inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε τα μεγέθη της η εταιρεία προϊόντων φυτοπροστασίας Syngenta Hellas το 2016Υψηλότερες πωλήσεις για τέταρτο συνεχόμενο έτος, καθώς και ισχυρότερη κερδοφορία, κατέγραψε το 2016 η αγροχημική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Syngenta Hellas του ελβετικού ομίλου Syngenta, ο οποίος στα μέσα του 2017 έκανε δεκτή πρόταση εξαγοράς του από την κινεζική ChemChina, αντί ποσού 43 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Η ελληνική εταιρεία αποτελεί μία από τις δέκα βιομηχανικές μονάδες του ελβετικού ομίλου στην Ευρώπη. Στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας το 2013 είχε εγκαινιάσει τη λειτουργία νέας μονάδας συσκευασίας αγροχημικών προϊόντων. Παράγει και εμπορεύεται προϊόντα φυτοπροστασίας και σπόρους αγροτικών καλλιεργειών, καθώς και συναφή προϊόντα λαχανικών, αποτελώντας 100% θυγατρική του ελβετικού ομίλου, που εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας. Με τη σημερινή νομική μορφή της ιδρύθηκε το 2000, μετά τη συνένωση των αγροχημικών τομέων των ομίλων Novartis και Zeneca διεθνώς και τη δημιουργία της ελβετικής Syngenta. Το εργοστάσιό της αποτελεί κέντρο παραγωγής σειράς προϊόντων φυτοπροστασίας του ομίλου σε μικρές συσκευασίες για τη διεθνή αγορά. Εχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα επτά εκατομμυρίων τεμαχίων αγροχημικών προϊόντων.

Η επιχείρηση κατέγραψε το 2016, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της, έσοδα 49,64 εκατ. ευρώ, αντί 48,34 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 2,7% σε ποσοστό και κατά 1,30 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 35,5% των εσόδων της (17,64 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της και το υπόλοιπο 65,5% (32 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων όμως των προϊόντων που παρήγαγε με το σύστημα facon για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Επίσης, το 64,2% των εσόδων της (31,86 εκατ. ευρώ) αφορούσε φυτοφάρμακα, 12,3% (6,10 εκατ. ευρώ) σπόρους γεωργίας, 5,5% (2,72 εκατ. ευρώ) προϊόντα λαχανικών και το υπόλοιπο 18% (8,96 εκατ. ευρώ) διάφορα προϊόντα που παρήχθησαν με το σύστημα facon για συγγενικές της εταιρείες. Οι εγχώριες πωλήσεις της (40,52 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 1,5% και απέδωσαν το 81,6% των συνολικών πωλήσεων, ενώ οι εξαγωγές (9,12 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 8% και ήταν ίσες προς το 18,4% των συνολικών πωλήσεων. Το 19,2% των πωλήσεων (9,53 εκατ. ευρώ) προήλθε εξάλλου από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Συγχρόνως, ενίσχυσε κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (ανήλθε σε 22,9%, από 21,6% το 2015), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη να αυξηθούν κατά 8,4% στο επίπεδο των 11,35 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό αντιστάθμισε την αύξηση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (3 εκατ. ευρώ) κατά 33,3% και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομείωση εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,27 εκατ. ευρώ. Ετσι, τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,24 εκατ. ευρώ, από 2,17 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3,4%.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,685 εκατ. ευρώ (0,675 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,16 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με έξοδα ερευνών και ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της Syngenta Hellas προ φόρων ανήλθαν σε 1,42 εκατ. ευρώ, από 1,37 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,05 εκατ. ευρώ ή +3,6%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν 0,68 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,51 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,17 εκατ. ευρώ ή +33,4%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,7% (18,4% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 8,9% (6,8% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,9% (από 2,8%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1,4% (από 1,1%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 6,9%, αντί 6,2% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 7,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 7,58 εκατ. ευρώ (7,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 23,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (21,7% έναν χρόνο πριν), ύψους 32,61 εκατ. ευρώ (35,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό. Στις 31.12.2016 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,33 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,55 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (18,78 εκατ. ευρώ), μεγάλο μέρος των οποίων (14,12 εκατ. ευρώ) οφείλεται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,11 εκατ. ευρώ (5,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 7,21 εκατ. ευρώ, έναντι 7,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για πάγιες επενδύσεις η εταιρεία το 2016 δαπάνησε 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ το 2015.


Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας SYNGENTA HELLAS τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 488,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 5,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 4,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,9% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και καταλογισμό πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της περιόδου προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη ύψους 11,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 43,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 49,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,2 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2006.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Στα τέλη του 2016 η επιχείρηση απασχολούσε 133 εργαζόμενους, έναντι 132 στα τέλη του 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και απομειώσεις, 6,81 εκατ. ευρώ, έναντι 7,28 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών το 2016 διέθεσε 0,81 εκατ. ευρώ, έναντι 0,815 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Ανθούσα Αττικής. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Διατηρεί αποθήκες στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Εχει πρόεδρο τον Petar Mesic, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Ποντίκα και διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών τον Αγγ. Σέρρη.

Προβλέπει ότι θα κατορθώσει και το 2017 να επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οπως αναφέρει, τα νέα προϊόντα της, η αύξηση της παραγωγής του εργοστασίου των Οινοφύτων Βοιωτίας και η αύξηση των εξαγωγών θα τη βοηθήσουν να διαχειριστεί την κρίση χωρίς σημαντικές απώλειες.

Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών του ελβετικού ομίλου το 2016 δαπάνησε 26,37 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SYNGENTA HELLAS

www.inr.gr, 20 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS