inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ «έκλεισε» τη χρήση 2016 η βιομηχανία τροφίμων ΓιώτηςΑύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος, καθώς και διευρυμένα κέρδη προ φόρων για τέταρτο συνεχόμενο έτος, κατέγραψε το 2016 η ιστορική βιομηχανία θρεπτικών προϊόντων Γιώτης.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 55η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της ως Α.Ε., η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 72,985 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,8% σε σχέση με το 2015. Το 86,3% των εσόδων της (62,99 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 13,7% (9,99 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 2,6% των εσόδων της (1,89 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού (1,09 εκατ. ευρώ σε άλλες ευρωπαϊκές).

Συγχρόνως, η επιχείρηση βελτίωσε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (49,4% το 2016, από 48,3% το 2015), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 36,05 εκατ. ευρώ, με ποσοστιαία αύξηση 6,2%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 7,11 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2015 κατά 4,3%. Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας παρέμειναν σταθερές, ωστόσο τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων και αποθεμάτων -προφανώς απαιτήσεων κυρίως από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος»- ύψους 1,43 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 5,305 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,98 εκατ. ευρώ το 2015 (+6,5%), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 3,33 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,62 εκατ. ευρώ το 2015 (-8,1%), καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης της χρήσης 2016.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,06 εκατ. ευρώ (1,115 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,75 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης 0,20 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 6,365 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,6% και 9,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,3% και τα καθαρά κέρδη το 4,6%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10,5%, αντί 10,7% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 67,49 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,4%, κυρίως λόγω νέων παγίων και επιπρόσθετων κυκλοφοριακών στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 14,97 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους σχεδόν βραχυπρόθεσμες προς τις τράπεζες Eurobank. Alpha και Εθνική και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 25%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (51,75 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 19,44 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (32,31 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 4,30 εκατ. ευρώ (4,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ποσό 1,66 εκατ. ευρώ του κυκλοφορούντος ενεργητικού της αφορούσε επιταγές σε καθυστέρηση.

Επίσης, στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 33,57 εκατ. ευρώ (34,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 1,81 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 49,7% (54,1%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Εκκρεμούσε η υλοποίηση απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,08 εκατ. ευρώ και ισόποση καταβολή μετρητών στους μετόχους της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 11,13 εκατ. ευρώ (11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), ενώ σημαντικού ύψους ήταν και οι πάγιες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση (1,24 εκατ. ευρώ). Για πάγιες επενδύσεις η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 1,63 εκατ. ευρώ (1,38 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, δαπανώντας 0,42 εκατ. ευρώ το 2016 απέκτησε την εταιρεία Αττικοί Ορίζοντες.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 792,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 91 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 60,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,6% των πωλήσεων και το 17% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 42,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων και το 12% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της δωδεκαετίας ήταν ύψους 84,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 49,35 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 74,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2008.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Αθ. Γιώτη και αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Ιω. Χ. Γιώτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 325 εργαζομένους, έναντι 328 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,70 εκατ. ευρώ, έναντι 9,54 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές των μελών της διοίκησής της διέθεσε 5,24 εκατ. ευρώ (5,17 εκατ. ευρώ το 2015), εκ των οποίων 4,71 εκατ. ευρώ αφορούν αμοιβές του προέδρου και του αντιπροέδρου της (4,58 εκατ. ευρώ το 2015). Στους μετόχους της διέθεσε από τα κέρδη της χρήσης 2015 μέρισμα 1,63 εκατ. ευρώ (1,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 21.885 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 16.325 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 10.240 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1961, με την επωνυμία Αμυλοχημική. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1930. Απέκτησε την τρέχουσα επωνυμία της το 1972. Εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, όπου οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν 30.000 τ.μ. Παράγει παιδικές τροφές, ροφήματα, προϊόντα σοκολάτας, μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, άλευρα, είδη διατροφής σε σκόνη, κακάο, επιδόρπια, παγωτά και υγιεινές τροφές. Εμπορεύεται βιολογικά είδη διατροφής. Τα πιο γνωστά προϊόντα και εμπορεύματά της της φέρουν τα σήματα «Γιώτης», «Ανθος Αραβοσίτου», «Jotis», «Caotonic», «Bio Organic», «Fytro», «Hemo», «Sweet and Balance».

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε τριάντα χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΙΩΤΗΣ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS