inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εισφέρουν νέα κεφάλαια στη Hellenic Quality Foods οι μέτοχοί τηςΕλαφρά κάμψη των πωλήσεων και μείωση των προ φόρων και μετά φόρων ζημιών της κατά 2 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία τροφίμων Hellenic Quality Foods (HQF), η οποία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Ιωάννη Φιλίππου και ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων ζύμης και πουλερικών και λευκού κρέατος, με τα σήματα «Κανάκι» και «Μιμίκος», αντιστοίχως, κατέχοντας υψηλή θέση στις επί μέρους αγορές.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας και να μειώσουν το δυσβάστακτο χρηματοοικονομικό της επιχείρησης, οι μέτοχοι προχωρούν σε νέες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της, με καταβολή μετρητών. Ηδη τον περασμένο Απρίλιο εισέφεραν 4 εκατ. ευρώ, ενώ επίκειται η υλοποίηση νέας απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,6 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί το 2016, σε τέσσερις φάσεις, η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 11,7 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Σύμφωνα με τον 35ο ισολογισμό της, τα έσοδα της HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ το περασμένο έτος, σε εταιρική βάση, περιορίστηκαν σε 103,46 εκατ. ευρώ, από 104,02 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,5% σε ποσοστό ή 0,55 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση, λόγω μειωμένων εσόδων από την παροχή υπηρεσιών. Στις πωλήσεις της συνέβαλε για δεύτερο έτος το γεγονός ότι το 2015 είχε απορροφήσει τη μητρική της εταιρεία Ιωφίλ. Οι εξαγωγές της το 2016 ανήλθαν σε 6,06 εκατ. ευρώ, έναντι 4,38 εκατ. ευρώ το 2015 (+38,3% ή +1,68 εκατ. ευρώ), συνεισφέροντας το 5,85% των πωλήσεων. Το 98,6% των συνολικών εσόδων της (102,07 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και εμπορευμάτων και το υπόλοιπο 1,4% (1,39 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Τα έσοδά της από προϊόντα και εμπορεύματα αυξήθηκαν κατά 3,2% (+3,21 εκατ. ευρώ).

Σε αντίθεση με το 2015, η επιχείρηση ενίσχυσε το μεικτό περιθώριο κέρδους της, που ανήλθε σε 23,3%, από 21,6% το 2015, βελτιωμένο κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 24,11 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 22,475 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,3% ή +1,64 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, η εταιρεία βελτίωσε κατά 15,3% ή 1,09 εκατ. ευρώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε 8,19 εκατ. ευρώ, από 7,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (7,9% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 6,8% το 2015), παρά το γεγονός ότι τα συνήθη και τα λοιπά έσοδα/κέρδη της χρήσης ήταν μειωμένα κατά 1,13 εκατ. ευρώ και η χρήση επιβαρύνθηκε με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,64 εκατ. ευρώ για τη διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων από τη γνωστή λιανεμπορική αλυσίδα που χρεοκόπησε. Τα έξοδα διάθεσης (15,65 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4,3% (-0,71 εκατ. ευρώ) και τα έξοδα διοίκησης (2,29 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 15% (-0,40 εκατ. ευρώ), ενώ τα λοιπά έξοδα/ζημιές της χρήσης ήταν μειωμένα κατά 0,08 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 4,62 εκατ. ευρώ, αντί 3,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 29,8% ή 1,06 εκατ. ευρώ (4,5% των πωλήσεων, αντί 3,4% το 2015).

Η επιχείρηση παρουσίασε τελικώς ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 1,20 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,20 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες κατά 62,6% ή 2 εκατ. ευρώ (1,2% ως ποσοστό των πωλήσεων, αντί 3,1% το 2015). Οι ζημιές της οφείλονται, κυρίως, στην επιβάρυνση των τελικών αποτελεσμάτων με υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες, ίσες προς το 5,6% των πωλήσεων (6,1% το 2015). Τα τελικά αυτά αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα με αποσβέσεις 3,57 εκατ. ευρώ (3,54 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 5,82 εκατ. ευρώ (6,76 εκατ. ευρώ το 2015), που αθροιστικά αντιπροσωπεύουν το 9,1% των πωλήσεων.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε, αλλά παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 4,5%, αντί 3,9% το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην επιχείρηση στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 180,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 48,87 εκατ. ευρώ (27,1%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 26,8% (+10,33 εκατ. ευρώ), λόγω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης. Συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 6,27 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στις 31.12.2016 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (38,93 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 42,41 εκατ. ευρώ από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (81,34 εκατ. ευρώ), ενώ συμπεριελάμβανε επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση ποσού 2,29 εκατ. ευρώ και επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις ποσού 0,85 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,58 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 85,07 εκατ. ευρώ, κατά 48,28 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμο και κατά 36,79 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμο, έναντι δανειακών υποχρεώσεων 91,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (-6,8% ή -6,20 εκατ. ευρώ). Επί των παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 79,90 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Για τον ίδιο λόγο είχαν ενεχυριαστεί προϊόντα της 1,70 εκατ. ευρώ, καθώς και μετοχές της θυγατρικής της βιομηχανίας χάρτινης συσκευασίας ΒΙΣ. Υποχρεώσεις ύψους 2,15 εκατ. ευρώ προς ασφαλιστικούς οργανισμούς είχαν υπαχθεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 131,79 εκατ. ευρώ, αντί 134,21 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,96 εκατ. ευρώ, έναντι 0,98 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα τέλη του 2015, μετά την απορρόφηση της Ιωφίλ, ελέγχει το 67,5% της βιομηχανίας συσκευασιών ΒΙΣ. Η αξία των συμμετοχών της στις 31.12.2016 αντιπροσώπευε στις οικονομικές καταστάσεις της ποσό 2,65 εκατ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,25 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της HELLENIC QUALITY FOODS τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,13 δισ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 118,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων και το 5,43 του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Ζημιογόνες, βάσει των αποτελεσμάτων μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν και οι δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, με συνολικές ζημιές 22,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2% των πωλήσεων και το 2,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 9,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 82 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες της περιόδου είναι αυτές του έτους 2015.

Η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Ιδρύθηκε το 1980, με διαφορετική επωνυμία, έχοντας αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων ζύμης. Μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Φιλίππου ενσωμάτωσε δραστηριότητες και παραγωγικό δυναμικό εταιρείας του πτηνοτροφικού τομέα, που ο όμιλος εξαγόρασε το 1999. Παράγει και διαθέτει πρωτογενείς ζύμες, όπως φύλλο και σφολιάτα, καθώς και νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης και έτοιμα γεύματα με βάση τις ζύμες, όπως πίτες και πίτσες. Επίσης, παράγει και διαθέτει νωπά και κατεψυγμένα πουλερικά τεμαχισμένα και ολόκληρα, καθώς και συναφή προϊόντα λευκού κρέατος, όπως αλλαντικά και άλλα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών. Διαθέτει περί το 8% της παραγωγής της σε περίπου 20 χώρες, ευρωπαϊκές και άλλες, όπως οι ΗΠΑ. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, όσον αφορά τα προϊόντα ζύμης, βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής, όπου και έχει την έδρα της. Τα προϊόντα κρέατος με το σήμα «Μιμίκος» παράγονται στην περιοχή Βατώντα Νέας Αρτάκης και σε κοντινές περιοχές του νομού Εύβοιας, όπου λειτουργούν πτηνοσφαγείο, μονάδα επεξεργασίας κρέατος, πτηνοτροφική μονάδα, εκκολαπτήριο και μονάδα ζωοτροφών. Η παραγωγή τους είναι πλήρως καθετοποιημένη.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Ιω. Φιλίππου, αντιπρόεδρο τον Παν. Ιω. Φιλίππου και οικονομικό διευθυντή τον Κυρ. Ε. Σουπιωνά. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 780 εργαζομένους, έναντι 763 το 2015. Δαπάνησε για τις αμοιβές και πάσης φύσεως λοιπά έξοδα προσωπικού 19,35 εκατ. ευρώ, έναντι 19,22 εκατ. ευρώ το 2015. Διέθεσε 1,16 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015, για αμοιβές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 10.505 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2017 προσβλέπει, όπως και το 2016, σε διατήρηση τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της και σε ενίσχυση του όγκου πωλήσεων, καθώς και των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων. Στον τομέα της ζύμης προσδοκά ότι θα αποδώσει καρπούς η κυκλοφορία νέων επώνυμων προϊόντων που παρουσίασε το 2016, μεταξύ άλλων για την αμερικανική αγορά και επιλεγένες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και ότι θα διευρύνει τον όγκο παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Στον τομέα των πουλερικών και των άλλων προϊόντων νωπού και κατεψυγμένου κρέατος αναμένει ότι θα συνεχίσουν να αποδίδουν καρπούς επενδύσεις της στη χρήση προηγμένων μεθόδων συσκευασίας, με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής των προϊόντων. Το 2016 μείωσε σε 6,50 εκατ. ευρώ, από 7,14 εκατ. ευρώ το 2015, τις δαπάνες της για προβολή και διαφήμιση των προϊόντων της.

Η επιχείρηση συντάσσει πλέον και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές τη θυγατρική της βιομηχανία χαρτοκιβωτίων ΒΙΣ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 4 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS