inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει τις εξαγωγές της σε αραβικές και ασιατικές χώρες η βιομηχανία φαρμάκων ΑνφάρμΑύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 15% και ενίσχυση της κερδοφορίας της, με νέες πηγές εσόδων και κερδών από τη διεθνή αγορά, είτε με απευθείας εξαγωγές είτε με παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για εταιρείες του εξωτερικού, αναμένει για το σύνολο της χρήσης 2017 η βιομηχανία φαρμάκων Ανφάρμ Ελλάς Α. Νικολάου.

Η επιχείρηση παράγει γενόσημα και άλλα, νέα φάρμακα. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων, το οποίο το 2016 εστίασε στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων με τις ονομασίες «Esomeprazole», «Voriconazole» και «Caspofugin». Είναι γνωστή στην αγορά για φάρμακά της όπως τα «Aprinol», «Eselan», «Fibrolip», «Lipovast», «Maxlin», «Nortolan», «Ozarium», «Pramital», «Travilan» και άλλα. Παράγει φάρμακα για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων. Αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τα ελληνικά νοσοκομεία. Συγχρόνως, έχει στο ενεργητικό της σημαντικές εξαγωγές στις χώρες Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Βενεζουέλα, Ελβετία, Ιορδανία, Ιταλία, Κύπρος, Λευκορωσία, Λίβανος, Λιβύη, Λιθουανία, Μάλτα, π.Γ.Δ.Μ., Πακιστάν, Ρουμανία, Ταϋλάνδη και Τουρκία.

Το 2016 διεύρυνε τις εξαγωγές της και χάρη σε αυτές ενίσχυσε τόσο τον συνολικό κύκλο εργασιών της όσο και την κερδοφορία της, παρά τη μείωση των τιμών σειράς γενοσήμων φαρμάκων της στην εγχώρια αγορά.

Ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή της το 1972, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1969. Εδρεύει και διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους και κέντρο διανομής στoν Γέρακα Αττικής. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα με στεγασμένους χώρους 5.665 τ.μ. στο Σχηματάρι Βοιωτίας, στο ύψος του 61ου χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Εχει πρόεδρο τον Απόστολο Νικολάου και διευθύνουσα σύμβουλο την Ευγενία Νικολάου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Στη διεθνή αγορά χρησιμοποιεί την επωνυμία Anfarm Hellas.

To 2016, ολοκληρώνοντας την 43η οικονομική χρήση της από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 16,83 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1% σε σχέση με το 2015 (16,66 εκατ. ευρώ), λόγω της διεύρυνσης των εξαγωγών της και της προσθήκης νέων φαρμάκων στην προϊοντική γκάμα της. Το 65,9% των εσόδων της (11,09 εκατ. ευρώ) προήλθε από την ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 34,1% (5,74 εκατ. ευρώ) από τη διεθνή αγορά. Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 2,2%, τα εξαγωγικά της έσοδα σημείωσαν αύξηση 7,7% και αφορούσαν πωλήσεις φαρμάκων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές (1,05 εκατ. ευρώ) και σε αγορές τρίτων χωρών (4,69 εκατ. ευρώ).

Ο όγκος της παραγωγής της ανήλθε σε 47 εκατ. μονάδες φαρμάκων και 9 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες.

Τα έσοδά της εμπεριέχουν αύξηση των εσόδων από την παραγωγή facon για τρίτους από 1,9 εκατ. περίπου ευρώ σε 2,2 εκατ. περίπου ευρώ, καθώς και πωλήσεις φαρμάκων και υπηρεσιών R&D 0,6 εκατ. περίπου ευρώ. Συνολικά, το 86,7% των εσόδων της (14,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 13,3% (2,23 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών (2,07 εκατ. ευρώ) και εμπορικές δραστηριότητες (0,16 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση κατέγραψε μειωμένα μεικτά κέρδη ύψους 5,93 εκατ. ευρώ (-4,2% σε σχέση με το 2015), αλλά αυξημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,325 εκατ. ευρώ (+18,8%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,48 εκατ. ευρώ (+16,4%).

Η αποδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες (στο 35,2%, από 37,2% το 2015) αντισταθμίστηκε από την αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης κατά 0,51 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων εργασιών για τρίτους, καθώς και από τη μείωση των δαπανών διάθεσης (2,52 εκατ. ευρώ) κατά 3,3% και των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (0,45 εκατ. ευρώ) κατά 29,7%. Τα οφέλη αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, επέτρεψαν την απορρόφηση αυξημένων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών δαπανών.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν τη χρήση 2016 με αποσβέσεις 0,85 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,665 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,81 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,70 εκατ. ευρώ το 2015 (+6,8% ή +0,115 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 1,30 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,19 εκατ. ευρώ το 2015 (+9,6% ή +0,11 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,2% (16,9% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 13,8% (11,8% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,8% (από 10,2%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7,7% (από 7,1%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 13,7%, αντί 11,4% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,18 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 9,60 εκατ. ευρώ (9,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 39,5% (37,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 24,30 εκατ. ευρώ (24,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά παρέκκλιση των αρχών που προβλέπονται από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η εταιρεία έχει καταχωρήσει χρεωστική διαφορά που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 1,09 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό προπληρωμένων εξόδων, προκειμένου αυτή να μεταφερθεί τμηματικά στα έξοδα των ετών 2012-2041, που δύναται να εκπέσει από τα φορολογητέα έσοδα. Για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων, καθώς και τα ίδια κεφάλαια, εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός της ήταν ύψους 6,14 εκατ. ευρώ, έναντι 6,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (-10,3% ή -0,78 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 2,34 εκατ. ευρώ (38,1% του συνολικού δανεισμού) ήταν μακροπρόθεσμα δάνεια. Συγχρόνως, είχε υποχρεώσεις leasing τραπεζών ύψους 1,34 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), που αφορούν ενοικίαση μηχανημάτων. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,90 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,20 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (9,70 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 1,35 εκατ. ευρώ, κατατεθειμένα σε ποσοστό 93% σε ελληνικές τράπεζες και 7% σε ξένες τράπεζες, έναντι 1,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι απαιτήσεις της σε καθυστέρηση, για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών, ήταν ύψους 0,28 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 6,73 εκατ. ευρώ, από 5,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,61 εκατ. ευρώ (1,38 εκατ. ευρώ για ενσώματα πάγια), έναντι 2,84 εκατ. ευρώ (1,765 εκατ. ευρώ για ενσώματα) το 2015. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,25 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επένδυσης στη βιομηχανική μονάδα της. Επί παγίων της υφίσταντο υποθήκες ποσού 4,90 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της φαρμακοβιομηχανίας ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 175,6 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 31 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,7% των πωλήσεων και το 12,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 15,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,8% των πωλήσεων και το 14,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 26 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη φόρων, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 12,05 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, είναι αυτά που σημειώθηκαν το 2016. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, είχε σημειώσει το 2009.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

To 2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 239 εργαζομένους, έναντι 208 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού - διοικητικού προσωπικού της 6,01 εκατ. ευρώ, έναντι 5,40 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,34 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2015). Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,75 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 1 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει το 2016 από τα κέρδη του 2015 και προηγούμενων χρήσεων. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 13.910 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 7.590 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5.450 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 η Ανφάρμ αναμένει, όπως προαναφέρθηκε, αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 15%, καθώς και αύξηση των μεικτών κερδών της και των κερδών της προ φόρων, όπως αναφέρει, σε επίπεδα μεγαλύτερα εκείνων που παρουσίασε τα τελευταία έτη. Προβλέπει ότι οι εξαγωγές της θα διευρυνθούν κυρίως προς αραβικές και ασιατικές χώρες και θα ανέλθουν σε 38% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Θεωρεί ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειάς της και η λελογισμένη χρήση δανειακών χρηματοοικονομικών πόρων τη βοηθούν «να παραμείνει δυνατή και υγιής», αλλά και ικανή «προκειμένου να συνεχίσει με μεγαλύτερη επιθετικότητα την επιχειρηματική της πορεία», συνεχίζοντας με μεγαλύτερη ένταση την εξαγωγική της εξάπλωση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 29 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS