inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία και το 2017 η βιομηχανία γυναικείων ενδυμάτων B&FΥψηλότερη κερδοφορία, καθώς και αύξηση πωλήσεων για έκτο συνεχόμενο έτος, παρουσίασε το 2016 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία B&F Ετοιμα Ενδύματα, η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται γυναικεία νεανικά ενδύματα και αξεσουάρ, αναπτύσσεται με δίκτυο ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων καταστημάτων και αντλεί σεβαστό μέρος των εσόδων της από τη διεθνή αγορά.

Η εταιρεία το 2016 διεύρυνε το μερίδιό της στην ελληνική αγορά ενδυμάτων και αναμένει ότι τα οικονομικά μεγέθη της τη χρήση 2017 θα κινηθούν και πάλι ανοδικά, καθώς ενισχύει το εμπορικό της δίκτυο και διευρύνει τις εξαγωγές της.

Ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή της και με την επωνυμία BSB το 1997, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1981. Εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, στο ύψος του 10ου χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου τα γραφεία, οι χώροι παραγωγής και οι αποθήκες της καταλαμβάνουν ιδιόκτητη έκταση 22.000 τ.μ. Κατασκευάζει γυναικεία ενδύματα και, συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται γυναικεία ενδύματα, υποδήματα, τσάντες και αξεσουάρ. Αναπτύσσεται εμπορικά κάνοντας χρήση του συστήματος franchising. Πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελβετία, Κύπρος, Λευκορωσία, Λίβανος, Ολλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «BSB» και «Lynne». Εχει πρόεδρο τη Σοφία Π. Μπιθαρά και διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο τον Βασ. Γ. Μπιθαρά της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Εχει αναπτύξει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίκτυο 120 επώνυμων καταστημάτων αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων και εμπορευμάτων της με το σήμα «BSB», εκ των οποίων 54 απ' όσα βρίσκονται στην Ελλάδα αποτελούν υποκαταστήματά της. Συνεργάζεται με άλλα 300 καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ελλάδα και σε 18 άλλες χώρες, τα οποία προβάλλουν τα προϊόντα της. Το 2012 είχε απορροφήσει την ομοειδή συγγενική εταιρεία Lynne.

Κατασκευάζει και διαθέτει «ρούχα και αξεσουάρ με ποιότητα, σε συνδυασμό με σχεδιαστική πρωτοτυπία, για νέες γυναίκες που έχουν στυλ, που αγαπούν τη μόδα, νιώθουν ελκυστικές και απολαμβάνουν τη θηλυκότητά τους».

Η B&F το 2016, ολοκληρώνοντας τη 19η οικονομική χρήση της από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 62,81 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3% σε σχέση με το 2015, λόγω λειτουργίας νέων καταστημάτων της και διεύρυνσης των εξαγωγών της. Το 53% των εσόδων της (33,27 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 47% (29,54 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων. Επίσης, το 13,7% των εσόδων της (8,61 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 9% και αφορούσαν εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές (6,68 εκατ. ευρώ) και σε αγορές τρίτων χωρών (1,93 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις της (54,19 εκατ. ευρώ, 86,3% των συνολικών) σημείωσαν αύξηση 11,7%. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,45%. Ακόμη, το 8,6% των πωλήσεων (5,38 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Συγχρόνως, κατέγραψε μεικτά κέρδη 36,23 εκατ. ευρώ (+15,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,80 εκατ. ευρώ (+25,7%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 8,76 εκατ. ευρώ (+34,5%). Η ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 57,7%, από 55,5% το 2015), σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και την απουσία υψηλών απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων (0,03 εκατ. ευρώ, έναντι 1,28 εκατ. ευρώ το 2015), απορρόφησαν την αύξηση των δαπανών διάθεσης (24,24 εκατ. ευρώ) κατά 11,5% και των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (3,30 εκατ. ευρώ) κατά 22,7%, καθώς και ζημιές 0,52 εκατ. ευρώ από την εκποίηση της θυγατρικής White Label τον Ιούλιο του 2016.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,04 εκατ. ευρώ (2,08 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,65 εκατ. ευρώ (1,84 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 7,12 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 4,69 εκατ. ευρώ το 2015 (+51,8% ή +2,43 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 4,945 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,045 εκατ. ευρώ το 2015 (+62,4% ή +1,90 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, κατέγραψε ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες 6,80 εκατ. ευρώ το 2016, αντί 9,27 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24,4% (16,9% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 17% (11% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,3% (από 8,3%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7,9% (από 5,4%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 12,4%, αντί 10% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 1,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 29,78 εκατ. ευρώ (28,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 34,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (33,4% έναν χρόνο πριν), ύψους 86,88 εκατ. ευρώ (85,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός της από τις τράπεζες Eurobank, Alpha, Attica, Εθνική και Πειραιώς ήταν ύψους 37,98 εκατ. ευρώ, έναντι 42,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (-10,1% ή -4,27 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 30,35 εκατ. ευρώ (79,9% του συνολικού δανεισμού) ήταν μακροπρόθεσμος δανεισμός. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (38,13 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,38 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και τις μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (24,75 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν διενήργησε πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,30 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 3,58 εκατ. ευρώ, έναντι 5,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της, που αφορά κυρίως ακίνητα, στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 39,87 εκατ. ευρώ, από 39,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 2,78 εκατ. ευρώ (2,395 εκατ. ευρώ το 2015). Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της συμπεριελάμβανε επενδύσεις 4,50 εκατ. ευρώ, που αφορά μετοχές τραπεζών και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις επί υπεραξιών συγχώνευσης που προέκυψαν σε προγενέστερες χρήσεις. Οι συμμετοχές της σε τρίτες εταιρείες ήταν μικρής αξίας (10.000 ευρώ). Τον Αύγουστο του 2016 η επιχείρηση ίδρυσε θυγατρική με την επωνυμία Bithagio στην Κύπρο

Οι συνολικές πωλήσεις της B&F ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 526,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 62,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,9% των πωλήσεων και το 9,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 36,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων και το 11,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 24,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 53,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη φόρων, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες τέσσερις (2009-2012). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 40 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους είχαν σημειωθεί το 2005 και ήταν ύψους 7,25 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009.

To 2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 452 εργαζομένους, έναντι 393 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 8,60 εκατ. ευρώ, έναντι 7,63 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,84 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2015). Στις 31.12.2016 στις υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε μερίσματα προς πληρωμή ύψους 2,06 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 23.890 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 15.745 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 10.940 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Την τρέχουσα χρήση 2017 εντείνει, όπως αναφέρει, τις προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους και ενίσχυσης των πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά. Στη διάρκεια του 2016 αποφάσισε και εν μέρει συγχρόνως υλοποίησε την προσθήκη έξι νέων καταστημάτων της, ως υποκαταστήματα, στους νομούς Αττικής (Αθήνα και Μαρούσι), Ηρακλείου, Ρόδου, Μαγνησίας και Κέρκυρας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: B&F ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

www.inr.gr, 25 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS