inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει τα μερίδιά της η βιομηχανία μπισκότων και αρτοσκευασμάτων Ε. Ι. ΠαπαδόπουλοςΣτην περαιτέρω διεύρυνση των μεριδίων της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά επικεντρώνει τις δραστηριότητές της το 2017 η βιομηχανία μπισκότων και αρτοσκευασμάτων Ε. Ι. Παπαδόπουλος, η οποία το 2016 ενδυνάμωσε την ακλόνητη ηγετική θέση της στην εσωτερική αγορά, πέτυχε διψήφια ποσοστιαία εξαγωγική επέκταση και αύξησε για έκτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της, ενισχύοντας και ανανεώνοντας την προϊοντική της γκάμα.

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες και η μεγαλύτερη σήμερα μπισκοτοποιία της χώρας. Ιδρύθηκε το 1922, όταν η οικογένεια Παπαδοπούλου έφερε από την Κωνσταντινούπολη την πολύτιμη συνταγή του «Πτι-Μπερ», το μπισκότο που έγινε με τα χρόνια αγαπημένη προτίμηση των Ελλήνων. Ελαβε τη σημερινή νομική μορφή της ως Α.Ε. το 1971 και διαθέτει τέσσερις βιομηχανικές μονάδες στον Ταύρο Αττικής, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στη Θεσσαλονίκη και στον Βόλο στο νομό Μαγνησίας. Επίσης, διαθέτει κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής και ελέγχει τη θυγατρική εταιρεία Ελληνικά Τρόφιμα. Εχει αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία μπισκότων και άλλων ειδών διατροφής. Εχει επεκταθεί στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων. Εδρεύει στον Ταύρο Αττικής και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Η επιχείρηση το 2016 αντιμετώπισε επιτυχώς τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την κρίση στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου, διαφυλάττοντας την οικονομική ευρωστία της με συνετή πολιτική παροχής πιστώσεων, υψηλά επίπεδα ρευστότητας και ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαίων κίνησης. Εξακολούθησε να επενδύει και να καινοτομεί, με νέα προϊόντα. Οι ταμειακές της ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ανήλθαν σε 12,27 εκατ. ευρώ, από 10,51 εκατ. ευρώ το 2015 (+16,7%).

Οι πρωτοβουλίες της στόχευαν στην κατοχύρωση και την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της στην ελληνική αγορά μπισκότων και αρτοσκευασμάτων και οδήγησαν, όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, στην ενδυνάμωση της θέσης της σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων όπου δραστηριοποιείται. Τα ισχυρά και καθιερωμένα brands της εταιρείας συνέχισαν να βελτιώνουν σε αρκετές περιπτώσεις τα μερίδιά τους, καθώς επιτεύχθηκαν μεγαλύτερη διάχυση των προϊόντων στο οργανωμένο λιανεμπόριο και ισχυροποίηση των πωλήσεων στη δρομαία αγορά των μικρών σημείων λιανικής πώλησης. Σημαντική αύξηση μεριδίου σημειώθηκε στην αγορά του ψωμιού σε φέτες, ιδιαιτέρως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε διψήφια αύξηση.

Τον Απρίλιο του 2016 η βιομηχανία κυκλοφόρησε το νέο προϊόν «Φρυγανιές Παπαδοπούλου με κριθάρι, βρώμη και Β-Γλυκάνη» και λίγο μετά παρουσίασε τη νέα οικογένεια προϊόντων «Παπαδοπούλου χωρίς γλουτένη», που περιλαμβάνει φρυγανιές, crackinettes και μπισκότα. Το προϊόν «Caprice», που είναι και το πλέον εξαγώγιμο προϊόν της εταιρείας, συνέχισε να ενισχύεται μετά την υλοποίηση της καινοτομικής προωθητικής ενέργειας «Let's roll - Let's win» στην εγχώρια αγορά και σε αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών και χωρών της Μέσης Ανατολής, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ visual shazam. Συγχρόνως, η επιχείρηση επαναλανσάρισε επικοινωνιακά τα προϊόντα «Μιράντα» και ανανέωσε την εικόνα της σειράς «Cream Crackers», διευρύνοντας τους φίλους τους. Εντυπωσιακή αύξηση πέτυχε στις πωλήσεις της σειράς με μπάρες δημητριακών «Digestive Bar», η οποία ενισχύθηκε με προϊόντα με μέλι και με 25% περιεκτικότητα σε φρούτα.

Ο κύκλος εργασιών της τη χρήση 2016, 46η από την ίδρυση της εταιρείας με την παρούσα νομική μορφή της, ανήλθε σε 142,72 εκατ. ευρώ έναντι 135,58 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 5,3% (+7,14 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή σημειώθηκε χωρίς αυξήσεις των τιμών των προϊόντων, που παρέμειναν για τρίτο συνεχόμενο έτος σταθερές. Το 94,1% των εσόδων της (134,26 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 12,2% (8,46 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν 5,4%. Οι εξαγωγές κάλυψαν περισσότερες από 40 χώρες και σημείωσαν αύξηση 10% σε όγκο και 11% σε αξία.

Η εταιρεία κατέγραψε αυξημένα κατά 9,5% μεικτά κέρδη ύψους 69,90 εκατ. ευρώ (+6,06 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 49%, έναντι 47,1% το 2015, καθώς οι μεγάλες επενδύσεις της των τελευταίων ετών οδήγησαν σε αυξημένη παραγωγικότητα.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 15,34 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων (11,5% το 2015) και μειωμένα κατά 1,5% (-0,23 εκατ. ευρώ). Ωστόσο η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στον σχηματισμό πρόβλεψης απομείωσης περιουσιακών στοιχείων ύψους 5,89 εκατ. ευρώ, που αφορούσε κυρίως τη διαγραφή του 50% της απαίτησης της βιομηχανίας από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Για τον ίδιο λόγο μειωμένα κατά 3,3% ήταν τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 11,08 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων (8,4% το 2015). Εξαιρουμένης της σχετικής πρόβλεψης τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 21,23 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (8,80 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν μόνο κατά 2,1%, σε αντίθεση με τις δαπάνες διάθεσης (50,37 εκατ. ευρώ), οι οποίες σημείωσαν αύξηση 14,4% λόγω της προαναφερθείσας πρόβλεψης απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων.

Η χρήση επιβαρύνθηκε εξάλλου με αυξημένες αποσβέσεις 4,265 εκατ. ευρώ (4,12 εκατ. ευρώ το 2015) και υψηλότερους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,11 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων περιορίστηκαν σε 10,01 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,5% (-0,58 εκατ. ευρώ). Επίσης, μειωμένα κατά 3% ήταν τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,97 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,5% και 8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7% και τα καθαρά κέρδη το 4,9%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 14,28 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 9,7%, αντί 10% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 158,84 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει.

Η εταιρεία στις 31.12.2016 βαρυνόταν με κατά 94,7% μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 23,75 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5%, βάσει ομολογιακού δανείου που είχε επιτόκιο 3,75% την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μειώθηκαν 1,9% και οι μακροπρόθεσμες 6,5%. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (62,69 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 30,24 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (32,45 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 19,09 εκατ. ευρώ (13,19 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί των παγίων της δεν υφίσταντο εμπράγματα βάρη.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 90,22 εκατ. ευρώ (83,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 56,8% (53,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 46,92 εκατ. ευρώ, έναντι 48,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 διέθεσε για αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 2,80 εκατ. ευρώ, έναντι 8,17 εκατ. ευρώ το 2015 (και 6,75 εκατ. ευρώ το 2014), στο πλαίσιο της υλοποίησης ενταγμένου σε διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 και επιχορηγούμενου με 8 εκατ. ευρώ πολυετούς επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 27,4 εκατ. περίπου ευρώ, το οποίο στο τέλος της χρήσης είχε ολοκληρωθεί. Η βιομηχανία ανέμενε υπόλοιπο κρατικής επιχορήγησης 1,6 εκατ. περίπου ευρώ, μετά την είσπραξη 8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την κάτοχο του 100% των μετοχών της Ιωάννα Παπαδοπούλου της οικογένειας των ιδρυτών της, αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευάγγ. Χ. Αργυρόπουλο - Παπαδόπουλο και οικονομικό διευθυντή τον Μιχ. Λαμπρόπουλο. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 32,57 εκατ. ευρώ, έναντι 32,65 εκατ. ευρώ το 2015. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 1.078 εργαζόμενους, έναντι 1.076 στις 31.12.2015. Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,34 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2015). Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διανέμει μέρισμα ύψους 2,43 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 194,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,6% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη ύψους 150 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων και το 17,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 102,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 11,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν της τάξεως των 189,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 142,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 93,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, συνεχίζει τη θετική πορεία της στον τομέα των αλμυρών και γλυκών σνακς με νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας έτσι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

www.inr.gr, 25 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS