλικών ειδών συσκευασίας για τις εταιρείες παραγωγής ποτών και επεξεργασίας φρούτων είναι η Crown Hellas Can, θυγατρική του αμερικανικού ομίλου Crown Holdings, η οποία έως το 2012 ήταν εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Σε πρώτη φάση, το 1965, η επιχείρηση ανήκε στους πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών Metal Box (Αγγλία), Continental Can (ΗΠΑ) και Carnaud (Γαλλία) και στις τράπεζες ΕΤΒΑ και Εθνική Τράπεζα. Κατασκεύασε εργοστάσια στην Κρύα Βρύση Κορινθίας το 1965 και στη ΒΙ.ΠΕ. της Θεσσαλονίκη το 1969. Το 1999 απέκτησε και απορρόφησε την ομοειδή βιομηχανία Alucanco και από τότε διαθέτει τρίτη παραγωγική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών στον νομό Αχαΐας. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και το σύνολο των μετοχών της ανήκει στην εταιρεία εξωτερικού Societe de Participations CarnaudMetalbox SAS, θυγατρική του ομίλου Crown Holdings που εδρεύει στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Το εργοστάσιο της εταιρείας στην Κόρινθο παράγει δοχεία και άκρα, ενώ το εργοστάσιο της Πάτρας μόνο δοχεία για τη συσκευασία μπύρας και αναψυκτικών. Τα δοχεία που παράγονται είναι τύπου «δύο τεμαχίων» (two piece). Η κύρια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στα δύο αυτά εργοστάσια είναι το αλουμίνιο. Επιπλέον, στο εργοστάσιο Κορίνθου λειτουργεί μονάδα παραγωγής δοχείων ειδικής διαμόρφωσης (shaped cans), σε συνεργασία με μεγάλο πελάτη της εταιρείας. Το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης παράγει δοχεία για τη συσκευασία τροφίμων (φρούτων, τομάτας και έτοιμων φαγητών).

Η CROWN HELLAS CAN το 2016 πραγματοποίησε πωλήσεις 153,04 εκατ. ευρώ, που είναι αυξημένες σε σχέση με εκείνες του 2015 κατά 4,5% (+6,61 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, κατέγραψε αυξημένα κατά 10,3% μεικτά κέρδη ύψους 11,26 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της. Συγκεκριμένα, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,84 εκατ. ευρώ (+54,6%) και τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) έφτασαν τα 3,82 εκατ. ευρώ (+61,7%).

Το 82,4% των εσόδων της (126,16 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 17,7% (26,88 εκατ. ευρώ) από λοιπές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών ομοειδών προϊόντων για την κάλυψη αναγκών πελατών της. Οι πωλήσεις της προς συνδεδεμένα μέρη στη διεθνή αγορά ήταν ύψους 46,61 εκατ. ευρώ (30,5% των συνολικών).

Το αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,34 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 57,45 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,36 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 58,04 εκατ. ευρώ το 2015. Τα υψηλά κέρδη της επιχείρησης το έτος 2015 οφείλονταν όμως στην είσπραξη μερίσματος ύψους 58,58 εκατ. ευρώ από την ισπανική βιομηχανική θυγατρική της Crown Bevcan Espana. Χωρίς το μέρισμα αυτό, το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης 2015 θα ήταν ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η χρήση 2014 της εταιρείας ήταν ζημιογόνος, επειδή είχε επιβαρυνθεί με δαπάνη 3,5 εκατ. ευρώ για αποζημίωση σε ελβετική τράπεζα, καθώς και με άλλες έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Τα αποτελέσματα του έτους 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,02 εκατ. ευρώ (1,42 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,50 εκατ. ευρώ (3,59 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση το 2015 είχε αποπληρώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με royalties και έξοδα διοικητικής υποστήριξης, υπέρ του αμερικανικού ομίλου, ύψους 4,21 εκατ. ευρώ (4,48 εκατ. ευρώ το 2015).

Ακόμη, επιβαρύνθηκαν με κόστος απομάκρυνσης παλαιού εξοπλισμού, ύψους 0,70 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης το 2016 προήλθε από τις αυξημένες κατά 7,2% σε μονάδες προϊόντων πωλήσεις δοχείων μπίρας και αναψυκτικών και την παράλληλη αύξηση κατά 25% του όγκου των πωλήσεων δοχείων τροφίμων, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την πτωτική πορεία των τιμών πώλησης των προϊόντων, λόγω έντασης του ανταγωνισμού, χαμηλότερων χρηματιστηριακών τιμών του αλουμινίου και υποχώρησης των τιμών ορισμένων άλλων πρώτων υλών. Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων δοχείων μπίρας και αναψυκτικών αυξήθηκε κατά 3,1%, των ανάλογων πωλήσεων σε ανεξάρτητους πελάτες του εξωτερικού μειώθηκε κατά 14,4%. Συγχρόνως, όμως, αυξήθηκε κατά 31,5% ο όγκος των εξαγωγών δοχείων μπίρας και αναψυκτικών σε συνδεδεμένες εταιρείες του εξωτερικού.

Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της οφείλεται, προφανώς, στα οφέλη παραγωγικότητας που επέφεραν οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια. Στις αρχές του 2016 τέθηκε σε λειτουργία νέα γραμμή παραγωγής που εγκαταστάθηκε το 2015 στο εργοστάσιο της Κορίνθου, στο πλαίσιο επένδυσης συνολικού ύψους 14,73 εκατ. ευρώ για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας κατά 300 εκατ. δοχεία. Η λειτουργία των εργοστασίων της ήταν βελτιωμένη. Επίσης, τόσο οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας όσο και οι δαπάνες διάθεσης και το κόστος προμήθειας ενέργειας συμπιέστηκαν. Συγχρόνως, η συρρίκνωση των χρηματοοικονομικών δαπανών ώθησε έντονα ανοδικά τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων.

Η Crown Hellas Can δαπάνησε το 2016 για πάγιες επενδύσεις 1,72 εκατ. ευρώ, έναντι 11,70 εκατ. ευρώ το 2015 (9,45 εκατ. ευρώ το 2014). Οι επενδύσεις της την πενταετία 2011-2015, όπως αναφέρεται, ήταν της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ, έναντι των οποίων αναμένει κρατικές επιχορηγήσεις 4,42 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 32,55 εκατ. ευρώ, έναντι 33,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 4,14 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 115,68 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 127,45 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 71,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 178,06 εκατ. ευρώ.

Το 2016 η επιχείρηση απασχόλησε κατά μέσον όρο 398 εργαζομένους, έναντι 392 το 2015 (393 το 2014). Για τις δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές στο διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό της προσωπικό, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, διέθεσε 22,87 εκατ. ευρώ, έναντι 22,25 εκατ. ευρώ το 2015 (22,05 εκατ. ευρώ το 2014). Για αμοιβές διοικητικών στελεχών δαπανήθηκαν 1,54 εκατ. ευρώ (1,59 εκατ. ευρώ το 2015).

Ο συνολικός δανεισμός της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,86 εκατ. ευρώ (4,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), μειωμένος κατά 14,2%. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας (57,24 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 26,42 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις κάθε είδους βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (30,82 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμά και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 20,68 εκατ. ευρώ έναντι 13,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Andrea Vavassori.

Δεν υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από κοινού με την ισπανική θυγατρική της, για τον έλεγχο της οποίας έχει δαπανήσει 79,98 εκατ. ευρώ.

Δίνει έμφαση στην παραγωγή και προώθηση νέων μεγεθών δοχείων συνδυασμένων με νέα σχήματα και με άκρα εξελιγμένης τεχνολογίας. Υλοποιεί προγράμματα ελέγχου του λειτουργικού κόστους και στα τρία εργοστάσιά της. Το 2016 κατέγραψε ελάττωση του κόστους των αναλώσεων των υλικών, μέσω προγραμμάτων μείωσης του κόστους.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,75 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 116,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων που έχει λάβει από την ισπανική θυγατρική της και έκτακτων εσόδων, ήταν κέρδη 198,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 180,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων την προαναφερθείσα δωδεκαετία ήταν ύψους 227,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 139,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 154,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Το 2011 είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 95,4 εκατ. ευρώ, οφειλόμενα σε έκτακτα έσοδα. Τα μεγαλύτερα, οφειλόμενα κυρίως στις λειτουργικές επιδόσεις της κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2009.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 αναμένει «κάποια βελτίωση των αποτελεσμάτων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ετήσια έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CROWN HELLAS CAN

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS