inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πιέσεις στα μεγέθη της βιομηχανίας πλαστικών Ε. Παΐρης από τη θυγατρική της EPSH το 2017Σημαντικά μειωμένο κύκλο εργασιών και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, αντί κερδών την ίδια χρονική περίοδο του 2016, κατέγραψε η βιομηχανία πλαστικών δοχείων, φιαλών και πωμάτων Ε. Παΐρης το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 25,5%, υποχωρώντας σε 6,68 εκατ. ευρώ (-2,28 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη της μειώθηκαν κατά 49,7% (-0,81 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκαν σε 0,67 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 35,3% (-0,365 εκατ. ευρώ), οδηγώντας τον όμιλό της σε αρνητικά τελικά εξαμηνιαία αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τα εξαμηνιαία αποτελέσματα του ομίλου μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,17 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 0,50 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,41 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016).

Ταυτόχρονα, όμως, οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές του δραστηριότητες παρουσίασαν αισθητή πρόοδο, καθώς από αρνητικές ύψους 0,49 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν θετικές, ύψους 0,34 εκατ. ευρώ, την ίδια χρονική περίοδο του 2017.

Σε αντίθεση με εκείνες του ομίλου, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, που εδρεύει στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής και διαθέτει εκεί μεγάλη βιομηχανική μονάδα με βιομηχανοστάσιο και γραφεία επιφάνειας 4.500 τ.μ. και αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε οικόπεδο 24 στρεμμάτων, παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 2,6% στα 5,88 εκατ. ευρώ, αντί 6,03 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, ίσες προς το 88% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Αύξηση σημείωσαν τόσο τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους (0,11 εκατ. ευρώ από 0,055 εκατ. ευρώ) όσο και τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία σημείωσαν αύξηση 14% και ανήλθαν σε 0,75 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν και για τα δυο εξάμηνα, για λόγους συγκρισιμότητας, σε αυτά που προκύπτουν μετά την απορρόφηση στα τέλη του 2016 της ομοειδούς θυγατρικής εταιρείας Polypack από τη μητρική εταιρεία.

Οι πιέσεις στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Ε. Παΐρης προκύπτουν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια αλλά πλέον με πολύ μεγαλύτερη ένταση, από τα ταχέως συρρικνούμενα οικονομικά μεγέθη της 100% θυγατρικής του εταιρείας EPSH. Η εν λόγω βιομηχανική εταιρεία έπαυσε την παραγωγή προϊόντος που συνεισέφερε ιδιαιτέρως σημαντικά στον ετήσιο κύκλο εργασιών της, με συνέπεια τη «βύθιση» του κύκλου εργασιών της και των ούτως ή άλλως συνεχώς αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων που καταγράφει συνεχώς σχεδόν από την ίδρυσή της το 2002, παρά την πολλαπλή «αιμοδότησή» της από τη μητρική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης παροχής εγγύησης ποσού 1 εκατ. ευρώ πριν από μερικούς μήνες για πρόσθετη πράξη σύμβασης factoring με αναγωγή.

Η EPSH ιδρύθηκε στο Αιγίνιο Πιερίας, με σκοπό την κάλυψη αναγκών της γαλακτοβιομηχανίας Δέλτα Τρόφιμα και την παραγωγή, γενικότερα, πλαστικών φιαλών και πωμάτων γάλακτος και χυμών, από κοινού και με ίσα μερίδια με τη νορβηγική εταιρεία Elopak, το ποσοστό της οποίας ο όμιλος αγόρασε το 2010. Ωστόσο τη χρονική περίοδο 2005-2015, αν και πραγματοποίησε έσοδα ύψους 84,3 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε συνολικές ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, καθώς μόνο το 2012 ήταν κερδοφόρος. Η υποτίμηση της αξίας της συμμετοχής στην EPSH ήταν άλλωστε ο λόγος για τον οποίο η μητρική εταιρεία το 2015 είχε αναφέρει ζημιές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος το πρώτο εξάμηνο του 2017 δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,29 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 0,34 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, καθώς συνεχίζει την προσπάθειά του για περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων του.

Στα τέλη του εξαμήνου απασχολούσε συνολικά κεφάλαια ύψους 18,46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,58 εκατ. ευρώ (30,2% των συνολικών) ήταν ίδια κεφάλαιά του, 10,18 εκατ. ευρώ (55,1%) ήταν δανειακά βραχυπρόθεσμα απαιτητά κεφάλαια με σταθμισμένο μέσο επιτόκιο 7,88% και τα υπόλοιπα 2,70 εκατ. ευρώ (σχεδόν 14,7%) κεφάλαια τρίτων. Με σκοπό την αναδιάρθρωση του δανεισμού του και τη μείωση του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους του (6,1% των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο) έχει αποφασίσει και συζητεί με πιθανούς πιστωτές την έκδοση ομολογιακού δανείου 8,50 εκατ. ευρώ, με εγγραφή υποθηκών επί των ακινήτων του.

Εχει κινήσει τις διαδικασίες, όπως αναφέρει, για τη σύναψη νέων συνεργασιών της EPSH με πελάτες, ώστε να αυξήσει τον όγκο της παραγωγής της και τον κύκλο εργασιών της.

Συγχρόνως, επιδιώκει με μεγαλύτερη ένταση προσπαθειών την «ορθή οικονομική διαχείριση και χρήση των παραγωγικών συντελεστών» του ομίλου.

Η βιομηχανία Ε. ΠΑΪΡΗΣ ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. το 1974. Προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1954 στον Πειραιά και το Μοσχάτο Αττικής. Εγκαταστάθηκε στον Ασπρόπυργο Αττικής το 1980. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ε. Παΐρη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2016 ήταν οι Παναγιώτα Μπαλτά με 19,75%, Ιω. Ε. Παΐρης με 15,6%, Δωρίς Δ. Παΐρη με 10,04% και Σοφία Αποστολίδου με 6,06%.

Ασχολείται με την κατασκευή εκτυπωμένων και μη εκτυπωμένων πλαστικών δοχείων, φιαλών και πωμάτων, παράγοντας πλαστικά είδη συσκευασίας από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο για διάφορες βιομηχανικές επιχειρήσεις καταναλωτικών κυρίως προϊόντων, όπως εταιρείες των ομίλων Unilever, Kraft και Johnson & Johnson, τη Φαμάρ, τη Rolco, την Ecolab και την Κορρές. Επίσης, παράγει σάκους απορριμμάτων. Εχει λάβει υψηλού επιπέδου πιστοποιήσεις για την παραγωγή δοχείων 5-25 lt και πωμάτων ασφαλείας.

Στα τέλη του 2016, από κοινού με την EPSH και την έως τότε θυγατρική Polypack, την οποία απορρόφησε, απασχολούσε 137 εργαζομένους, έναντι 136 στα τέλη του 2015, εκ των οποίων στη μητρική εταιρεία 120, έναντι 110, αντιστοίχως.

Δαπάνησε το 2016 για τις αμοιβές και πάσης φύσεως λοιπά έξοδα προσωπικού 3,095 εκατ. ευρώ, έναντι 3,15 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ήταν ύψους 1,88 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 13.715 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Ε. ΠΑΪΡΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 204,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 23,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,4% των πωλήσεων και το 8,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν ζημιές 5,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,7% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα που αναλογεί στη μητρική εταιρεία, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιές 6,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της την εξεταζόμενη περίοδο. Τα κέρδη του ομίλου κατά την ίδια χρονική περίοδο προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ε. ΠΑΪΡΗΣ

www.inr.gr, 6 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS