inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξαγωγές ύψους 78,8 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε το 2016 η Intercomm FoodsΚαλύτερες προϋποθέσεις για ακόμη υψηλότερες εξαγωγές τα επόμενα χρόνια δημιούργησε το 2016 η Intercomm Foods, μεγαλύτερη ελληνική εξαγωγική μεταποιητική επιχείρηση βρώσιμων ελιών και συγχρόνως μεταποίησης φρούτων, καθώς ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ. Με την επένδυση αυτή προσέθεσε στη βασική μονάδα της, στη Λάρισα, νέα γραμμή παραγωγής και συναφή εξοπλισμό.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στο Ομορφοχώρι Πλατύκαμπου του νομού Λάρισας το 1988 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1990. Αρχισε να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ελιάς το 1999. Διαθέτει τα προϊόντα της σε 58 χώρες, μέσω δικτύου αντιπροσώπων ή διεθνών λιανεμπορικών αλυσίδων, όπως η Carrefour, η Aldi, η Lidl και η Tesco, συχνά με το εμπορικό σήμα «Delphi» ή με ετικέτες των πελατών της, σε ποικίλες συσκευασίες.

Σημαντικότερες αγορές για τα προϊόντα της είναι αυτές της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ρωσίας. Εξάγει προϊόντα της, πέραν των ευρωπαϊκών χωρών, στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, το Μεξικό, το Ιράν και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η Intercomm Foods διαθέτει δυο μεγάλες μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης ελιών και φρούτων στο Ομορφοχώρι Λάρισας. Επίσης, διαθέτει μονάδα επεξεργασίας ελιάς στο Κομπότι Αρτας και αναπτύσσει αντίστοιχη δραστηριότητα σε ενοικιαζόμενο εργοστάσιο τρίτων στον Ευαγγελισμό Λάρισας. Περί το 65% των εσόδων της προέρχεται από τις πωλήσεις βρώσιμης και μεταποιημένης ελιάς και συναφών ορεκτικών, με το υπόλοιπο 35% να αφορά κυρίως αποστειρωμένα ροδάκινα και βερίκοκα, μαρμελάδες, κομπόστες-σιρόπια φρούτων και ροδάκινα σε κονσέρβες και βάζα, με το σήμα «Delphi» ή άλλα σήματα. Την καλλιεργητική περίοδο 2014-2015 η εταιρεία είχε επεξεργαστεί περί τους 25.000 τόνους ελιάς, στο πλαίσιο προγράμματος αύξησης του όγκου αυτού στους 27.000 τόνους, έναντι 14.000 τόνων την αντίστοιχη περίοδο 2009-2010. Είναι ιδιαιτέρως ισχυρή με το εμπορικό σήμα «Delphi» στις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Στους πελάτες της συμπεριλαμβάνονται πολυεθνικές και άλλες επιχειρήσεις μαρμελάδας, παιδικών τροφών, χυμών φρούτων και άλλων προϊόντων επεξεργασίας φρούτων

Διαφοροποιήθηκε από τον ανταγωνισμό, απευθυνόμενη στην αγορά με καινοτομικά προϊόντα επεξεργασίας ελιάς και φρoύτων και αναπτύσσοντας δικό της know how. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Ομορφοχώρι Λάρισας περιλαμβάνουν μεγάλους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης και καταλαμβάνουν έκταση 130.000 τ.μ. Στη στέγη μονάδας της στην περιοχή αυτή έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα και διαθέτει τη συλλεγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 28η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 81,32 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε αξία κατά 1,98 εκατ. ευρώ ή κατά 2,4% σε ποσοστό. Αντλησε τα έσοδά της σε ποσοστό 67,5% από άλλες ευρωπαϊκές αγορές (54,94 εκατ. ευρώ), 29,3% από αγορές τρίτων χωρών (23,81 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 3,2% από την εσωτερική αγορά (2,57 εκατ. ευρώ). Το 95% των πωλήσεων (77,26 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητες της επιχείρησης και το υπόλοιπο 5% (4,06 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 21,36 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,1% (+2,47 εκατ. ευρώ), με βελτίωση του σχετικού περιθωρίου κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 26,3% των πωλήσεων, από 22,7% το 2015), καθώς οι νέες επενδύσεις ενίσχυσαν σημαντικά την παραγωγικότητα του εργοστασίου της, συμπιέζοντας το κόστος παραγωγής.

Για τον λόγο αυτό τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,69 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,6% (+0,73 εκατ. ευρώ), με βελτίωση του σχετικού περιθωρίου κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (στο 16,8% των πωλήσεων, από 15,6% το 2015), παρά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 1,60 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2015) και τη συνακόλουθη αύξηση των δαπανών διάθεσης (8,19 εκατ. ευρώ) κατά 15,2%. Η θεαματική ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους εξουδετέρωσε τόσο την κάμψη των πωλήσεων όσο και την αύξηση των προβλέψεων για απώλειες από πελάτες, καθώς και τη μείωση των λοιπών εσόδων και κερδών κατά 0,46 εκατ. ευρώ και την αύξηση των έκτακτων εξόδων και ζημιών, λόγω ζημιάς 0,52 εκατ. ευρώ που αφορούσε την καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων.

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 1,62 εκατ. ευρώ (1,58 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,83 εκατ. ευρώ (0,91 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων (11,25 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 7,3% (+0,76 εκατ. ευρώ) και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 35,6% (38% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους (7,48 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 1,2% (+0,09 εκατ. ευρώ) και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 23,7% (26,8% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,8% (από 12,6%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9,2% (από 8,9%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασε το 18,3%, έναντι 17,5% το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 5,10 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 33,43 εκατ. ευρώ (29,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 44,6% (40,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 74,895 εκατ. ευρώ (74,08 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 3,26 εκατ. ευρώ (4,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό της (62,21 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 26,53 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (35,68 εκατ. ευρώ). Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της συνολικού ύψους 17,06 εκατ. ευρώ ήταν κατά 23,5% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,2% (-0,93 εκατ. ευρώ). Το εμπορικό της χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε μετοχές εταιρειών και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 2,12 εκατ. ευρώ. Στη χρήση 2016 προχώρησε σε πράξη παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος forward αξίας 0,50 εκατ. δολ. ΗΠΑ, με ημερομηνία λήξης την 31η Ιανουαρίου 2017. Στις 31.12.2016 το υπόλοιπο των απαιτήσεών της από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος» ήταν 0,45 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν 9,81 εκατ. ευρώ, έναντι 10,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,25 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επενδύσεων ύψους 3,91 εκατ. ευρώ που είχε υλοποιήσει το 2015. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων ύψους 1,35 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση που έλαβε για την απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της INTERCOMM FOODS τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 689 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 81,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,8% των πωλήσεων και το 10,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 45,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 20,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 32,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της την προαναφερθείσα δεκαετία ανέρχονται σε 63,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 34,7 εκατ. ευρώ. Κάμψη των πωλήσεων παρουσίασε μόνο τις χρονιές 2009 και 2016.

Από τα κέρδη της χρήσης 2016 η επιχείρηση έχει εγκρίνει τη διάθεση μερίσματος 2,655 εκατ. ευρώ στους μετόχους και αμοιβών-ποσοστών 1,085 εκατ. ευρώ στη διοίκησή της. Τα αντίστοιχα ποσά που είχαν εγκριθεί για τα κέρδη της χρήσης 2015 ανέρχονταν σε 2,475 εκατ. ευρώ και 1,03 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 33% στη ρωσική Interom Russia και με μικρά ποσοστά στις ελληνικές επιχειρήσεις Act (3%) και Δελκόφ (1,5%). Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέργιο Β. Τσαγκούλη,αντιπρόεδρο την Φραντζέσκα Σαΐτη - Τσαγκούλη, συνδιευθύνουσα σύμβουλο την Ιωάννα Ελ. Σαΐτη και εντεταλμένο σύμβουλο τον Μιχ. Στ. Τσιμπούκη. Εδρεύει στο 8ο χλμ. της οδού Λάρισας-Συκουρίου, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 526 εργαζόμενους, έναντι 493 το 2015 και 454 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές 8,11 εκατ. ευρώ, έναντι 7,74 εκατ. ευρώ το 2015 και 6,99 εκατ. ευρώ το 2014.

Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών το 2016 διέθεσε 0,355 εκατ. ευρώ, έναντι 0,26 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση αισιοδοξεί ότι τα επόμενα χρόνια θα διευρύνει τη διεθνή εμβέλειά της, αποσπώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: INTERCOMM FOODS

www.inr.gr, 27 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS