inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει το μερίδιό της η βιομηχανία αναψυκτικών Λουξ ΜαρλαφέκαςΗ αχαϊκή εταιρεία αναψυκτικών και χυμών φρούτων Λουξ Μαρλαφέκας ισχυροποίησε, κατά το 2016, τη δεύτερη θέση που έχει κατακτήσει στη συνολική ελληνική αγορά αναψυκτικών.

Η επιχείρηση έχει διανύσει έξι και πλέον δεκαετίες από την ίδρυσή της ως μια μικρή επιχείρηση παρασκευής πορτοκαλάδας στο κέντρο της πόλης της Πάτρας. Εχει ανέλθει στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ομοειδών βιομηχανιών ελληνικών κεφαλαίων και διεκδικεί την πρώτη θέση στην αγορά των κλασικών ελληνικών αναψυκτικών. Το μερίδιό της στη συνολική αγορά το 2016 ανήλθε σε 9,4% σε όγκο και σε 10,4% σε αξία, καθώς συνέχισε να αυξάνει τις πωλήσεις της, με τίμημα έστω τη συμπίεση της κερδοφορίας της, εν μέρει λόγω διαγραφής εμπορικών απαιτήσεων και αυξημένης αναβαλλόμενης φορολογίας.

Με τη νέα σειρά αναψυκτικών της με το σήμα «λουξ plus 'n light» εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των ολιγοθερμικών αναψυκτικών, με 0% ζάχαρη, 60% λιγότερες θερμίδες και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, τα οποία περιέχουν μόνο φυσικά γλυκαντικά. Τον Ιούνιο του 2016, εξάλλου, κυκλοφόρησε το προϊόν «λουξ plus 'n light tea»

Στη διάρκεια του 2016 η εταιρεία κέρδισε για το εμπορικό σήμα της τον χαρακτηρισμό του ως Superbarand στον ομώνυμο ετήσιο ελληνικό διαγωνισμό.

Η βιομηχανία το 2016 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 31,76 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,8% (+1,75 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2015, συνεχίζοντας να αυξάνει τις πωλήσεις της για πολλοστό συνεχόμενο έτος.

Αν και το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 57,4% από 59,2% το 2015), παρουσίασε υψηλά, αν και μειωμένα κατά 21% κέρδη προ φόρων, ύψους 2,74 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 0,91 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,3%, κυρίως λόγω υψηλών αναβαλλόμενων φόρων.

Τα κέρδη της ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 ήταν ύψους 3,74 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,5% (-0,58 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση επιβαρύνθηκε με υψηλές απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων, κυρίως από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Για τον λόγο αυτό, κυρίως, η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 9,3%, έναντι 11% το 2015. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,2% (13,5% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 3,4% (9% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 8,6% (από 11,6%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 2,9% (από 7,7%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,99 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 15.000 ευρώ (17.000 ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Οι ταμειακές ροές της από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ήταν ύψους 3,88 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 5,84 εκατ. ευρώ το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά τη χρήση 2015, με αναδρομική εφαρμογή από τη χρήση 2014.

Η αχαϊκή επιχείρηση παράγει ολοκληρωμένη γκάμα αναψυκτικών σε ευρεία γκάμα συσκευασιών, με τα σήματα «λουξ», «λουξ Mix» και «Loux Cola». Επίσης, από το 2008 παράγει και χυμούς φρούτων σε τέσσερις γεύσεις, με το σήμα «λουξ». Διαθέτει μονάδα παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στην περιοχή Κεφαλόβρυσο, εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών συσκευασιών τύπου PET στο Αίγιο και κέντρο διανομής των προϊόντων της στη θέση Σαραβάλιο, απ' όπου διανέμονται ετησίως περί τις 60.000.000 συσκευασίες προϊόντων. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν στεγασμένους χώρους 7.800 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 33.000 τ.μ. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Π. Μαρλαφέκα, αντιπρόεδρο τον Κων. Π. Μαρλαφέκα και εντεταλμένο σύμβουλο τον Πλάτ. Π. Μαρλαφέκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Από το 2008 λειτουργεί και κέντρο logistics των προϊόντων της στην Αττική. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Το 2016 δαπάνησε 0,46 εκατ. ευρώ για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων, έναντι 5,45 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι εξαγωγές προϊόντων της απλώνονται σε περισσότερες από είκοσι χώρες και συνεισφέρουν περί το 5% των ετήσιων πωλήσεών. Οι χώρες όπου η επιχείρηση έχει ήδη πραγματοποιήσει εξαγωγές είναι η Γερμανία, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, ο Παναμάς, το Κατάρ, η Αλβανία, η Ελβετία, το Βέλγιο, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νότιος Κορέα. Σ' αυτές το 2016 προστέθηκαν η Ρωσία και η Νότιος Αφρική. Η επιχείρηση το 2017 δίνει έμφαση στη διεύρυνση των εξαγωγών της σε σκανδιναβικές χώρες και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 98 εργαζόμενους, έναντι 93 το 2015. Διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 0,45 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,14 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ και το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν σε 38.145 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 27.940 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενους σε 9.315 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,45 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 11,86 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (10,59 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 11,52 εκατ. ευρώ (8,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΟΥΞ - ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS