inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία μονωτικών υλικών FibranΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και υψηλό ρυθμό ενίσχυσης των κερδών της, εν μέρει λόγω αυξημένων μερισμάτων από θυγατρικές, κατέγραψε το 2016, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, η βιομηχανία μονωτικών υλικών Fibran.

Η επιχείρηση λειτουργεί μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην Τερπνή Σερρών, όπου και εδρεύει. Διαθέτει οκτώ βιομηχανικές και εμπορικές θυγατρικές σε αγορές του εξωτερικού και στην Ελλάδα, η αξία των οποίων αποτιμάται σε 34,29 εκατ. ευρώ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών.

Η εκ νέου σημαντική αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας το 2016 συνοδεύτηκε, όπως και το προηγούμενο έτος, από δυναμικότερη επέκταση στη διεθνή αγορά, για την οποία το 2015 είχαν δαπανηθεί 5,50 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αύξηση των συμμετοχών της σε άλλες επιχειρήσεις. Για την προσθήκη παγίων στην ελληνική μονάδα της η επιχείρηση το 2016 διέθεσε 0,62 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2015.

Η Fibran κατέγραψε το περασμένο έτος, ολοκληρώνοντας την 39η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, πωλήσεις ύψους 36,83 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2015 κατά 25% (+7,36 εκατ. ευρώ). Τα 33,71 εκατ. ευρώ των πωλήσεων (91,5% των συνολικών) προήλθαν από τη διάθεση προϊόντων και τα υπόλοιπα 3,12 εκατ. ευρώ (8,5%) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Η ελληνική αγορά συνεισέφερε 12,78 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 34,7% των συνολικών εσόδων (46,4% το 2015). Πωλήσεις 18,41 εκατ. ευρώ (50% των συνολικών) αντλήθηκαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες (39,7% το 2015) και τα υπόλοιπα 5,64 εκατ. ευρώ (15,3%) από αγορές τρίτων χωρών (13,9% το 2015). Σε σύγκριση με το 2015, οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν 6,5%. Αντιθέτως, οι πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές αυξήθηκαν 57,3% και σε τρίτες χώρες 37,2%. Ποσοστό 42,1% των πωλήσεών της (15,51 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων σε συνδεδεμένα μέρη.

Συγχρόνως, η επιχείρηση ενίσχυσε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της, το οποίο ανήλθε σε 31,7%, από 28,7% το 2015, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν σε 11,685 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38,4%.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 5,05 εκατ. ευρώ, από 2,88 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 75,4% και ενισχυμένα ως ποσοστό των πωλήσεων κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες (13,7%, από 9,8% το 2015). Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,91 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 11,1% και οι δαπάνες διάθεσης (7,23 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 38,5%, ενώ προέκυψε όφελος 0,85 εκατ. ευρώ από τις διακυμάνσεις των λοιπών εσόδων και εξόδων της χρήσης. Η μεγάλη αύξηση των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με τα διευρυμένα λοιπά έσοδα, υπερκάλυψε τη διόγκωση των λειτουργικών δαπανών.

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,255 εκατ. ευρώ (1,07 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,11 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2015).

Εν τέλει η FIBRAN, που ελέγχεται από την οικογένεια Δ. Αναστασιάδη, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 6,61 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,26 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 55%, καθώς επωφελήθηκε από μερίσματα θυγατρικών επιχειρήσεων που έχει ιδρύσει στο εξωτερικό. Τα εισπραχθέντα μερίσματα ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 2,50 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 5,36 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από εκείνα του 2015 (3,64 εκατ. ευρώ) κατά 1,72 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 47,3% σε ποσοστό.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Η επιχείρηση ελέγχει άμεσα ή έμμεσα στο εξωτερικό στις εξής θυγατρικές: Στην Ιταλία τη Fibran Holding Italia με συμμετοχή 21,51 εκατ. ευρώ (67,5% των μετοχών), στην πΓΔΜ την Isolmak Fibran με συμμετοχή 0,21 εκατ. ευρώ (51%), στη Βουλγαρία τη Fibran Bulgaria με συμμετοχή 2,70 εκατ. ευρώ έναντι πλειοψηφικής συμμετοχής, στη Σλοβενία τη Fibran Nord με συμμετοχή 7,51 εκατ. ευρώ (100%), στην Αλβανία τη Fibran Albania με συμμετοχή 0,01 εκατ. ευρώ (100%), στη Σερβία τη Fibran Serbia με συμμετοχή 0,02 εκατ. ευρώ (100%) και στην Πορτογαλία την Iberfibran Polistireno Extrudido με συμμετοχή 1,62 εκατ. ευρώ (65%). Επίσης, στην Ελλάδα συμμετέχει στην Isotek με συμμετοχή 0,76 εκατ. ευρώ (70%).

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανικής εταιρείας των Σερρών στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 40,76 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 73,65 εκατ. ευρώ (69,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 91,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (93,4% έναν χρόνο πριν), ύψους 80,29 εκατ. ευρώ (74,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (34,91 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (6,32 εκατ. ευρώ). Ο βραχυπρόθεσμος στο σύνολό του τραπεζικός δανεισμός της δεν ξεπερνούσε τα 2,02 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε προβεί σε απομείωση της αξίας θυγατρικής της ποσού 7,50 εκατ. ευρώ και σε πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,28 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμά της και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ήταν 1,64 εκατ. ευρώ, κατατεθειμένα σε ποσοστό 17% σε ελληνικές τράπεζες και 83% σε ξένες τράπεζες, έναντι 1,28 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

H FIBRAN ιδρύθηκε το 1974 στην Θεσσαλονίκη, το 1977 μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. και από το 1995 αναπτύχθηκε πρωταγωνιστικά στον τομέα της παραγωγής μονωτικών υλικών στον ελληνικό και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Διαθέτει συνολικά έξι σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής μονωτικών υλικών (εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα και διογκωμένης πολυστερίνης), καθώς και γυψοσανίδας. Στην Ελλάδα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στην Τερπνή Σερρών, παράγονται προϊόντα πετροβάμβακα με την εμπορική ονομασία FIBRANgeo και προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης με την εμπορική ονομασία FIBRANxps.

Αλλες μονάδες παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης του ομίλου βρίσκονται στην Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία.

Η FIBRAN εκτιμά ότι είναι πλέον στην τρίτη θέση, από πλευράς παραγωγικότητας εξηλασμένης πολυστερίνης, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην Ιταλία η επιχείρηση έχει επενδύσει στην παραγωγή προϊόντων γύψου (γυψοσανίδες και ενσακισμένα προϊόντα), καθώς και στη διανομή μονωτικών, στεγανωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης.

Τέλος, στην πΓΔΜ ασχολείται με την παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης.

Προϊόντα της εταιρείας διανέμονται, είτε μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων, είτε μέσω δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών και πρακτόρων, σε περισσότερες από τριάντα χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Επίσης, η FIBRAN αναπτύσσει πλούσια ερευνητική δράση συνεργαζόμενη με εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Στόχος της είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για την προστασία οικοδομικών και βιομηχανικών κατασκευών.

Το 2016 η μητρική εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 205 εργαζομένους, έναντι 194 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 4,84 εκατ. ευρώ, έναντι 4,41 εκατ. ευρώ το 2015. Για μέρισμα στους μετόχους της από τα κέρδη του 2015 διέθεσε 0,90 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη του 2016 ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,16 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 24.655 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 444,2 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 96,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,7% των πωλήσεων και το 11,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, μαζί με τα μερίσματα συγγενικών επιχειρήσεων απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 65,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 55,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 109,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, όλες τις εξεταζόμενες χρήσεις, πλην αυτής του 2011. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 52,2 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το 2007.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 9,80 εκατ. ευρώ, έναντι 7,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Μ. Αναστασιάδη, αντιπρόεδρο τον Λάζ. Γ. Διαμαντίδη και διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών της τον Στ. Ι. Σαββουλίδη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: FIBRAN

www.inr.gr, 21 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS